دانلود کامل پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B در 84 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 176
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B در 84 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

– چكیده تحقیق

فصل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

الف: تعریف نظری

ب: تعریف عملیاتی

فصل دوم

عنوان

صفحه

«پیشینة تحقیق»

بخش اول:

– تعریف اضطراب و انواع آن

– شدت اضطراب

– علل و انگیزه‎های اضطراب

– شیوع اضطراب

– اضطراب از دیدگاه مكاتب روانشناسی

بخش دوم:

– تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)

– تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی

– رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر

بخش سوم:

– تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

– تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان

صفحه

فصل سوم:

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– نمونه پژوهش

– روش نمونه‎گیری

– ابزار اندازه‎گیری

– روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری

– روش آماری

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها

– جداول آماری

– آزمون فرضیه

فصل پنجم

بحث و نتیجه‎گیری

عنوان

صفحه

بررسی نتایج

میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری

– محدودیتهای تحقیق

– پیشنهادات

– ضمائم

– منابع

چكیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند كه در كل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎كنند (با اختلاف میانگین = 8/2)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسی فرضیه 2 سویة تحقیق «كه بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در 2 تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند كه این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن (1974) یا تحقیقات پرایس (1983)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فصــل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش و حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات: تعریف نظری و تعریف عملیاتی

مقدمه:

با توجه به ویژگی‎ها و تفاوتهایی كه قرون و اعصار با یكدیگر دارند، قرن 17 قرن تنویر افكار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقی و پیشرفت، قرن 20 عصر اضطراب نامیده می‎شود. با غلبه بر بیماریهای جسمی كه سالها سرنوشت بشر را در اختیار داشته و بشر هر روز بیش از پیش به تأثیر عوامل روانی در سعادت خوا واقف می‎گردد.

استان متمدن دیگر قربانی قطعی بیماریهای همه‎گیر نمی‎شود طاعون جای خود را به گروهی از بیماریهای روانی از قبیل: تشویش، احساس ناامنی، فریبكاری و تردید داده است.

در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربی كه نیروی فكری خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگی خود نیستند، بسیارند. شگفت‎اند كه ناراحتی‎های روانی بی شاز جمیع اختلالات جسمی دیگر سلامت بشر را تهدید می‎كند. گاهی این اضطراب به طور نا گهانی و زمانی به طور تدریجی ظاهر می‎شود و زمانی در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگی بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنیادی است كه كمتر كسی با آن بیگانه است. فرد، بی‎پناه و درمانده است و نمی‎تواند معنی‎ای برای این حالت عاطفی بیابد اما وقتی این وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تكرار می‎شوند پابرجا می‎ماند (دادستان، پریرخ، 1379).

با آنكه اضطراب و ناسازگاری در تمدن و فرهنگ كنونی كه بسیار توسعه یافته، معهذا مواردی در روزنامه‎ها و نمایشنامه‎ها به چشم می‎خورد، مانند آنهایی كه در تاریخ یا ادبیات دیده می‎شود، نمونه‎های افراطی هستند و نمونه ناسازگاریهایی كه اطراف ما را رگفته‎اند، بسیار ملایم‎تر از نمونه‎های فوق هستند و بیشتر به صورت ناتوانی در حل و مقاله با مشكلات و مسائل اجتماعی است، تا اختلالات جدی و سخت روانی (بیرجندی، پروین، 1378).

اضطراب مسأله‎ای است كه با ویژگی‎های شخصیتی افراد ارتباط نزدیكی دارد. این مسأله نشان می‎دهد كه عواملی وجود دارند كه ارتباط بین استرس و بیماری را تحلیل یا تشدید می‎كند. در شرایط استرس‎زا، برخی عوامل در نقش متغیرهای مداخله‎گر ظاهر می‎شوند، این عوامل عبارتند از:

– شخصیت افراد

– مهارتهای زندگی در مقابله با مسائل و بحرانها

– انگیزه در تجارب گذشته

– مكتب رفتارگرایی:

در نظریه‎های یادگیری و رفتاری اضطراب به عنوان پاسخ به محرك فرض می‎شود كه بوسیلة پیامهای تقویت‎كننده حفظ می‎شود. محركهای تقویت كننده ممكن است بیرونی باشند مانند امتحان یا درونی باشند مثل خودپنداره فرد.

اضطراب در این دیدگاه در حضور محركهای آزاردهنده، آموخته می‎شود و به هر علت، در زمینة كمك به فرد جهت اجتناب از پیامدهای نامطلوب كارایی دارد و حفظ می‎شود. از نظر رفتارگرایان بسیاری از اختلالات روانی، بخصوص،‌ حالات افراد روان‎نژند، در واقع پاسخهای شرطی هستند كه به نحوی تقویت می‎شوند و ادامه می‎یابند. در تحلیل رفتاری بیماریها، نوروزها به عنوان مشكلات مشهود علایم بیماری‎اند.

روی این اصل در این مكتب،‌ دفع علایم مرضی،‌ معادل بهبودی و رفع مشكل است (شفیع‎آبادی و ناصری، 1381)

3- مكتب شناخت‎گرایی:

اگرچه هیچ نظریه واحدی نمی‎تواند به تنهایی پدیدة اضطراب را به طور كامل تبیین كند، اما اخیراً نظریه‎های شناختی و یادگیری و توجیهات آنها، بیشتر مورد توجه واقع شده‎اند. پژوهشهای انجام شده با انسانها نشان داده‎اند كه اضطراب می‎تواند به صورت جانشینی[1]، و بدون ارتباط مستقیم با موقعیت آزارنده و تنها از طریق مشاهده واكنش دیگران كسب شود. مثل مادری كه خود از حیوانی می‎ترسدو این ترس را به كودك خود منتقل می‎كند. سرانجام كودك رفتار اجتنابی از سگها را خواهد آموخت (سیف، 1371).

همچنین بخش فرایندهای نمادین در انتقال اطلاعات دربارة اشیاء و رویدادهای ترسناك بخوبی مشخص است و چنین به نظر می‎رسد كه واكنشهای هیجانی زیر كنترل فرایندهای شناختی درونی هستند این صرفاً نتیجه شرطی شدن پارولف است (همان منبع).

میزان قابلیت پیش‎بینی و قابلیت كنترل رویدادهای آزاردهنده، دو متغیر مهم در نظریه‎های شناختی هستند. رویدادهای قابل پیش‎بینی كمتر،‌ از رویدادهای غیرقابل پیش‎بینی آزاردهنده هستند. زیرا افراد با اطلاع از وقوع آنها می‎توانند خود را برای برخورد یا مقابله با آن آماده كنند (همان منبع).

4- مكتب انسان‎گرایی:

از دیدگاه انسان‎گرایی،‌ انسان اینتوانایی را دارد كه آگاهانه عوامل ناسازگاری روانی‎اش را تجربه كند و از حالت ناسازگاری به حالت سازگاری روانی پیش برود. به اعتقاد راجرز[2]كه فرد مطرح در این دیدگاه است، ‌خودپنداره فرد مضطرب یا روان‎تژند با تجربه ارگانیسمی او در تضاد است.

هرگاه ادراك فرد از تجربه خودش، تحریك یا انكار شود، تا حدودی حالت ناهماهنگی میان خود و تجربیات فرد بوجود می‎آید و موجب پیدایش مكانیسم‎های دفاعی می‎شود (شفیع‎آبادی و ناصری، 1381).

از نظر راجرز، حالت تعادل انسان هنگامی است كه بین تجارب ارگانیسم و خودپنداره او تعادل برقرار شود. در این دیدگاه جنبه‎های مختلف رفتار به دنبال تلاش برای شكوفایی و خودهمسانی است (ترجمة جوادی و كدیور، 1381).


[1] – Vicariously

[2] – Rogers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *