دانلود کامل پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در 160 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 53
فرمت فایل doc
حجم فایل 184 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده ……………………………………………………………………………………. A

بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ……………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………….. 2

مقدمات یك شبكه ………………………………………………………………………. 2

مزیت‌های یك شبكه ……………………………………………………………………. 3

كاركنان شبكه ………………………………………………………………………….. 4

مدیر شبكه ……………………………………………………………………………… 5

سایر كاركنان ………………………………………………………………………….. 5

فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………. 6

مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………………….. 7

مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه …………………………………………………….. 9

شماره‌های اشتراك كاربری ………………………………………………………….. 10

ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ……………………………………………………. 11

شماره‌های اشتراك گروه ……………………………………………………………… 16

محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… 17

گروههای توكار ………………………………………………………………………… 19

برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. 19

فصل دوم: مدیریت شبكه ……………………………………………………………….. 21

مدیریت شبكه …………………………………………………………………………… 22

مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… 22

محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. 23

مشكلات شبكه …………………………………………………………………………. 23

تنظیم و پیكربندی شبكه ……………………………………………………………….. 24

فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… 25

شبكه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. 26

همگون سازی و تكرارسازی ……………………………………………………………..28

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………34

عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..34

Net account /synch ………………………………………………………………….35

نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… 36

مدیریت منابع …………………………………………………………………………. 37

منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. 38

پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. 38

نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. 39

تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. 40

درك مدیریت SNMP ………………………………………………………………. 41

سهمیه دیسك ………………………………………………………………………….. 44

فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… 45

نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. 45

مدیریت منبع تغذیه شبكه …………………………………………………………….. 47

مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ………………………………………………….. 48

فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. 50

ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. 51

ابزارهای مدیریت مایكروسافت ………………………………………………………. 51

Zero Administration ……………………………………………………………. 55

Management Console ………………………………………………………….. 56

فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ………………………………………………………. 58

مدیریت عملكرد شبكه …………………………………………………………………… 59

مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ……………………………………………………………. 59

مسائل لایه فیزیكی …………………………………………………………………….. 60

مسائل مربوط به ترافیك شبكه ………………………………………………………… 62

مشكلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. 69

مسائل میان شبكه‌ای ……………………………………………………………………. 69

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………… 71

ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………………………. 72

نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….73

مدیریت image …………………………………………………………………………73

كابینت‌ها ………………………………………………………………………………….74

مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….74

درك SAN ……………………………………………………………………………..76

مدیریتSAN …………………………………………………………………………. 77

بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری ………………………………………….. 79

مقدمه ………………………………………………………………………………………. 80

فصل نهم: حفاظت از شبكه ……………………………………………………………….81

حفاظت از شبكه …………………………………………………………………………..82

تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….82

حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..83

رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….84

تكنیك‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….87

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..89

حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………90

منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………90

عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..94

تكرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..95

حفاظت از داده‌های كاربری ……………………………………………………………96

تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………97

ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز …………………………………………………………..99

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………104

پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… 105

برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ……………………………………………… 106

سطوح امنیت ………………………………………………………………………… 107

سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. 108

ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. 109

ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. 111

برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. 112

وسایل اشتراكی با كلمه رمز ………………………………………………………… 113

ایستگاههای كاری بدون دیسك ……………………………………………………… 115

رمزگذاری …………………………………………………………………………… 116

حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. 119

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ……………………………….. 122

محافظت با استفاده از كلمه عبور……………………………………………………… 123

تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران……………………………….. 124

مشخص كردن طول كلمه عبور ……………………………………………………….. 125

تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ……………………………………………………… 126

الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. 127

تدابیر مربوط به بستن یك حساب ……………………………………………………… 128

فصل سیزدهم: امنیت شبكه ……………………………………………………………. 129

امنیت شبكه …………………………………………………………………………….. 130

عملیات شبكه …………………………………………………………………………… 130

تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ……………………………………………………………. 131

تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. 132

دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. 134

فیلتر كردن بسته‌ها …………………………………………………………………… 134

NAT ………………………………………………………………………………… 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. 137

درك یك دیوار آتش ……………………………………………………………………… 137

دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… 139

مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… 140

دیوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..144

مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..145

امنیت سطح ـ كاربر …………………………………………………………………..145

امنیت سطح ـ مشترك …………………………………………………………………145


فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی …………………………………………………….146

پروتكل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..147

Ipsec……………………………………………………………………………………..147

L2TP …………………………………………………………………………………148

SSL ……………………………………………………………………………………149

Kerberos …………………………………………………………………………….150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها ………………………………………151

امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….152

IPsec …………………………………………………………………………………152

دیوارهای آتش …………………………………………………………………………155

شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..156

امنیت نماهای الكترونیكی ………………………………………………………………..157

امنیت وب …………………………………………………………………………………158

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها …………………………………………………..160

مبانی امنیت شبكه ……………………………………………………………………….161

انواع رایج حملات ………………………………………………………………………161

اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….162

مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………162

حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………163

مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..164

خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….164

اسبهای تروا ……………………………………………………………………………164

بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………164

بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………165

بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………165

تكراركننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165

كرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166

ویروسها ……………………………………………………………………………….166

جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………168

نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….171

حذف آلودگی …………………………………………………………………………….172

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….173

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..174

جلوگیری از ویروسهای ماكرو ………………………………………………………….175

حذف یك ویروس ماكرو …………………………………………………………………176

مقدمه:

مقدمات یك شبكه

یك كامپیوتر تحت شبكه كه منابع را فراهم می سازد یك سرویس دهنده نامیده می شود. كامپیوتری كه به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یك ایستگاه كاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین كامپیوترهای روی شبكه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر كامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. در مقایسه ایستگاههای كاری یا سرویس گیرنده ها معمولاً از كامپیوترهای شخصی ارزان قیمت و با قدرت پردازش پایین تر می باشند و برای شبكه های كوچك با تعداد كمتری از كاربران می توانید از شبكه نظیر به نظیر استفاده كنید. تمامی كامپیوترهای بر روی شبكه باید به یكدیگر متصل باشند و این اتصال از طریق كارت رابط شبكه و كابل كشی صورت می گیرد.

مزیت های یك شبكه

با كامپیوترهای مجزا، برنامه‌های كاربردی و منابع باید بصورت جداگانه برای كامپیوترهای شخصی تهیه شوند.

تمام كامپیوترهای شبكه می توانند از وسایل زیر به صورت اشتراكی استفاده كنند:

 • فایلها
 • پیامهای پست الكترونیكی
 • نرم افزار واژه پرداز
 • نرم افزار كنترل پروژه
 • نرم افزار گرافیكی
 • پخش زنده صدا و تصویر
 • چاپگرها
 • دستگاههای فاكس
 • مودم ها
 • درایوهای CD-ROM
 • درایوهای دیسك سخت

بدلیل اینكه كامپیوترها می توانند بر روی یك شبكه عملیات را بصورت اشتراكی انجام دهند، مدیریت كل شبكه بصورت كارامد از یك مكان مركزی انجام پریر می شود. بروز رسانی آسان برنامه های كاربردی بر روی شبكه مزیت مهمی در رابطه با استفاده از شبكه ها می باشد.

در شبكه ها علاوه بر به اشتراك گذاری اطلاعات، نگهداری و حفاظت از اطلاعات نیز به آسانی صورت می گیرد.

كاربران فقط می توانند از طریق یك نام logon و كلمه رمز وارد سیستم شوند و این كلمه رمز فقط دسترسی به اطلاعات خاصی را در اختیار هر كاربر قرار می دهد. در نهایت، شبكه ها رسانه های ایده آل برای برقراری ارتباط بین كاربران می‌باشند.

حفاظت از سخت افزار

بهترین وضعیت موجود برای مراقبت از سیستم‌عامل فقط زمانی خوب خواهد بود كه سخت‌افزار مربوطه نیز خوب باشد. اگر سخت‌افزار شما دائماً دارای مشكل می‌باشد ـ از طریق مسائل مربوط به قابلیت اطمینان یا مسائل خارجی ـ حتماً خرابی سیستم را تجربه خواهید كرد. خوشبختانه، چنین خرابیهای مرتبط با سخت‌افزار را می‌توان به چندین طریق كاهش داد یا جلوگیری نمود.

منابع تغذیه وقفه‌ناپذیر(UPS)

سیستم‌های كامپیوتری از الكتریسیته استفاده می‌كنند. پیچیدگی عظیم و اندازه كوچك قطعات الكترونیكی در سیستم آنها را در رابطه با مشكلات الكتریسیته بسیار حساس می‌كنند. در یك محیط ایده آل، الكتریسیته استفاده شده در سیستم همیشه با فركانس مشابه و بدن هیچ‌گونه نوسان یا خاموشی در سرویس عمل خواهد كرد. متأسفانه، در یك محیط واقعی، الكتریسیته از طریق یك شبكه بسیار بزرگ از هادی‌ها تحویل داده می‌شود كه هزاران وسیله دیگر نیز آن استفاده می‌كنند. شبكه‌های الكتریسیته‌ای به كار گرفته شده امروزی هرگز برای برابری با قدرت تحمل وسایل كامپیوتری طراحی نشده بودند؛ بنابراین مشكلات مربوط به نوسانات دائم در الكتریسیته تا خرابی كامل همه از موارد ممكن می‌باشند.

همه‌ ما در مرحله‌ای بر اثر قطعی الكتریسیته كار انجام شده بر روی كامپیوتر را از دست داده‌ایم این یك دلیل تمام عیار در رابطه با اهمیت ذخیره‌سازی كارتان می‌باشد. خوشبختانه، چنین رویدادهایی بر روی یك كامپیوتر شخصی فقط كار یك كاربر را در خطر می‌اندازد. لحظه‌ای فكر كنید، تأثیر قطع الكتریسیته بر روی یك سرویس‌دهنده شبكه كه تعداد زیادی كاربر بر روی آن مشغول كار می‌باشند را در نظر گیرید.

پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری | داک کده – جایی …
– ذخیره شده – مشابه
یک کامپیوتر تحت شبکه که منابع را فراهم می سازد یک سرویس دهنده نامیده می شود.
کامپیوتری که به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یک ایستگاه کاری یا سرویس
گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین کامپیوترهای روی شبکه می باشند
زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر کامپیوترها به قدرت بیشتری
نیاز …
دانلود پروژه مديريت و نگهداری از شبكه هاي كامپيوتری – 20میخوام
– ذخیره شده – مشابه
5 دسامبر 2015 … شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان مديريت و نگهداری از شبكه هاي كامپيوتری
برای دانلود آماده شده است . مديريت و نگهداری از شبكه هاي كامپيوتری ،به منابع IT
عظيمي نياز دارد. ابزارهاي مديريت شبكه امكان جمع آوري و خلاصه سازي اطلاعات
پيكربندی وسايل مديريت شده را فراهم مي سازد. زمانيكه بايد تغييرات در شبكه اعمال …
مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری – مرجع دانلود پایان نامه , مقاله …
– ذخیره شده
این پروژه در مورد مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری می باشد که در 2 بخش و
18 فصل آماده و به دانشجویان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات و دیگر رشته های
مرتبط … در اين روش ، ديواره آتش بسته هاي دريافتي را بررسي كرده و بنابر اطلاعات
موجود در هردهاي پروتكلهايي كه در ايجاد بسته سهيم بوده اند، تصميم مي گيرد كه به آنها
اجازه …
پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری – وبسایت پروژه 7
– ذخیره شده
تحقیق مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری٬ مقاله مدیریت و محافظت از شبکه
های کامپیوتری٬ پایان نامه در رابطه با مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری.
تصاویر برای پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری
– ذخیره شده – مشابه
قیمت: 12000 تومان. 1,336 بازدید. پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های
کامپیوتری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۹
صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مدیریت و محافظت
از شبکه های کامپیوتری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما
نیز ارسال می …
دانلود پایان نامه امنیت، شبکه بندی و مدیریت شبکه های کامپیوتری …
– ذخیره شده – مشابه
برقراري امنيت در شبكه از وظايف همه مديران شبكه مي باشد منظور از امنيت مي تواند حفظ
داده هاي محرمانه اي كه روي كامپيوترهاي يك شبكه ذخيره شده اند و يا محافظت از فايل ها
سيستم عامل و برنامه‌هاي كاربردي در برابر دستكاري كاربران شبكه باشد. چون در شبكه
ها شرايط مختلف نياز به انواع روش هاي محافظتي وجود دارد. مكانيزم هاي امنيتي مختلفي

شبكه های كامپیوتر پایان نامه مدیریت و محافظت از شبكه های … – ارس فایل
– ذخیره شده
شبكه های كامپیوتر پایان نامه مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر | پروژه پایان
نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل شبكه های كامپیوتر. … در این روش ، دیواره
آتش بسته های دریافتی را بررسی كرده و بنابر اطلاعات موجود در هردهای پروتكلهایی كه
در ایجاد بسته سهیم بوده اند، تصمیم می گیرد كه به آنها اجازه عبور به شبكه دیگر بدهد.
امنیت شبکه های کامپیوتری پایان نامه امنیت شبکه های … – ارس فایل
– ذخیره شده
24 ا کتبر 2017 … امنیت شبکه های کامپیوتری پایان نامه امنیت شبکه های کامپیوتری | پروژه پایان نامه
تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل امنیت شبکه های کامپیوتری پایان نامه امنیت.
… قیمت فایل : 5900 تومان. 5900 تومان … ۴- پیاده سازی امکاناتی که بتوانند از
دارایی های شما به شیوه ای محافظت کنند که از نظر هزینه به صرفه باشد.
پایان نامه شبکه های بیسیم پایان نامه بررسی شبکه های بیسیم
– ذخیره شده – مشابه
خريد و دانلود پايان نامه کامپيوتر – شبکه هاي بيسيم.
دانلود پایان نامه / پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر – عصر …
– ذخیره شده
30 مه 2016 … فیلتر کردن بسته ها. در این روش ، دیواره آتش بسته های دریافتی را بررسی کرده و
بنابر اطلاعات موجود در هردهای پروتکلهایی که در ایجاد بسته سهیم بوده اند، تصمیم می
گیرد که به آنها اجازه عبور به شبکه دیگر را بدهد یا خیر. چکیده ………………………
………………………….. A. بخش اول:مدیریت شبکه های کامپیوتر …
دانلود پایان نامه امنیت در شبکه های رایانه ای – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
عنوان کامل: پرروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. دسته:
کامپییوتر. فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات پروژه: ۱۷۴ .
download-mihanhamkar-com · جهت پایان نامه امنیت در شبکه های رایانه ای کلیک
نمایید. . کالج پروژه یک وب سایت با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند
پس از انتخاب فایل …
تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > کامپیوتر – پایان نامه های …
– ذخیره شده – مشابه
16 نوامبر 2013 … پایان نامه تجارت الکترونیک و بررسی انواع نرم افزارهای تجارت الکترونیک و
ویژگی های کاربردی آنها با توجه به شرایط اقلیمی داخلی ایران. 170برگ. پایان نامه …
69برگ. پایان نامه تهیه و طراحی سیستم ثبت و بازیابی اطلاعات اداره خسارت بیمه
کارآفرین. 150برگ … مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری. 184برگ.
لیست کامل پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و IT
– ذخیره شده – مشابه
26 آگوست 2015 … دانلود پایان نامه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل دانلود پروژه
بررسی ربات مسيرياب (هفت سنسور) دانلود پروژه طراحی سایت گالری عکس دانلود
پروژه ساخت يک سيستم … لیست کامل پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی رشته
مهندسی کامپیوتر و IT … دانلود پروژه مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر.
لیست پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT – پایگاه …
– ذخیره شده
20 آوريل 2017 … T2- پایان نامه مرکز داده (DATA CENTER) T3- پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های
کامپیوتری. T4- پایان نامه معماری کامپیوتر – مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS T5-
پروژه سیستم مطب. T6- پایان نامه سیستم های خبره و طراحی سیستم های خبره. T7-
پایان نامه شبکه های بی‌سیم حسگر. T8- بررسی فواید برگزاری دوره …
دانلود کتاب های الکترونیک کامپیوتر|فناوری اطلاعات|سخت افزار | نرم …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود کنید کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مهندسی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار و نرم افزار مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی
مقاله جزوه منابع علمی … T31 -بررسی و بهبود الگوریتم‌های رمزنگاری کلید عمومی
مبتنی بر حلقه‌های چند جمله‌ای کوتاه شده … T3 – مدیریت و محافظت از شبکه های
کامپیوتری.
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
… کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف
انرژی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر ۴۰; مرکز داده ۴۱; معرفی ویندوز سرور
۲۰۰۳ ۴۲; جاوا اسکریپت ۴۳; شبکه های بی سیم Wi-Fi ۴۴; بلوتوث ۴۵; سیستم های
امنیتی شبکه ۴۶; بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر ۴۷;
پروژه سازه …
مديريت شبكه هاي كامپيوتر | proojeh.com ! سایت پروژه
– ذخیره شده
24 ا کتبر 2014 … در مقايسه ايستگاههاي كاري يا سرويس گيرنده ها معمولاً از كامپيوترهاي شخصي ارزان
قيمت و با قدرت پردازش پايين تر مي باشند و براي شبكه هاي كوچك با تعداد … اگر
شبكه شما به اينترنت متصل است حتما بايد از نوعي از ديواره هاي آتش براي محافظت
شبكه استفاده كنيد چون مزاحمان خارجي مي توانند براحتي شبكه را دچار …
بایگانی‌ها پروژه – تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت کامپیوتر و IT
– ذخیره شده
فایل با مضمون مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری که از فایل های پرطرفدار
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و از حیث دانلود دارای بیشترین میزان دانلود در …
تحقیق , پروژه , دانلود , مقاله , شبکه , کامپیوتر , محافظت , مدیریت , شبکه های
کامپیوتری … بررسی روشهای بهبودجستجو درموتورهای جستجو,پروژه ,پایان نامه,
پژوهش ,مقاله.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر | صحافی ایزوتایپ | Pulse …
– ذخیره شده – مشابه
11 آگوست 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود
امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله … پایان نامه
کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های
مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم …
پایان نامه های کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
دانشگاه شهید بهشتی > دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی > دانشکده مهندسی برق >
پایان نامه های کارشناسی ارشد. تصویر صفحه ….. کنترل فرکانس و ولتاژ در
ریزشبکههای هوشمند با استفاده از مدیریت منابع و بارهای پاسخگوی سهفاز و تکفاز
…. مطالعه ، طراحي و پياده سازي الگوريتم تشخيص الگو با استفاده از شبكه هاي
عصبي مصنوعی.
امنیت شبکه – پارس مدیر
– ذخیره شده – مشابه
امنیت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است.
سه عامل (CIA) امانت داری (Confidentiality)، یکپارچگی (Integrity) و در دسترس بودن
همیشگی (Availability) اصول اساسی امنیت هستند.
ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم)
– ذخیره شده
ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم) …. بررسي رابطه
مهارت هاي ارتباطي مديران و مسئوليت پذيري با خودكار آمدي اجتماعي آنان در مدارس
متوسطه شهر اصفهان سال ۱۳۹۴ … رابطه ي هوش اجتماعي و وابستگي به شبكه هاي
اجتماعي تلفن همراه با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر متوسطه دوم نظري ناحيه ۳ شهر
اصفهان
لیست پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT
– ذخیره شده – مشابه
22 ژانويه 2014 … T2- پایان نامه مرکز داده (DATA CENTER) T3- پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های
کامپیوتری. T4- پایان نامه معماري كامپيوتر – مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS T5-
پروژه سیستم مطب. T6- پایان نامه سیستم های خبره و طراحی سیستم های خبره. T7-
پایان نامه شبكه هاي بي‌سيم حسگر. T8- بررسي فوايد برگزاري دوره هاي …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
… کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف
انرژی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر ۴۰; مرکز داده ۴۱; معرفی ویندوز سرور
۲۰۰۳ ۴۲; جاوا اسکریپت ۴۳; شبکه های بی سیم Wi-Fi ۴۴; بلوتوث ۴۵; سیستم های
امنیتی شبکه ۴۶; بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر ۴۷;
پروژه سازه …
دانلود رایگان پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای هدف …
– ذخیره شده
7 ا کتبر 2016 … دانلود رایگان پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای هدف از ارائه ی این
پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد . … در مبحث امنیت
شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه
و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
2, بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر اهداف (زمان،هزینه،کیفیت،عملکرد) و شاخص های
تکمیلی ساخت پروژه های تونل سازی, محسن فلاح, دانشکده فنی و مهندسی, عمران … 24,
ارائه روشی بهینه جهت مسیریابی فرصت طلبانه آگاه از انرژی در شبکه های بی سیم بر
مبنای منطق فازی, مهرداد, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسي کامپيوتر, 1396-06-12.
علوم و فناوری شبکه – دانشکده علوم و فنون نوین
– ذخیره شده
بدون شک با توجه به برخی شباهتها میان انواع شبکه‌های ارتباطی، زیستی و اجتماعی از
نظر ساز و کار پرداختن به مسائل مبتلابه، این شاخه‌های علمی می‌توانند در تعامل با …. از
فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی،
تجارت الکترونیک، سیستم‌های چندرسانه‌ای، امنیت اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری را

برق و کامپیوتر – شهرتحقیق مرجع دانلود تحقیق،مقاله،پایان نامه
– ذخیره شده
در خبرنامه ما عضو شوید و تخفیف‌ها و هدایای رایگان را دریافت کنید. Leave this field
empty if you’re human: ارایه دهنده‌ی انواع مقالات، تحقیق و پایانه نامه به همراه صدها
محصول رایگان. نشانی: تهران، میدان انقلاب، ساختمان سنجش و دانش; تلفن پشتیبانی:
۰۹۳۹۰۵۸۸۹۶۰ – ۰۹۱۰۷۶۰۴۱۲۱; shahretahghigh@gmail.com. logo-samandehi …
[PDF] ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ – دانشگاه صنعتی سهند
– ذخیره شده – مشابه
ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻘﺶ ﺑﻼ. اﻧﻜﺎر آن در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اداره اﻣﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺑﺰاري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻓﻲ و ﻧﻘﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ …. در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي. Quality-of-Service Provisioning in. Computer
and Communications. Networks. 6. -3. –. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺳﻤﻴﻨﺎر. +. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻖ. (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ).
فضای مجازی، تاثیرات آن و مساله هویت افراد
– ذخیره شده
26 آگوست 2017 … “فضای مجازی و تاثیرات آن و مسئله هویت افراد” عنوان پژوهشی است به قلم دکتر محسن
گرامی عضو هیات علمی و مدیر گروه فناوری و کامپیوتر دانشکده پست و مخابرات و
حمیدرضا … مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی از جمله فیسبوک و ما ی اسپیس، یکی ا
ززمینه های بررسی های از این دست میباشد. ….. 2-تابان امیدوار ، پایان‌نامه .
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات کاربردی در بررسی امنیت شبکه های …
– ذخیره شده
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات کاربردی در بررسی امنیت شبکه های کامپیوتری بر اساس
الگوریتم ژنتیک. 4 ماه پیش; 7 بازديد. نشریه : آی تریپل ای – IEEE; سال انتشار :
2012; فرمت فایل : Zip; حجم فایل : 395KB; قیمت : 16,800 تومان. جزئیات بیشتر این
مقاله …
مهندسي فناوري اطلاعات – شبكه هاي كامپيوتري | مرکز آموزش …
– ذخیره شده – مشابه
از آنجايي که دارا بودن دانش تحليل، طراحي، مديريت و مباحث امنيتي شبکه‌هاي
کامپيوتري مورد نياز اکثر کارشناسان بخش‌هاي طراحي و مهندسي، نگهداري و بهره‌برداري
، نظارت و تحويل، و کنترل … موضوع پايان‌نامه الزاماً بايستي در يكي از زمينه‌هاي
مرتبط باشد و زمينة‌ عملي لازم براي انجام آن با دروس اخذ شده توسط دانشجو در اين دوره
فراهم شده باشد.
کافه تدریس | تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری
– ذخیره شده
استاد برای تدریس خصوصی آنلاین شبکه های کامپیوتری در کافه تدریس، بهترین
اساتید از دانشجویان و فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های کشور و دنیا در کنار شما
هستند.
پرسش های متداول – پلیس فتا

با توجه به اینکه امروزه استفاده از گوشی های همراه و شبکه های مجازی زیاد شده، پس
بهتر است کمی اطلاعات خود را در مورد امنیت این سیستم ها را بدانیم. 1. … خب گوشی
موبایل هم همچون یک کامپیوتر میتواند ویروسی شود چرا که هر دو دارای سیستم عاملی
هستند که میزبان برنامه های مختلف هست برای اینکه از دست ویروس ها در امان باشیم
بهتر است در …
دانلود پایان نامه روش های تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با تکیه بر …
– ذخیره شده – مشابه
21 دسامبر 2012 … عنوان پایان نامه : روش های تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با تکیه بر امنیت سخت
افزاری قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : امروزه امنیت شبکه یک. …
تامین گردد، به حاصل تجمیع و مدیریت متمرکز سرورها، شبکه ها و تأسیسات کنترل و
نگهداري یک مرکز بزرگ داده و سرویسدهی رایانهاي، دیتاسنتر میگویند.
مقاله بررسی نقش دیواره اتش در امنیت شبکه های کامپیوتری – سیویلیکا
– ذخیره شده
تحول و پیشرفت سیستمهای اطلاعات در سالهای اخیر و امکان دسترسی از دنیای بیرون
به شبکه داخلی دستیابی به حفاظت از داده ها را برابر دسترسیهای غیرمجاز الزامی …
مهندسی کامپبوتر – لیست پروژه های کارآفرینی جدید
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه حمله علیه iis. دانلود مقاله و تحقیق (MIS) سيستمهاي اطلاعاتي سازماني.
قیمت 1500تومان … پایان نامه\مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 180 ص.
قیمت 5000تومان. چكيده . … دانلود توپولوژی شبکه های حسگر پایان نامه ارشد. قیمت
12000تومان. دانلود توپولوژی شبکه های حسگر پایان نامه ارشد< ... اصفهان خرید | رشته کامپیوتر(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید - ذخیره شده رشته کامپیوتر(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید. ... DOC. دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم · ادامه / دانلود. DOC. دانلود پایان نامه هک و هکرها · ادامه / دانلود. DOC. دانلود پایان ... پایان نامه بررسی موانع توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت مبلمان استان تهران · ادامه / دانلود. پایان نامه آموزش کامل کار با ... خدمات جامع امنیت شبکه – مجموعه تخصصی نتمارک - ذخیره شده بررسی ریسک ها و تهدیدات شبکه. ✍ بررسی نیازهای امنیتی شبکه. ✍ طراحی پلان های امنیتی. ✍ تعریف سیاستهای امنیتی شبکه. ✍ تعریف روشهایی برای اعمال سیاست های امنیتی( آئین نامه های امنیتی). ✍ تعریف یک استراتژی فنی. ✍ دریافت بازخورد از کاربران، مدیران و پرسنل فنی. ✍ آموزش پرسنل. ✍ اعمال استراتژی فنی در پروسه های ... امنیت اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - ذخیره شده - مشابه وجود ضعف امنیتی در شبکه های کامپیوتری و اطلاعاتی ، عدم آموزش و توجیه صحیح تمامی کاربران صرفنظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات ... امنیت شبکه(ها) و زیرساخت‌ها، تأمین امنیت برنامه‌های کاربردی و پایگاه داده‌ها، تست امنیت، حسابرسی و بررسی سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی تداوم تجارت و بررسی ... مقالات پروژه ها و پایان نامه های آماده رشته کامپیوتر | مقاله | خرید آموزش - ذخیره شده - مشابه مژده به دانشجویان رشته کامپیوتر کاملترین مجموعه مقالات ، پایان نامه ها و پروژه های آماده کامپیوتر هم اکنون در دسترس شماست. محتویات این بسته 3 گیگابایتی به شرح زیر است : عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1390 - دانشکده کامپیوتر - ذخیره شده - مشابه 20 فوریه 2013 ... دکتر پیمان کبیری, علیرضا نوریان ساروی, ارائه یک روش مقابله خودکار با نفوذ در شبکه های کامپیوتری, 5644, 21. دکتر وحید ازهری, هانی نعتی, ارائه روش کنترل بار مبتنی بر نرخ و پنجره در سرورهای SIP, 5645, 22. دکتر مرتضی آنالویی, محمد انیسی, مدل سازی عدم قطعیت و انتشار اعتماد در سیستم های مدیریت اعتماد ... پایان نامه های به کارگیری و ارتقا فناوری های نوین | سازمان بنادر و ... - ذخیره شده 18 ا کتبر 2017 ... بررسی فعالیتهای جاری و ارائه راهکار افزایش خدمات الکترونیکی, بندر چابهار, کارشناسی ارشد. بررسی راهکارهای ارتقاء امنیت شبکه های باسیم و بی سیم, بندر چابهار, کارشناسی ارشد. بررسی استفاده از امکانات و قابلیتهای ارتباطات ماهواره ای در افزایش کارایی و تعریف کاربردهای جدید برای تجهیزات شناسایی ... پارس یونی | حملات و خطرات در شبکه های کامپیوتری بیسیم و راهکاری ... - ذخیره شده 14 سپتامبر 2017 ... حملات و خطرات در شبکه های کامپیوتری بیسیم و راهکاری مقابله با آنها - پارس یونی. ... های بیسیم پرداخته شده و ضعف های موجود در آن بررسی شده و راهکارهای عملی و مناسبی ارایه میشود , در پایان نیز شبکه های محلی بیسیم و شبکه های بلوتوث نیز بررسی و از نظر امنیتی تحلیل می شوند . ... ۱-۳۷-مدیریت رمز های عبور ۱۵ مقاله ترجمه شده با موضوع حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي ... - ذخیره شده 11 فوریه 2017 ... مقاله ترجمه شده با موضوع حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي. ... افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی، مدیریت داده ها و چالشهای داده کاوی را مهم کرده است. یک چالش در مورد انتشار داده ها، حفظ حریم ... در این مقاله برای محافظت در برابر حملات ساختاری مختلف، یکk آتومورفیسم (به نام km)پیشنهاد شده است. همچنین بر روی یک ... [PDF] در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ - ذخیره شده - مشابه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه. اﺳﺖ . ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داده ﻫﺎه، ... اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺘ. ﺮﻧﺖ. ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از. اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز. پایان نامه-پروژه فرمت - مقالات درخواستی - مشابه این پایان نامه در مورد انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و مزایا و معایب هر یک از آنها و تفاوتهای بین انواع مختلف کنترل با حلقه های فیدبک و معرفی و طرز کار آی سی های PWM با کنترل جریان از شرکتهای مختلفی همچون: MICROCHIP – ON ... هدف از انجام این پروژه بررسی مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. [PDF] ﻫﺎي ﻻزم و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ - ذخیره شده ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي ﻻزم و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ. -. ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ. ﻣﺴﺆوﻻن ذ. ﯾ. ﺮﺑﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣ ﺴﻦ اﺟﺮاى آﻧﻬﺎ. -. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي .... اداره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ . -. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺘ. ﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ . -. اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﮑﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ... دوره آموزش امنیت شبکه - اف تی سنتر - ذخیره شده دوره آموزش امنیت شبکه, آموزش امنیت شبکه, دوره آموزشی امنیت شبکه, آموزش امنیت شبکه های کامپیوتری, آموزش security+, آموزش مجازی امنیت شبکه. ... شبکه (ها) و زیرساخت ها، تامین امنیت برنامه‌های کاربردی و پایگاه داده ها، تست امنیت، حسابرسی و بررسی سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی تداوم تجارت و بررسی جرائم الکترونیکی، و غیره. پایان نامه های دانلودی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ذخیره شده دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پار · پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:شناسايي چهره در .... مدیریت: طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار · پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه مدلی برای سیستمهای توصیه گر در شبکه های مبتنی بر ... دانشكده پرستاري و مامائي - ذخیره شده - مشابه جلسه دفاع از پايان نامه. جلسه دفاع از پايان نامه با عنوان بررسي ميزان صلاحيت پايه پرستاران مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 1395 توسط دانشجو داراب بافكر وسطيكلائي در تاريخ 6 / 10 / 1396 در سالن علمدار دانشكده برگزار مي گردد. 1396/10/02 ... مدیریت توزیع برق نورآباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان - ذخیره شده مطالعات پیش نیازهای هوشمندسازی شبکه های توزیع ، مطالعه موردی اتوماسیون فیدر شرکت نفت به روش ریکلوزینگ. سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق-گیلان. عاطفه پورشفیع-ابراهیم شریفی پور-لیلا خلیلی-سحر مهرپویا. پذیرفته شده. (ارائه شفاهی). 7. بررسی اقتصادی استفاده از ترانسفورماتور کم تلفات ... موضوعات پایان نامه ارشد IT و کامپیوتر - مانشت - ذخیره شده 27 ا کتبر 2017 ... پایان نامه ارشد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار :بررسی محاسبات خودمختار ... پابان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر با موضوع امنیت اطلاعات و حفاظت داده ها در پایگاه داده پایان نامه ... پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل صفحه شخصی دکتر امیر سلطانی محمدی - دانشگاه شهید چمران اهواز - ذخیره شده مديريت مشاركتي در طرح هاي آبي، راهكار موثر و چالش هاي پيش رو ( بررسي موردي: طرح هاي آبي سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي)". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن ماه. 6. یاری، عقیل ، درزی، عبدالله ، موسوی، سید مجید ، یاری، روح الله و سلطانی محمدی، امیر. 1387." کاربرد مدل DRAINMOD در طراحي ... سیستم مدیریت آرشیو پروژه های فارغ التحصیلی دانشگاه پیام نور مشهد - ذخیره شده - مشابه سیستم جامع مدیریت و آرشیو پایان نامه های فارغ التحصیلی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مشهد. ... ایجاد آرشیو الکترونیکی مستندات پروژه و پایان نامه های فارغ التحصیلی در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا; ایجاد فرصت مطالعاتی یکسان برای ... بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی [PDF] راﻫﮑﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ داده، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت - ذخیره شده - مشابه و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي آن. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. روش ﻫﺎي. ارﺗﻘﺎء. ﺣﻔﺎﻇﺖ داده. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ. اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ داده ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و. ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﭘﺎﯾﺎن راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه .... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﮐﺸﻒ،ﺑﺎزرﺳﯽ و اﺻﻼح ﺣﻔﺮه ﻫﺎي. اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و آزﻣﻮن ﻣﺘﻨﺎوب. اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ. اﻣﻨﯿﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮاﺳﺘﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از. اﻃﻼﻋﺎت ، آﻣﻮزش ... دانلود پروژه امنیت شبکه :: پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه - ذخیره شده - مشابه 13 ژوئن 2015 ... هم گام با پیوند یافتن سیستم های کامپیوتری سازمان ها به کمک شبکه ها، امنیت اطلاعات یا حفاظت از ...•دانلود پروژه ... دانلود پایان نامه بررسی شبکه های کامپیوتری - جزوات• ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود پایان ... این مقاله بر اساس ماربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در ...wm › پروژه و پایان نامه. • ۱۹ مرداد ... پایان نامه های دفاع شده -فناوری اطلاعات - گروه کامپیوتر - دانشگاه بین ... - ذخیره شده - مشابه 27 فوریه 2016 ... نام. نام خانوادگی. عنوان پایان نامه. رشته. استاد راهنما. تاریخ دفاع. ابراهیم. هوشنگی. ارائه یک مدل برای امنیت انبار داده و نگاشت آن. فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات. عباسی، حسن-استادیار. ابوالفضل. دهقانی. ارائه یک روش مکان یابی جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکه های حسگر بی سیم. فناوری اطلاعات-مخابرات امن. پاورموج – دانلود پایان نامه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI - ذخیره شده - مشابه 18 سپتامبر 2016 ... با گسترش شبکه های بی سیم (وای فای) و استفاده زیاد و عمومی شدن این شبکه ها، برقراری امنیت در آن یک امر مهم و ضروری می باشد. همانطور که راه ... فهرست مطالب پایان نامه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI… فصل ۱- معرفی ... ۴-۸-۱- راه حل مشکل هفتم هسته را از LAN بی سیم محافظت کنید. ۴-۹- چند نکته در مورد ... Staff - لطیف شبگاهی - ase.sbu.ac.ir - ذخیره شده 10 آوريل 2011 ... (The Univ. of Sheffield). عنوان پایان نامه: بررسی الگوریتم های تصمیم گیر در سیستم های کنترل بلادرنگ با قابليت اطمينان بالا و ارائه مدلي براي محاسبه قابليت اطمينان ..... مدیر پروژه " تدوين نظام ارزيابي انطباق و ارائه گزارش انطباق", کارفرما: شرکت مدیریت شبکه برق ایران, وزارت نیرو. مدیر پروژه " نظام ارزيابي ... سفارش انجام پایان نامه مهندسی برق - موسسه طرح نو - ذخیره شده انجام پایان نامه مهندسی برق در تمامی مقاطع و کلیه گرایش ها در اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد،تبریزو ... توسط موسسه علمی و ... ماشین‌های الکتریکی ۳، بررسی سیستم‌های قدرت ۲، حفاظت سیستم، رله و حفاظت، اصول مهندسی عایق و فشار قوی، تولید و نیروگاه، طراحی و توسعه شبکه و مدیریت توزیع از اصلی‌ترین دروس این گرایش می‌باشند. دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات - ذخیره شده - مشابه به گزارش روابط عمومی دانشکده پست و مخابرات، بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی و کاربردی چهار درس «مهارت های زندگی خوابگاهی»، «آنچه یک ترم اولی باید بداند»، ..... عنوان كارگاه:مديريت يكپارچه شبكه هاي مخابراتي , عنوان كنفرانس:دهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران, محل برگزاري كنفرانس:مركز تحقيقات مخابرات ايران, شهر محل ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود - ریاست واحد - ذخیره شده كارشناسي ارشد:برنامه ريزي شبكه جاده هاي – ماشين آلات - زيست مهندسي جاده هاي جنگلي . مقالات علمي: الف : فارسی. 1- بررسی اثرات تنک کردن روی متغیر های کمی و کیفی گونه کاج تدا ،مجله علمی- پژوهشی کشاورزی . سال دوازدهم . پاییز سال 1385 . 2- طراحی شبکه جاده های جنگلی هماهنگ با شیوه جنگل شناسی تک گزینی با استفاده از GIS ... مشاوره پایان نامه - لیست پایان نامه های مشاوره شده - مشاوره در انجام پایان ... - ذخیره شده خانه مشاور ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شبکه های کامپیوتری موضوع پایان نامه بنده در رابطه با" پیش بینی الگوی تحرک پذیری مشترکین ارتباطات سلولار در شهرهای بزرگ و مدیریت منابع آنها -مطالعه موردی کرج-تهران" می باشد. بدلیل بدست نیاوردن داده های واقعی از شرکت اپراتور حال نیاز به شبیه سازی یک پایگاه داده ی مصنوعی ... دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - مشابه 11, بررسی رفتار اخلاقی کارکنان بر وفاداری مشتریان صنایع کوچک صادر کننده استان تهران, زهرا مومن, دانشکده مدیریت و حسابداری, مدیریت, 1395-11-26. 12, بررسی ... 14, ارائه الگوریتم پویا SDN-ECCKN جهت مدیریت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم, نساء قلی نیا, دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی, کامپیوتر, 95-10-27. مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای امنیت اطلاعات در شبکه و انواع حملات در ... - ذخیره شده یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو و یا چندین کامپیوتر تشکیل می گردد. شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند. شب... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن. گزارش کارآموزی کامپیوتر | طراحی و نصب شبکه های کامپيوتری - ذخیره شده فصل اول :آشنایی با مكان كارآموزی; مكان كارآموزی; بخشهای مختلف شركت; بخش شبكه; بخش عیب یابی و تعمیرات; واحد مدیریت; شروع كار; معرفی كارت شبكه و راه اندازی و نگهداری شبكه از لحاظ سخت افزاری; كارت شبكه یا LAN Card; شبكه سری یا BNC; شبكه Hub; تنظیم و كنترل برنامه Network neighborhood; تنظیم شبكه; استفاده از شبكه ... ارائه 48 مقاله پژوهشي در همايشهاي ملي استاني و بين المللي - ذخیره شده وي همچنين اضافه کرد: همچنين بررسي اثر راه اندازي هاي نرم و کنترل دورهها در مقايسه با راهاندازهاي ستاره و مثلث در بهره برداري و مديريت نگهداري از تأسيسات بررسي به کارگيري سيستم برگشت لجن در کاهش مضاعف کدورت آب در تصفيه خانه هاي آب، مطالعه و بررسي امنيت شبکه کامپيوتري شرکت آب و فاضلاب استان همدان، بررسي تأثيرات ... دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | الکترونیک قدرت و حفاظت - ذخیره شده - مشابه سیستم‌های انعطاف‌پذیر انتقال شبکه‌های قدرت FACTS; سیستم‌های درایو و کنترل دور و محرکه پیشرفته; سیستم‌های رله و حفاظت شبکه‌های قدرت; سیستم‌های امنیت و حفاظت ... بررسی و مطالعه توانمندی شركت‌ها و موسسات تحقيقاتی صنعت برق و طراحی و تهيه نرم‌افزار مناسب; طراحی پژوهشی و تفضيلی سيستم حفاظت الكترونيك پنج ... دانلود پایان نامه : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در پزشکی – مرجع ... - ذخیره شده - مشابه 17 فوریه 2016 ... دانلود پایان نامه : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در پزشکی. تعداد صفحات: 68. فرمت فایل: word. دسته بندی: فناوری اطلاعات. قیمت: 5000 تومان. تعداد نمایش: ... تکنولوژی WSN [1] نیرویی بالقوه ای در تغییر مسیر زندگی،صنعت،فروش،پزشکی ، مراقبت اغلب افراد وابسته، مدیریت بحران و بسیاری جهات دیگر دارد. [PDF] اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻰ و ﻋﻠﻤﻰ 1. : ﺗﺤﺼﯿﻼت 2. : ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه 3. ١ - موسسه آموزش ... - ذخیره شده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. -. ﻧﺮم اﻓﺰار. دي. 1391 .3. ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه. : اﻟﻒ. : ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. /. دﮐﺘﺮي. ﻋﻨﻮان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. ﺳﺎل ﺗﺪوﯾﻦ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮاﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي. IP/MPLS. -. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ. : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮق. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ. ﯾﻐﻤﺎﺋﯽ ﻣﻘﺪم. 1391. :د. ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ. اراﺋ. ﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﯾﺶ. ﺳﺎل. 1. ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻲ ... لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا - ذخیره شده - مشابه پایان نامه آتا نازی پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری نوجوانان پایه های چهارم و پنجم تعیین رابطه احساس غربت، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با نگرش به ... پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات هفتکانه اموزش و پرورش مشهد .... پایان نامه شبکه های مش مرکز آموزش عالی رجاء - ذخیره شده - مشابه حضور دانشگاه رجاء در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وفناوری وفن بازاربزرگترین رویداد پژوهشی وفناوری کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین... حضور دانشگاه رجاء در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وفناوری وفن بازاربزرگترین رویداد پژوهشی وفناوری کشور در محل. توضیحات بیشتر · مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران ... سيدامير اصغري توچائي - صفحه شخصی - دانشکده فنی و مهندسی - ذخیره شده عناوين پاياننامه هاي دوره هاي مختلف آموزشي. کارشناسي: بررسي پارامترهاي طراحي در سنتزمدارهاي آسنکرون با استفاده از توصيف سنکرون .... هادي نجفي محسن آباد، سيد امير اصغري، "تشخيص نفوذ در شبکههاي کامپيوتري با استفاده از تکنيکهاي دادهکاوي مبتني بر انتخاب ويژگي"، اولين کنفرانس بينالمللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در ... معرفی معاون آموزشی و پژوهشی - ذخیره شده - مشابه پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید ... عنوان رساله كارشناسي: مکانیزم سایت لغت نامه تصویری تحت وب(php) ... مبانی کامپیوتر. کارگاه کامپیوتر. لیست مقالات و پایان نامه ها. بررسی و طراحی شبکه مدیریت ارتباطات راه دور. یررسی عملکرد شبکه های کامپیوتری و زیر ساخت های شبکه های ... magiran.com: بانک اطلاعات نشريات کشور،مجلات ايران، مطبوعات ايران ... - ذخیره شده - مشابه با پرداخت 200.000 ريال حق عضويت سالانه، متن بيش از 1.000.000 مقاله از مجلات کشور در اين پايگاه در دسترس شماست. دسترسی آسان و روزآمد به متن 1.000.000 مقاله از 2000 نشريه فهرست مراکز فعال | راهنما. دسترسی آسان و بدون شناسه و رمز کاربران شبکه های داخلی مراکز آموزش عالي، سازمان ها، ادارات، شرکت ها، کتابخانه ها و ... برای اطلاع ... پورتال-سازمان ملی استاندارد-مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات - ذخیره شده پایان نامه کارشناسی ارشد: (دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران); "ارایه چارچوب توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک در ایران ( چشم انداز ایران 1404)" .... سیستم های خبره Expert Systems، مدل های کاربرد تجارت الکترونیکی، مهندسی نرم افزار امن، سیستم عامل های مدیریت شبکه، ساختمان داده ها، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان، مهندسی ... عملکرد واحد فناوري اطلاعات دانشکده بهداشت - دانشکده بهداشت دانشگاه ... - ذخیره شده 1- خدمات و پشتيباني و نگهداری. · رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه. · تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه. · نگهداری و مدیریت شبکه. · بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی. · پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلاسهای مجهز به دیتا پروژکتور و اسمارت برد. پایان نامه فناوری اطلاعات در مورد مدیریت شبكه هاي كامپيوتری - آرنه وب - ذخیره شده 6 فوریه 2016 ... پایان نامه در مورد مدیریت شبکه های کامپیوتری. در مقایسه ایستگاههای کاری یا سرویس گیرنده ها معمولاً از کامپیوترهای شخصی ارزان قیمت و با قدرت پردازش پایین تر می باشند و برای شبکه های کوچک با تعداد کمتری از کاربران می توانید از شبکه نظیر به نظیر استفاده کنید. تمامی کامپیوترهای بر روی شبکه باید به ... چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته برق گرایش انتقال و توزیع ... - ذخیره شده - مشابه 18 مه 2014 ... نیمسال و جمع واحد. ردیف. شماره درس. عنوان درس. واحد. نظری-عملی. پیش نیاز. نوع درس. نیمسال اول ( 19 واحد ). 1. 1223102. ریاضیات مهندسی. 3. نظری. -. پایه. 2. 14126. آمار و احتمال مهندسی. 3. نظری. -. پایه. 3. 12501. الکترومغناطیس. 3. نظری. -. پایه. 4. 12502 . کاربرد کامپیوتر در شبکه های انتقال و توزیع. 2. نظری. -. پایه. نرم افزار فارسی نویسی در برنامه های گرافیکی IPT5 - آسمونی - ذخیره شده - مشابه نرم افزار فارسی نویسی در برنامه های گرافیکی IPT5، فارسی نویسی، flash,IPT5,,نرم افزار فارسی نویسی در برنامه های گرافیکی IPT5, آسمونی ,دانلود رایگان، پروژه،مقاله ، تحقیق، پایان نامه، سوالات استخدامی ،اخرین اخبار، کسب وکار،عکس. نخبگان برتر - مشاوره پایان نامه ، مقاله ، ترجمه متون ، رساله دکتری ... - ذخیره شده - مشابه نخبگان برتر - مشاوره پایان نامه ، مقاله ، ترجمه متون ، رساله دکتری ، پروپوزال. دانلود متن كامل پايان نامه تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها ... - ذخیره شده - مشابه دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر ... در اين پایان‌نامه تعيين سايز بهينه يک سيستم ترکيبي مستقل از شبکه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. .... ریزشبکه‌ها و نیز ماهیت تصادفی منابع تجدیدپذیري مانند باد و خورشید، مدیریت و بهره برداري بهینه و ایمن از این شبکه ها به یکی از اولویت هاي تحقیقاتی پژوهشگران در این زمینه تبدیل شده است[5]. پدافند غیر عامل - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - ذخیره شده - مشابه منشور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و سلاح های گرم و صرفا بر مبنای طراحی ساختار و مشخصات فضا از دو بعد شکل و فرم و عملکرد های آن، در پی محدود ... بررسی ومهندسی پدافند غیر عامل در شبکه های کامپیوتری در اداره کل زندانها ... بررسی تاثیر آموزش های پدافند غیر عامل در مدیریت بحران ... مقاله مرتبط با امنیت شبکه های رایانه ی - هک و امنیت - انجمن بازی ... - ذخیره شده - مشابه مقاله مرتبط با امنیت شبکه های رایانه ی - ارسال شده در هک و امنیت : زمینهٔ تخصصی « امنیت شبکه»، شامل مقررات و سیاست‌های اتّخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور ... شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر بررسی امنیت شبکه های کامپیوتری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار، هوش، شبکه ... - ذخیره شده - مشابه 27 دسامبر 2016 ... استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها; روشهای استخراج اطلاعات ... شناسایی نفوذ گران با کمک مفهوم شبکه اجتماعی; ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ; بررسی سیستم مدیریت ... [PDF] مهندسي برق- قدرت - دانشگاه اصفهان - ذخیره شده - مشابه های آموزشی پژوهشی. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد. رشته برق. -. قدرت. ) گرايشهاي سياتم و ماشين. ،(. ملزم به اخذ سه درس. 9). واحد. (. ، سمينار. 2). واحد. (. و پايان نامه. 6) ... بررسی سيستم. های قدرت. 2. 1. 1. الکترونيك صنعتی. 1. -2. -. دسته بندی و تعداد واحدهای درسی مقطع دكتری برق. -. قدرت. دانشجويان مقطع دكتري. ) شيوه آموزشي پووهشي . دانلود پایان نامه ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش - آپارات ► 0:30 24 مارس 2017 - 30 ثانيه محمد دانلود پایان نامه ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامینwww. iefile.ir دانلود پایان نامه ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش مقاله, [PDF] English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security - ذخیره شده - مشابه مجری پايان. English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست معاني. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. صفحه بعدي. برگشت به باال ... ا- اف- دی- سی )کمک به خانواده های با فرزند( )این سازمان. به خانواده هایی که به کمک درمانی، مالی و غذایی دارند. کمک میکند(. Affidavit. شهادت نامه. African-Americans. مجازی سازی| مجازی سازی چیست virtualization|سرور مجازی - زیرو کلاینت - ذخیره شده - مشابه حالا وقتی صحبت از Data Center Virtualization یا مجازی سازی مرکز داده میشه یعنی شما کلی سرور مجازی غیرقابل لمس دارید ، سویچ ها و روترهای مجازی دارید ، زیرساختارهای شبکه مجازی شده دارید ، تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات یا Storage های مجازی دارید ، ترافیک مجازی دارید ، مدیریت ترافیک مجازی دارید ، مانیتورینگ مجازی دارید و … سوابق پژوهشی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز - ذخیره شده سوابق پژوهشی. راهنمايي پايان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد : ... عنوان پايان نامه. 1 , اصغر چوبدار, کارشناسي ارشد, طراحي شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحي دانشگاه صنعتي سهند ... 31, عاطفه فندرسکی, کارشناسی ارشد, بررسی تاثیر و بازاریابی رویدادی بر اتکای ارزش ویژه نشان تجاری، هنری(نمونه موردی فرش دستباف تبریز). 32, زینب ... [XLS] Compatibility Report - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه ... - ذخیره شده - مشابه 28, 27, پایان نامه, بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه بحران زلزله83-82, اسدالله شمس, الهام احسانی فرید. 29, 28, پایان نامه, مطالعه تطبیقی استانداردهای بیمارستانی مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو ارائه الگوی مناسب برای بیمارستانهای عمومی و تخصصی ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - علی برومندنیا - ذخیره شده سیده هاجر مشیری، حمیدرضا رشیدی کنعان، علی برومندنیا, 1390 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران, بازشناسی چهره تحت شرایط پوشیدگی موضعی توسط ... مستوره آهنکوب، علی برومندنیا, ۲۰ تیر ۱۳۹۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۵، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا ، ایتالیا-رم, شناسایی چهره به کمک شبکههای عصبی با نظارت ... وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - محمدرضا خالدیان - ذخیره شده - مشابه بررسی اثر آلودگی فلزات سنگین آبهای سطحی بر آلودگی آبهای زیرزمینی گیلان مرکزی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389. ابراهیمی، مسعود؛ عارف، فرشید؛ رضایی، مجتبی؛ خالدیان، محمدرضا. 1389. بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری در دوره های مختلف ... معرفی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - ذخیره شده - مشابه پس از تفکیک دانشکده فنی به سه دانشکده مجزا در سال 1383, گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر وارد دور ... دارای چهار گرایش "الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی"، "سیستمهای قدرت"، " برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی" و "سامانه های حمل و نقل برقی" می‌باشد. انجام پایان نامه کامپیوتر | انجام پایان نامه ارشد ... - دانشیاران شریف - ذخیره شده مشاوره و انجام پایان نامه کامپیوتر در کلیه گرایش های نرم افزار , سخت افزار , هوش مصنوعی , داده کاوی و و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری مهندسی کامپیوتر. ... مدیران ارشد و موسسان موسسه خود از فارغ التحصیلان مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر هستند و از اینرو هم به لحاظ کارنامه و ..... در زمینه انجام پایان نامه کامپیوتر ... شرح وظایف کارشناسان فن آوری اطلاعات - دانشکده پیراپزشکی - ذخیره شده ماده 2 - ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات ) در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت مديریت و سايت سخت افزار ( شبكه رابطين ) موجود مي باشد )، بصورت فصلی ( حداكثر تا 20 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پايان فروردين ماه سال جديد ) به مديريت فناوري اطلاعات ... [DOC] پايان نامه کارشناسي ارشد- کنترل - شرکت برق منطقه ای اصفهان - ذخیره شده - مشابه وضعيت پروژه. 1. بررسي تاثير منابع توليد پراکنده در ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع شعاعي. دکتر اکبر ابراهيمي. مصطفي هاشمي. برق و كامپيوتر ... برق و کامپيوتر. 000/000/25. اسفند 86. ارديبهشت 88. خاتمه يافته. 8. مديريت توان يك ريز شبكه مبتني بر اينورتر در حالت خودگردان پايان نامه دکتري قدرت - سيستم. [PPT] سيستمهاي اطلاعات مديريت - ذخیره شده - مشابه سيستم اطلاعات مديريت. سيستمي كه كنترل و بازسازي اطلاعات را از محيطهاي عملياتي بر عهده دارد بنحوي كه با سازماندهي و انتخاب داده‌ها، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم، برنامه ريزي و كنترل مديران آماده مي سازد. سيستم اطلاعاتي كامپيوتري. سيستمي است كه از كامپيوتر براي جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات استفاده ميكند و شامل قسمتهاي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *