دانلود کامل پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
بازدید ها 114
فرمت فایل doc
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 277

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی

مقدمه

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی

شکوفایی ادب عربی در عصر و دوران حکومت چندین قرن عباسیان در تاریخ اسلام از جایگاه بسزایی برخوردار است ودستآوردهای این دوران بر هیچ صاحبنظر منصفی پنهان و ناشناخته نیست ولی امپراطوری عظیم عباسیان با تمام توان و قدرتی که داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظیم خلافت با همه ی شکوه و جلال ظاهری اش دچار ضعف و ناتوانی شدید گردید و خلفا دیگر آن نفوذ و قدرت سابق را نداشتند. اختلافات داخلی در ارکان قدرت و نفوذ و فشار قدرتهای رقیب و خارجی چون ایرانیان، فاطمیان، و … باعث ناتوانی خلفا و در نتیجه سلب اختیار از آنان شد.

شجره نامه

وی ابوالحسن محمد بن أبی احمد، حسین بن موسی ابرش ابن محمد الاعرج بن أبی سبحه بن ابراهیم المرتضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسن بن علی بن ابیطالب(ع) است.[1]

پدر و مادر سیدرضی هر دو از سادات علوی و نوادگان سرورازادگان جهان حضرت حسین بن علی(ع) بودند. نسبت وی با پنج واسطه به امام هفتم(ع) می رسد.[2] از اینرو گاهی شریف رضی را «موسوی» مِی گویند که جد پنجم رضی امام موسی کاظم (ع) در سلسله ی اجداد او تا حضرت علی(ع) قرار دارد که در شهر مدینه سکونت داشت و مهدی عباسی او را به بغداد آورد. [3] لذا بسیاری از فرزندان ذکور این امام همام به تبع انتقال او به عراق آمدند و ساکن عراق شدند. از جمله ی آنها که در بصره سکونت یافت موسی الاصغر معروف به أبرش بود که جدّ اول رضی بشمار می رود و سه فرزند پسر به نامهای ابوطالب حسن، أبواحمد حسین و ابوعبدالله احمد از او به یادگار ماند.


1- مقدمه ی تحقیق دیوان الشریف الرضی، عبدالفتاح الحلو ص 13

2- سیدمحمد محسن امین اعیان الشیعه دارالتعاریف للمطبوعات بیروت، 1403 ه.ج9 ص 216

3- ابن خلکان وفیات الاعیان ج 5 ص 308 تحقیق شیخ محمد محی الدین عبدالحمید الطبقه الاول 1984 هـ م

مدایح

با اندک تأملی در دیوان براحتی می توان دریافت که بخش اعظمی از آن را مدایح و تهانی به خود اختصاص می دهد و مدیحه در دیوان او از جایگاه والایی برخوردار است تا حدی که یک سوم کل دیوان را به خود اختصاص داده است و سایر اغراض شعری چون، مرثیه فخر، غزل، شکوی پس از آن قرار دارند.

فهرست

مقدمه 7-1

باب اول

اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی

فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی 29-9

بخش اول: اوضاع سیاسی 9

بخش دوم: اوضاع اجتماعی 15

بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی 19

الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم 21

ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 22

1- شعر 23

2- نثر 27

3- نقد 28

4- علم لغت 28

فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع) 77-30

بخش اول: زندگینامه ی سید رضی

الف: ستاره ای از افق بغداد 30

ب: شجره نامه 31

1- پدر( ابواحمد) 32

2- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق) 37

3- ناصر کبیر یا فاتح مازندران 38

ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند 39

د: غروبی نابهنگام 41

هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی 44

بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی

الف: اساتید و مشایخ رضی 49

ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی 56

ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی 58

د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج» 61

هـ: تألیفات 63

1- شعر( دیوان اشعار) 64

2- سیره نویسی 65

3- رسائل( مجموعه ی مکاتبات) 65

4- فقه 65

5- نحو 65

6- تفسیر 66

الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل 66

ب: معانی القرآن 66

7- بلاغت 67

الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن 67

ب: نهج البلاغه 67

ب1: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟ 68

ب2: ادبیات نهج البلاغه 74

ب3: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه 75

باب دوم:

نقد و بررسی دیوان سیدرضی 256-78

فصل اول: دیوان رضی 79

الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان 85

ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان 89

ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان 90

فصل دوم: مدایح 92

الف: ممدوحان رضی 94

ب: ساختار قصیده های مدح 109

ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی 114

ج1: شجاعت 114

ج2: بخشش و بخشندگی 116

ج3: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه) 119

ج4: مقام ومنزلت اجتماعی 121

ج5: تبریک اعیاد و مناسبتها 124

ج6: بلیغان در نگاه بلیغ 125

مدیحه های رضی در یک نگاه 126

فصل سوم: رثاء« سوگنامه» 130

الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است 133

ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (5 مرثیه با بررسی محتوایی آنها) 138

ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان 153

د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی 158

هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها 162

هـ 1: سرانجام و سرنوشت انسان 164

هـ 2: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی 165

هـ 3:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی 167

هـ 4: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی 171

هـ 5: اعلان جنگ با مرگ 172

هـ 6: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر 173

نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار 174

فصل چهارم: فخر و حماسه 178

الف: بررسی ساختار فخریات 181

ب: مضامین فخریه های رضی 182

ب1:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه) 183

ب2: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل 189

ب3: قله ی عظمت در کوهسار ادب 195

ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی 197

د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی 200

فصل پنجم: غزلیات و حجازیات 204

ترانه های سرزمین یار( حجازیات) 206

الف: بررسی ساختارغزلیات 210

ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی 213

ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی 215

حجازیات یا ترانه های سرزمین یار: 218

الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی) 218

متن و ترجمه غزل« لیلة السفح» 219

نقد وبررسی غزل« لیلة السفح» 224

برگزیده غزل« یا ظبیة البان…» 229

ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات 232

ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی 233

د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب 234

فصل ششم: هجویات 237

الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی 238

1) هجو اخلاقی 238

2) هجو سیاسی 240

ب: نمونه هایی از هجویات رضی 241

فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها

الف: نمای کلی حکمتهای رضی 243

ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی 244

زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی) 249

منابع 265

چکیده انگلیسی 269

پرستو مقاله | دانلود پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی -کامل و …
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدعنوان محصول دانلودی
:پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع…
خرید فایل( پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی) – مقالات عالی
– ذخیره شده
10 مه 2017 … خرید فایل( پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی). کاربران گرامی درود بر شما.
به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه دوره سید
رضی و همه چیز درباره وی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه دوره سید رضی و
همه چیز درباره وی ببرید. پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی.
قزوین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
در جریان حمله به افاغنه در قزوین، یکی از چهره‌های برجسته دینی به نام شیخ آقامحمد
رضی قزوینی حکم به جهاد با افاغنه را صادر فرمود. …. آخرین شهردار قزوین مسعود
نصرتی بود که با آغاز دوره پنجم شورای شهر، دوره او به پایان رسید و هم اکنون علی
صفری به جای او شهردار قزوین است. ….. فزون داشت این شهر جاه و جلال, همه چیز بودش به
حد کمال …
فردوسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
همچنین، وی به‌سبب خاستگاه دهقانی، با فرهنگ و آیین‌های باستانی ایران آشنایی داشت
و پس از آن نیز بر دامنهٔ این آگاهی‌ها افزود، به‌گونه‌ای‌که این دانسته‌ها، جهان‌بینی شعری او
را ….. افزون بر این شش تن، فردوسی از کسان دیگری نیز یاد می‌کند مانند ابومنصور
عبدالرزاق، دقیقی، دوست مهربان شاعر در دیباچه و علی دیلم و بودلف در پایان شاهنامه، اما

دانلود پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – خرید آنلاین و دریافت

دانلود پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – خرید آنلاین و دریافت.
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – گل سرخ
– ذخیره شده
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی. ==============================
========================= تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می
شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای بودید که از وجود آن در سایت
رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 … نویسنده مانند دانش اموختگانی است که همه چیز را در اموزه نامه های دانشگاهی نادرست یاد
گرفته اند و سپس همه را با هم بدامیخته اند. …… و آریایی روی می آورد که نشان از حقارت
فکری و کینه ی شدید وی نسبت به این قوم اصیل و پاک دارد و در کل با این مقاله ی
آبگوشتی که بوی کینه ی شتری-زنانه از آن بلند میشود نه تنها به مراد خود …
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – دانلود پروژه دانشگاهی
– ذخیره شده
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی. مقدمه. موضوع: برای شناخت و شناساندن
شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که
بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و
اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن
داشت …
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – مرکز دانلود فایل نگارا
– ذخیره شده
2 نوامبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات فارسی بازديد: 1 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 167 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 277. پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی. ===========
============================================ تمامی فایل های سیستم،
توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید …
استادان و شاگردان سیّد رضی (ره) | مقالات نهج البلاغه | پایگاه تخصصی …
– ذخیره شده – مشابه
رضی نپذیرفت و به وی گفت: من تاکنون از پدرم نیز هرگز چیزی را نپذیرفته ام.
گفت: حق من بر تو، بی تردید، از حق پدرت بیشتر است، زیرا من کتاب خدای تعالی را
حفظ تو کرده ام. لذا سیّد آن هدیه را پذیرفت. 2. ابوعلی حسن بن احمد بن عبدالغفار
فارسی فسوی نحوی (متوفّا به سال 377 ه‍): سوارکار میدان علم و ادب، و مقصد همه ی دانش
پژوهان که …
اثر شعر بر سید رضی در تالیف نهج البلاغه | نهج البلاغه
– ذخیره شده
سیّد رضی همه ی دانش های زمان خود را فراگرفته بود، و از گزینش سخنان شبه فلسفی و
کلامی امیرالمؤمنین و گردآوردن آنها در نهج البلاغه، تسلط او به مباحث کلامی، و عقیده ی
او … رسد ناگهان گروهی از یاران چیزی درباره ی سیّد به اطلاع شاهنشاه می رسانند، و از این
جهت او را سرزنش می کنند، لذا از بغداد نامه ای برایش نوشته همه ی آنچه را بخشیده منتفی

سید رضی – ويکی شيعه
– ذخیره شده – مشابه
سید رضی منصب‌های مهمی از جمله نقابت، قضاوت در دیوان مظالم و امیر الحاج در دوره آل
بویه داشت. او از بزرگ‌ترین شاعران طالبیان و در زهد و تقوا مشهور و مورد احترام خاص و
عام بوده است. سید رضی علاوه بر نهج البلاغه آثاری چون حقائق التأویل فی متشابه
التنزیل، المجازات النبویة، خصائص الائمة و تلخیص البیان فی مجازات القرآن دارد. وی
در بغداد …
سیدرضی
– ذخیره شده
او عمری کوتاه اما پرباری داشت؛ تا جایی که بررسی پهنای گسترده زندگی اش بیشتر
کتاب های تاریخ و زندگی نامه ها و تاریخ های ادبیات را از قرن پنجم تا کنون به خود
مشغول داشته است. روزگار سیدرضی را می توان مقارن با دوره ای از خلافت عباسیان (
447 334) و فرمان روایی آل بویه بر عراق، و به لحاظ تاریخ ادبیات معاصر با شاعرانی
چون …
شناخت شناسی سید رضی(ابوالحسن محمّد بن حسین) مولف نهج البلاغه …
– ذخیره شده – مشابه
ابوالحسن محمّد بن حسین معروف به سیّد رضی (در نزد شیعیان) و به شریف رضی (به
اصطلاح اهل سنّت) دانشمند فرهیخته و ادیب سخنور و استاد بی مانند در همه ی علوم زمان … و
ادبی و انسانی روزگار سیّد رضی می پردازیم، باشد که در پرتو آن اوضاع، این دانشمند
فرهیخته و آثار ماندگارِ به جای مانده از او را بهتر بشناسیم و روشن تر درباره ی آنها به
داوری …
انصار الخميني (ره) :: زندگي نامه ی مرحوم سيّد رضي گردآورنده ي نهج البلاغة
– ذخیره شده – مشابه
4 سپتامبر 2011 … وي در همان آغاز نوجواني استعداد درخشان خود را در علاوه بر علوم فقهي در شعر و شاعري
نيز نشان داد و در مدت اندکي در زمره بزرگترين شاعران زمان خود قرار گرفت. … محمد كه
بعدها به «شريف رضي» و «سيد رضي» شهرت يافت از خانداني برخاست كه همه از
بزرگان دين وعالمان و عابدان و زاهدان و پرهيزكاران كم مانند و روزگار بودند.
زندگی نامه ی سيد رضي رحمت الله علیه – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
محمد كه بعدها به «شريف رضي» و «سيد رضي» شهرت يافت از خانداني برخاست كه همه از
بزرگان دين و عالمان و عابدان و زاهدان و پرهيزكاران كم مانند روزگار بودند. پدر و مادر سيد
رضي هر دو از سادات علوي و از نوادگان سرور آزادگان حسين بن علي عليه السّلام بودند
. نسبت وي از جانب پدر با پنج واسطه به امام هفتم مي‌رسد.[2] از اين رو گاهي شريف رضي

سید رضی – ویکی فقه
– ذخیره شده – مشابه
سید رضیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف … محمد که بعدها به «شریف رضی» و «سید
رضی» شهرت یافت از خاندانی برخاست که همه از بزرگان دین و عالمان و عابدان و زاهدان و
پرهیزکاران کم مانند روزگار بودند. پدر و مادر سید رضی … وی علاوه بر جدّیت و
پشتکاری، از نبوغی ذاتی و خدادادی برخوردار بود که پیشرفت علمی و ادبی او را
سرعت می‌بخشید.
امام علی علیه السلام – دانشنامه‌ی اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
10 ژوئن 2017 … وی فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد، همسر حضرت زهرا (سلام الله علیها) و پدر امام حسن (
علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و زینب کبری سلام الله علیها است. … ۱۱ بخشی
از فضایل و سیره امیرالمومنین علیه السلام; ۱۲ بعضی آیات نازله در شان امیرالمومنین
علیه السلام; ۱۳ برخی احادیث نبوی درباره امیرالمومنین علیه السلام …
خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه – نوگرا
– ذخیره شده – مشابه
5 دسامبر 2015 … خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نويسنده: السيد محمد حسين الحسينی /
ترتيب: محمد أمين الباز 1ـ ايشان 30 سال پيش از بعثت حضرت رسول اکرم … جا دارد به
پر توهای تجلی بخش يکی از اهداف اساسی اسلام که اعطای حريت وآزادی برای مردم بود
ودر زمان حکومت حضرت عمر رضی الله عنه با آن همه اقتدار جلوه خاص …
نگاهی بر کتاب سید رضی موسوم به نهج البلاغه گردآورنده سخنان امام علی ع
– ذخیره شده – مشابه
15 ا کتبر 2015 … مقاله نگاهی کوتاه دارد به سید رضی گردآورنده سخنان امام علی ع و چالش های وی در
گردآوری منابع و روایاتی که در طول ۵ نسل دست به دست گشته است تا به وی برسد. …
از دوستداران، اطلاعاتی ازروش گردآوری روایات و برخی از ابهامات پیرامون این اثر
تاریخی را نیز نمی دانند و با قطعیت درباره همه مطالب این کتاب سخن می رانند.
ساختار نهج‌البلاغه – Tebyan – تبیان
– ذخیره شده
10 ا کتبر 2017 … اگرچه تاکنون در معرفي اين اثر جاودانه، تلاشهاي ستودني به ثمر رسيده است، امّا
شناخت ساختار و نحوه طراحي نهج البلاغه، و چگونگي گزارش سيد رضي، بر …
گفتارهايي از همه فنون، و مجموعه اي از همه گون: از آداب و پند، يا نامه، يا خطبه هاي کوتاه و
بلند، که مي دانستند چنين کتابي طراز فصاحت خواهد بود و پيرايه بلاغت. عربيت …
بررسی اندیشه سیاسی شریف رضی درباره خلافت اسلامی
– ذخیره شده
اما اولاً واقعیت امر چنین نیست‌، بلکه عمل سید دارای پشتوانه نظری است و ثانیاً به
نظر می‌رسد بتوان عملکرد وی را در تعامل گسترده با خلافت، به منظور زمینه‌سازی برای
بازگرداندن حق علویان نیز تحلیل کرد. در پژوهش پیش رو، تلاش شده تا ضمن گزارش و
تحلیل وضعیت این دوره و اهمیت فعالیت‌ها و مناصب سید، به برخی ابهامات پاسخ داده
شود.
روش حكومتداری در صدر اسلام | Pajhwok Afghan News
– ذخیره شده
14 ژوئن 2016 … این امر زمینه را طوری فراهم کرده که الفاظی چون دیموکراسی، حقوق بشر، دولت جمهوری،
حاکمیت ملی، تفکیک قواء، پارلمان و صدها کلمۀ دیگر، از سوی سیاستمداران و
تحلیلگران امور سیاسی همه روزه مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله تلاش ما به این
است تا مفهوم نظام حکومتداری و ارتباط آن با اسلام را توضیح دهیم. مفهوم نظام …
نهج البلاغه از نگاه شهید مطهری (1) | شهید مطهری
– ذخیره شده – مشابه
13 ژانويه 2014 … در طول هزار سالی که این مجموعه عظیم القدر از سوی سید رضی (ره) گردآوری شده، بسیاری
از عالمان و فرهیختگان به شرح این اعجاز فوق بشری همت گمارده اند؛ در این بین …. وی به
نقل ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه می گوید : ” صد فصل از سخنان علی را حفظ
کردم و به خاطر سپردم و همان ها برای من گنجی پایان ناپذیر بود ” .
lifeline/سرگذشت – بهرام نوازنی
– ذخیره شده – مشابه
در اواخر عمرش هم همه اموال و املاکش را وقف اوقاف و دفتر امام جمعه اراک کرد و این اشتیاق
وی آن قدر شدید بود که به استناد ولایت پدری، همه املاک من را نیز ضمیمه وقفیاتش کرد
….. پس زیارت مقبره های امامان موسی کاظم و محمد تقی (جواد الائمه) و سید رضی و سید
مرتضی شب را در کاظمین سپری کرده و صبح زود به قصد زیارت سامره حرکت کردیم
ولی در …
نقد و بررسی دیوان سید رضی – دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله …
– ذخیره شده – مشابه
6 مارس 2010 … شاعری که نام و آوازه اش مدیون ذوق نثری اوست، همان ذوق وعلاقه ای که وی را وادار کرد تا خود
را به اقیانوس بی کران بیان دراندازد: که صید گوهر بار آن نام صیاد را بر تارک ادب …..
از جمله ی کارهای صورت گرفته، پایان نامه های دانشگاهی است که با وجود همه مشکلات در
راه شناخت و نقد زندگی سیدرضی، تلاشهای پسندیده ای کرده اند.
از مکتب اصفهان تا مکتب تهران – پروفسور سید حسین نصر – آکادمی …
– ذخیره شده – مشابه
10 آگوست 2011 … مهمترین شاگردان نوری علاوه بر پسر خود وی میرزا حسن نوری، ملا عبدالله زنوزی، ملا
محمد اسماعیل درب کوشکی اصفهانی، آقا سید رضی لاریجانی، آقا محمد رضا قمشه ای، ملا
محمد جعفر لنگرودی، ….. در این مقاله فقط آن دسته از شاگردان که در “مکتب تهران” در دوره
قاجار و دوره پهلوی به شهرتی دست یافتند مورد بررسی قرار می گیرد.
نهج البلاغه و هر چیزی که در مورد آن باید بدانیم | ستاره
– ذخیره شده – مشابه
16 نوامبر 2016 … نهج البلاغه گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه علی ابن ابی‌طالب (ع) است که توسط
سید رضی در قرن چهارم هجری قمری بر اساس ذوق ادبی خویش از نامه‌ها و خطبه های امام علی (ع
) فراهم آورده است. … وی 100 کلمه از کلمات قصار امیرالمؤمنین را انتخاب کرده و آن را «
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب» نامیده‌است.
همه آنچه درباره محسن اسماعیلی باید بدانید – سایت خبری تحلیلی …
– ذخیره شده – مشابه
16 فوریه 2016 … وی درباره دوران تحصیلش گفته است: «ورود به دوران دبیرستان همزمان با پیروزی
انقلاب اسلامی بود و من نیز همانند همه مردم ایران دل به این حرکت خدایی داده بودم. ….
اسماعیلی با بیان این که برای حقوق شهروندی باید از همه چیز خود بگذریم، گفت:
الگوی ما امامی‌ است که بنا بر نقل سیدرضی در سخنرانی که برای معارفه قبول …
زندگی نامه حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) | السید عبدالعظیم …
– ذخیره شده – مشابه
در مقدّمه حکمت نامه حضرت عبدالعظیم علیه السّلام ، موضوعاتی چون : شخصیت خانوادگی،
ویژگی های علمی و عملی ، هجرت به شهرری و وفات ایشان در این شهر ، بررسی شده اند. …
احمد بن علی نجاشی – که یکی از ارکان علم رجال است -، درباره نسب آن بزرگوار می
نویسد :هنگامی که جنازه او را برای غسل برهنه می کردند ، در جیب لباس وی نوشته ای
یافت …
زندگینامه سید مرتضی علم الهدی (ره) – بیتوته
– ذخیره شده – مشابه
مرحوم علامه امینی در الغدیر نام 86 اثر او را بیان کرده یکی از کتاب‌های وی دیوان معروف
او با بیست هزار بیت است. سید مرتضی علم الهدی (ره) علاوه بر مقام علمی و اجتهاد دارای
ذوق شعر و ادب بود و در زمان ایشان، غیر از برادرش سید رضی شاعری همانندش نبود.
کتاب دیگر او امالی است که در موضوع فقه و تفسیر و حدیث و شعر و فنون ادب است.
انبیای الهی – روح الله – سایت امام خمینی رحمة الله علیه
– ذخیره شده – مشابه
امام خمینی نگارش وصیتنامه سیاسی الهی خویش را – که در حقیقت پیام جاوید ایشان و
خلاصه همه وصایا و پیامهای زندگی پربرکتشان می‌باشد – در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ به
پایان رسانده و نسخه‌ای از آن را طی پیامی به تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲ به صورت لاک و مهر
شده نزد خبرگان اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به امانت سپردند. امام خمینی در سالهای
بعد، …
نهج البلاغه مقدمه نهج البلاغه، به معناي روش رسا و بجا سخن گفتن، نامي …
– ذخیره شده – مشابه
نهج البلاغه، به معناي روش رسا و بجا سخن گفتن، نامي است که شريف، محمد بن ابي احمد
موسوي مکني به ابوالحسن و ملقب به سيد رضي، بر مجموعه گردآورده خود از سخنان مولاي
… ها شده و بر آن شرح ها، تفسيرها و ترجمه هايي به زبان هاي گوناگون نوشته اند، صدها
کتاب و مقاله درباره نهج البلاغه نوشته شده است به طوري که گردآوري همه آن ها کتابخانه
اي …
آموزش جامع ويرايش و توليد فيلم /اورجينال – زیتون کامپیوتر
– ذخیره شده
21 ساعت قبل … “آموزش تخصصی ویرایش و تولید فیلم به همراه نرم افزار ویدیو ادیتینگ شامل
تتبدیل فرمت ها و کدک های ویدئویی تولید انواع دی وی دی همراه با زیرنویس جدا کردن
صدا از فیلم و برنامه های کاربردی دیگر شماره مجوز ارشاد :196/475628 ” قیمت: 15,600
تومان. برای خرید (آموزش جامع ویرایش و تولید فیلم /اورجینال) روی دکمه …
آشنایی با مولف نهج البلاغه—زندگی نامه سید رضی(2) – گفتگوی دینی
– ذخیره شده – مشابه
20 آوريل 2010 … حسین ابن احمد كه به «ابو احمد» مكنّا بود هفت سال، یعنی تا پایان عمر عضدالدوله در
زندان ماند، تا اینكه پس از مرگ او، فرزندش «شرف الدوله» كه حاكم كرمان بود در راه
سفر به بغداد، ابو احمد را از زندان آزاد كرد و با خود به بغداد برد.(1) سید رضی پدرش را
بسیار دوست می داشت، در مدت هفت سالی كه پدرش در زندان بود، در فراق وی آرام …
[PDF] تفسیرموضوعی نهج البلاغه – دانشگاه پیام نور
– ذخیره شده
۲- مرحوم سید رضی به سبب عزت نفس کم نظیر در روزگار خویش بخشش ها و جوایز کدام
شخصیت زیر را مسترد نمود ؟ ۱. … موسسه آموزش عالی آزاد چاوش تنها مجری برگزاری
کلاس های آمادگی امتحانات پایان تره دانشگاه پیاه نور واحد کرج ۴۴۴۵۸۷۳۹ (۶ o P) …. با
هر چیز هست به گونه ای که قرین آن است غیر از هر چیزی است به گونه ای که جدا از آن
نیست.
زندگي نامه قنبر غلام وفادار امام علي(ع) – زير دامنه پژوهش مركز پژوهشهاي …
– ذخیره شده – مشابه
ارادت و عشق و ايمان قنبر به اميرالمومنين(ع) كم شدني نبود، تا پايان عمر به اين دوستي
دم زد و به گناه همين عشق به شهادت رسيد. زندگي‌نامه قنبر از آن جهت … اما از آنچه در كتب
تاريخي درباره زندگي اين غلام وفادار اميرالمومنين علي بن ابيطالب(ع) آمده، روشن مي
شود كه وي ازقبيله همدان بود و و او را به لقب «ابوهمدان» مي خوانده اند. وي در كوفه زندگي
مي …
[PDF] هر کس به وسع خودش از برکت قرآن استفاده می کند – وزارت فرهنگ و ارشاد …
– ذخیره شده
گوهری گرانبها ولی قدر ناشــناخته. است. افســوس و صد افسوس که. بازیهای رنگارنگ.
روزگار، کمتــر. مجالــی بــرای. ما گذاشــته که. لحظاتی را فارغ از. همه چیز، به خلوت …
نـــــــامه. امام خمینی: اگر نبود در. ادعیه االّ دعای مناجات. شعبانیه، کافی بود. برای اینکه
امامان ما. امامان بحقند. به خط استاد غالمحسین امیرخانی. به خط استاد سیدرضا بنی رضی

اصالت سخنان امام علی(ع) دربارة آفرینش انسان و حیوان و نقد شبهات
– ذخیره شده – مشابه
اصل مقاله. مقدّمه. کتاب نهج‌البلاغه مجموعه‌ای از سخنان گهربار امام علی(ع) است که در
پایان قرن چهارم هجری به قلم سیّد رضی در سه بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها جمع‌آوری شده
است. … اوّلین گام در یک نقد منصفانه و عالمانه آن است که سخن مخالف شنیده شود،
نقطه‌نظرهای او سنجیده شود و همة جوانب و ابعاد آن فهم گردد، سپس بر اساس مدّعاهایی که در
کلام وی به …
ملازمه عقل و عدل در منطق امیرمومنان(ع)/ نهج البلاغه اوج بلاغت است …
– ذخیره شده
11 آوريل 2017 … دوم اینکه سید رضی با نگاه زیبایی شناختی خودش، بلیغ ترین مطالب را انتخاب کرده
است و به واقع شاهکار کرده و نهج البلاغه به واقع راه روشن بلاغت است. اما این کتاب
اگرچه از نظر …. در منطق امیرالمومنین(ع) دو ملاک اساسی وجود دارد که همه چیز باید با این
دو سنجیده شود؛ یکی عقل است و دیگری عدل. لذا عقل از عدل جدا نیست و …
مبانی ادبی کلامی سید مرتضی در تفسیر قرآن کریم
– ذخیره شده – مشابه
در این مطالعه بعد از مروری مختصر بر شرح حال و سیرۀ سید مرتضی و آثار وی در
تفسیر قرآن، مبانی ادبی و کلامی وی را با ذکر نمونه‌هایی توضیح خواهیم داد. ….
تفاسیر کامل قرآن کریم در این دوره با صبغۀ درایی، المصابیح فی تفسیر القرآن
وزیر مغربی است (برای این اثر و تأثیر آن بر تبیان شیخ طوسی، رک‍ : کریمی نیا،
سراسر مقاله).
آیت الله حاج آقا عزاالدین زنجانی – نامه های حوزوی
– ذخیره شده
12 مه 2015 … وی به مدت ۵سال از سید روح الله خمینی یک دوره اسفار را فرا گرفت، در آن زمان با این که
هنوز سید روح الله خمینی درمیان مردم چندان شناخته شده نبود، سید عزالدین از … بر اساس
گزارشی که خبرگزاری رسا منتشر کرده است سید عزالدین زنجانی در جلسه ای گفته
است باید همه ملت ایران برای داشتن چنین رهبری-سید علی خامنه ای- …
زندگینامه مختصر بصیر احمد (حمید) دولت آبادی | پايگاه اینترنتي …
– ذخیره شده – مشابه
شرکت در مراسم روزجمعه و شنیدن سخنرانی علمایی مانند بحر و گاهی هم شیخ رضی و سید
عابدین از دیگر برنامه های او در این دوره بوده است. بصیراحمد و حشمت پس از ختم صنف
نهم در سال ۱۳۵۴ش شامل تخنیکم نفت و گاز مزار شریف می شوند، و نبی ارزگانی به
لیسه باختر می رود. به این ترتیب، این برنامه مقاله نویسی و مقاله خوانی سه نفره به هم
می …
بررسی اندیشه سیاسی شریف رضی درباره خلافت اسلامی – بخش اول …
– ذخیره شده
28 ا کتبر 2017 … اما اولاً واقعیت امر چنین نیست‌، بلکه عمل سید دارای پشتوانه نظری است و ثانیاً به
نظر می‌رسد بتوان عملکرد وی را در تعامل گسترده با خلافت، به منظور زمینه‌سازی برای
بازگرداندن حق علویان نیز تحلیل کرد. در پژوهش پیش رو، تلاش شده تا ضمن گزارش و
تحلیل وضعیت این دوره و اهمیت فعالیت‌ها و مناصب سید، به برخی …
همه چیز درباره ی مشهد اردهال و مراسم سنتی قالیشویان – شفقنا
– ذخیره شده – مشابه
5 ا کتبر 2012 … آنچه در پی می آید شرح نسبتا کاملی درباره ی این امام زاده و مراسم سنتی قالیشویان
است که به مناسبت تعظیم شهادت ایشان برگزار می شود …. جمعی از اهالی فین و چهل
حصاران پرچم دوستی اهل بیت (ع) را برافراختند و در کاشان انجمن کردند و نامه ای خدمت
امام پنجم فرستادند تا یک نفر ازآقازادگان خود را جهت تعلیم شرایع اسلام …
پاسخ‌های موسی حقانی به مقاله دکتر محمود کاشانی علیه «معمای شاه …
– ذخیره شده
1 ژانويه 2017 … با خواندن نامه سراسر اهانت آقای دکتر سید محمود کاشانی درباره سریال معمای شاه،
باعنوان «تحریف‌های پایان‌ناپذیر در سریال معمای شاه»، به جهت ادبیات ناروا و …. در
اردیبهشت 1338، بقائی حتی از برقراری جشن سالروز تأسیس حزب زحمت‌کشان هم
طفره می‌رود و اعضا می‌گویند که او فعلاً سکوت را بر همه چیز ترجیح می‌دهد (همان …
میرزا جهانگیر خان قشقایی کیست؟+عکس – مشرق نیوز
– ذخیره شده
استاد مطهری (ره) درباره‌ او می‌نویسد: «وی مردی به تمام معنی وارسته و عارف مشرب بود، با
خلوت و تنهایی مأنوس بود و از جمع گریزان. در جوانی ثروتمند بود و خشكسالی 1288 هـ.
ش. تمام مایملك منقول و غیرمنقول خود را صرف نیازمندان كرد و تا پایان عمر درویشانه
زیست. حكیم قمشه‌ای در اوج شهرت آقا علی حكیم مدرس زنوزی و میرزا ابوالحسن جلوه به
تهران …
دربارۀ سیّد مرتضی علم الهدی – فرهنگی دارالحدیث
– ذخیره شده
8 سپتامبر 2014 … بسیار بعید می‌نماید که سید مرتضی دانشمند بزرگ شیعه، کتاب فقهی یک عالم زیدی
را همچون دیگر فقهای زیدی شرح کند. به علاوه نجاشی از بزرگ‌ترین دانشمندان رجالی
شیعه و همدرس سید مرتضی و سید رضی، او را امامی‌مذهب یعنی شیعه دوازده امامی دانسته
است. پدر: پدر وی ابواحمد حسین شخصیتی والامقام، شریف و مورد احترام …
[PPT] چنین دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم، زیرا این کتاب درهای بلاغت و …
– ذخیره شده – مشابه
این عنوان شریف را سید رضی بر منتخبی از خطبه ها و مواعظ ، نامه ها و عهدنامه ها و کلمات
کوتاه و قصار امیرمومنان انتخاب کرد. … خود او درباره نحوه باب بندی و تقسیم مطالب آن
چنین نوشته است : …. هر چیز برابر او اوفتاده و خوار است و همه بدو ایستاده و برقرار؛
بی نیازی هر تهی دستی، عزت هر خواری ، نیروی هر ناتوانی و پناه هر اندوه باری است.
[DOC] فصلنامه شماره 3 مواد مخدر – فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد
– ذخیره شده
یکی از ویژگیهای دوره نوجوانی هویتیابی، سست شدن روابط نوجوان با خانواده خود،
افزایش گرایش او به همسالان و دوستان و الگویابی است. … نمیکنند، بلکه وی را
بیشتر و بهتر نیز درک میکنند، بنابراین هرگونه راه حلی را که آنان برای رفع
مشکلش پیشنهاد کنند، اغلب بدون هیچ گونه تأمل و تفکری میپذیرد و همه چیز از همین
جا شروع میشود.
نهضت صحيفه شناسي را در جهان اسلام بر پا کنيم – پاییگاه خبری …
– ذخیره شده
7 مه 2017 … نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از وی منتشر شده است. دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه
در ۳۲ جلسه برگزار و تمام شد. به گفته استاد علیقلی، هشت جلسه کار کارگاهی
صحیفه سجادیه در پیش است. بعد از آن یک آزمون کتبی برگزار خواهد شد و سپس
شرکت کنندگان یک مقاله علمی در باره صحیفه سجادیه می نویسند. کسانی که …
نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ – پژوهش های ادیانی – دانشگاه ادیان و مذاهب
– ذخیره شده – مشابه
اصل مقاله. از اعصار کهن مسئله نظم کیهانی محل توجه بشر بوده است. مقصود از نظم
کیهانی، نظم غیرشخصی فراگیری است که همه امور جهان بر اساس آن سامان می‌یابند (
پیاده کوهسار، … هیچ کسی را یارای شناخت مطلق تائو نیست و فقط می‌توان به مظاهر و
ابعاد آن آگاهی پیدا کرد: «تائویی که بتوان درباره آن چیزی گفت، تائوی جاودان نیست
و آنچه …
زبان تخصصی – تفسیر موضوعی نهج البلاغه
– ذخیره شده – مشابه
ج)دوره رنسانس اسلام. 11گرد آوری نهج البلاغه چه نام داشت .چه سال متولد و چه سالی به دار
باقی شتافت ؟ ج)ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی در سال 359 در
نيمه دوم … اصحار از ماده <<صحرا>>گرفته شده است ،بدین معنا که دلایل و عذها مانند
صحرا-که در آنجا همه چیز روشن وشفاف است-در برابر دید مردم و اداره شوندگان کذاشته می
شود.
اصالت علوی نهج البلاغه – پایگاه امام علی علیه السلام
– ذخیره شده
مقاله حاضر، كه در حمایت از علویتِ نهج البلاغه و درستی اسناد گردآوری آن به سیدرضی(
ره) نگارش یافته است، با اشاره ای كوتاه به پیشینه بحث آغاز می شود؛ آن گاه با تكیه
… و چیزی از سخنان علی(ع) در آن نیست؛ و پاره ای دیگر درباره گردآورنده این كتاب بی
راهه رفته اند و آن را به شریف مرتضی (درگذشته به 436 ق) كه برادر شریف رضی است،

بولور | انتخاب حجت الاسلام سید رضی شکوری به عنوان امام جمعه نمونه و …
– ذخیره شده – مشابه
عکس وی تمبر خواهد شد و به ۱۹۰ کشور جهان ارسال خواهد شد. زندگینامه حجت الاسلام سید
رضی موسوی شکوری، فرزند سید ابوالحسن در ۲۵ فروردین سال ۱۳۳۵٫ش در روستای عالم
خیز خاکمردان از توابع شهرستان خوی دیده بر جهان گشود . پدر و اجداد او تا هفت پشت همه
از علماء و دانشمندان بودند او پس از پایان بردن تحصیلات ابتدایی در ۱۵ سالگی وارد …
ميرزا علي آهي
– ذخیره شده – مشابه
2- خلاصه اي از زندگي نامه حاج علي آهي. نيم قرن تلاش در خدمت ادبيات آييني. حميد
آقايي. يادآوري. از خطه آبعلي (آه) در دوره اخير فرزندان اديب، صاحبنظر در حوزه شعر و
ادبيات آييني ، ادبيات قديم و جديد فارسي برخاسته اند كه از مفاخر كشور و منطقه مي
باشند. برگزاري اولين جشنواره شعر دفاع مقدس بهانه اي شد كه نكوداشت شاعر
پيشكسوت آييني …
[PDF] اصل مقاله (180 K) – دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
– ذخیره شده – مشابه
نموده و هنر خود را در این زمینه به رخ کشیده و بیشترین استفاده را از تشبیه بلیغ و
استعاره مکنیه داشته. است وی باهنرمندی و ظرافت خاص و با بهرهگیری از تشبیهات و
استعاره و کنایه مقبول و مفهوم عام، توانایی. بالای خود را در ترجمه این کتاب گرانسنگ
، نمایان ساخته است و از ارایههای ادبی فراوانی مانند سجع،. مراعات نظیر، تضاد، و بهره …
تولید سریال زندگی عمر بن الخطاب با همکاری MBC و قطر – العربية.نت
– ذخیره شده – مشابه
30 سپتامبر 2010 … این مجموعه نمایشی تلویزیونی از آن سو اهمیت دارد که نمایشگر راه و روش عملی عمر بن
الخطاب و شخصیت وی است که نقشی. … از امضای تواقنامه همکاری برای ساخت و پخش
بزرگترین مجموعه نمایشی- تاریخی درباره زندگی عمر بن الخطاب (رضی الله عنه)
خلیفه دوم مسلمانان که یکی از مهمترین دوره های تاریخ اسلام است خبر دادند.
زندگی نامه سید جمال الدین افغانی – Kabul Press کابل پرس
– ذخیره شده
2 مه 2011 … در واقع، سکینه بیگم دختر عموی پدر سید جمال است یعنی پدر سکینه بیگم برادر
میر رضی الدین محمد حسینی شیخ الاسلام است. ** جمال الدین در … از وی خواستم که با
بسط و تفصیل بیشتری در مورد آن مساله سخن بگوید تا همه بفهمند. …. سلطان عثمانی
در آن دوره عبدالعزیز محمود(1277-1293 ه ق1860 – 1876 م) بود. به محض …
ارکان تلقی انسان از خود و تأثیر آن در رفتارهای اخلاقی او
– ذخیره شده – مشابه
این مقاله با پذیرش این اصل که تلقی انسان از خود مبتنی بر شناخت او از خویش است،
به دنبال تبیین ارکان تلقی صحیح انسان از خویش بوده، دو اصل «اعتقاد به حرمت
نفس … با این بیان روشن میشود که چرا قرب الی الله محوریت داشته و در آموزههای دینی
همه چیز بر حول آن میچرخد و همه اعمال و رفتار انسان بر مبنای قرب الی الله وضع شده است

تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی …
– ذخیره شده – مشابه
نظریة فوق تجرّد عقلانی بودن نفس از نظر ملاصدرا، عبارت است از تجرّد نفس از ماهیت،
علاوه بر تجرّد آن از مادّه. ویژگیهای نفس در این مرتبه عبارت است از اینکه در هیچ حدّی
ثابت نبوده و گوهری بسیط، ظلّ وجود، وجودی صرف و فوق مقوله است که در عین حال، نه
جوهر است و نه عرض، نه جنس است و نه فصل، و نه قابل اشارة عقلی است. صورتبندی و …
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – شبکه فایل
– ذخیره شده
25 فوریه 2017 … لینک دانلود. پیشنهاد می‌کنیم حتماً مطالب مرتبط را نیز بررسی کنید. در خیلی از
موارد همان فایلی که در این صفحه آورده شده است، دقیقاً در مطالب مرتبط نیز وجود دارد ولی
قیمت کمتری دارد! … دانلود … پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی; پایان نامه
دوره سید رضی و همه چیز درباره وی …
پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی |مطالب مرتبط| شبکه فایل
– ذخیره شده
25 فوریه 2017 … شما را گوگل به این صفحه هدایت کرده است به امید اینکه بتوانید پایان نامه دوره سید
رضی و همه چیز درباره وی را دانلود کنید. قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید توصیه
می کنم توضیحات پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی را به دقت بخوانید.
چنانچه درباره پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی سوالی دارید یا در …
آيت الله سيد على نقى فیض الاسلام (ره) – الشیعه
– ذخیره شده
14 جولای 2015 … طبق شجره نامه موجود، ايشان اربعيني بوده يعني چهل پشت پدري اش به امام علي عليه
السلام مي رسد که همه از عالمان و مجتهدان عصر خود بوده اند. …. که نمونه اي از آن را سيد
شريف رضي در کتاب مقدس نهج البلاغه گرد آورده و چون در همين مختصر از جميع شئون
زندگي چيزي فروگذار نشده، سيادت و سعادت عمل کننده را ضامن است؛ زيرا …
.: Porseman.org :. – دفتر پنجاه و دوم پرسش ها و پاسخ ها «پیرامون نهج …
– مشابه
در پایان از همه همکاران اداره مشاوره و پاسخ به ویژه حجت الاسلام والمسلمین آقای صالح
قنادی که در آماده سازی و بازپژوهی این مجموعه ما را یاری داده اند، تشکر و قدردانی می شود
. …. انگیزه و هدف اصلی سیدرضی از همان آغاز تألیف نهج البلاغه گزینش خطبه ها و نامه ها
و حکمت هایی بوده که از جهت فصاحت و بلاغت و زیبایی در جایگاه برجسته ای قرار
داشته …
[PDF] اسفند 89 – کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
کاظم سیدامامی، دکتر حسن سید رضی، دکتر سید حسن فاطمی و دکتر احمد … پيام نامه.
89. اسفند. گردهمـایي عمومي فروردین ماه كانـون. گردهمایی عمومی فروردین ماه کانون به
دید و بازدید نوروزی اختصاص دارد. زمان : چهارشنبه 29 دی 1389، ساعت 17 تا 18
پذیرایی و دیدار … دوم و سوم، مهندس هرمز ناصرنیا، دبیر دوره پنجم و مهندس میرعلیرضا
مهنا دبیر.
حضرت معاویه «رض» را بهتربشناسیم (براساس احادیث صحیح از رسول …
– ذخیره شده – مشابه
درمورد مشورت رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- با حضرت جبرئیل وتایید معاویه-رضی
الله عنه- از جانب حضرت جبریل به عنوان کاتب امین، حدیث ضعیفی وجود دارد. …. تا
جایی که اگر کوچکترین فردی به او چیزی می گفت که حتی خلاف رای او می بود، اما چون
از رسول الله -صلی الله علیه وسلم- برایش نقل می کردند، فوری تسلیم می شد و با جان و

نهج البلاغه وتمام نهج البلاغه – بساتین
– ذخیره شده
4 فوریه 2017 … و اضافه می کند ” ادعا نمی کنم که همه ی سخنان آن حضرت را گردآوری کرده ام و هر چه در
گوشه و کنار یافت می شد فراهم آورده ام و چیزی از دست نداده ام. شاید بعید … و هدف این
نوشتار معرفی “تمام نهج البلاغه” است که آنچه سید رضی انجام داده به پایان ببرد اما با
فاصله ی زمانی قریب به هزار ساله اما به اغماض می توان گفت به پایان برده.
بانک مقالات رایگان – لیست مقالات و پایان نامه های رایگان
– ذخیره شده
همه چیز در مورد بایوس کامپیوتر بررسي دروني هاي صادرات و اقتصاد كشور صادرات و
اقتصاد كشور پایان نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم تجارت آزاد
مقاله صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل
گمرك در ايران 188 ص گمرك در ايران مقاله تحقیق جامع درباره تورم 101 ص تحقیق جامع

پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی | بیست دانلود

3 سپتامبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 277 توضیحی ثبت نشده است پایان نامه دوره سید.
[PDF] ( ع( دوران ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در
– ذخیره شده – مشابه
30 ژانويه 2013 … ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 26. 4/. /. 1389 . ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ. 6: 5/. /. 1389 . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ. دوران ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. ع(. ) ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ. *. ﭼﻜﻴﺪه. اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. )ع( … ﺳﻴﺪ
رﺿﻲ،. 1967. : 136. ). ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ آﻧﭽﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. )ع(. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ. اﺻﻼﺣﺎت وي ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ.
اي ﺗﻚ. ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻧﺒﻮده و ﻣﺆﻟّﻔﻪ. ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه. اي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دا. ﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎ.
[PDF] حائری قزوينی محمدکاظم سید البالغه شناسی شرح نهج روش – فصلنامه …
– ذخیره شده – مشابه
یکی از شرح. های. ی که در دوره معاصر بر. نهج. البالغه. نگاشته شده. ، شرح سید
محمدکاظم حائری قزوینی. می. باشد . -1. 1 . بیان. مسئله. درباره برخی شروح. نهج.
البالغه … نگارندگان این مقاله. کوشیده. اند در مورد این شرح، به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
1 . روش حائری قزوینی در احراز اصالت سخن امام علی)ع( چگونه است؟ 2 . قزوینی در شرح
خود از چه …
دایره المعارف اسلام پدیا » سید مرتضی علم الهدی
– ذخیره شده – مشابه
26 نوامبر 2014 … چکیده مقاله سید مرتضی علم الهدی. ابـوالـقاسم علی بن الحسین بن موسی، مشهور به
سید مرتضی علم الهدی؛ نقیب طالبیان، از نظر منزلت علمی و اعتبار فقهی در مرتبت
بسیار والایی قرار دارد. او در ماه رجب سال ۳۵۵ هجری قمری در شهر بغداد دیده به جهان گشود.
سید مرتضی از جانب پدر و مادر نسب بس شریفی دارد. او فرزند حسین …
[PDF] کنکاشی در باب شکل شهر سنتی از منظر اندیشه اسالمی
– ذخیره شده
هدف مقاله جستاری در باب شکل شهر از منظر اندیشه اسالمی است. سؤال اصلی مقاله …
پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. ایران. …. که
عبارتند از موالید سه گانه )معدن، نبات و حیوان(. همه چیزهای. دیگر، طبیعی اند، نه
عنصری” ]همان : 187[. بر طبق اندیشه ابن عربی، طبیعت خیال است یعنی بین هست و.
نیست قرار …
اهمال کاري (تعلل ورزيدن) / بررسي علل، راه کارها و … – دانشکده اصول الدين
– ذخیره شده
متن مقاله : اشاره. بحث اهمال کاري، از جمله مباحث به ظاهر کوچک اما بسيار مهمي است که
ريشه اي اخلاقي و رواني دارد. در اين مقاله نويسنده محترم سعي نموده است که از منظر روان
شناختي و با رويکرد رفتار درماني ….. اگر شما در رفتار خود هميشه به لذت زودگذر
بينديشيد و راحتي را بر همه چيز مقدم بداريد، نمي توانيد با ديگران ارتباط بر قرار
کنيد.
ازدواج مردی 50 ساله با دختری 6 ساله. در مورد ازدواج پیامبر(ص) با عایشه …
– مشابه
20 فوریه 2013 … «حدثنا قُتَیْبَةُ بن سَعِیدٍ حدثنا حُمَیْدُ بن عبد الرحمن عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبیه عن عَائِشَةَ
رضی الله عنها قالت ما غِرْتُ على امْرَأَةٍ ما غِرْتُ على خَدِیجَةَ من کَثْرَةِ ذِکْرِ رسول اللَّهِ … «کانت
أخت عائشة لأبیها وکانت أسن من عائشة ولدت قبل التاریخ بسبع وعشرین سنة اسماء
از جانب پدر، خواهر عائشه و بزرگتر از وی بود، اسماء بیست و هفت …
دین آنلاین – حسن انصاری: بسیاری از مجلات تاریخ‌پژوهی، دین‌پژوهی و …
– ذخیره شده
15 آگوست 2015 … خیلی‌ها در جامعه ما همه چیز دارند ولی شاد نیستند. از «جان … او عالمی است که در دو دوره مهم
تاریخ ایران؛ انقلاب مشروطه و روی کارآمدن رضاشاه، از خود دو موضع‌گیری متفاوت درباره
وضعیت سیاسی حاکم نشان داد. … چنانچه در مجله حوزه در مقاله «رویارویی انگلیس و علما
در نهضت مشروطه» توسط ناظم‌الاسلام کرمانی توضیح داده شده است.
نقد، پژوهش، پايان‌نامه – فرهاد حسن‌زاده
– ذخیره شده
این مقاله در دو فصلنامه علمی‌پژوهشی “نقد زبان و ادبیات خارجی” دانشگاه شهید بهشتی
دوره اول، شماره2، بهار و تابستان 1388 چاپ شده است. … «بررسی و تحلیل آثار
برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده» عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهدیه عابدی است. مهدیه
عابدی … دکتر جهانگیر صفری استاد راهنما و دکتر سید کاظم موسوی استاد مشاور وی
بوده‌اند.
Catidl | برترین فایل پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر به صفحه دانلود فایل(پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز
درباره وی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز
فایل{پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی}را دانلود خواهید کرد. پایان نامه دوره
سید رضی و همه چیز درباره وی. ادامه مطلب …
خرید فایل( پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی) – ام آرتیکلر
– ذخیره شده
7 نوامبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. مدیریت سایت
آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت
مجموعه پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی برایتان آماده شده است تا بتوانید
به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
صدق – منبع امتحان درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه( 50 صفحه )
– ذخیره شده – مشابه
8 ژانويه 2009 … کمیّت نهج البلاغه. نهج البلاغه گزینشی است بی نظیر از کلام انسانی بی دلیل که
شامل 241 خطبه و کلام، 79 نامه و مکتوب، و 489 حکمت و موعظه می شود. سید رضی خود
تصریح کرده است که آن چه در این مجموعه گرد آمده است، منتخب و گزیده ای از سخنان امیر
مؤمنان (ع) است، نه همه آن چه از آن حضرت در کتاب ها موجود بوده است. وی در این …
دریافت فایل پایان نامه دوره سید رضی و همه چیز درباره وی – پرداخت
– ذخیره شده
3 نوامبر 2017 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه
دوره سید رضی و همه چیز درباره وی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پایان…
فصل و وصل – سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب
– ذخیره شده – مشابه
از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
…. هر چه آن سید به خط خویش بر نویسد که مرا فلان چیز می باید، همه بدهند و خط او توقیع
من شناسند [۱۷]و سلاطین آل سلجوق ونظام الملک به وصلت با وی تقرب و تبرک نمودند[۱۸
] و …
سرانجام ابراهیم مالک،مصعب ابن زبیر،ابن حر و عبدالله زبیر در سریال …
– ذخیره شده – مشابه
23 آگوست 2011 … شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که عاقبت مصعب ابن زبیر،ابراهیم مالک ،ابن
حر و عبدالله عمر چه میشود برای دریافت پاسخ خود مقاله زیر را بخوانید. … کرد و مدتی
بعد با شفاعت گروهی از قبیله مزحج-وی را آزاد ساختند –ابن حر پس از آزادی به
عبدالملک مروان پیوست و چون به کوفه آمد شهر را در دست کارگزاران ابن زیاد …
زندگینامه امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله علیه | المذهب
– ذخیره شده – مشابه
25 ژانويه 2015 … ابوحنیفه در محضر عالم زمانه ی خویش حمّاد بن ابی سلیمان بود درس فقه را نزد وی به
پایان رسانید و تا هنگام مرگ حماد از محضر وی استفاده می نمود. … از کارهای وی را برعهده
گرفتند و او دنبال ابوحنیفه فرستاد و خواست تا خاتم خویش را در دست وی قرار دهد تا
هیچ نامه و حکمی اجرا نشود مگر با اجازه و مهر وی و چیزی از بیت المال خارج …
[PDF] ورزش، سنگ پایه سالمت، نشاط یگدنز هب دیما و – صندوق بازنشستگی …
– ذخیره شده
براساس برنامه ریزی شورای ورزش صندوق های بازنشستگی، مسابقات ورزشی
بازنشستگان سراسر کشور هرسال یک دوره ….. همه چیز خوب و دلپذیر. خانم حمیده فعلی
حسن زاده در رده سنی باالی 66. سال از آبادان در رشته تنیس زمین خاکی شرکت کرده. و
به مقام اول دست یافته است. این ورزشکار عاقه مند …. وی دربــاره چهارمین بند مصوبــه
هیأت امنای.
وحدت وجود در حکمت متعالیه بررسی تاریخی و معنا شناختی
– ذخیره شده – مشابه
برای داوری بین این دو دیدگاه، در این مقاله، پس از اشاره مختصری به تاریخچه پیدایش
نظریه وحدت وجود، تاریخ تحولاتی را که در تفسیر رای ملاصدرا در این باب وجود دارد،
مورد … این راه که در ابتدا شاید بهترین راه به نظر برسد عملا چندان راه مفیدی نیست
زیرا همه این دیدگاه‌ها ، دیدگاه‌های شارحان ملاصدراست واختلاف بر سر فهم مراد وی است.
نگاهی به زندگانی و شخصیت حضرت عبدالعضیم حسنی(ع) – شهید آوینی
– ذخیره شده
ستايشهايي كه ائمه معصومين عليهم السّلام از وي به عمل آورده اند، نشان دهنده شخصيّت
علمي و مورد اعتماد اوست؛ حضرت امام هادي عليه السّلام گاهي اشخاصي را سؤال و مشكلي ….
در رجال خود حضرت عبدالعظيم عليه السّلام را از اصحاب امام هادي عليه السّلام ذکر کرده و
در پايان نام اورا به رضي الله عنه ياد نموده که رضي الله عنه نزد اصحاب حديث با اهميّت
است.
دفتر فرهنگ معلولین | کتاب ابوالعلاء معری دانشمند نابینا
– ذخیره شده – مشابه
16 دسامبر 2014 … اکنون نامه¬های داعی الدعاه با ابوالعلا موجود است که نشان می دهد حاکم فاطمی مصر از
ابوالعلاء توضیحاتی خواسته است ولی چیزی مبنی بر خودکشی ابوالعلاء و …..
تقریباً همه منابع مربوط به ابوالعلاء درباره چند ویژگی وی، همزبانند: خانه¬نشینی و
مردم¬گریزی، قناعت، استغنا، زهد و پرهیزگاری، احتراز از گوشتخواری و بسنده …
وب نما – مخفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، در پنجمین روز دوره فرهنگی معرفت افزایی سال 95
استادان واحدها و مراکز دانشگاهی استان بوشهر در مشهد مقدس، نشستی با موضوع وضعیت
علم و اخلاق در قرن بیست و یکم با حضور دکتر سیدرضی موسوی گیلانی دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد. موسوی گیلانی در ابتدای این نشست با طرح
پرسش …
عمومی | Page 11 | جامعه الزهراء
– ذخیره شده
16 نوامبر 2017 … سؤال- اين جانب به كرات اين شبهه را ديده وشنيده ام كه چرا دربلاد كفر با وجود آن همه فسق
و فجور و گناه بلاياي طبيعي كمتر مي آيد. ….. وی درباره شرایط شرکت در این دوره
تخصصی بیان داشت: دارا بودن مدرک سطح سه رشته تعلیم و تربیت اسلامی و یا احراز
صلاحیت برای شاغلین به تدوین پایان‌نامه سطح سه این رشته یا داشتن …
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ – دانشگاه الزهرا
– ذخیره شده – مشابه
25 جولای 2016 … ﺧﺒﺮ وﻳﮋه. ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ داراي ﻧـﻜـﺎت. ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ. وزﻳﺮ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. اﺳﺖ: ﻫﻤﻪ ﻣﻲ. داﻧﻴﺪ ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺑﻲ ….. ﻣﻘﺎﻟﻪ داغ (.
Hot paper. ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد. ﭼﺎپ دو ﻣﻘﺎﻟﺔ. ISI. و ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﮕﺎرش. ﻛﺘﺎﺑﻲ از اﻧﺘﺸﺎرات. De Gruyter.
ﺗﻮﺳﻂ. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. دو ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪاﻟـﺤـﻤـﻴـﺪ.
اولين نخبه تاريخ كنكور ايران بافقي بود – بافق فردا
– ذخیره شده
5 نوامبر 2013 … جناب آقاي دكتر سيد محمود صدر بافقي فرزند سيد غلامحسين از اساتید و حاذقترین
متخصصین قلب در دوره معاصر است كه به سال 1330خورشیدی در بافق به‌دنيا آمد. وي
پس از تحصيلات مقدماتي در يزد و دريافت ديپلم در كنكور ورودي سال بعد که برای
اولین بار در تاريخ ایران برگزار می‌شد شرکت و رتبه اول كشور را كسب نمود …
زندگینامه: محمدعلی اسلامی ندوشن (۱۳۰۴- ) – همشهری آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
31 ژانويه 2010 … وی در این زمان بعضی از قطعه شعرها را در مجله سخن منتشر می‌کرد. فعالیت‌های اسلامی
ندوشن در دوران تحصیلات در اروپا، بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در
سخنرانی‌های دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و پایان نامه
دکترایش چیز دیگری ننوشت. دکتر شیرین بیانی استاد تاریخ دانشگاه …
تخمین سال ظهور امام زمان(عج) به بعد از سال 1402 یا در سال 1407 و …
– ذخیره شده – مشابه
1 سپتامبر 2011 … آن آقا می گوید:در آیات مناسب آن جست و جو کردیم که آیا چنین جیزی پیدا می شود،چیزی
به دست نیاوردیم مگر از آیه ی (لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً)(1)؛(آن جز به صورت ناگهانی … در
تفسیر برهان سید هاشم بحرانی(ره)در ذیل آیه شریفه«المص» و نیز در غایةالمرام(
بحارالانوار52/106)به مناسبتی درباره وقت و علائم ظهور روایت مشکلی به …
الف – مقایسه بیانات رهبر انقلاب در دیدار پایانی با سه دولت هاشمی …
– ذخیره شده
15 جولای 2013 … رهبر معظم انقلاب در دیدار پایانی با دولت احمدی‌نژاد، بر خلاف دولت‌های هاشمی و خاتمی،
مستقیماً درباره رئیس‌جمهور، اظهارنظر نفرمودند و این نکته‌ای است که هواداران … آیا
مشکوک نیست که شخصی با پشتوانه آقایان ثروت و قدرت تشریف بیارن همه چی خوب
میشه چرا این آقایان کوچک ترین همکاری رو تو این 8 سال نداشتند ، چرا …
شناسنامه مختصر حضرت ابوبکر صدیق(رض): | خبرگزاری عقاب
– ذخیره شده – مشابه
28) دامادان ابوبکر صدیق: 1- رسول الله(ص) که شوهرعایشه صدیقه (رض) عنها بودند، 2-
زبیر بن العوام (رض)که شوهر اسماء رضی الله عنها بودند، 3- طلحه بن عبید الله (رض) که
شوهر أم … رسول الله را تصدیق کردی زمانیکه همه مردم او را تکذیب کردند. با آن حضرت
سخاوت کردی در زمانی که همه با او بخل ورزیدند. با وی ایستادی. هنگامیکه مردم نشستند.
پایان تاریخ – نظرات خواجه نظام الملک در سیاست نامه درباره ساختار دولت
– ذخیره شده – مشابه
هوالحی▻. مقدمه. سقوط امپراطوری ساسانی همراه با طرح اندیشه های جدید مبتنی بر
تعالیم اسلام بود. نفی نظام طبقاتی، تساوی همه افراد جامعه و پذیرفتن تدریجی اسلام
از جانب ایرانیان موجب ایجاد تغییرات زیادی در بافت اجتماعی مردم شد. ضمن این
دگرگونی، مفاهیم ارزشمند و فرهنگ ایران قدیم در کنار آموزه های اسلام تداوم یافت و با
انطباق با …
در مورد اسماعيليه چه ميدانيم ؟ – اصالت
– ذخیره شده – مشابه
7 مارس 2008 … دوره فاطميان در واقع (عصر طلايي) تفكر و ادبيات اسماعيليه بود كه طي آن داعيان و
متكلمان اسماعيليه كتب و رسائل زيادي در علوم مختلف اسلامي تأليف كردند، جنبه هاي
…. محور شعر ناصر عقیده مذهبی و اخلاق است و وی همه چیز را زیر سیطره ای این دو قرار داده
، از این رو دیوان اشعارش اغلب مشتمل است بر عقاید مذهبی، اخلاق و بقول …
علائم ظهور امام زمان(ع) چیست؟/ آیا این علائم را می توان بر حوادث امروز …
– ذخیره شده – مشابه
2 ا کتبر 2014 … در واکنش به اینگونه اقدامات، خبرگزاری اهل‌بيت(ع) ابنا در پایان هر هفته سلسله
مطالبی متقن و مستدل در باب مهدویت با عنوان “در انتظار منجی” تولید و … که درباره
دجال گفته شده است؛ مثلا درباره دجال در روایات آمده است که وی یک الاغ دارد که یک پای
آن این طرف دنیا و یک پای آن در طرف دیگر دنیا است، در چنین مواردی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *