دانلود کامل پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 37
فرمت فایل doc
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی  در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : بیان مسئله

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………… 9

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

یادداشت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

فهرست جداول

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………… 9

جدول 2-4 ……………………………………………………………………………………………….. 10

جدول 3-4………………………………………………………………………………………………… 11

جدول 4-4 ……………………………………………………………………………………………….. 11

جدول5-4…………………………………………………………………………………………………. 12

جدول 6-4………………………………………………………………………………………………… 12

«چكیده»

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی 64 دانش آموز و 64 معلم انجام گرفته است.

جهت گردآوری داده ها، 2 عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یكی ویژه دانش آموزان با تعداد 10 سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد 20 سئوال تهیه و اجرا شد، كه بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:

اكثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت كتبی برگزار شود زیرا این روش اضطراب دانش آموز را كاهش داده و نمره گذاری برای معلم را راحت تر می كند.

آنها معتقدند كه ارزشیابی به شیوه ی كیفی و توصیفی بهتر است و برگزاری روش عملی و شفاهی ارزشیابی با مشكلاتی مواجه است. اكثر معلّمان از وضع موجود ارزشیابی راضی هستند كه دلایل متفاوتی را برای آن می توان بیان كرد. ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی در تشخیص مشكلات یادگیری فراگیران و رفع ابهامات جزئی آنها می تواند بسیار مؤثر باشد.

بیان مسئله

هدف اساسی تعلیم و تربیت را می توان ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان دانست و آموزش و پرورش از سه مرحلة اساسی تشكیل شده است عبارتند از:

1. تهیه و تدوین اهداف 2. آموزشی 3. ارزشیابی

آنچه مسلم است یكی از مهمترین عوامل احراز موفقیت در اصلاح نظام آموزشی شناخت فرآیند یادگیری یاددهی و نظام ارزشیابی و همسو نبودن آنها در راستای اهداف آموزش و پرورش است. امروزه ارزشیابی یادگیری های دانش آموزان یكی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین اركان نظام تعلیم و تربیت است. چرا كه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نه تنها به عنوان ارزشیابی از برنامه ها و محتوای كتاب های درسی و تعیین میزان تحقیق اهداف آموزشی امكان می رود بلكه به عنوان ابزاری مهم و اساسی جهت ارتقا دانش آموزان به پایه تحصیلی بالاتر به كار می رود. ارزشیابی به طور ساده به تعیین ارزشیابی برای هر چیزی یا داوری کردن ارزشها است.

چندین تعریف برای ارزشیابی آموزشی وجود دارد. تعریفی نسبتاً كاملتر را كرانباخ ارائه داده است، او ارزشیابی را «جمع آوری و كاربرد اطلاعات به منظور تصمیم گیری دربارة یك برنامة آموزشی» تعریف كرده است (كرانباخ، 1963). منظور كرانباخ از «برنامه آموزشی» طیفی وسیع است كه از مجموعه ای از مواد و فعالیت های آموزشی توزیع شده در سطح كشور تا تجارب آموزشی یك دانش آموز واحد را در بر گیرد.

گفته های كرانباخ، به قصد بالا بردن كیفیت آموزشی و یادگیری موضوعات مختلف درسی تهیه شده است.

كرانباخ به آزمایش و اصلاح دوره های درسی جدید توجه داشت كه از مطالعة مختلف و آزمایش های آموزشی به وجود آمده بودند. كرانباخ باور داشت كه فقط از طریق فعالیت های وسیع جمع آوری اطلاعات در موقعیت های واقعی كلاس درس می توان تعیین كرد كه در كجا و چه اندازه موفق و یا ناموفق اند.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارتند از: «فرآیند منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدف های آموزشی» (گران لاندل، 1971، ص8)

به ویژه در مدارس راهنمایی از شیوه های ارزشیابی تنها در ارزشیابی شفاهی- كتبی، كمی استفاده می شود.

بیش از این فعالیت های معلمان اغلب در جهت تعیین میزان موفقیت دانش آموزان در یادگیری مطالب درسی بوده است. در حالی كه به شیوه های ارزشیابی به صورت مداوم در طول سال تحصیلی برای هر دانش آموز تأكید می شود.

به گفته ی بسیاری از صاحب نظران، اجرای ارزشیابی تكوینی وسیله ی مهمی برای سنجش چنین سطح انتظاری در آموزش و پرورش هرگز از طریق برگزاری امتحانات چند نوبتی كتبی در طول سال تحصیلی مقدور نیست و اجرای انواع ارزش یابی متناسب با هر درس در جریان یاددهی و یادگیری می توان پاسخ گوی این سطح انتظار باشد. لذا این تحقیق برآن است كه نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدراس راهنمایی چیست؟

– هدف كلی تحقیق

بررسی شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

– اهداف جزئی تحقیق:

1- بررسی نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی كتبی و شفاهی.

2- بررسی علاقه معلمان در استفاده از روش های عملی (تحقیق، آزمایش،…) ارزشیابی.

3- بررسی گرایش دانش آموزان به انواع ارزشیابی.

4- مقایسه میزان به كارگیری شیوه های ارزشیابی كمی و كیفی

5- شناخت رابطة بین شیوه های ارزشیابی و هیجانات دانش آموزان.

6- شناخت این که در كدام شیوة ارزشیابی دانش آموزان بهتر پی به مفهوم سئوالات می برند.

7- شناخت مسائل و مشكلات اجرایی شیوه های ارزشیابی از نظر معلمان

8- شناخت راه كارهای رفع موانع اجرایی در شیوه های ارزش یابی از نظر معلمان.

9- شناخت وضعیت موجود چگونگی اجرای انواع ارزشیابی های كیفی و كمی در كلاس درس.

نتیجه گیری و بحث:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه ارزشیابی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده و نتایج نشان داد پاسخ دادن به سئوالات كتبی برای دانش آموزان راحت تر است و اضطراب آنها را كاهش می دهد و اكثر دانش آموزان و معلمان ترجیح می دهند كه امتحانات مستمر و پایانی به شیوه كتبی برگزار شود.

معلمان و دانش آموزان معتقد هستند كه نمره گزاری به روش كیفی بهتر است و برگزاری روش عملی در ارزشیابی مدارس مشكل تر است.

دانش آموزان و معلمان معتقد هستند كه امتحانات شفاهی به صورت گروهی برگزار شوند.

با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه های مربوط به معلمان و دانش آموزان می توان اینگونه بیان كرد كه:

– از دید معلمان 92% دانش آموزان بهتر به سئوالات كتبی پاسخ می دهند و فقط 16% دانش آموزان سئوالات شفاهی را بهتر پاسخ می دهند. معلمان ترجیح می دهند كه 58% امتحانات مستمر به شیوه كتبی و 91% امتحانات پایانی به شیوه كتبی برگزار شود. زیرا روش كتبی ارزشیابی اضطراب دانش آموزان را كاهش می دهند.

دانش آموزان ترجیح می دهند كه 42% امتحانات مستمر به شیوه كتبی و 70% امتحانات پایانی به شیوه كتبی برگزار شود. پس نتیجه می گیریم كه 58% دانش آموزان تمایل دارند كه امتحانات مستمر به صورت شفاهی برگزار شود. از آنجا كه گفت و شنود رودررو (پرسشهای شفاهی) امكان هدایت گفتگو به مسیرهای دلبخواهی میسر است معلم می تواند از این طریق دانش آموزان را به بیان خود و یافتن اشكالات یادگیری هدایت كند. در واقع یك پرسشگر بسیار ماهر می تواند پاسخهایی را در دانش آموزان برانگیزد كه نشان دهنده فرایندهای فكری او می باشد. از این روش می توان برای بهبود روشهای یادگیری دانش آموزان و شیوه های آموزشی معلم استفاده كرد زیرا آنها بازخوردهای فردی را برای معلمان و دانش آموزان فراهم می آورند.

معلمان معتقد هستند كه 64% نمره گذاری به روش كیفی بهتر است و 66% دانش آموزان معتقد هستند كه نمره گذاری به روش كیفی بهتر است. نتیجه می گیریم كه نمره گذاری به روش كیفی بهتر از كمی است. ارزشیابی كیفی زمینه ای فراهم می سازد تا دانش آموزان در كلاس درس با شادابی و نشاط بیشتر، و عمیق تر مطالب درس را یاد بگیرند. بنابراین به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی و نمره روند یاددهی و یادگیری را در طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد و در راستای این توجه، رشد عاطفی و اجتماعی و حتی جسمانی دانش آموزان را در نظر می گیرند. این طرح با هدف بهبود كیفیت یاددهی و یادگیری و افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری تغییرات اساسی را در نظام ارزشیابی به وجود می آورد.

مقاله در مورد بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در …
– ذخیره شده – مشابه
بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر
نيشابور. فصل اول: طرح مسئله – بيان مسئله – اهداف پژوهش – اهميت و ضرورت فصل دوم
: پيشينه تحقيق. – پيشينه تحقيق فصل سوم: روش تحقيق – روش تحقيق فصل
چهارم: يافته هاي تحقيق. – تجزيه و تحليل داده ها جدول اول جدول دوم جدول سوم و جدول چهارم
دانلود مقاله بررسی شیوه های ارزشیابی در مدارس – جزوه
– ذخیره شده
22 مه 2014 … عنوان : بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است. جهت
گردآوری داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور پایان نامه آتا نازی پایان
نامه بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری نوجوانان پایه های چهارم
و پنجم تعیین رابطه احساس … پایان نامه بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای
فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان پایان
نامه …
[XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی
– مشابه
65, 64, مقایسه نگرش معلمان و مدیران سبت به نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان آموزشی
در شهرستان خوی, بایرام رجب زاده, دکتر محمد حسن پرداختچی, علیرضا مهدیانی, 1377.
66, 65, بررسی میزان مقایسه نگرش دبیران و دانش آموزان نسبت به برخی از عوامل موثر
بر افت ریاضی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر مشهد, سید مهدی رزاز, دکتر ملیحه …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
… نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور ۱۱;
بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس
متحدالشکل در شهرستان نیشابور ۱۲; هویت و عزت نفس ۱۳; تجارت زنان ۱۴; بررسی
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت ۱۵; بررسی
رابطه …
نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد مدارس (معلمان) – پژوهشسرای دانش …
– ذخیره شده
پژوهشسرای دانش آموزی پویش هشترود ::: – نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد مدارس
(معلمان) هشترود در سال تحصیلی 89-88 – وبلاگ اطلاع رسانی جشنواره جوان خوارزمی. …
2- فرخی در تحقیقی به بررسی نظر معلمان ابتدائی شهرستان نیشابور نسبت به
شیوه نظارت کلینیکی و اثر بخشی نظارت کلینیکی راهنمایان تعلیماتی و مقایسه آن

ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه …
– ذخیره شده
با برنامه‌ریزی این فعالیتها بر مبنای همکاری بین معلمان و کتابداران مدارس در آموزش،
دانش‌آموزان می‌توانند از اطلاعات به منظور یادگیری بهره بگیرد. … در پژوهشی مروری ((
Haycock, 1995 به بررسی بیش از 90 پژوهش، پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد که
تا قبل از سال 1995 در زمینه کتابخانه‌ها و کتابداران مدارس انجام شده بود، ‌پرداخت.
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2013 … دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه,
دانلود رایگان تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق آماده,دانلود رایگان … روش تحقیق
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی. 22برگ …
بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » لیست پایان نامه های دانلودی …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي عوامل مختلف در
ارتباط با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي · پایان نامه ارشد : مقایسه میزان …..
پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی ارتباط شیوه های فرزند پروریس و نگرش
مذهبی با تاب آوری دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی متوسطه دوم شهرستان رودان سال
92-91 …
[PDF] از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره و ﻣﯿﺰان ﻫﺎ ر – خانه مرکز آپلود اداره …
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد . اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم، ﭘﯿﮕﯿـﺮي. و
ارزﯾﺎﺑﯽ . در ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﯾﺮ ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوره …. در
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ دﺑﯿﺮان ﻣﻘﻄﻊ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان، دﺑﯿﺮان و داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. 1:.
تحقیق علاقه مند کردن دانش آموزان ابتدایی به درس ریاضی|2il
– ذخیره شده
بی¬شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از معلمان در تدریس ریاضی ،
نقش بسزایی دارد، مربوط به روش[1] آنان در علاقه مند کردن دانش‌آموزان به درس یاد شده و …
بر این اساس، عنوان اقدام پژوهی حاضر این است: « راه¬کار¬های افزایش علاقه¬مندی دانش
¬آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی » و هدف اصلی آن، ایجاد انگیزه و افزایش علاقه در

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
… P.M ۱۰; بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
شهر نیشابور ۱۱; بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به
اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور ۱۲; هویت و عزت نفس ۱۳; تجارت
زنان ۱۴; بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان
مینودشت ۱۵ …
بررسی مشکلات موجود معلمان غیر بومی منطقه تیکمه‌داش و میزان …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات معلمان غیربومی منطقه تیکمهداش و میزان
تاثیرگذاری آن در کیفیت آموزشی به منظور جستجوی راهکارهایی برای برون رفت از
شرایط … جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان مدارس منطقه تیکمهداش است که از میان آنها
تعداد 125 نفر معلم طبق فرمول نمونهگیری کوکران به شیوه نمونهگیری طبقهای
متناسب با حجم …
پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش …
– ذخیره شده
بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان, ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا
کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنا. … پروژه
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش
دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی. پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه …
آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی
– ذخیره شده – مشابه
9) پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی
دانش اموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس … 44) پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های
فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان ….. 238) روش
تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی.
پروژه دات کام | پایان نامه های روانشناسی
– ذخیره شده
روش تحقیق – بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس
متوسطه شهرستان گچساران مي باشد … پايان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت
تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار … بررسی نگرش معلمان
و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی …
فروش پایان نامه های ارشد
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی
نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل; پایان نامه :بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های
فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3; دانلود پایان نامه : بررسی
میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب; دانلود پایان
نامه : بررسی …
[PDF] بنام خدا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ. 1388. 42. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ-ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑﺮ.
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ. ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ. 2. ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 88. -. 87
… ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ،
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ. –. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ. –. 1384. 7. -. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻴﻮﻩ …
[DOC] 8. امام جمعه، سید محمدرضا (رزومه پیوست است)
– ذخیره شده – مشابه
بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه شهرستان ساوه نسبت به عملکرد
مربیان تربیتی … بررسي موانع ارتباطي سازماني ميان مديران و معلمان از ديدگاه
مديران و معلمان دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه شهر نيشابور در سال تحصيلي 88-
87. 4. ü …. ارزیابی دانش معلمان ودانش جویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظزیه
ون هیلی.
[PDF] در دانش آموزان رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی ابتدایی
– ذخیره شده – مشابه
در دانش آموزان. ابتدایی. فاطمه سلیمانی نقندر. 1. ، ابوطالب سعادتی شامیر. 2. تاريخ
دريافت : شهريور. 91. تاريخ پذيرش: تیر. 92. چکیده. هدف پژوهش حاضر بررسی. رابطه
شادکامی و. عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آ. موزان. ابتداي. ی. مدارس دولتی شهر مشهد
در سال تحصیلی. 93. -. 92. بود. از ج. امعه آماري مذکور نمونه. اي. شامل. 400. نفر به شیوه

دکتر نصرت اله یوسفی – مدیریت امور پردیسهای استان قزوین – دانشگاه …
– ذخیره شده
4 فوریه 2017 … پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان قزوین از اساتید و دانشجویان خود که به عزت و
استقلال کشور متعهد هستند، می خواهد تا دو مولفه علم و تحقیق و کارایی علمی و … 6-
مقاله بررسی میزان صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی استان قزوین (دانش، مهارت،
نگرش) (پذیرفته شده در همایش کشوری مدیریت فرایند یادگیری اثربخش …
موسسه علمی پژوهشی آریانا

براي دريافت اطلاعات پايان نامه خريداري شده اينجا كليك كنيد … مقايسة بهرة هوشي ،
اختلالات رفتاري و رشد عاطفي دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي تغذيه شده با
شير مادر و شير خشك شهرستان دهلران. بررسي شبكه هاي CAN و VAN و ….. بررسي
نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر نيشابور. ديات.
مواد مخدر.
دانشگاه فردوسی مشهد – حسین کارشکی – Dr. Hossein Kareshki Home …
– ذخیره شده – مشابه
45, بررسی وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی نظام آموزشی برای انجام پژوهش توسط معلمان
و نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ابتدایی شهر مشهد, کارشناسی ارشد, اکرمی, رابعه
…. 93, ارزیابی پروپوزال های کارشناسی ارشد بر اساس شیوه نامه APA و بهره گیری از
آن در پایان نامه های تحصیلی رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی, کارشناسی ارشد

[PDF] 1393 ﺗﺎ 1390 در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮادآﻣﻮزي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨ – سازمان نهضت …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ. (. ﺳﻮادآﻣﻮزي. ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺤﮑﯿﻢ. ) و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻬﻀﺖ. ﺳﻮادآﻣﻮزي. در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ
ﺻﻮرت … ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف. ﻧﮕﺮﺷﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ. در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ. اﺳﺖ. -14. ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌ. ﺖﯿ.
اﻋﺘﺒﺎرات در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ازاي اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﯾﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑ. ﯽ. ﻗﺮار
دارد.
[DOC] پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
– ذخیره شده – مشابه
16, بررسي مقايسه‌اي مهارتهاي حركتي و عملكرد عصبي- عضلاني دانش‌آموزان مبتلا به
اختلال كمبود توجه و بيش‌فعالي دانش‌آموزان عادي 10-7 ساله, زهرا پاشازاده آذري, دكتر
فريدون يارياري, 1378 … 25, تعيين آگاهي و نگرش معلمان كودكان عقب مانده ذهني شهر
تهران به حيطه‌هاي عملكردي كاردرمانگران سال 1379, مهدي سالاري, دكتر عليرضا جزايري,
1380.
دکتر اضغر آقایی
– ذخیره شده – مشابه
پیش بینی ابهام نقش ، تعارض نقش ، فرسودگی شغلی وابعاد چهارگانه سرریزشدگی
استرس مشاوران مراکزمشاوره شهراصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان.
فصلنامه یافته های نو در روان شناسی.سال ششم شماره ۲۰. … تاثیربازی درمانی گروهی
به شیوه شناختی – رفتاری برترس اجتماعی کودکان.فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری
،۹(۲).
روانشناسی – موضوع پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
613 : بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله هاي مندرج در مجله روان شناسي و علوم
تربيتي دانشگاه تهران از آغاز تا پايان سال 1379. 614 : بررسي رفتار ميان فردي
معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران. 615 : بررسي رفتارهاي اطلاع يابي
معلمان پژوهنده در نواحي آموزش و پرورش شهر شيراز. 616 : بررسي روابط بين موضوعي و
درون …
موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh – Academia.edu
– ذخیره شده
.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک
، سال 1391 .2 بررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در
…. بین تیپ های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری در والدین دارای تحصیل ت متوسطه
شهر تبریز .85 رابطه بین نگرش مذهبی معلمان و سلمت روانی دانش آموزان پایه چهارم

مقاله ترجمه شده سیستمهای ترکیبی Soft Computing|j75
– ذخیره شده
soft computing, اجزا و رده, بررسی سیستم های ترکیبی, بررسی سیستم های
ترکیبی soft computing, پایان نامه بررسی سیستم های ترکیبی, پایان نامه بررسی
سیستم های ترکیبی soft computing, سیستم های ترکیبی soft computing, مهندسی
کامپیوتر, نگاه کلی به Soft Computing.
Douran Portal –
– مشابه
16 سپتامبر 2010 … فهرست پایان نامه های دانشجویی ….. مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس ضایعه
نخاعی بررسی تفاوت شیوه های مقابله بااسترس و کیفیت حمایت اجتماعی در جانبازان
قطع نخاعی افسرده وغیر افسرده … بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
شاهد وغیرشاهد مدارس شاهد وغیرشاهد مقطع راهنمایی شهرستان دزفول.
[PDF] ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮرﺳ
– ذخیره شده
ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﻣﺪارس. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﭽﻲ. ١. ،. ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ اﺣﻤﺪ. ي. ٢. ،. ﻓﺮﻳﺪه آرزوﻣﻨﺪي. ٣.
ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮان …..
از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺿـﺮوري ﺟﺪﻳـﺪ وﺟـﻮد دارد. ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و درآﻣﺪي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ -5. اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر. : آﻳﺎ آزادي از ﺗﻌﺼﺐ وﺟﻮد دارد؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﻲ.
رزومه – عباس عباس پور
– ذخیره شده
پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحولی
در شهر قدس، حمیده حاجی بابا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/01;
بررسی مقایسه ای فشارهای شخصی و روش های مقابله با آن دربین زن و مرد مدارس متوسطه
تهران، محبوبه ایزدی دخرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/17 …
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
– مشابه
3, 2, رضا اسکندری اصل, بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی جرات آموزی (ابراز وجود) به
شیوه شناختی – رفتاری در بهبود افسردگی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان پسر شاغل
به تحصیل در مقطع …. 46, 45, منا کیمیایی, اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی در
شادکامی دانش اموزان دختر افسرده شهر نیشابور, 1390/05/08, 20621602892053.
[DOC] دريافت فايل – گروه علوم اجتماعي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
– ذخیره شده – مشابه
لیست موضوعات پایان نامه انجام شده و در حال انجام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تا 2/
12/1391 … 7, آل سیدان, دکتر نوغانی, رابطه جو اجتماعی مدرسه و موفقیت تحصیلی
دانش آموزان, 7/11/89. 8, محمد سیاح ورگ … 36, حسن وحدتی, دکتر امیر پور, بررسی
تاثیر بازیهای رایانه ای بر امنیت اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان قوچان,
14/6/90.
Habibollah esmaily – سامانه پژوهان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
– ذخیره شده – مشابه
58, 86789, بررسی دقت ثبت اطلاعات مرگ و میر بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در سال 1386, مجری, پایان یافته, خير. 59, 86720 … 71, 82201, بررسی
شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و
ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال 1381, مجری, پایان یافته, خير. 72,
82016 …
فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز قسمت اول (1)
– ذخیره شده – مشابه
حسين معلم. بررسي و مطالعه جايگاه (طنز) در كتب فارسي دستور دوره راهنمايي و تاثير
آن در كيفيت يادگيري و پيشرفت تحصيلي از ديد معلمان و دانش آموزان مدارس راهنمايي.
استثنايي. دكتر حميد رضا عريضي. احمد عابدي. بررسي و مقايسه اثر بخشي روش هاي
آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري (LD)دوره ابتدايي شهر اصفهان.
علوم تربیتی و روان شناسی – کافی نت دانشجویان – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش
آموزان سال سوم دبیرستان ۱۰۰برگ …. پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین
بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد … روش
تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
بررسی …
[PDF] ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي – دانشگاه پیام نور
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ. ﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ،. ” ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ. ” و. ” ﻣﺮﮐﺰ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ” ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ
(اﺣﻤﺪي ﻓﺼﯿﺢ،. 1385. : 10. ). ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪي. ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد، ﺗﺴﻬ. ﯿﻼت، و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻓﺮدي، و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ.
فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات داک ایران DOCiran.com
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسي نگرش و رضايت مندي مدد جويان و ياوران داوطلب خدمت در آسايشگاه
معلولين فياض بخش. 70 صفحه … پایان نامه بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاي
شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. 80 صفحه
….. روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس
راهنمایی.
[DOC] به نام خدا فصل اول : کلیات مقدمه : انسان با یادگیری و تقویت توان …
– ذخیره شده – مشابه
نگرش نسبت به درس شیمی : می توان نگرش نسبت به درس شیمی را با پاسخ های مثبت
و منفی که دانش آموزان در هنگام یادگیری شیمی از خود نشان می دهند ، تعریف کرد . ….. در
تحقیقی با عنان تأثیر وسایل آموزشی بر یادگیری دانش آموزان مدارس راهنمایی
شهرستان خمین صورت گرفته است ، نشان می دهد که ، استفاده از وسایل و رسانه های
آموزشی می …
بررسی تاثیر فراهم آوردن امکانات آموزشی توسط مدیران مدارس بر رضایت …
– ذخیره شده
27 آوريل 2014 … بررسی تاثیر فراهم آوردن امکانات آموزشی توسط مدیران مدارس بر رضایت معلمان و
پیشرفت علمی دانش آموزان. «نگرش های کارکنان برای مدیریت منابع انسانی اهمیت دارد
زیرا که این نگرشها رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهند. بویژه نگرش هایی که
به رضایت شغلی و تعهد زمانی مربوط می شوند از سودمندترین موضوعات …
دانشکده جغرافیا و علوم محیطی: دکتر علیرضا انتظاری
– ذخیره شده – مشابه
نام: علیرضا نام خانوادگی: انتظاری. آدرس الکترونیکی: entezari@hsu.ac.ir. آدرس محل
کار: خراسان رضوی – سبزوار- توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده
جغرافیا و علوم محیطی – گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی …
انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – تاثير وسايل كمك آموزشي در …
– ذخیره شده – مشابه
23 دسامبر 2017 … انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بخش 2 –
پذیرش فصل 4 پایان نامه و کار های آماری مقالات به صورت حرفه ای. … و مهر و هاشمي نژاد و
كليه معلمان در گروه هاي آموزشي شهرستان نيشابور مي باشند كه اين تعداد 64 نفر مي
باشند و تعداد 64 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمايي مهر و رويش است.
آسيب‌‌شناسي فعاليت‌هاي پرورشي و امور ‌تربيتي از ديدگاه مربيان …
– ذخیره شده – مشابه
22 جولای 2013 … فعاليت هاي پرورشي در مدارس براي تربيت دانش آموزان انجام مي شود و تفکر غالب آن
است که اين فعاليت ها به تربيت ديني و اخلاقي مي انجامد. هدف اين پژوهش
آسيب‌شناسي اين فعاليت‌هاست که مي تواند راه را براي برنامه ريزان و مسئولان روشن
کند. بدين منظور٢٧٣ نفر مربي پرورشيِ مقاطع گوناگون تحصيلي شهر شيراز در اين …
رشته آموزش ابتدایی – کتابخانه مقالات و پایان نامه ها
– ذخیره شده
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور. 5,300 تومان. 0. «چكيده» پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي
و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي….. اضافه به سبد خرید. افزودن به لیست
دلخواه. افزودن برای مقایسه. كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت

رزومه دکتر سارا کشکر
– ذخیره شده – مشابه
28 مه 2013 … عنوان پایان نامه: بررسی پاره ای از خصوصیات روانی در بانوان ورزشکار رشته های
مختلف ورزشی …… مقایسه ی نگرش معلمان درس ریاضی و تربیت بدنی نسبت به
ارزشیابی کمی و کیفی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر الشتر بر اساس مدل میلر(
1391)، سمانه حسنوند،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه …
رزومه – جواد پورکریمی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران، ایمان خاقانی زاده، کاربردی،
… کارشناسی ارشد: ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
دانش آموزان در مدارس دخترانه دولتی و غیردولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران، فاطمه زالی، …
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران، ایمان خاقانی زاده، کاربردی،
… کارشناسی ارشد: ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
دانش آموزان در مدارس دخترانه دولتی و غیردولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران، فاطمه زالی، …
معرفی انجمن | انجمن ترویج علم ایران
– ذخیره شده – مشابه
انجمن ترویج علم ایران؛ مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در تاریخ 15 اردیبهشت 1380
با هدف فعالیت در زمینه های علمی،آموزشی و پژوهشی آغاز به کار کرده است. …. علوم برای
دانش آموزان محروم روستای خنگ از استان خراسان جنوبی)، آقای سیروان مردوخی(به خاطر
تلاش به منظور آشنا کردن معلمان و دانشآموزان استان کردستان با شیوههای نوین آموزش و

پایان نامه مدیریت آموزشی – دانلود مقاله، دانلود تحقیق، دانلود پروژه نهایی …
– ذخیره شده
دنلود پایان نامه مدیریت آموزشی، دانلود تحقیق مدیریت آموزشی، دانلود رساله مدیریت
آموزشی، دانلود پروژه مدیریت آموزشی. … عنوان پروژه: ارزشیابی مهارت شغلی مدیر
آموزشگاه رشته: مدیریت آموزشی ….. عنوان پروژه: بررسی روش های تدريس سنتي و جديد
و تاثير آنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه نه آموزش و پرورش شهر
تهران
رئیس دبیرخانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
– ذخیره شده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، طرحهای پژوهشی، وب سایت پایان نامه ها، مقالات علمی،
اخبار و اطلاعیه ها. … عضو شورای مجازی و تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد
اسلامی عضو کارگروه علوم …. طرح های پژوهشی. بررسی میزان توانایی مدیران در اداره
مدارس از دیدگاه مدیران،معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه ،آموزش و پرورش استان مازندران،
1383.
[PDF] لیست سخنرانی ها – کنفرانس آموزش ریاضی
– مشابه
پس ایجاب می نماید تا معلمان ریاضی با اتخاذ شیوه های مناسب و درگیر ساختن دانش
آموزان در فعالیت های درسی، آنان را توانا سازند تا خود. ضمن بررسی … محتوا ایجاد نموده
است لذا مقاله حاضر که تلفیقی از پایان. ;”. نامه ارشد. ” بررسی. مشکالت یاددهی و
یادگیری درس ریاضی ششم ابتدایی. ” که در سال. 93. به صورت یک تحقیق میدانی در
ناحیه. 3.
پروژه ، پایان نامه، طرح و اقتصاد، تمرین دبیری، روش تحقیق، گزارش …
– ذخیره شده
بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس
متحدالشکل درشهرستان نیشابور توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی اثرات وعوامل
مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور. JIT مدیریت پروژه بررسی نگرش معلمان
و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور بررسی نگرش
دبیران و …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4034 – بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان
پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده) 4035 – تعیین رابطه
…. 4113 – گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر
اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
[PDF] اهداف و ضرورت ارزشیابی برنامه درسی و الگوهای آن
– ذخیره شده
ارزش و شایستگی هم شامل عناصر و جنبه های خاص برن. امه درسی و هم کل برنامه درسی می.
شود . برنامه. ریزی درسی نیازمند بررسی و کنترل کیفیت می باشد . قبل از اقد. ام به
تدوین. هدف. ها، محتوا و. روش. ها، مقدمتا باید نیازهای آموزشی را مورد بررسی قرار داد .
بررسی نیازهای آموزشی و حتی بازبینی این. فرایند در قلمرو ارزشیابی آموزشی می
باشد.
دکتر مفیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده معماری و شهرسازی
– ذخیره شده – مشابه
مسئولیت راهنمایی 14 رساله دکتری، 99 پایاننامه کارشناسی ارشد و 11 پایاننامه
کارشناسی اتمام یافته داشته است، و در حال حاضر 11 رساله دکتری و 24 پایانامه
کارشناسی ارشد در … طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک به منظور تقلیل در مصرف
انرژی از طریق کاربرد نیروهای ایستا/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/
بهار1370.
[PDF] پژوهش های کاربردی مدیریت و بیولوژی ورزشی
– ذخیره شده – مشابه
15 ژوئن 2014 … ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. رﻓﺘﮕ. ﯽ. ﺷﻐﻠ. ﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ،
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن. آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﻦ. اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺮاي دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ از. ارﮐﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درس. ﯿﺗﺮﺑ. ﺖ. ﺑﺪﻧ. ﯽ. ﺗﻮﺳﻂ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺑﺎاﻧﮕ. ﺰهﯿ. آﻣﻮزش داده ﺷﻮد. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺘ. ﯽ. ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را د.
[DOC] دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه دکتری: “اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروری مثبت بر مادران
کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه و مقایسه آن با مادران کودکان … رابطه
شيوه هاي فرزندپروري و ويژگي هاي دموگرافيك با خودكارآمدي و سلامت رواني دانش آموزان.
… سال 1392- عنوان: ارزشیابی برنامه درسی رشته های تخصصی حوزه سلامت روان.
پايگاه اطلاع رساني اساتيد – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
دانشگاه اصفهان | University of Isfahan. نام و نام خانوادگی : سید ابراهیم میر شاه جعفری
. دانشکده : علوم تربیتی. گروه آموزشی : علوم تربیتی. آدرس پست الکترونیک :
jafari[at]edu.ui.ac.ir. آدرس صفحه خانگی : http://edu.ui.ac.ir/~jafari …
[XLS] Winlib Report Generator – پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
– ذخیره شده – مشابه
117, 117, بررسی پایان نامه های جامعه شناسی انقلاب از دیدگاه جامعه شناسی علم, 1,
فاضلی، محمد, ندارد, پ۱۰۸, 1380, ۱۰۸پ. 118, 118, بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی
ارتقای شغلی زنان در شهر همدان, 1, طهماسبی، زهره, ندارد, پ۱۰۹, 1384, ۱۰۹پ. 119, 119,
بررسی وضعیت مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران و شناسا, 1, گلچوبی،
تقی …
لیست فایلهای علوم انسانی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه …
– مشابه
21 دسامبر 2015 … 6843, بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور. 6844, پایان نامه هویت و عزت نفس. 6845, پایان نامه علل فرار نوجوانان از خانه
. 6846, دانلود پایان نامه روانشناسی درباره فرهنگ و خودشیفتگی گرایی. 6847, پایان
نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن.
مقاله – دانلود مقاله و پروژه
– ذخیره شده
مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی. مقاله
بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر
نيشابورنگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر
نيشابور نوع فایل : Word تعداد صفحات : 27.
رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي
– ذخیره شده – مشابه
در خانواده هایی که والدین از طریق کلام و رفتار به علم دانش آموز و معلم او احترام می
گذارند موفقیت ….. پایان نامه بررسی عوامل موثر با بهداشت روان زنان معلم در مقطع
ابتدایی ….. هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده
عبارتند از اينكه …
Tabtiz university of medical sciences
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری در والدین دارای
تحصیلات متوسطه شهر تبریز. 85. رابطه بین نگرش مذهبی معلمان … تحلیل محتوای
نگرش متخصصین ، معلمان و اولیای دانش آموزان نسبت به موفقیت طرح ارزشیابی
توصیفی در مؤلفه های رقابت ،اعتمادبه نفس ، خلاقیت و نوآوری. 133. پیش بینی
خودکارآمدی دانش …
چشمه 3 – سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان
– ذخیره شده – مشابه
o بازی های آموزشی. نویسندگان: منوچهر ترکمان، مصطفی مقدم، 84 ص/ تک رنگ. (معلم و
کارشناس) انتشارات مدرسه. o بپرس تا بگویم. (راهنمای آموزش مفاهیم علوم کلاس اول
دبستان) . … o برنامه ریزی درسی مدارس. ترجمة: فریده مشایخ، 112 ص/ تک رنگ. (معلم و
کارشناس) انتشارات مدرسه. o به رسم یاد بود (7). نویسنده: علی فرخ مهر، 96 ص / تک
رنگ.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی – روان پیپر
– ذخیره شده
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی. … طراحی الگویی جهت
بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد
تحصیلی دانش آموزان رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت … ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و
ف‍ش‍ار در ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ …
ليست مقالات دانشگاه مرودشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
– مشابه
142, هما, رزمخواه, بررسی بارگذاری های خطی و نقطه ای رودخانه کر, همایش منطقه ای آب,
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان, اطلاعات بيشتر. 143, هما, رزمخواه, شوری آب …. 240,
عباداله, احمدی, تحلیل فرهنگ مدارس, اطلاعات بيشتر … 250, فردین, بوستانی,
بررسی شیوه ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده ، مطالعه موردی شهر سی سخت,
اطلاعات بيشتر.
میهن تحقیق – پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح …
– ذخیره شده
643 – بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر
نيشابور 30 644 – بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به
اجراي طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نيشابور سال تحصيلي 87-86 75 645 –
هويت و عزت نفس 75 646 – تجارت و قاچاق زنان 160 647 – بررسي نقش خانواده در
پيشرفت …
دانلود فایل کامل بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد …
– ذخیره شده
11 ژوئن 2017 … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مقاله بررسی مواردی از دیدگاه… فایل پایان
نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرنام محصول دانلودی: پایان نامه بررسی نگرش
معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر.
سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های …
– ذخیره شده – مشابه
مجموعه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های
اجتماعی و فرهنگی ایران (3rd SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education,
Psychology, social and cultural damage Iran) سال 1394 در شهر قم توسط … بررسی
تاثیر خشونت والدین بر روند تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان کازرون (
فول تکست دارد).
لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی – 20میخوام
– ذخیره شده – مشابه
26 ژوئن 2015 … در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های را مشاهده می فرمایید که بیش از 95
درصد آن ها هنوز در سایت قرار داده نشده است.برای دریافت …. بررسی رابطه سبکهای
دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری تهران … بررسی میزان
رفتار ناسازگارانه و اختلال رفتاری (عدم اعتماد به نفس در بین دانش اموزان).
بررسي ميران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتي و غير دولتي – آهو
– ذخیره شده
9 ژوئن 2012 … بررسی مقایسه ای اثر بخشی استفاده از روش اکتشافی هدایت شده روش … … شده روش
میزان در مدرسه ابتدایی با روش های متداول آموزشی مدارس غیر دولتی شهر تهران – گواهی
… این مقاله به دومولفه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس دانش آموزان می پردازد. 8 . لیست
پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا پایان نامه بررسی رابطه …
چگونه توانستم اختلال یاد گیری دانش آموز خود محسن رادر درس تاریخ …
– ذخیره شده – مشابه
من دبیر مدرسه راهنمایی شهید مهربانی واقع در روستای باغشن گچ می باشم این روستا در
شمال شهر نیشابور واقع شده است ،این مدرسه ۸۵ نفر دانش آموز دارد، دارای یک کلاس اول،
… پیشنهاداتی را به معلمین محترم ارائه می نمایم ۱-از روشهای نوین تدریس استفاده
نمایند و به فعالیت های گروهی بیشتر اهمیت دهند .۲- در امر تدریس و ارزشیابی
تفاوتهای …
موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی | کالج پروژه | دانلود …
– ذخیره شده – مشابه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی دانلود پایان نامه رشته روانشناسی
موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی : ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍ا. …
ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ف‍ش‍ار در ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌
چ‍ش‍م‍ی‌ و …
پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی …
– ذخیره شده – مشابه
رابطه سبک های دلبستگی، سبک مقابله ای و هيجانی خواهی با نگرش به خيانت
زناشویی در دانشجويان متاهل … هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی
دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد. …..
بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر
نیشابور.
علمی – پژوهشی – لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی
– ذخیره شده – مشابه
5 ژانويه 2012 … بررسی نگرش دانشجویان، اعضای هیات علمی وکارشناسان آموزش نسبت به ملاک های
ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)سال تحصیلی 87-86. نیاز
سنجی آموزشی … بررسی نیاز های آموزشی معلمان علوم دوره راهنمایی مدارس راهنمایی
دخترانه شهر تهران از جهت فرایند تدریس در سال تحصیلی 86-85. بررسي و …
فایل پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس …
– ذخیره شده
24 مه 2017 … برترین فایل پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در
مدارس راهنمایی شهر نیشابور سخن روز: ۹۹ درصد نگرانیهای ما مربوط به مسائلی است که
هرگز اتفاق نمی‌افتند. با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان
نامه بررسی نگرش… کاملترین فایل رابطه بین عزت نفس مدیران و …
دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار – موژ
– ذخیره شده – مشابه
مواجهه شغلی با میدان مغناطیسی پایا و تاثیر آن بر شاخص هاي خونی کارگران بخش
الکترولیز مجتمع مس سرچشمه کرمان; طراحی و اجراي برنامه جامع کار آموزي در صنعت –
ویژه …. ارزیابی فرهنگ ایمنی و نگرش کارگران صنعت معدن گل گهر سیرجان نسبت به
مسائل ایمنی; ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی در جاده هاي شهر شیراز; بررسی
اثر …
[PDF] ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻌﻠﻤﺎن و اراﺋﻪ راﻫﻜ – اداره کل آموزش و پرورش …
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻧ. ﮕﻴﺰه ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. و ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮوﻧﺮﻓﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ارﺗﻘﺎء
…. و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻴﺰش آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﺳﺖ . داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻪ.
) 1373(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن. داد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪارس از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ.
دانلود پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
25 آگوست 2015 … برای خرید هر یک از این پایان نامه ها به ایمیلhemati16@gmail.com ایمیل دهید و عنوان
پایان نامه مورد نظر خود را در ایمیل بنویسید. …… 26 بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان
به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی 30 ص. 27 بررسی اثار كنترل … 37 بررسی
سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 105 ص.
زیرپرتال فرمانداری خواف | شناسنامه فرهنگی اجتماعی
– ذخیره شده
7 ژوئن 2011 … 2, بررسی میزان سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه پیام نور خواف, پیام نور
خواف, آقای علی اصغر زارعی برآبادی, شهریور 89, -. 3, بررسی نگرش خانواده های
شهرخواف به مصرف کالاهای خارجی وعلل آن, پیام نور خواف, آقای محمدناصر حمامی گرم رودی,
شهریور 89, -. 4, بررسی عامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه …
مقالات پوستر – چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید …
– ذخیره شده
4 – نگرش سنجی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش مربیگری از دیدگاه اساتید
مدیریت ورزشی، مربیان ورزشی و ورزشکاران خبره … 33 – تاثیر عناصر آمیخته
بازاریابی مک کارتی، بر گرایش دانشجویان به ورزش … 48 – بررسی وضعیت گذران
اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی شهرستان نیشابور با تکیه
برفعالیتهای بدنی
پایان نامه،پروژه و تحقیقات دانشجویان
– ذخیره شده
بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به
درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم چکیده: در این پژوهش تأثیر
روش آموزش راهبردهای حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی … دانلود پایان نامه بررسی
نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور …
برگزاری اولین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی جدید اولین جلسه …
– ذخیره شده
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و شروع به کار سرویس مدارس از روز اول مهر ماه ، جلسه
توجیهی ویژه رانندگان محترم سرویس های دانش آموزان آموزشگاه های دخترانه و پسرانه امام
… و در نهایت این مراسم با قرائت مقاله و وصیت نامه شهدا ، توسط دانش آموزان برجی و
نجفی و تلاوت دعای فرج به پایان رسید و سپس با اجرای مراسم ظل القرآن ،کلیه دانش …
ریاضی اول دبستان » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ، پروژه …
– ذخیره شده – مشابه
2 سپتامبر 2015 … حل تمرین کتاب ریاضی اول دبستان شامل:بشمار و بگوبشمار و رنگ کنالگویابی
کنبا ابزار کارکنبشمار و بنویسمسئله حل کن درس1بشمار و بگوتعداد شكل های مثل
هم را بشمار و بگو. بشمار رنگ كنو بهتعداد هر شكل خانه.
اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار – خانواده مبتنی بر رویکرد بوم …
– ذخیره شده
سه شنبه های مشاوره ای – اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار – خانواده مبتنی بر
رویکرد بوم شناختی بر افزایش خودکارآمدی معلمان ز – شناخت – حرکت – رشد و پویایی
– سه شنبه های مشاوره ای.
[PDF] فهرست توصیفیكتاب هاىآموزشی وتربیتی )چاپ اول سال 1392 …
– مشابه
کتاب نامه رشد ابتدایی شماره 16 : فهرست توصیفی کتاب های آموزشی و تربیتی
عنوان و پديدآور: )چاپ اول سال …. آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و
پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که …. این فهرست، این کتاب ها ضمن
آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت
رسمی.
مرتضی کُتُبی – انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته …
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه ایشان در مقطع دکترا « بورژوازی قبل از جنگ فرانسه در خانواده تیبو، اثر
رُژه مارتن دوگار: مطالعه روان‌شناختی و جامعه شناختی» (La Bourgeoisie française …
دکتر کتبی پس از بازگشت به ایران در سالهای 1342 تا 1343 به عنوان دبیر زبان
های فرانسه و انگلیسی در دبیرستان های شهرستان ساری به تدریس مشغول گردید.
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش – کمرویی دانش آموز لطف آباد
– ذخیره شده – مشابه
موضوع تحقيق. چگونه مي توانم دانش آموز كمرو كلاس سوم راهنمايي در مدرسه. غلامرضا
لطفي را به فعاليت بيشتر در كلاس ترغيب كنم. زير نظر استاد. غفاريان. گرد آوري.
علي ضيائي مهر. دانشگاه فرهنگيان. تربيت معلم شهيد بهشتي. سال 1391. تقدیم به :
سرزمین آسمانی من ، که در او رود ها ی بسیاری جاری است. دامنه ها و دشت هاو دریا ها. سحرآمیز
،.
پیچک نت
– ذخیره شده
دانلود فایل ( پایان نامه بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص
انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری) · دانلود پژوهش ….
برترین فایل روش تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین
دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور
پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
شهر نیشابور کارشناسی دبیری علوم تجربی چکیده» پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی 64 دانش آموز و
64 معلم انجام گرفته.
راهنمایی و مشاوره پایان نامه – راه تازه مدارس دنیا
– ذخیره شده
ارزشيابی اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزشی MBA در شرکت ملی نفت ايران. •
يوسف امرايی (1392). موانع و محدوديت های درس تربيت بدنی از نگاه مديران، معلمان و
دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه شهرستان رومشگان. • وحيده جوينده (1393). بررسی
رابطه بين هوش فرهنگی اساتيد و نگرش دانشجويان در مورد کيفيت تدريس دانشگاهي:
مطالعه …
معلم راهنما – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
این طرح با هدف بررسی انتظارات معلمان ابتدائی از معلم راهنما انجام گرفت و در کنار آن
به مطالعه عملکرد معلمان راهنما و مقایسه انتظارات معلمان شهر و روستا پرداخته شده این …
کیفیت نظام آموزشی محسوب می‌شود از آنجائیکه وظیفه اصلی نظارت و راهنمایی
تعلیماتی اصلاح و بهبود وضع آموزش می‌باشد، راهنمایان تعلیماتی (معلمین راهنما) به
عنوان …
برترین فایل نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی | داک پیپر
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای
شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه بررسی نگرش
معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور برایتان آماده
شده… برترین فایل تحقیق دیدگاه معلمان به کتاب های بخوانیم و …
پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب …
– ذخیره شده
20 ا کتبر 2017 … شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و
مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل…
دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در
مدارس راهنمایی شهر نیشابور) دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش …
پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب …
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی… پایان نامه
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از
موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه …
ارائه برترین مقالات و پاورپوینت ها | نوید سیستم | Page 1002
– ذخیره شده
5 نوامبر 2017 … به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های
ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.
شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به
شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور}را دانلود خواهید کرد.
کاملترین فایل بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد …
– ذخیره شده
23 نوامبر 2017 … به سایت ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان
به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور)خوش آمدید برای دانلود به ادامه
مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بررسی نگرش معلمان و
دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر…
خرید آنلاین پایان نامه بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در …
– ذخیره شده
6 ا کتبر 2017 … شما به صفحه اختصاصی تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در
مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد وارد شده… دانلود پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش
آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور – خرید آنلاین و دریافت
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از …
پایان نامه علوم تربیتی – ارم داک
– ذخیره شده
در صورتی که برای تهیه پروپوزال و یا تحقیقات و مقالات دانشجویی علوم تربیتی
خود به دنبال پایان نامه ی آماده جهت استفاده در منابع تحقیق دانشجویی رشته علوم …
پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان نیر …. پایان نامه
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر
نیشابور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *