پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

Published on Author adminwebLeave a comment

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در 244 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 3
فرمت فایل ppt
حجم فایل 592 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 244

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

فروشنده فایل

کد کاربری 10255

کاربر


پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در 244 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب :

فصل اول: مفاهیم و ویژگیهای خط مشی
تعاریف، مفاهیم و ویژگیهای خط مشی عمومی
تعریف خط مشی های عمومی
نقش های اصلی خط مشی عمومی
ویژگیهای خط مشی های عمومی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی اول
خط مشی های تقنینی
خط مشی های اجرائی
خط مشی های قضائی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی دوم
خط مشی ها یا سیاست های تشریعی
خط مشی ها یا سیاست های تحلیلی
خط مشی ها یا سیاست های تدبیری و اجرائی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی سوم
خط مشی ها ی سیاسی و تقنینی
خط مشی های اداری و اجرائی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی چهارم
خط مشی ها ی عمومی عادی
خط مشی های عمومی تاکتیکی
خط مشی های عمومی اساسی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی پنجم
خط مشی ها ی عمومی سیاسی
خط مشی های عمومی انظباطی و بازدارنده
خط مشی های عمومی توزیعی
خط مشی های عمومی توزیع مجدد
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی ششم
خط مشی ها ی فراگیر
خط مشی های هادی
خط مشی های عمومی
انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی هفتم
خط مشی ها ی تصریحی
خط مشی های تلویحی
فصل دوم : فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی
فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی
گام های فرایند عقلائی
تعریف مدل
محدودیت مدل
انواع مدلها
مدل های کلامی
مدل های ترسیمی
مدل های تجسمی
مدل های ریاضی
تقسیم بندی مدل ها از نظر عملکرد
مدل های تشریحی
مدل های پیش بینی
مدل های تجویزی
تقسیم بندی مدل ها از نظرزمان
مدل های ایستا
مدل های پویا
مدل مناسب برای خط مشی گذار
مدل نقطه سر به سر
انواع تصمیمات از نظر اطمینان به نتایج حاصل از شقوق
تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل
تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
شیوه های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها
شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها
شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان
درخت اخذ تصمیم
مدل تصمیم گیری مقطعی
مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی
فصل سوم: فرایند عقلائی تعدیل شده در خط مشی گذاری عمومی
مدل های فرایند عقلائی تعدیل شده خط مشی گذاری عمومی
شیوه تغییرات جزئی و تدریجی
مزایای شیوه تغییرات جزئی و تدریجی
انتقادات وارده به مدل تغییرات جزئی و تدریجی
مقایسه ارکان اصلی دو شیوه عقلائی و تغییرات جزئی
مدل رضایت بخش
مزایای مدل رضایتبخش
مدل اکتشافی – ابداعی
فصل چهارم : فرایند مبتنی برقدرت در خط مشی گذاری عمومی
فرایند مبتنی بر قدرت در خط مشی گذاری عمومی
تعریف قدرت
نقش قدرت در فرایند خط مشی گذاری
منابع قدرت براساس نظریه اول
منابع قدرت براساس نظریه دوم
منابع قدرت براساس نظریه سوم
شیوه ماوراء عقلائی تصمیم گیری
نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ
نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ
نظریه جامعه مرکب
مدل گروهی طبقات
گروههای ذینفوذ و خط مشی گذاری
تعریف گروههای ذی نفوذ
انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی اول
گروه های محض
گروه های نسبی
انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی دوم
گروه های خصوصی
گروه های عمومی
انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی سوم
گروه های داخلی
گروه های خارجی
انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی چهارم
گروه های عوام
گروه های خواص
چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ
چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق اقدامات باز
چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذاز طریق اقدامات پوشیده
چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق اخبار جهت گیری شده
چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق روش های خشونت آمیز
فصل پنجم : فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی
فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی
مدل سازمانی خط مشی گذاری عمومی(مدل گردونه ای)
تبیین مدل گردونه ای خط مشی گذاری
مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی
انواع خط مشی ها در مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی
خط مشی های توزیعی
خط مشی های قانونی – سیاسی
خط مشی های بازدارنده و انضباطی
خط مشی های توزیع مجدد
انواع بوروکراسی ونحوه تاثیرآن ها در خط مشی گذاری عمومی
بوروکراسی های به وجود آمده توسط قدرت حاکم
بورکراسی های تحت سیطره قدرت نظامی
بورکراسی های قانونی – تخصصی
بورکراسی های نمایندگی
بورکراسی های حزبی
قانون اساسی و خط مشی گذاری عمومی
مراجع خط مشی گذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ویژگی های فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی
نقدی بر سیستم نمایندگی
فصل ششم: فرایند اقتضائی خط مشی گذاری عمومی
دیدگاه اقتضائی خط مشی گذاری
الگوی اقتضائی ومحیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری
محیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری
الگوی اقتضائی بخشی
مراجع 6 گانه در مدل اقماری خط مشی گذاری
مدل چند بعدی خط مشی گذاری
مدل بررسی تلفیقی
سطوح بررسی پدیده ها در مدل بررسی تلفیقی
مدل جریانها – دریچه ها
آگاهی از مسائل عمومی در شیوه اقتضائی
فصل هفتم: دیدگاه های ارزشی در خط مشی گذاری عمومی
دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی
نقش توکل و مشورت در خط مشی گذاری
مشورت و تصمیم گیری
مراحل مشورت
انواع شورا از نظر اسلام
شورای مفوض
شورای غیر مفوض
روشهای تصمیم گیری گروهی
توکل
ارزش ها و تصمیم گیری
تعقل ابزاری یا کارکردی
تعقل ارزشی یا جوهری
فصل هشتم: مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی
مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

link.ofmas.ir/product-494424-تصميم-گيري-و-تعيين-خط-مشي-دولتي.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در ۲۴۴ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب : فصل اول: مفاهیم …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

filemax.ir/پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مش/

ذخیره شده

۳ مرداد ۱۳۹۶ – عنوان: پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴۴ …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

ذخیره شده

۴ مرداد ۱۳۹۶ – این فایل (پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی) توسط سایت (فایل برای دانلود) برای فروش و دانلود …

دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی …

filemarket1.fileforosh.ir/tag-دانلود-پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-م…

ذخیره شده

محصولاتی که دارای عبارت ‘دانلود-پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-دولتی-تألیف-دکتر-سید-مهدی-الوانی’ هستند. پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و …

دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی …

digibanoo.cero.ir/card.aspx?productid=356047

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی. قيمت, 24,900 تومان. نام شما, *. نام خانوادگي, *. ايميل, * نامعتبر. موبايل

دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی …

www.toringfile.ir/tag/دانلود-پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعی/page/2/

ذخیره شده

۵ مرداد ۱۳۹۶ – پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

دانلود برتر پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط …

www.galaxyfile.ir/دانلود-برتر-پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری/

ذخیره شده

۵ مرداد ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 244 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

phonefinder.ir › موبایل

ذخیره شده

عنوان این مقاله : پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی. دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

دانلود پکیج اصلی پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین …

www.misslink.ir › مدیریت

ذخیره شده

محقق گرامی،شما با جستجوی “دانلود پکیج اصلی پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی “وارد این صفحه شده اید. با عرض …

کاملترین فایل پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط …

www.dalink.ir › مدیریت

ذخیره شده

محقق گرامی،شما با جستجوی “کاملترین فایل پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی “وارد این صفحه شده اید. با عرض …

خلاصه کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي – دکتر …

lotfi88.blogfa.com/post-65.aspx

ذخیره شده

مشابه

خط مشي عمومي چيست ؟ خط مشي عمومي،عبارت است از خط مسير وراهي است كه انسان درپيش رودارد. خط مشي ،درمعنی خاص عبارت است از تصميمات و سياست هائي كه به وسيله …

برچسب پاورپوینت – فایل فردا

filefarda.ir/tag/پاورپوینت

ذخیره شده

این فایل شامل پاورپوینت ” کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی” می باشد که در حجم 244 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

sara-file.ir › علوم انسانی

ذخیره شده

عنوان: پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴۴ اسلاید این فایل شامل …

دانلود رایگان تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

www.pnueb.com/courses/ls/281/151/تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-دولتی

ذخیره شده

خوب. خیلی خوب. عالی. 9 رای. از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد. … براساس: تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نوشته: سید مهدی الوانی. توضیحات: …

دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی + …

shoppingfilelar.blog.ir/…/دانلود%20خلاصه%20کتاب%20تصمیم%20گیری%20وتعی…

ذخیره شده

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه تست های پرتکرار و …

تصميم‌ گيری و تعيين خط مشی دولتی – سازمان مطالعه و تدوين …

www.samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=8…9282

ذخیره شده

مشابه

سازمان مطالعه و تدوين «سمت» متولي تأليف و تهيه كتابهاي علوم انساني دانشگاهها در ايران است. … تصميم‌ گيری و تعيين خط مشی دولتی … نويسنده : دكتر سيد مهدی الوانی … کتاب حاضر، مجموعه‌ای است که موضوع تصمیم‌‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی را به …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

anjoman.parsicachat.com/Thread-خلاصه-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-دول…

ذخیره شده

۹ اسفند ۱۳۹۵ – توضیحات:خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

42150uqva.mihanwebnegar.ir/

ذخیره شده

توضیحات: خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه تست های …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر الوانی) + تست

ذخیره شده

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم ۳۰ صفحه به همراه …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی …

sell.filenetwork.ir/522067/content.html

ذخیره شده

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ – خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی الوانی) + تست خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید …

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی …

download11.e11.ir/پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مش/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

shabiba.rzb.h5h.ir/view633822.html
خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه تست های پرتکرار و …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

fb3.ir/?p=66630

ذخیره شده

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ – خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه …

نقد کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

www.shmoton.ir/نقد-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-دولتی_2780.html

ذخیره شده

مشابه

1- نقد و بررسی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. … و تعیین خط مشی دولتی. مؤلف: سید مهدی الوانی … دکتر مهدی الوانی، مدیریت دولتی بررسی شکلی و …

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی – …

downloaddd.gettyfiles.ir/product/78479
خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه تست های پرتکرار …

کتاب سرای دانشجویان ایران خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و …

bookpnu.m.sellfile.ir/prod-843641-خلاصه+ی+کتاب+تصمیم+گیری+و+تعیین+خط+مش…
خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه تست های پرتکرار …

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی …

file.newskala.ir/خلاصه-ی-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-د/
خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم ۳۰ صفحه به همراه تست های پرتکرار و …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

nowface.ir/خلاصه-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-دول

ذخیره شده

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم ۳۰ صفحه به همراه تست های پرتکرار و …

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی …

download.popblog.ir/1395/12/10/خلاصه-ی-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-د/
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ – خلاصه-ی-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط- خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور …

[PDF]« رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ » دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي اﻟﻮاﻧﻲ 1323 ﺗﻬﺮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋ

www.ipaa.ir/files/site1/pages/dr.%20alvani_2569.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت. : اﻟﻒ. ) ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ . 1. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف و ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪي، ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش … ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ دوﻟﺘﻲ، ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺖ. ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﭼﺎپ ﺳﻮم . .5. ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، …

پکیج عالی پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط …

leanfile.wordpressblog.ir/2017/…/پکیج-عالی-پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-ت/

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 244 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل …

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر …

ela.atizo.se/…/خلاصه+کتاب+تصمیم+گیری+و+تعیین+خط+مشی+دولتی+%28دکتر+ا…

ذخیره شده

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی … دانلود خلاصه کتاب حقوق بیمه تالیف دکتر ایرج بابایی از انتشارات سمت در قالب …

الوانی – j5s|برترین فایل یاب

j5s.ir/tag/الوانی/

ذخیره شده

مباحث ویژه در مدیریت دولتی براساس کتاب دکتر سید مهدی الوانی و دکتر شمس السادات … خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی …

[PPT]PowerPoint Presentation

libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/132013/سیاست+جهانگردی

ذخیره شده

مشابه

برگزیده بیست و ششمین جایزه کتاب فصل، تابستان 1392؛. نفر برتر در کانون … ترجمه دو کتاب و تالیف بیش از پانزده مقاله. منابع. خط مشي … تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، دکتر سید مهدی الوانی، دانشگاه پیام نور، 1389. A Companion to …

پاورپوینت های مدیریت – مرجع علوم مدیریت

emarja.com/?cat=7

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت-از تجددگرایی تا … تجددگرایی تا پساتجددگرایی(تالیف دکتر حسین رحمان سرشت) تعداداسلاید: 65 سرفصل. … دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی – مؤلف:سید مهدی الوانی …

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی …

https://persiafile.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و …. پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی …

کل محصولات فروشگاه – کافه مقاله – کافی نت

cafearticle.ir/all-products-list.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی, 24,900, دانلود. پاورپوینت نقد و بررسی چارچوبهای نظری و فلسفی نظریه عمومی …

همکاری در فروش فایل بوکر,filebooker.com

filebooker.com/

ذخیره شده

مشابه

… سیستمهای اطلاعاتی مدیریت) تألیف دکتر شمس السادات زاهدی,پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی,پاورپوینت نقد و …

آشنایی با دکتر سید مهدی الوانی – انجمن علمی مدیریت دانشگاه …

modiransbu.blogsky.com/1393/08/01/post-77/

ذخیره شده

مشابه

دکتر سید مهدی الوانی ( پدر مدیریت دولتی ایران ). در دی ماه سال 1323 شمسی در محله ….. تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تألیف، چاپ سوم، سمت • مباحث ویژه مدیریت …

خلاصه کتاب مديريت – فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت

filebartar.ir/خلاصه-کتاب/

ذخیره شده

نکات مهم کنکوری کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تالیف دکتر سید محمد مقیمی، در قالب … خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر الوانی) + تست …. خلاصه کتاب اصول علم اقتصاد 2 ( اقتصاد کلان ) دکتر مهدی تقوی + تست.

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی …

download.tehranifile.ir/?p=288452

ذخیره شده

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 30 صفحه به همراه …

پاورپوینت – فایل مارکت

filemarkt.ir/پاورپوینت.dhtml

ذخیره شده

مشابه

عنوان: پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 244 اسلاید این فایل شامل …

رزومه – فتاح شریف زاده

simap.atu.ac.ir/cv/9693062/

ذخیره شده

الوانی دکتر، شریف زاده فتاح، فرآیند خط مشی گذاری، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه … مدیریت دولتی، 24، 1373/01/01; شریف زاده فتاح، تصمیم گیری و خط مشی گذاری در … و توسعه، 22، 1383/07/01; شریف زاده فتاح، معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم … الوانی سید مهدی، شریف زاده فتاح، رضائی منش بهروز، مختاریان پور مجید، موانع …

خلاصه کتاب تصمیم گیری خط مشی دولتی – نتایج جالب و …

jegol.ir/article/خلاصه-کتاب-تصمیم-گیری-خط-مشی-دولتی/
خلاصهکتاب تصمیم گیریتعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی از … کتاب فرآیند خط مشی سازمانهای دولتی نظیر به تعیین خط مشیتصمیم گیری .

مهر ۱۳۹۲ – دانشجویان ارشد مدیریت دولتی شوشتر

modiran1390.blogfa.com/1392/07

ذخیره شده

مشابه

1 – درس خط مشی گذاری عمومی. نام کتاب : تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. نویسنده : دکتر سید مهدی الوانی. نام کتاب : فرایند خط مشی گذاری عمومی. تالیف : دکتر …

بیوگرافی پروفسور مهدی الوانی | مارکتینگ | خوندنی ها

khoondaniha.com/marketing/blog/dr-alvani/

ذخیره شده

۲۱ مهر ۱۳۹۴ – سید مهدی الوانی در دی ماه سال 1323 شمسی در محله امیریه تهران متولد شد. … دکتر الوانی برای درك مطالبش سعی وافر می كرد و مقاله ی «نقد عقل … هم مدیر گروه مدیریت دولتی بود، در این دوران بود که شروع به نوشتن كتاب و مقالاتی کرد. …. تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی، تألیف، چاپ سوم، سمت• …. دانلود پاورپوینت…

جزوات دکتری مدیریت دولتی – تخصصی مدیریت و حسابداری …

yourbuy.ir/135574-جزوات-دکتری-مدیریت-دولتی-دانشگاه-آزاد-اسلامی/bz=fs

ذخیره شده

مشابه

جزوات دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی … خلاصه کتاب مدیریت و اصول سرپرستی تألیف: دکتر سید رضا سیدجوادین 15. The Blackwell companion to … خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی – دکتر سید مهدی الوانی 7. جزوه مدیریت …

مـدیــریـار … سایت جامع مدیریت – دکتری مدیریت …

athir.blogfa.com/post-715.aspx

ذخیره شده

مشابه

پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی … تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار … 2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی.

دانلود پاورپوینت مدیریت – دانلود پاورپوینت درسی و دانشگاهی …

www.karenppt.ir/دانلود-پاورپوینت/28/مدیریت

ذخیره شده

نام درس: تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نام کتاب: تصمیم گیری و تعیین … مولف: سید مهدی الوانی تعداد واحد درسی: 3 واحد نام تهیه کننده پاور پوینت: دکتر محمد …

بانک دانلود مقالات,پروژه,سرگرمی,علمی,فرهنگی

lovedena.mihanblog.com/

ذخیره شده

عنوان: پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 244 اسلاید این فایل شامل …

[PDF]ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ

bazdid2014.persiangig.com/PublicPolicy.pdf

ذخیره شده

مشابه

۱۴ آبان ۱۳۹۱ – دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. ﮐﺘﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ. : دﮐﺘﺮ اﻟﻮاﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒ زاده. … دﮐﺘﺮ ﮐﺮم اﻟﻪ داﻧﺶ ﻓﺮد … ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻂ ﺳﯿﺮ و راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺶ رو. دارد ….. ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاري را … در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدي و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ …… اﻟﻮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي.

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

www.modir-system.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( سیستمهای اطلاعاتی ) … ۱ ) ارائه یک فصل از کتاب سیستم های مدیریت در قالب پاورپوینت . …. منابع ارائه شده برای درس تئوریهای مدیریت پیشرفته که توسط آقای دکتر سید رسول شاه رضائی …. ۱) کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف : آقای دکتر مهدی الوانی از …

منابع کنکور دکترای مدیریت دولتی – موسسه ایران تایپیست

irantypist.com/page/منابع-کنکور-دکترای-مدیریت-دولتی-73.html

ذخیره شده

استعداد تحصیلی و GMAT ویژه مدیریت _ تالیف دکتر عرفانیان. کناب سبز GMAT _ … تصمیم گیری و تعیین خطی مشی دولتی _ تالیف سید مهدی الوانی. فرآیند خط و …

مدیریت عمومی – دکتر سید مهدی الوانی (تهران -۱۳۲۳)

www.public-management.blogfa.com/post-142.aspx

ذخیره شده

مشابه

دکتر سید مهدی الوانی دارای مدارک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه ملی ایران، فوق لیسانس … بهمراه استاد جوانی بنام نایگرو بود که بعد کتاب معروف مدیریت دولتی جدید را نوشت. …. تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تألیف، چاپ سوم، سمت.

۱۲۸ اثر به دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز …

www.tik5.ir/page-461024.html

ذخیره شده

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – سید محسن تجویدی با بیان این که سال اول ۶۹ و در سال دوم ۱۰۵ اثر ارسال شده بود، افزود: … دانلود کتاب پدیداری و پایداری فقه هزار و چهار صد ساله (رشته فقه و مبانی حقوق) … کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی … پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · عدم حضور …

خلاصه کتاب – بیرمدیر – مرجع فایل رشته مدیریت

www.birmodir.ir/خلاصه-کتاب/

ذخیره شده

نکات مهم کنکوری کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تالیف دکتر سید محمد مقیمی، در قالب … خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (دکتر الوانی) + تست …. خلاصه کتاب اصول علم اقتصاد 2 ( اقتصاد کلان ) دکتر مهدی تقوی + تست.

مرجع پرسشنامه های پژوهشی

faraload.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

دانلود پاورپوینت رهبری (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت …

filer.filenik.ir/product-31676-rahbarfasle-12-rezaeian.aspx
پاورپوینت-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی- دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی، در قالب ppt و در 244 …

استاد دکتر سید مهدی الوانی – پايگاه دانش مديريت

13322010.blogfa.com/post-77.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۸ بهمن ۱۳۸۸ – دكتر سيد مهدي الواني متولد سال 1323 و داراي مدرك دكتري مديريت دولتي از دانشگاه كاليفرنياي … ويژگي اثر : تاليف ، به همراه دانايي فرد،نشر صفار، 1380 … 9 تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي … 13 فرايند خط مشي گذاري عمومي … دانلود خلاصه كتاب رفتار مصرف کننده هاوكينز و همكاران (ترجمه روستا و بطحايي).

دانلود تحقیق مه ولات – تبریز لینک – همه اخبار تبریز tabriz …

دانلود تحقیق مه ولات

ذخیره شده

… آن ها و بويژه بررسي اصول و ضوابط طراحي و روند شكل گيري آن ها ضروري مي باشد تا … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی …

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی براساس آخرین تغییرات | …

www.sanjeshetakmili.ir › دکتری سراسری علوم انسانی

ذخیره شده

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ – ۱۵- کتاب مدیریت در اسلام، تالیف دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و … ۳- کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تالیف مهدی الوانی، …

پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال دفتر تحصیلات تکمیلی

www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=57e62c62-6a9d-4200…

ذخیره شده

مشابه

مهدی عبادی. تاریخ – تاریخ اسلام. زبان خارجی 1 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی … مهدی عبادی. تاریخ تشیع. تاریخ سیاسی شیعه 2. تاریخ سیاسی شیعه 2 …. سید احمد امام زاده _ محمدرضا میرزانیا …. Hand book of clinical psychology children and adolescents … تصمیم گیری کمی برای مدیران … فرایند خط مشی گذاری … سید مهدی الوانی.

به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید – فیش نویسی در …

drsayad.blogfa.com/post-10.aspx

ذخیره شده

مشابه

به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید – فیش نویسی در تحقیق(کلیه دانشجویان) – این … اولین کتاب که “تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی” تالیف دکتر الوانی است را انتخاب می کنیم . … نام نویسنده : سید مهدی الوانی چاپ : پنجم تاریخ انتشار : ۱۳۸۵.

3 – کتاب سرای دانشجویان ایران

bookpnu.ir/list-3.html

ذخیره شده

خلاصه ی کتاب قواعد فقه 1 تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد از انتشارات مرکز نشر علوم … خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی الوانی) + تست.

کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی – فروشگاه اینترنتی – نت شهر

shop.netshahr.com/product-9081

ذخیره شده

پاورپوینت · اکسل · اکسس · ورد · پراجکت … وضعیت : تمام شده; نویسنده : دکتر سید مهدی الوانی و دکتر فتاح شریف زاده … است که به قلم دو تن از نویسندگان رشتۀ مدیریت که به آموزشهای دانشگاهی در این رشته نیز مشغولند، تالیف شده است. … برای مثال، میتوان به کتاب تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی به قلم دکتر الوانی اشاره کرد.

علوم انسانی – فروشگاه 724

mail4u.ir/cat-2021-humanities.aspx

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 203 … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی …

کل محصولات فروشگاه – فیفان

fifun.ir/all-products-list.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی, 24,900, دانلود. پاورپوینت نقد و بررسی چارچوبهای نظری و فلسفی نظریه عمومی …

درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی – Modir.ir

www.modir.ir/PhD/References018.aspx

ذخیره شده

مشابه

انتشارات سمت, سیدمهدی الوانی, تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی *, 1. دانشگاه امام صادق, حسن دانایی فرد, گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی *, 2. موسسه کتاب …

[PPT]فرایند خط مشی

https://bayanbox.ir/download/…/خلاصه-کتاب-فرایند-خط-مشی-گذاری-عمومی.pptx

ذخیره شده

مشابه

دکتر سید مهدی الوانی- فتاح شریف زاده. استاد : جناب آقای دکتر حاجی پور … خط مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود . … شکل گیری،تهیه و تدوین خط مشی; قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی; ابلاغ و اجرای … سازمانهای دولتی نظیر شهرداری ها قوای سه گانه سازمان های محلّی از جمله نهادهای خط مشی گذار هستند.

مدیریت – مقاله،مقاله،تحقیق آماده

prozhe-shop.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

پاورپوینت استراتژی در عمل – فيس فايل

facefile.ir/product-15031-strateghy-dar-amal.aspx

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل انواع استراتژی های کاربردی استراتژیهای یکپارچگی … کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی …

مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا – منابع آزمون دکتری مدیریت

www.modirsara.blogfa.com/post-3256.aspx

ذخیره شده

مشابه

در صورتی که گرایش OR، بازاریابی یا رفتار باشد مطالعه کتاب‌های زیر نیز توصیه می‌شود. الف) اصول و مبانی … الف) تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، انتشارات سمت، مؤلف: دکتر الوانی ب) مدیریت ….. پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی قدیمی آن … تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار

خرید پاورپوینت بررسی کار صرافی – لینک سانا – لینک …

linksana.ir › مدیریت

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت بررسی صرافی در ۲۴ اسلاید در قالب پاورپوینت , قابل ویرایش ، آماده ….. کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی …

علوم انسانی – BankWeb

banksweb.ir/cat-1-علوم-انساني.aspx

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 203 …. پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی …

دانلود رایگان سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی با جواب …

abolfazlmazroey.blogfa.com/1395/11

ذخیره شده

… جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی …. اداري “”” دسته‌بندی پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی …. مدیریت دولتی, مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون “”” اصول و مباني مديريت …. کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي – دکتر سید مهدی الوانی “”” خط مشي …

فایل بانک

failbank.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان

70100gkwu.onvil.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · فسفاتكاري و آماده … پاورپوینت با موضوع جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان،.

لیست کتب انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

www.nkh-imi.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=66

ذخیره شده

کاربر گرامی : شما می توانید جهت جستجو و یافتن کتب، نام کتاب و یا نام مولف و یا نام مترجم را در … 32, آموزش مدیریت در 36 ساعت, دکتر محمد علی حقیقی، محمد مهدی علیمردانی, 1 …. 138, تحلیل فرایندی خطی مشی گذاری و تصمیم گیری, دکتر محمد سعید تسلیمی, 2 ….. 289, فرایند خط مشی گذاری عمومی(باتجدید نظر), دکتر سیدمهدی الوانی.

علوم انسانی – میهن پروژه

mihanprozhe.ir/cat-1-humanities.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید …

[PDF]سال اول 15دی 1392 شماره ماهنامه علمی آموزشی و اطالع رسانی مرکز …

www.smtc.ac.ir/c/document_library/get_file?uuid=06c2f0fb-3d8f-4a73-9fc7…

ذخیره شده

مشابه

۳۰ دی ۱۳۹۲ – مرکز آموزش مدیریت دولتی. ماهنامه علمی … بر تفکر خالق. نقش گروه هاي ذي نفوذ در خط مشي گذاري عمومي … آدام اسمیت در سال 1776 کتاب ثروت ملل درباره ی اقتصاد. و مدیریت را … تصمیم گیری های مدیران سطوح مختلف، همه برمبنای قطعیت …… الواني، سید مهدي )1388(؛ مدیریت عمومي، چاپ سی و پنجم، تهران: نشر ني. – رابینز، …

منابع آزمون دکتری مدیریت – مرجع علوم مدیریت ایران

www.e-modiran.com › اطلاعات عمومی درباره دکتری مدیریت

ذخیره شده

مشابه

… دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. … 1) گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی، تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی … 4) تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، مولفان: دکتر الوانی و شریف زاده … 15) مجموعه کتابهای دکتر اعرابی (روش تحقیق کیفی، کمی، موردی و… )

دانلود رایگان مقاله، پروژه،مقاله و پروپوزال

digeekala.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

دانلود پاورپوینت کتاب بازرگانی بین الملل (نظریه ها و …

www.file.hypertemp.ir/دانلود-پاورپوینت-کتاب-بازرگانی-بین-الملل-(نظریه-ها-و-کا…

ذخیره شده

دانلود رایگان کتاب بازرگانی بین الملل دكتر محمد حقيقي · خلاصه کتاب … دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی …

مدیریت – صفحه اول

asia.arisfa.com/مدیریت/

ذخیره شده

مشابه

نام تهیه کننده پاورپوینت: دکتر محمدعلی سرلک … ۱-اهداف واهمیت ارزشیابی مشاغل و اثرات آن در محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد …. منابع کتابی آزمون دکترای دانشگاه آزاد مدیریت – درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ….. گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی، تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار

خلاصه درس مدیریت عمومی الوانی – دانلود رایگان

freedownloadk.downloadpaper.cu.cc/product/874

ذخیره شده

جزوه مدیریت عمومی PDF – خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی. خلاصه کتاب … دانلود خلاصه درس و تستهای تالیفی”اصول و مبانی مدیریت … …. دانلود …. نام درس:تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی – دکتر سید مهدی الوانی رشته مدیریت

نمونه سوالات نیمسال دوم 95-94 پیام نور + پاسخنامه + آپدیت …

sanjeshcloob.etl24.com/product-362865-Sample-questions-in-the-second-semester-of…

ذخیره شده

پاورپوینت-کتاب-تصميم-گيري-و-تعيين-خط-مشي- دانلود پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي دکتر سیدمهدی الوانی، در قالب ppt و در 241 اسلاید، …

خلاصه کتاب اقتصاد خرد – پایگاه توانمندسازی مدیران

iranmaster.parsiblog.com/Category/خلاصه+کتاب+اقتصاد+خرد/

ذخیره شده

مشابه

۲۸ دی ۱۳۹۱ – خلاصه کتاب اقتصاد خرد ، دکتر محسن نظری · خلاصه کتاب بازاریابی … خلاصه کتاب مدیریت عمومی ، دکتر سید مهدی الوانی … (گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری) … دانلود تستهای تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضاییان (1) … تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی- منابع دکترای مدیریت دولتی (1)

دیجی کالا – دانلود مقاله آماده ,طرح کارآفرینی

digikalaa.sellu.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف دکتر سید …

معرفی کتابهای مدیریتی – مجله سناتورها

www.senatorha.com/forum/showthread.php?t=38918

ذخیره شده

مشابه

۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ – 10پست – ‏1 نویسنده
مطالب و راهنمایی های این کتاب تنها به حوزه مدیریت سازمانها محدود نمی شود. هریک از ما در نقشهای ….. ۱۱ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک

دکتر حسن دانایی فرد | فایل‌کده : دهکده فایل‌های الکترونیک …

www.filekadeh.ir/معرفی-دکتر-حسن-دانایی-فرد/

ذخیره شده

سوابق تحصيلی. دكتري مديريت دولتی تطبيقی و توسعه از دانشگاه علامه طباطبايی تهران … ۴- خط مشي گذاري عمومي. … Oدارنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (كتاب شايسته تقدير۱۳۸۸). …. Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. …. ۶۳-دانايي فرد، حسن، الواني، سيدمهدي، آذر عادل، عباسي طيبـه.

دانلود جزوات و کتب و مقالات – حسن محمدی

hmohamadi.com › مدیریت صنعتی

ذخیره شده

تصمیم‌ گیری و تعیین خط مشی دولتی … نوع اثر : کتاب ناشر : سازمان سمت نویسنده : سید م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌ مجموعه اثر : – قیمت نسخه چاپی : 11,500 تومان تعداد صفحات نسخه …

مدیریت – پروژه سرای پدیده شهر

biya2site.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

کتابخانه | شرکت مخابرات ایران منطقه لرستان

www.tcl.co.ir/fa/sayer/amuzesh/exlibrary

ذخیره شده

مشابه

از سری کتابهای ICDL مهارت اول توانایی شناخت مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات (IT), مهندس حسن صمدی ….. تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دکتر سید مهدی الوانی.

سیدو فایل

sidonlin.sidonline.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و … دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 203 … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

مدیریت – دانلود 90

download90.ir/cat-2058-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت … پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

مدیربازرگانی

bazargani-jil.blogfa.com/

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۸۶ – پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی قدیمی آن توسط … تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت. ناشر: موسسه … تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار … 2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی.

ژنتیک

ononline.ir/cat-63-ژنتيک.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي دکتر سیدمهدی الوانی · پاورپوینت-کتاب-تصميم-گيري-و-تعيين-خط-مشي- دانلود پاورپوینت کتاب …. دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت-کتاب-مدیریت-عمومی-تألیف-دکتر-سید-مهدی- ….. خلاصه-ی-کتاب-حسابداری-دولتی–براساس-منبع-جدید ….. تعیین جنسیت · تعیین جنسیت.

بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

mastanehoinline.marketfile.ir/product-30605-Reviews-threat-to-public-health-and-envir…
مديران مالي شركت ها در تصميم گيري ها و برنامه ريزي در زمينه بهينه كردن ساختار …… دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی، در قالب …. پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی.

علوم انسانی – فروشگاه فایل سیدو

sidofile.ir/cat-1-humanities.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی · پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید …

[XLS]Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

www.malayeriau.ac.ir/rvp/2-download/library.xls

مشابه

9, دائرةالمعارف دانش بشر, ترجمه و [تالیف] عبدالحسین آذرنگ. … 57, آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد …… 953, درباره عشق (جنبه هایی از یک موضوع واحد ), اورتگای گاست ،خوزه, دکتر سید مهدی ثریا, رشد …… 9044, تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی, الوانی، مهدی، ۱۳۲۳ -, سازمان مطالعه و تدوین کتب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *