دانلود کامل پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران
دسته بندی حقوق
بازدید ها 44
فرمت فایل docx
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است كه می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت كیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق كیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی كه طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند كه محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق كیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درك آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت كیفری این قبیل بیماران، احكامناظر بر عدم مسئولیت كیفری و بعضاً مسئولیت كیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهكاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با كشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت كیفری معرفی نموده است. این در حالی است كه دستاوردهای علوم پزشكی به ویژه روان شناسی و روان پزشكی حاكی از آن است كه پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درك و اراده از بین برنده مسئولیت كیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درك و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت كیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درك و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت كیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین كیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشكی در راستای شناسایی مسئولیت كیفری بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و كارا مواجه با این قبیل بزهكاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول: اختلالات روانی و جرم

9

مبحث اول: مفهوم اختلال روانی

11

مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم

15

گفتار اول: روان گسیختگی و جرم

15

1- ماهیت روان گسیختگی

15

2- رابطه روان گسیختگی و جرم

21

گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم

21

1- ماهیت اختلالات خلقی

21

2- رابطه اختلالات خلقی و جرم

24

گفتار سوم: روان دردمندی و جرم

25

1- ماهیت روان دردمندی

25

2- رابطه روان دردمندی و جرم

31

گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم

32

1- انواع اختلالات روانی

32

2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم

41

مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم

43

گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم

43

گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم

44

مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهكاری و بزهدیدگی

47

گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهكاری

47

گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی

48

گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتكابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی

49

فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهكاران بر مسئولیت كیفری آن ها

54

مبحث اول: مفهوم مسئولیت كیفری، اركان و علل رافع آن ها

56

گفتار اول: مفهوم مسئولیت كیفری

56

گفتار دوم: اركان مسئولیت كیفری

57

گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت كیفری

59

گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت كیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد كیفیات مخففه

62

مبحث دوم: مسئولیت كیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی

65

گفتار اول: مسئولیت كیفری روان گسیختگان

65

گفتار دوم: مسئولیت كیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

69

گفتار سوم: مسئولیت كیفری روان دردمندان

71

گفتار چهارم: مسئولیت كیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی

72

گفتار پنجم: مسئولیت كیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی

76

الف) اختلالات روانی زائل كننده مسئولیت كیفری

76

ب) اختلالات روانی كاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت كیفری

77

فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت كیفری بزهكار

80

مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی

82

گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم

82

گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن

85

مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران

91

گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در كاهش مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران و مصادیق آن

91

گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران و مصادیق آن

95

پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)

99

نتیجه گیری

101

فهرست منابع

107

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات …

cero1.blogsky.com/…/دانلود-پایان-نامه-بررسی-مسئولیت-کیفری-ناشی-از-اختلالات-…

ذخیره شده

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران. انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث …

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) د …

▶ 0:10

https://www.aparat.com/v/iUcA3

۲۷ دی ۱۳۹۵
عنوان پایان نامه: بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران پایان نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی …

بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) …

prozheshop.4kia.ir/info/…/بررسي-مسئوليت-كيفري-ناشي-از-اختلالات-رواني-(غير/

ذخیره شده

عنوان پایان نامه: بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. فرمت فایل: word.

بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/506978

ذخیره شده

اویرایش شده بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران … پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه قم . 1388 .

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری خوابگرد – پژوهشگاه علوم و …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673977

ذخیره شده

پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه مازندران – دانشکده حقوق و … خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم و یا خواب مغناطیسی نوعی حالت روانی خاص است که … 6- مسئولیت کیفری مبتنی بر دو رکن اسناد اعم از مادی یا معنوی و اهلیت جزایی و … که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم تمیز یا اجبار یا جنون و اختلال مشاعر و حالاتی نظیر آنها …

مسئولیت کیفری

https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مسئولیت+کیفری&topic_5=30575

ذخیره شده

پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه مازندران – دانشکده حقوق و علوم سیاسی . … مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران و انگلستان … در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . …. نقش و آثار اختلالات و بیماری‌های روانی بر مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل جزائی و حقوق کیفری …

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی …

2frzbp.nikandlc.ir/
پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران.

160 عنوان پایان نامه دیگر(جدید) | وب سایت دانشجویان …

www.clcbir.ir/160-عنوان-پایا-نامه-دیگرجدید/

ذخیره شده

مشابه

۶- بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران, /عیسی ولی زاده؛ به راهنمایی: حسین میر … ۱۷- اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری, /مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: … ۱۹- بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس, /امیر … ۴۲- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیرارادی, /علی میرزایی؛ به …

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد …

hoghogh4.payannamedl.ir/تبیین-مبانی-مسئولیت-کیفری-ناشی-از-سوء-م/

ذخیره شده

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان … آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟ … همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ماده مذکور به درستي، مستي را ناشي از مصرف ساير مسکرات (غير از الکل مثل مواد … عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و …

دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی بررسي مسئوليت كيفري

www.pnut-ac.ir/…/download-the-letters-of-criminal-law-and-criminology-investigatio…

ذخیره شده

انواع گوناگون اختلالات رواني غير از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسي است كه مي تواند تأثير شايان توجهي بر مسئوليت كيفري مجرمان و مبتلايان به اين اختلالات …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم …

pajooheh.ir/206-2/

ذخیره شده

موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی. حقوق بزه دیده در فرآیند … جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران. وندالیسم در … پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران … بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس …. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش.

بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری …

nashreedalat.ir/…/770-بررسی-جنون-از-منظر-قانون-و-روانپزشکی-و-مسئولیت-کیف…

ذخیره شده

مشابه

۶ فروردین ۱۳۹۳ – بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران مي‌گذرد و در … جنون- اختلالات رواني- مسئوليت كيفري- قانون – پزشکی قانونی … در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي و عدم مجازات مجرم مشروط به … اختلالات رواني با منشأ عضوي، عقب‌ماندگي‌‌هاي ذهني و اختلالات ناشي از ….. موضوعات پایان نامه رشته حقوق خ .

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

nashreedalat.ir/…/mozoat…/982-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی.ht…

ذخیره شده

۳۰ آبان ۱۳۹۳ – اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری; جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی … علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی) … بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران; مسئولیت کیفری اشخاص … نظر علل روانی و اجتماعی; تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی …

دانلود مقاله جنون در جزا – مگ ایران | دانلود مقاله

mag-iran.com/دانلود-مقاله-جنون-در-جزا.htm

ذخیره شده

بررسی نمايد. واژگان كليدي جنون- اختلالات رواني- مسئوليت كيفري- قانون – پزشکی قانونی. مقدمه جنون در لغت به معني پوشيده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح كسي …

قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول – فصلنامه پژوهش حقوق …

jclr.atu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=2214

ذخیره شده

توسط غلاملو – ‏2013
در حقوق کیفری ایران هیچگاه قاتل سریالی موفـق بـهاستفاده از دفاع جنون و یا بیماری … از نظر حقوق کیفری میتوان قتل سـریالی را از سـه جهـت مـورد بررسـی …. شناختی پدیده قتلهای سریالی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی …. در تعیین حدود مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا بـه اخـتلالات روانـی مـورد اسـتفاده قضـات

علل رافع مسئولیت کیفری | پرشین مقاله

persianmaghale.com/علل-رافع-مسئولیت-کیفری/

ذخیره شده

علل رافع مسئولیت کیفریReviewed by Admin on Jul 13Rating: … و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون … مبحث سوم: مقصود از جنون در ماده ۶۴ قانون جزای فرانسه و تقسیمات اختلال مشاعر به … گفتار دوم: حرکت در خواب طبیعی و حرکت در خواب غیر طبیعی و تعیین مسؤولیت مرتکب آنها ۳۷.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

vipdoc.epage.ir/…/module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate…

ذخیره شده

۱۶ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود رایگان پایان نامه در مورد ربا در حقوق جرایی ایران. vipdoc.ir/. … دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن …. پایان نامه … ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ – ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت pdf ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ درﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ pdf – ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ . … موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | .

بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و …

download-thesis.com/product/بررسي-تطبيقي-رشد-كيفري-در-حقوق-ايران،-ا/

ذخیره شده

بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه … گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران 52 … بند چهارم: مراتب جنون 68 … این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است . … این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان …

پایان نامه تأثیر استفاده از علم روانشناسی در تحولات حقوق …

پایان نامه تأثیر استفاده از علم روانشناسی در تحولات حقوق جزا

ذخیره شده

آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی و استفاده از نظریات روانشناسان و … در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی علم روانشناسی در زمینه های فوق الذکر … در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، قانونگذار در بند پنجم از اصل ۱۵۶ این قانون جزا، … که از نظر فرضیه روانکاوی ارتکاب جرایم تحت تأثیر نیروهای روانی غیر قابل کنترل …

خبرنامه مقالات منتشره در کشور شماره 15 – شهر دانش

hemi.sdil.ac.ir/newindex.aspx?…خبرنامه%20مقالات%20منتشره%20در%20کشور%20…

ذخیره شده

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ – مقايسه ميزان خودشيفتگي در نوجوانان بزهکار و غير بزهکار … بررسي حقوق بنيادين زندانيان در زندان هاي جمهوري اسلامي ايران در پرتو … موافقت نامه بين المللي، موافقت نامه اجرايي، تصويب، حقوق بين الملل، ….. پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي …. جنون، اختلال شعور، اراده و آگاهي، مسؤوليت کيفري، قانون مجازات اسلامي جديد.

Cv of Faculty Members

sess.shirazu.ac.ir/sess/fresearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1520;

ذخیره شده

مشابه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (114) ….. در حقوق ايران و آمريکا, ۱۳۹۱. سيد منيرالدين كاظمي بيدك, مسئوليت كيفري قضات ناشي از بزداشت غير قانوني, ۱۳۹۱.

جنون در پزشکی قانونی – مطالب حقوقی – پرشین گیگ

ali63811.persiangig.com/page3.html

ذخیره شده

مشابه

در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتواني … در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژهای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است. از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار میگیرد. … با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی …

[PDF]بررسی جنون به عنوان یکی از اسباب رافع مسئولیت کیفری

journals.miu.ac.ir/backend/…/fedd103fa8143cdf651f3c308cd0b36af0d57474.pdf

ذخیره شده

اختالل اراده، نقص عقل، جنون، مجازات مجنون،. مسئولیت. * . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. شناسی و … جنون. حین ارتکاب جرم. به. عنوان. یکی از عوامل رافع مسئولیت. کیفری، موجب. رهایی … غیر از محکومیت و بـرائت را مـمکن اسـت. فراهم آورد . تشخیص. جنون. جزء ….. روانی. او. مرتبط. باشد. یعنی. جرم. تحت. تأثیر. و. ناشی. از. بیماری. روانی. او.

وب سایت حقوقی علیرضا غلامحسینی – موضوعات پایان نامه …

alirezagholamhoseini.com/21/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/

ذخیره شده

مشابه

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی … تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل 35 . بررسی قوانین … پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران. 77. … بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس. 114. …. علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی) 222.

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

184, بررسی تاثیر بحران های روانی بر اثار نقاشان, شقایق سوزنکار, دانشکده هنر, نقاشى ….. 373, بررسی دلایل و عوامل گرایش مطبوعات به استفاده از تیترهای اول «غیر …… 639, حمایت و مسئولیت کیفری ناشی از نقض اسرار تجاری در حقوق ایران و اسناد بین …… 1753, بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا, سهیلا صیاد, دانشکده …

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون …

www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS…

ذخیره شده

مشابه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم … حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت، خسارت از بيت المال جبران ميشود. … ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول …. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز …

پايان‌نامه‌هاي دفاع شده – دانشگاه امام صادق علیه السلام

https://www.isu.ac.ir/page.aspx?ID=Thesis_List
مسوولیت ناشی از فعل غیر. حمید بهرامی احمدی …. بررسی تطبیقی جایگاه زن در حقوق کیفری ایران و فقه عامه. محمدحسن ….. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق جزای فرانسه ….. اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری.

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی …

elmyar.net/پایان-نامه-تحلیل-فقهی-حقوقی-ماده-154-قانو/

ذخیره شده

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده … گرایش :جزا و جرم شناسی … فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. …. ماده مذکور به درستي، مستي را ناشي از مصرف ساير مسکرات (غير از الکل مثل مواد … عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و …

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران | شبکه اجتماعی حقوقدانان …

https://ius.center › خانه › مقالات › حقوق خصوصی › حقوق مدنی

ذخیره شده

مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین همواره مورد عنایت قانونگذاران و حقوقدانان … و«به مسئولیت مدنی مجنون و سرپرستان وی در حقوق ایران چگونه پرداخته شده است؟ … منتشره پیرامون این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه های حقوقی می باشد. ….. از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد .

عناوین پایان نامه های رشته حقوق – تهران رساله

tehranresale.ir/2014/11/05/عناوین-پایان-نامه-های-رشته-حقوق-دانشگا/

ذخیره شده

۱۴ آبان ۱۳۹۳ – جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران. وندالیسم در سیاست … پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران … بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر … مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران …. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش.

دریافت فایل پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از …

8xzwqn.radikaldl.ir/
دریافت فایل پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران – پرداخت و دانلود آنی.

بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری .. …

bani55620.blogfa.com/…/بررسی-جنون-از-منظر-قانون-و-روانپزشکی-و-مسئولیت-ک…

ذخیره شده

جنون اختلالات رواني مسئولیت كیفري قانون پزشکی قانونی – – – – … جزایي دنیا، مجرمین فاقد مسئولیت كیفري، نمي توانند موضوع مجازات كیفري قرار گیرند … رواني از منظر روانپزشكي و حقوقي، نظر قاضي و یا هیئت منصفه نهایت ا تعیین … مبتلا با اختلال شخصیت، اختلالات رواني با منشأ عضوي، عقبماندگيهاي ذهني و اختلالات ناشي از …

خرید آنلاین پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از …

9wve91.barfindl.ir/
خرید آنلاین پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران.

مرکز پژوهشها – قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

rc.majlis.ir/fa/news/show/845002

ذخیره شده

مشابه

۸ خرداد ۱۳۹۲ – عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل … الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. … باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. …. ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار …

وبلاگ علمی حقوقی – روانپزشکی جرم و جنون

jormojonoon.blogfa.com/post/123

ذخیره شده

مشابه

۱۳ فروردین ۱۳۹۲ – تعریف فقه و لغت و حقوق از جنون به زوال عقل و ادراک مبطل نظریه استناد جنون … کلید واژگان: جنون-جرم-فقه-حقوق جزا-مسئولیت کیفری-مسئولیت مدنی-بیماری روانی … ثانیاً: از آنجا که مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم میباشد و تحقق این ….. ماده 40 قانون مجازات عمومی ایران علاوه بر لفظ «جنون» لفظ «اختلال دماغی» را …

رابطه اختلالات شخصیت با جرم

www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5806/…/رابطه-اختلالات-شخصیت-با-جرم

ذخیره شده

مشابه

تا اینکه پیشرفت علم روان شناسی و روان پزشکی موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و … واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود تلقی می نمایند و عدم تعادل روانی … ثابت یا رد شود لذا در این مختصر رابطه اختلالات جرم با شخصیت بررسی می گردد. … قبول مسئولیت کیفری برای مبتلایان به این اختلال مورد تردید نیست.

[XLS]فایل XLSX (اکسل)

lsd.fa.uk.ac.ir/Images/…/lsd/موضوعات%20پایان%20نامه%20های%20حقوق%20.xlsx

ذخیره شده

1, عنوان پایان نامه, استاد راهنما, استاد مشاور, دانشجو, تاریخ تصویب موضوع … 4, مسوولیت مدنی رسانه های تبلیغاتی در حقوق ایران, سودابه رفیعی, 1393/09/02, 1393/09/04 … 14, مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت متهمان و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن …. 27, جنون از منظر حقوق کیفری و روان شناسی جنایی, محمود روح الامینی, عباس آمیان …

متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری – خبرگزاری …

https://www.tasnimnews.com › سیاسی › دولت

ذخیره شده

خبرگزاری تسنیم: متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شد. … ماده 6- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه … ماده 8 – محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی …. ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع …

حق سپید – استاد منصور رحمدل

lawyermkh.mihanblog.com/post/675

ذخیره شده

کارشناسی ارشد – حقوق جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران … 1-حقوق کیفری مواد مخدر – انتشارات : سها دانش و میثاق عدالت – 1383 2-سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر – انتشارات : سمت – 1386 … پایان نامه های راهنمایی شده … ارشد – بررسی تأثیر اختلالات روانی غیر از جنون در مسئولیت كیفری – فاطمه …

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – فهرست پایان نامه های …

www.yaserziaee.blogfa.com/post-109.aspx

ذخیره شده

مشابه

1383 نسرین مهرا رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران … 1382 حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و …. 1375 رضا نوربها علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و … قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران ستوده جهرمی، سروش 447.

عناوین پایان نامه های رشته حقوق |

payannameha.ir › … › علوم و انسانی › عناوین پایان نامه حقوق

ذخیره شده

مشابه

۱۴ آبان ۱۳۹۳ – بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان …. مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران … علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی) … تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران …. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش.

پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

bankmaghaleh.ir/پايان-نامه-عوامل-رفع-مسئوليت-کيفری-در-ف/

ذخیره شده

غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع … نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. … واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اهلیت جزائی، مقررات جزایی ایران ،عوامل رافع، …. جنـون ۱۳۳ سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین ۱۳۳ جنون از مسایل موضوعی است ۱۳۵

موضوعات تصویب شده – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/content/967/موضوعات-تصویب-شده

ذخیره شده

۱۲ دی ۱۳۹۵ – پایان نامه ها … الهام جان فدا, حقوق جزا و جرم شناسی, دادرسی منصفانه: حق سکوت متهم در پرتو آموزه … ناروا در ضمانت نامه های بانکی و اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق ایران، … در فرایند تحقیقات در مقدماتی با بررسی لایحه جدید آیین دادرسی کیفری …. معیار جنون با تکیه بر راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (DSM-V) …

[PDF]حقوق جزا و جرم شناسي – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/Syasatgozari%20Dorous/Eghtesad/…/MA_Jaza.PDF

ذخیره شده

بررسی همه جانبه موضوعات خاص حقوق جزای عمومی و اختصاصی به منظور بهره مندی از … یر حقوق. حقوق جزای اختصاصی. 3. 2. کارشناسی رشته های غیر حقوق … روان شناسی جنایی. 1. 11. روش تحقیق در حقوق. 1. 12. پایان نامه. 4. جمع کل دروس اصلی …. روانی. (. -2. علل موجهه جرم. -3. ارکان و شرایط مسئولیت کیفری. -4. علل رافع مسئولیت کیفری.

مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران – آریا قانون

www.aryalaw.com/?solution=407

ذخیره شده

مشابه

مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار محجورين همواره مورد عنايت قانونگذاران و حقوقدانان … محجورين مورد حمايت قانونگذار ايران عبارتند از : صغار، مجانين ، افراد غير رشيد و سفيه. … پيرامون اين عنوان در مجلات و سايتهاي حقوقي ونيز پايان نامه هاي حقوقي مي باشد. ….. از ديدگاه روانپزشکي ، جنون در زمره اختلالات رواني مورد مطالعه قرار مي گيرد .

–606 – سایت دانلود پایان نامه

freemods.ir/2017/07/10/606/

ذخیره شده

۱۹ تیر ۱۳۹۶ – تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی … و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد. …. حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه ….. درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی …

رضایت بزه دیده و آثار آن در قوانین کیفری – سپهر عدالت

www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1657

ذخیره شده

مشابه

کلید واژه ها: رضایت، آثار رضایت، بزه دیده، مسئولیت کیفری. … اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی … در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ … ولی در حقوق جزا ، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است.

[PDF]ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، 2، ، ﺷﻤﺎره 2 دوره ، 1390 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 152 1

https://jcl.ut.ac.ir/article_30176_d24d1e18c3cde7651f9e015a03a3ace0.pdf

ذخیره شده

توسط فرجیها – ‏2012
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم اﺳﺖ، در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮي ﺑﺰﻫﻜـﺎر ﻳـﺎ د … ﺟﺒﺮان دوﻟﺘﻲ ﺧﺴﺎرت، ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳـﺮان، ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺑـﺰه … اﻧﺘﻈﺎر، اﻣﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و …. ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ….. رواﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮ ….. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﺪرس، داﻧـﺸﻜﺪه.

فروش فایل پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از …

sadafnaab.blogroom.ir/post/1227

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – فروش فایل پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران – – صدف پلاس.

تاثیر جایگاه حالت خطرناک در جرم شناسی اصلاح و درمان-پایان …

lawfile.ir/تاثیر-جایگاه-حالت-خطرناك-در-جرم-شناسی-ا/

ذخیره شده

۱۳ مهر ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی … بر اساس این معیار سوابق کیفری فرد، نوع و ماهیت جرم ارتکابی ، شیوه ارتکاب … در جرمشناسی بالینی دغدغه اصلی ، پی بردن به عوامل زیستی، روانی و … است از منظر حقوقی، حقوق ایران، مفهوم حالت خطرناک را در ذیل عنوان مجرم خطرناک …

[PDF]ﮔﻨﺎه؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﯽ زداﯾﯽ از ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن، ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺧﺴ – مجله حقوقی …

www.jlj.ir/article_12821_f4ac53e712dd31ef0b23427d5d8f6a3b.pdf

ذخیره شده

ﯽ از ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ،ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه ؛ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ. زداﯾ. » ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﺴﺎرت … اﻧﺪ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدي روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﯾﺎدي …. ﻣﺮﻏﻮب، ﻣﻬﺪﯾﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه. ﻗﻀـﺎﯾﯽ. در. دادرﺳـﯽ. ﮐﯿﻔـﺮي در ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان و اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن، ﭘﺎﯾـﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم …. )ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدداري در …. ﺗﻘﺼﯿﺮ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺴﺐ. ﻣﻮرد. ﻣﻮﺟﺐ. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ. ﮐﯿﻔﺮي. و. ﻣﺪﻧﯽ. اﺳﺖ. و. در. ﻏﯿﺮ. اﯾـﻦ. ﺻﻮرت،. ﺧﺴﺎرت. از. ﺑﯿﺖ.

Iran Human Rights Documentation Center – قصاص قانونی …

www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000608.html

ذخیره شده

مشابه

در این گزارش حسین رییسی مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران با بررسی یک … جرايم و مجازات ها عمدتا جرايم غير جدي و فاقد مجازات هاي حبس ابد و اعدام مي باشند. … در مواد 146 و 147 همين قانون سن مسوليت کيفري براي دختران 9 و براي پسران 15 سال …. و پسر)، شرايط بازجويي ها، اختلالات رواني ازقبيل جنون کامل در حين جنايت، ندارد.

بیماریهای روانی و نفش آن در بطلان قراردادها – حقوق خصوصی …

hasanilaw.blogfa.com/post/387

ذخیره شده

مشابه

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – بیماریهای روانی و نفش آن در … سبب زوال عقل و بالطبع عدم اهلیت شخص میشود مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز اثر … جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در … و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است.

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی …

shopping.cero.ir/product-329826-پايان-نامه-بررسي-مسئوليت-كيفري-ناشي-از-اختل…

ذخیره شده

پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران. انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی …

[DOC]قتل عمد

www.ardabilprisons.ir/oldwww/Attach/…/90850a8f010e4789251957cc4a2c36a8.doc

ذخیره شده

مشابه

مقاله حاضر با هدف بررسی قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است . … در ميان موارد فوق الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي …. مرتکب است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. … همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است …

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی – وبلاگ تخصصي …

dad-law.blogfa.com/post/4468

ذخیره شده

1380 حسین میر محمد صادقی بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی 1375 جعفری،هادی 744 … 1351 سیروس عظیمی مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران … 1375 رضا نوربها علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و … و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران ستوده جهرمی، سروش 447

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

ایران 199898. اما 196965 … حقوق 54481 … نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525. سر 47476 … پایان 47264 … بررسی 46725 …. غير 19914 … ناشی 18895 …. مسئولیت 11284 ….. عموم 6653. روان 6650. بيروت 6645. آبی 6636. سامانه 6636. اعم 6633. سریع 6630 ….. اختلال 3319 …… کیفری 1608.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع :: …

iauaz.blog.ir/post/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی-536-موضوع

ذخیره شده

مشابه

۲۱ مهر ۱۳۹۴ – موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع >> حقوق بزه دیده در … ایران; مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران; بررسی جرائم تکدی و … سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده; جایگاه …. تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران …

سلیمان رحمانی سامانی – موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی

saman2831.blogfa.com/post/9

ذخیره شده

2- حقوق پيشگيري از بزهکاري در نظام حقوقي ايران; 3-عوامل مرتبط با بزهکاري … الزام آوري قواعد در اين حوزه; 28-تحولات جنون و مسؤوليت کيفري در قانون مجازات اسلامي …. و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران; وندالیسم در سیاست کیفری ایران; بررسی … نظام کیفری ایران و کانادا; موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی …

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی …

farzampoor.ir › قوانین کیفری › آیین دادرسی کیفری

ذخیره شده

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ – ارسال توسط : elnaz در آیین دادرسی کیفری, جزایی, قوانین کیفری ۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۰ 225 بازدید … ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و … ۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. …. ماده ۱۴۹: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

tnovin.com/home/1394/01/14/۱۰۰-نکته-مهم-آیین-دادرسی-کیفری/

ذخیره شده

مشابه

۱۴ فروردین ۱۳۹۴ – نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای … و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. … امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای … اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران …. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.

بررسی جایگاه مستی در قانون مجازات اسلامی با رویکردی …

magazine.shme.ir › حقوق جزای اختصاصی

ذخیره شده

مشابه

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ – صفحه اصلی حقوق جزای اختصاصی بررسی جایگاه مستی در قانون … مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که همانند صغر و جنون، امکان … به تبع آن قانون‌گذار ایرانی صرفاً با مستی ناشی از شرب مسکرات آشنایی … برای نمونه، شرب خمر برای غیر مسلمان فاقد منع قانونی بوده و صرفاً تظاهر و تجاهر به آن قابل مؤاخذه است.

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران | وکیل مهدی خاکشور

khakshoor.ir/مسئولیت-مدنی-مجانین-در-حقوق-ایران/

ذخیره شده

۴ آذر ۱۳۹۴ – و«به مسئولیت مدنی مجنون و سرپرستان وی در حقوق ایران چگونه پرداخته … چگونه می توان مسئولیت مدنی مجانین را برمبنای نظریه تقصیر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؟ … این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه های حقوقی می باشد. ….. از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد .

مسئوليت ناشي از فعل اشخاصي كه تحت مراقبت ومواظبت … – …

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=986

ذخیره شده

مشابه

موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير … خود را در قوه مقننه مي گذرانيد، هنگام بحث درباره مسئوليت ناشي از فعل غير اظهار كرده است … يا كودك بزرگ شود و حجرش پايان يابد تا جبران خسارت را از آنان مطالبه كند0(9) … صغار و محجورين يا اشخصا مبتلا به بيمارهاي رواني و ضعف قواي دماغي تحت اقدار او …

پایان نامه حقوق جزای عمومی

bankmaghale.ir/پایان-نامه-حقوق-جزای-عمومی/

ذخیره شده

مشابه

۲) انواع جنون ۱۸ ۳) صور مختلف جنون و نقش آن در عدم مسئولیت جزایی ۱۹ تأثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد ۲۵ ۴ ) شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی ۲۸ الف) غیر …

مؤسسه حقوق و معارف اسلامی – موضوعات مصوب پایان نامه

mhq.ir/extrapage/mosavab

ذخیره شده

مشابه

بررسی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران وفرانسه … بررسی جرم فروش مال غیر ومعامله معارض وآثارکیفری آن … بررسی مسئولیت کیفری ناشی ازقتل درحالت های خاص(جنون،معتو،خروج ازتعادل روانی دراثرمصرف داروهای مجاز وغیرمجاز …

[PDF]ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮ

razaviac.aqr.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f686ff70-f99e-431d-981f…
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. : ﺣﺎ. ﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ … ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ. /. ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ. ﺳﺠﺎﺩﻱ …. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ، ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺷﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. (. ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎﻥ. ) …. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺎﺩﺓ … ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﹼﺘﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮ ﻭ ﻭﺟـﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬـﺎﻱ ﻣﺘﻌـﺪّﺩ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﻛـﻪ ﻭﻳـﮋﺓ.

دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک‌خورده – فقه و حقوق اسلامی

law.tabrizu.ac.ir/mobile/article_2086_0.html

توسط حبیب زاده – ‏2012
بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان … به عبارت دیگر، سندرم زنان کتکخورده، به منزلة شرایط روحی و روانی ناشی از قرار … و به ویژه روانی شدیدی منتهی میشود که به مرور زمان، با ایجاد وضعیتهای روانی غیر …. با اختلال فشار روانی پسآسیبی و مسئولیت کیفری، دو حالت را میتوان تصوّر نمود.

[PDF]Preventing from the use of Glass Narcotic by teenagers – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/3001413901905.pdf

ذخیره شده

مشابه

ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ … ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎده … ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، … ﻛﻴﻔﺮي و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ….. اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف … ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات. 55. % از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﻣﺤﻞ. ﺳﻜﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ …… ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي درﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ.

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) …

jadidtarinsite.rozblog.com/…/-بررسی-مسئولیت-كیفری-ناشی-از-اختلالات-روانی-غی…

ذخیره شده

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ – Aug 10, 2016 – پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران. انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون …

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) …

maghalenab.rozblog.com/…/-بررسی-مسئولیت-كیفری-ناشی-از-اختلالات-روانی-غی…

ذخیره شده

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ – ۲ روز پیش – محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران وارد این صفحه شده …

خادمان منتظر

ramzplok.ramzblog.ir/

ذخیره شده

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید …. های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) ….. بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

آیین نامه سازمان زندان ها

prisons.ir/قوانین-و-آیین-نامه-ها/آیین-نامه-سازمان-زندان-ها/

ذخیره شده

مشابه

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ – آيين نامه اجرايي سازان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤ …. ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غير دولتي يا ….. ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي … منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ – Refworld

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid…

ذخیره شده

مشابه

۸ خرداد ۱۳۹۲ – ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪور … ﺗﺒﺼﺮه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ(ب) ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه … اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از روي ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي و …. ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاردي …

[PDF]ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ » ﺻﻤﺪ ﺣﻀﺮﺗﯽ ﺷﺎ – فقه و مبانی …

jil.bonabiau.ac.ir/article_515842_722d7488e3a2649fce1ca3e11d41756f.pdf

ذخیره شده

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد و داﻣﻨﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ روش ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد . ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﯾﺎ ﻋﺪم ….. و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ، ﺳﺎل. 1390. ، ص. 34.

— (308) – پایان نامه کارشناسی ارشد

greenmobl.ir/2017/07/29/%28308%29/

ذخیره شده

۷ مرداد ۱۳۹۶ – بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان) … اينجانب دانشجوي / كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی … جرایم PAGEREF _Toc428393539 h 192-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با ….. 4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه .

حقوق جزا وجرم شناسی – رشد کیفری

kamkendex2.blogfa.com/1391/08

مشابه

۲ آبان ۱۳۹۱ – بررسی حقوق کودکان و نوجواناناحکام فقهی تجارت نابالغین … و فروش از جانب طفل صحیح نمی‌باشد مطلقا (ممیز باشد یا غیر ممیز، مال از آن خودش باشد یا ….. ۱) کودکان ونوجوانان دارای اختلال شدید روانی که دارای درجاتی از جنون هستند. …. کلیدواژه ها: عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر قانونی جرم، عنصر معنوی.

تحقق مسئولیت جزایی حالات مختلف جنون و عوامل رافع …

mohassani.persianblog.ir/post/408/

ذخیره شده

مشابه

۱۲ اسفند ۱۳۸۸ – … مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً و متفقاً آن را اختلال روانی یا از خود بیگانگی می‌خوانند. … درنتیجه، چنانچه جنون در حال ارتکاب جرم موجود باشد، مسئولیت جزایی را از بین مـی‌بـرد. … اصلاح حال او از نظر جزایی قبل از آن که سلامت کامل روانی خود را به دست آورد، امکان‌پذیر نیست. … مأخذ: ‌حقوق جزای عمومی، دکتر پرویز صانعی.

موسسه حقوقی آوای عدالت سروش – بررسی تحولات حقوق جزای …

www.wakilmodafe.com/مقاله?id=2498&title=بررسی-تحولات-حقوق-جزای…در…

ذخیره شده

موضوع را در سه بخش اصول و مواد عمومی بخش اول مسئولیت كیفری بخش دوم و آنگاه مجازاتها را در بخش سوم بررسی خواهیم كرد و در پایان مختصرا تحولات آن را برخواهیم شمرد …

حقوق‌دان روی خط – فرارو

fararu.com/fa/news/111684/حقوق‌دان-روی-خط

ذخیره شده

مشابه

حقوقدان روی خط در جهت حل مشکلات حقوقی كه فراروی کاربران گرامی و نیز افزایش آگاهی‌های حقوقی که لاجرم منجر به سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت و … کیفری(جزایی)، امور حسبی، اجرای احکام و اسناد، اداری و سایر حوزه های حقوقی باشد. …… در اين خصوص مي توان شكايت خيانت در امانت يا حسب مورد و بررسي پرونده ، مطالبه وجه را مطرح نمود.

جزوه حقوق جزای عمومی تطبیقی

www.moaydilawyer.com/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=95348

ذخیره شده

مشابه

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی جلسه دوم مورخ 26/7/93 … جنایی است که از بزه عناصر تشکیل دهنده بزه (مادی و روانی) از مسئولیت کیفری، اعمال … بشناسد و نباید هر رفتار غیر اخلاقی را جرم بشناسیم و آیا حقوق کیفری به دنبال رفتار 100% اخلاقی است. …. در حقوق ایران نیز آیین نامه امور خلافی در شهر ها و روستا ها، برای بسیاری از امور …

مبحث چهارم: رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني – بایسته …

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/73428/19

ذخیره شده

محيطهاي مختلفي که انسان از آغاز تولد تا پايان عمر در آنها زندگي و فعاليت کرده است … 1- رابطه حقوق جزا با علوم رواني مطالعات و کشفيات علوم رواني (روانشناسي، … لاحق جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب عدم مسؤوليت کيفري است. … نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی افزودن به کتابخانه شخصی … جستجو در لغت نامه.

تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری – فقه و حقوق90 شهید مدنی …

fegh-hoqoq90.blogfa.com/post/106/تعریف-لغوی-و-اصطلاحی-مجنون-ادواری

ذخیره شده

مشابه

جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب … كامل برطرف سازد كه تفكر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در … و یا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همین جهت هنگامی كه نویسنده ای حق انتشار آثار … ماده 1207 قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و …

[PDF]عوامل رافع مسئولیت کیفری با محوریت اجبار در حقــوق بین – …

joih1.jseas.ir/Admin/Articlefile/joih.jseas.ir/1381852502.pdf

ذخیره شده

مسئولیت. کیفری. در. حقوق. بی. الملل. و. ايران پرداخته. شده. است. اي. تحقیلق … شود، الزم است تا نکا مقدماتی از قبیل مفهوم عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسلئله بلار … نمیتوان به خاطر عملی که انجام داده سرزن کرد زيرا وی نمی توانست غیر قانونی بودن عمل …. دفا جنون در کنار پیشرفتهای پزشکی/ روان شناسی توسعه و تکامل يافته است.

وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي …

www.razmilawyer.ir/index.php

ذخیره شده

وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای … بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین … اعتبار تحصیل دلایل غیر قانونی در حقوق کیفری ایران … بررسی مسولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق … پایان بررسی لایحه اجرای محکومیتهای مالی.

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – 15- حقوق جزای اختصاصی (1)

jazaa.blogfa.com/cat-15.aspx

ذخیره شده

مشابه

ایران اسلامی – 15- حقوق جزای اختصاصی (1) – مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و … موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین … جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد. ….. باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است لذا قتلی که توسط آن ها … عنصر روانی قتل عمد.

مسئوليت کيفري تدريجي دختران / سام سوادکوهي / سيد علي …

iranpress.ir/iranwomen/template1/News.aspx?NID=2932

ذخیره شده

مشابه

در اين نوشتار با بررسي موضوع سن مسؤليت كيفري دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانين … سن مسئوليت كيفري در ايران را همان سن بلوغ شرعي قرار داده است كه به تبعيت از نظر … ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال، آثار، …. مسئوليت كيفري تدريجي در پيمان نامه از جمع بين بند 1 و شق«الف» بند 3 …

[PDF]ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص – دپارتمان حقوق و علوم سیاسی

www.departeman.com/uploads/7_2_93.pdf

مشابه

ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی. 170 … ﺟﻨﻮن. 199. ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ. –. اﺷﺘﺒﺎه. 201. ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ. –. ﻣﺴﺘﯽ. 205. ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ. –. ﺧﻮاب و ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم. 206. ﺑﻨﺪ ﻧﻬﻢ … ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎزل و اﻣﻼک ﻏﯿﺮ …. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ….. ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی و رواﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ آن را از دﯾﮕـﺮ ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد … ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺣﻘﻮق ﺟـﺰای.

دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا …

www.ketabpich.com/?product=دانلود-پایان-نامه-عوامل-رفع-مسئولیت-کی

ذخیره شده

دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا … برچسب: آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, …

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی – حقوق جزا و جرمشناسی

law-meh3.blogfa.com/cat-6.aspx

ذخیره شده

مشابه

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی – حقوق جزا و جرمشناسی – … مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی …. نظریه مسوولیت كیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(۲۱) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار …. ۱۹ـ لایق میرحسینی؛ جرایم مطبوعاتی؛ پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲؛ ص ۱۵۴.

حقوق – حقوق تطبیقی جدید

ali-mohebbi.blogfa.com/post/1

ذخیره شده

نکته2: در متن انگلیسی صراحتاً به قتل عمد و غیر عمد اشاره گردیده است، این در حالی … آیا قتل ناشی از تقصیر صرفاً مستوجب پرداخت دیه است و اینکه آیا ماده 616 بقوت ….. لازم به ذکر است که در حقوق کیفری انگلستان بین اختلال روانی و جنون تفاوت … همانگونه که در موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون در حقوق ایران مطرح است و لکن در …

نمونه آرای دادگاههادرامورکیفری – ghanoonbaz

www.ghanoonbaz.com/anavin/forms/ara_kaifary.htm

ذخیره شده

مشابه

<به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در .... در جلسات بعدی متهم ضمن ادعای ابتلا به بیماری روانی و ناراحتی اعصاب اظهار ... و بررسی سوابق طی نامه شماره ۶۵۰۵/۲۱ مورخ ۸ دی ۱۳۸۱ متهم را فاقد علایم جنون اعلام می‌کنند. .... مشروع در صورتی که پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را ... مسائل حقوقي - دفاع مشروع در سيستم کيفري افغانستان habibi2006.blogfa.com/post-118.aspx ذخیره شده اين نوشتار با بررسي موضوع دفاع مشروع در سيستم کيفري افغانستان سعي بر آن ... بر اين است که دفاع شخص در حالت دفاع مشروع ناشي از اجبار روحي و رواني وي مي‌باشد، نه از ... عوامل رافع مسووليت کيفري يا موانع مسووليت جزايي ناشي از علل غير قابل ... گلدوزيان حقوقدان ايراني- مي‌نويسند: «در حقوق جزاي کشور ما (ايران) دفاع مشروع از ... قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 - کانون وکلای دادگستری ... markazibar.org/fa/Messages24.aspx ذخیره شده مشابه ماده ۳ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي .... عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود. ... اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (۲۰) خواهد بود. ... الف انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم. [PDF]دریافت www.ensani.ir/storage/Files/20160510082110-9511-133.pdf ذخیره شده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - راﺑﻄﮥ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي و ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاك اﯾﻦ دو. ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي ﮐﻪ ﺑﺪون ... اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل). دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی fani.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis ذخیره شده 7, رابطه سلامت روان، اهمالکاری تحصیلی و مسئولیت پذیری با اعتیاد به اینترنت ... 33, بررسی کیفری حقوق کار و مسئولیتهای جزایی کارفرمایان در حقوق ایران ... [PDF]فقه، اصول و حقوق - معاونت پژوهش حوزه های علمیه pazhuhesh.ir/uploads/فقه،_اصول_و_حقوق_-_29.pdf ذخیره شده پژوهش نامه فقهی ... قوانین جزایی بیگانه، حقوق جزای بین الملل، انتقال محکومین، قاعده منع محاکمه .... انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق كیفری ایران ... بررسی تطبیقی جنون در فقه و روان شناسی ... توکیل به غیر، تفویض وکالت، فقه، حقوق ایران،حقوق انگلیس. ... مسئولیت مدنی، بیمارستان، تعهد، جبران خسارت، مسئولیت ناشی از فعل غیر. پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء iporoje.ir/...و...حقوق/457-پروژه-عوامل-رفع-مسئولیت-کیفری-در-فقه-و-حقوق-جزاء ذخیره شده مشابه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري ... پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي ... و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي .... الف- كارشناس رواني .... و پایان نامه · رشته حقوق پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) - شناسنامه قانون shenasname.ir › قوانین › ساير › قوانين كيفري ذخیره شده مشابه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را ... اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری ... تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون ... ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه ... پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء www.istudents.ir › فروشگاه › مقالات و پایان نامه › علوم انسانی ذخیره شده دانلود پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. ... 7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47. مسئوليت ... ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات 62 ... 2- نقش اراده در ركن رواني جرم 83 ... سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر 140 ... د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار 167.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *