دانلود کامل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 202
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت و میوه است. با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش قابل اعتماد نیست.

با استفاده از نشانگرها در سطح ملکول DNA می توان اطلاعات دقیقی از ژنوم گیاهان بدست آورد.از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث همبارز در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام و پایه های سیب کارایی بالایی دارد.
در بررسی حاضر از 5 جفت نشانگر پلی مورفیک SSR بر روی 24 رقم و پایه سیب بمنظور تهیه شناسنامه ژنتیکی برای بعضی از ارقام و پایه ها و همچنین تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها استفاده شد. نمونه های برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند. پس از الکتروفورز عمودی در دستگاه توالی یاب DNA در ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره در مجموع 52 آلل پلی مورفیک در 5 لوکوس ریزماهوار ( میانگین 4/10 در هر لوکوس) شناسایی شدند. تجزیه کلاستر بطور جداگانه برای ارقام و پایه ها بر اساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از برنامه NTSYS و ضریب تشابه Dice مبتنی بر UPGMA انجام گرفت. دندوگرام حاصل از ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی تنوع زیادی داشتند و در 6 کلاستر جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این 5 جفت نشانگر از هم تفکیک شدند. در دندوگرام پایه ها شباهت دو پایه MM111و MM106 مشاهده گردید.

با استفاده از 3 آغازگر (CH01H01,02B1,CH02B10) باندهای اختصاصی در ارقام (24 رقم) مشاهده شد. همچنین اگوی نواربندی اختصاصی برای بعضی از ارقام در هر آغازگر بدست آمد. در نهایت این 5 آغازگر توانستند آللهای اختصاصی مربوط به پایه ها را تعیین کنند.

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه
فصل اول
بررسی منابع و کلیات
1-1- تاریخچه و گسترش سیب در جهان
2-1- درخت سیب و خواص بتانیكی آن

3-1- فرآورده‌های سیب
4-1- خواص دارویی سیب
5-1- ارزش غذایی سیب
6-1- پایه‌های سیب
1-6-1-پایه‌های بذری

2-6-1- پایه‌های رویشی(غیر بذری)
1-2-6-1-پایه‌های مالینگ
2-2-6-1- پایه های مالینگ مرتون
3-2-6-1-پایه های بوداگوسکی
7-1- زیست شناسی مولكولی
1-7-1- نشانگر
2-7-1- هدف از كاربرد نشانگر
3-7-1- انواع نشانگرهای ژنتیكی
1-3-7-1- نشانگرهای ریخت‌شناسی (مورفولوژیكی)
2-3-7-1- نشانگرهای سیتوژنتیكی
3-3-7-1- نشانگرهای ملکولی در سطح پروتئین
4-3-7-1- نشانگرهای مولكولی در سطح DNA
5-3-7-1- انواع نشانگرهای DNA
الف) نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR
– تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (RFLP)
– تعداد متفاوت ردیف‌های تكراری و ماهوارك‌ها (VNTR & Minisatellites)
– پویش ژنومی نشانه‌های هضم (RLGS)
ب) نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR
4-7-1- ردیف‌های تكراری
1-4-7-1- ماهواره‌ها
2-4-7-1- ماهوارك‌ها
3-4-7-1- ریز ماهواره‌ها (میكروستلایت‌ها یا SSR)
5-7-1- چگونگی ایجاد میكروستلایت‌ها
6-7-1- خصوصیات نشانگرهای SSR
7-7-1- كاربردهای نشانگرهای SSR
8-7-1- مزایای ریز ماهواره ها
9-7-1- معایب ریز ماهواره‌ها
10-7-1- اساس چند شكلی در جایگاههای ریزماهواره
1-10-7-1- مدل کراسینگ اور نا متقارن (UCO)
2-10-7-1- مدل سر خوردن پلیمراز هنگام همانند سازی(SSM)
8-1- واكنش زنجیره ای پلیمراز
1-8-1- اجزای واکنش PCR
1-1-8-1- آنزیم
2-1-8-1-مخلوط ذروكسی نوكلئوتید تری فسفات ( dNTPs )
3-1-8-1- DNA الگو
4-1-8-1- آغازگرها
5-1-8-1- بافرها و كلرید منیزیوم
2-8-1- عوامل مؤثر براختصاصی بودن واكنش PCR
1-2-8-1- غلظت مخلوط PCR
2-2-8-1- دما
3-2-8-1- تعداد و طول سیكل
4-2-8-1- افزاینده های PCR
3-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR
4-8-1- PCR آشیانه ای
9-1- الكتروفورز ژل آگارز
10-1- الكترفورز ژل پلی آكریل آمید
11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR
منابع و مآخذ

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

payanameh.cero.ir/product-330120-پايان-نامه-بررسي-روابط-ژنتيکي-ارقام-و-پايه‌ها…

ذخیره شده

فرمت فايل: doc حجم فايل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فايل: 70. پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

lteartikles.ir/post/matlab1773.html

ذخیره شده

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

niloofaraneh.hostg.ir/post/matlab212.html

ذخیره شده

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با …

www.e1m.ir/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-بیوتکنو/1532

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. دسته: علوم …

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از …

stdownload.ir/articles/17703

ذخیره شده

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR … شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط… پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با… بخشی از فایل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با …

2027vxsl.li4.ir/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-بیوتکنو/?pid=2055

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. پایان نامه …

مقاله بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از …

maghaletop.rozblog.com/…/مقاله-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایههای-سیب-با-است…
۳ مهر ۱۳۹۵ – بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. … استخراج مقاله از پایان نامه ژنتیک ملکولی یا پزشکی و …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

cero.utshop.ir/tag/پایان-نامه-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پ/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ 0. نوع فایل : docحجم فایل : ۶۲ کیلوبایت تعداد صفحات : ۷۰ …

[PDF]PDF[پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی …

stshop.ir/saveAsPDF=30103

ذخیره شده

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ. ژﻧﺘﯿﮑﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ SSR. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 5877 …

فروش دانلودی پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

armindl.rzb.h5h.ir/post502918.html
با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک …

دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

ذخیره شده

۲۶ شهریور ۱۳۹۴ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR …

دریافت فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

8qnj1x.pptstant.ir/

ذخیره شده

دریافت فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR – پرداخت و دانلود آنی.

[PDF]شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط مارکر …

bistdl.ir/DownLoad-PDF=15100

ذخیره شده

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 90 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. SSR ﭼﮑﯿﺪه: ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و …

فروش فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

4i88iw.hanipaper.ir/

ذخیره شده

فروش فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از …

sellyou.sellu.ir/product-62958-بررسي-روابط-ژنتيكي-ارقام-و-پايه‌هاي-سيب-با-استفاده…
روابط ژنتیکی ارقام پایه‌های سیب نشانگر مولکولی SSR. … مبانی-نظری-تحقیق-خودکارآمدی-(فصل-2-پایان-نامه …… برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند.

برترین فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

1i8p9p.radikaldl.ir/
برترین فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

[PDF]بررسی تنوع ژنتیکی توده های گردوی ایرانی( Juglans rejia L

https://ppt.basu.ac.ir/article_105_c0ceca7e5d7494c5ac1173a5cf71747e.pdf

ذخیره شده

توسط کریمی – ‏2012
استان همدان با. استفاده از نشانگر. مولكولی. SSR. Analysis of Genetic Diversity … پايه و. خزان. دار است . جنس جوگالنس شامل. 86. گونه درخت است كه همگي ميوه خوراكي توليد مي … ارقام، انگشت. نگاری. ” دی ان آ. ” ، تعيين تنوع ژنتيكي و بررسي. روابط ….. ميوه و ارزيابي ارقام سيب ايراني با استفاده از نشانگرهای مولكولي . پايان. نامه دكتری،.

و ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺮ

https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/download/16225/2888

مشابه

توسط نبی پور – ‏2012
ﺎي ﻣﻮﻓﻘﻲ از ﻫﺘﺮوزﻳﺲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺐ. زﻣﻴﻨﻲ و ﺑﺪون … ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺑﺬور ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزان از ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ. ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل در ….. ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺘﺮوزﻳﺲ ﺑﺎﺷـﺪ …. ﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ. SSR. و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ آن ﺑـﺎ ﻫﺘـﺮوزﻳﺲ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

yarafile.blogsky.com/1394/11/29/post-11631/
۲۹ بهمن ۱۳۹۴ – اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت …

[PDF]Analysis of Genetic Diversity Among Some Persian Walnut . …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5002113880205.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. SSR. Analysis of Genetic Diversity Among … ﭘﺎﯾﻪ و. ﺧﺰان. دار اﺳﺖ . ﺟﻨﺲ ﺟﻮﮔﻼﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ. 20. ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﻮه ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ … ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﻗﺎم، اﻧﮕﺸﺖ. ﻧﮕﺎري. ” دي ان آ. ” ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ. رواﺑﻂ. ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮده. ﻫﺎ ….. ارﻗﺎم ﺳﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ . ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي،. داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از …

dlll.stu1.ir/2016/07/بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایه‌های-س/

ذخیره شده

۲۹ تیر ۱۳۹۵ – بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR …. روابط ژنتیکی,ارقام,پایه‌های سیب,نشانگر مولکولی SSR,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه … توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه …

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه …

rasapaperc.ir/flo/top-11826.html
محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق | Ultra-DL

ultradl.ir/dl-tag/45643

ذخیره شده

۲۰ تیر ۱۳۹۶ – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی …. بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR … از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری … استفاده از نشانگرها در سطح مولکول DNA دقیق ترین روش بررسی است که جزئیات …

فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

rumarticle.ir/proje/فایل-پایان-نامه-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارق/

ذخیره شده

فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. فوریه 6th, 2017 بدون دیدگاه. هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر هموطن گرامی …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

bitadlc.7blog.ir/post/591

ذخیره شده

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید

[DOC]دانشگاه پیام نور لیست پایان نامه کشاورزی کارشناسی ارشد …

karaj.alborz.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=4dbc4604-fec4-4de7-b367…

ذخیره شده

مهر آذر اشرف, مهندسی کشاورزی (زراعت), بررسی برخی جنبه های بیولوژیکی و مدیریت … ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی با استفاده از نشانگهای (ssr), 8 … شناسایی ارقام مقاوم سیب زمینی به ویروس Y با استفاده از نشانگهای مولکولی SCAR, 28 … ژنتیکی ژنوتیپ های گل محمدی بومی استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی …

بایگانی‌ها نشانگر مولکولی SSR – File.iDox.ir

https://file.idox.ir/tag/نشانگر-مولکولی-ssr/

ذخیره شده

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – دانلود کارورزی ۴ (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم . … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی …

رزومه – محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/fattahi

ذخیره شده

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – راهنمایی پایان نامه. ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام و ژنوتیپ های آلو، … apple cultivars based on simple sequence repeat ( SSR ) marker analysis. …. “بررسی تنوع ژنتیکی نژادگان های آلو با استفاده از نشانگر های … “ارزیابی مولکولی برخی ژنوتیپهای انبه ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره.

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر داود بخشی

staff.guilan.ac.ir/bakhshi/

ذخیره شده

موضوع پایان نامه: تاثیر تراکم کاشت و میزان آب آبیاری بر رشد، نمو و میزان ماده … تغییرات ترکیبات فنلی در چند رقم سیب تجاری در ژاپن با راهنمایی پروفسور اسامو آراکاوا ….. بررسی وضعیت رشدی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام روی پایه GF677 در …. 30 ژنوتیپ سیب محلی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR مشترک با …

شاپ ایرانی44 – مطالب ابر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد …

shopirani44.mihanblog.com/…/دانلود%20پایان%20نامه%20کارشناسی%20ارشد%20ر…

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از …

sitemaghaleh.ir › کشاورزی و زراعت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ – … تحقیق,پیشینه پژوهش,پایان نامه,چارچوب نظری,مبانی نظری,حقوق,مقالات حقوق, … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR … سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR,خرید فایل بررسی روابط ژنتیکی ارقام … از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که …

بررسی تنوع سوماكلونال برخی ارقام پایه سیب ایران با …

elmnet.ir/…/بررسی-تنوع-سوماكلونال-برخی-ارقام-پایه-سیب-ایران-با-استفاده-از-نش…

ذخیره شده

بررسی تنوع سوماكلونال برخی ارقام پایه سیب ایران با استفاده از نشانگرهای مولكولی … تنوع ژنتيكي، مربوط به گياهان باززايي شدهMM.106بودبه منظور مطالعه روابط ارقام، … پایان نامه: بررسی تنوع ژنتیکی ارقام زیتون با استفاده از نشانگرهای مولکولی … برخی از ارقام پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD، SSR,ISSR.

بررسي روابط ژنتيکي ارقام و پايه‌هاي سيب با استفاده از …

www.takbook.com/best/بررسي-روابط-ژنتيکي-ارقام-و-پايه‌هاي-س/

ذخیره شده

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. عنوان تحقیق: بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر …

[PDF]روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر …

dictum.ir/…/37744-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایه-های-سیب-با-استفاده-از-نشانگر-مول…

ذخیره شده

۱۹ اسفند ۱۳۹۳ – ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ SSR. ﭼﮑﯿﺪه: ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و …

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب …

wavearticle.ir/2014/12/30173-پایان-نامه-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پ.pdf

ذخیره شده

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 70. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ SSR. ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﻗﯿﻖ و …

رزومه علمی آقای دکتر محمدرضا فتاحی مقدم – Civilica

www.civilica.com/Person-3947=آقای-دکتر-محمدرضا-فتاحی-مقدم.html

ذخیره شده

۵, ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین … ۱۴, بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از … و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD …. ۲۹, بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با …

خرید آنلاین پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

myarticle.toniarticle.com/maghaleh/t947.html
۱۸ آذر ۱۳۹۵ – به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب …

[PDF]CV ) فرم خالصه سوابق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

www.pardisiau.ac.ir/Portals/0/forms/jadid/ABBASPOUR%20-%20Paradis11.pdf

ذخیره شده

سوابق تحصيلي: كارشناسي: دانشكده. علوم پایه. دانشگاه. شهید باهنر كرمان. ، گروه … مقاوم سازي درختان پسته مناطق كویري در برابر خشكي و شوري با استفاده از میكروارگانیسم ها، سیال. 08 ….. جعفر مسعود سینكي. بررسي تنوع ژنتیكي سیب با استفاده از ماركر. مولكولي ….. پایان نامه كارشناسي ارشد سید حبیب اهلل محسني آهنگركالیي.

بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی …

download-thesis.com/product/بررسی-ساختار-تنوع-ژنتیکی-جمعیت-های-گند/

ذخیره شده

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc … بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای … تقسیم نمود و تا حدی عدم ارتباط بین تنوع مولکولی و تنوع جغرافیایی را نشان داد. ….. ارقامی با پایه ژنتیکی وسیع‌تر و دامنه سازگاری مطلوب‌تر تولید گردد [101،40].

دانشکده کشاورزی و منابع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و …

agriculture.teacher.srbiau.ac.ir/fa/…/جستجو.در.عناوین.کارهای.پژوهشی.و.پایان.نامه.ها.ht…

ذخیره شده

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دیم با استفاده از نشانگر های مولکولی SSR … بررسی تنوع ژنهای پاسخگو به تنش های زیستی و غیر زیستی در ارقام امید بخش و … وحشی Medicago truncatule (پایان نامه دکتری مشترک بین واحد علوم وتحقیقات و …. چوب حاصل از مخلوط سرشاخه درختان سیب و صنوبر (Populus nigra) با استفاده از …

طرح های پژوهشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

www.khoiau.ac.ir/Managements/ManagementDivisionForm.aspx?ID=5064

ذخیره شده

بررس ارقام ولاین های امید بخش لوبیا سفید در استان لرستان … اساتید ومدرسان ازامتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 84-83 … علوم پايه. 26. کاظم طالشی. بررسی جنبه های مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی ،عملکرد ….. بررسی تنوع ژنوتیپهای گندم دیم با استفاده از نشانگر ملکولی rappوصفات مورفولوژیکی.

[PDF]ارﻗﺎم ﺗﺠﺎري ﺑﻮﻣﯽ و راﯾﺞ ﮔﻼﺑﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري در اﯾﺮان

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/575600

ذخیره شده

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﺘرﺷ … ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺳﺮزﻣﯿﻦ دل را روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻠﺸﻦ ﺳﺮاي ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ را ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻫـﺎي ….. SSR. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. UPGMA. ، ارﻗﺎم ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻼﺑﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ. 31. 0/. ﺑﻪ. 6 …. آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري … ﻣﺮدم ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﺑﺎﺑـﻞ و اﯾـﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﯿﺐ وﺣﺸـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ.

[PDF]فایل PDF (6911 K) – تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی – …

agrilib.areo.ir/book_1202.pdf
تـالش بیشـتری بـرای نگهـداری و اسـتفاده پایـدار از منابـع ژنتیکـی بـرای غـذا و …. منابــع پایه هــای بیولوژیکــی امنیــت غذایــی را در جهــان فراهــم می کنــد و ازایــن رو در توســعه …. بررسـی و پایـش تنـوع، پراکنـش و فرسـایش ژنتیکـی گیاهـان کشـاورزی و ….. درختان مادری ارقام گالبی با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR )باال( و ارقام.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری – دانلود پایان …

c.aaiz.ir/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-کشاورزی-دا/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : تأثير سياستهاي پولي بر ارزش … دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه …. پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق …… مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی …

پایان نامه های کشاورزی – انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه …

safirdep.ir/پایان-نامه-های-کشاورزی/

ذخیره شده

امکان بررسی تنوع ژنتیکی توده¬های بومی آفتابگردان استان خراسان شمالی با استفاده از … بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف …. بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی., ….. یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) در برنج.,

[PDF]Agricultural Biotechnology – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

www.abrii.ac.ir/elFinder/…/بروشور%20معرفی%20پژوهشکده%20بیوتکنولوژی.pdf

ذخیره شده

امروز استفاده از فناوری های بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک نه تنها يکرضورت …. 25دانش فنی تولید بذر سامل سیب زمینی از طریق کشت بافت به …. ایجاد فناوری تکثیر انبوه ارقام بومی و تجاری خرما، پایه پسته UCB1 و عناب با استفاده از …. با در نظر گرفن این واقعیات، بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی.

حمیدرضا کریمی – سامانه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر …

asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=91

ذخیره شده

مشابه

مقایسه رشد رویشی و عملکرد ریز غده در سه رقم سیب زمینی در سیستم های هوا کشت و … بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با … بررسی و روابط بین صفات رویشی در دانهال های بنه باغی به عنوان یک پایه در پسته. …. از ژنوتیپ های خربزه ایران و افغانستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری – دانلود …

1.industrythesis.ir/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-کشاورزی-دا/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : تأثير سياستهاي پولي بر ارزش … دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در … نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم …… مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی …

[PDF]CV بهزاد قره ياضي – صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء …

cfeq.iauyazd.ac.ir/editor_file/cv-dr-ghareyazi%284%29.pdf

ذخیره شده

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ. )1375 -1377(. •. دﮐﺘﺮي ژﻧﺘﯿﮏ. (. ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. – ) … درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ … راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ….. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻃﺎرم ﻣﻮﻻﯾﯽ ﺣﺎوي ژن ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﯿﺖ ﺑﻼﯾﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ …. ﺑﺮرﺳﯽ. ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ. ژﻧﺘﯿﮑـ. ﯽ. ﺑﺮﺧـﯽ از. اﻧﮕﻮرﻫﺎي ﻏﺮب و. ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره.

دانشکده علوم زراعی – وب سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع …

research.sanru.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=826

ذخیره شده

پایان نامه ها‏ … ارزیابی ژنتیکی مقاومت ارقام مختلف برنج به عامل بیماری پلاست با استفاده از . … ژن اعاده کننده باروری (RF) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (SSR) در برنج … بررسی اثرات شوری و خشکی بر روی گیاهچه های سیب زمینی در محیط . … بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات به روش تجزیه علیت در ارقام برنج …

[PDF]C.V. Valizadeh

www.tabrizu.ac.ir/Files/Staff/Faculty/2011-06-21_03.07.40_C.V.%20Valizadeh.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﮊﻧﺘﻴﻚ. ): ۱۳۵۴. ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻧﭙﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻲ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ … ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺎﻳﻪ. ۳۳ … ﻣﺠﺮﻱ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻱ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ … ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ. ﺩﻛﺘﺮﻱ. : ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ. ۱۲. ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ … ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﮊﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭ ﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ….. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ …. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺷﺪ ﺳﻪ ﺭﻗﻢ ﺳﻴﺐ.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری | دانلود پایان …

elmyar.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-کشاورزی-دا/

ذخیره شده

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : تاثیرچند کشتی … دانلود پایان نامه کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه … دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به …… مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی …

مقاله درباره حسابداري شركت سود خانه استقلال ( سهامي خاص )

41383oyqd.nabtime.ir/

ذخیره شده

شركت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنايع ملي ايران و به استناد … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زيست شناسي گياهي – …

collegeprozheh.ir/موضوعات-پايان-نامه-زيست-شناسي-گياهي/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه علوم پایه » … موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زیست شناسی گیاهی : … جهت تخمین نیاز آبی گیاهان پنبه وذرت; تعیین روابط هیدرولیکی خاکهای منطقه … … و برگ سیب زمینی ارقام کوزیماومورن; مطالعه اپیدمیولوژی تنوع ژنتیکی و رابطه … سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌های SSR; بررسی …

اصلاح نباتات – مارکرهای مولکولی

breeder.blogfa.com/cat-17.aspx

ذخیره شده

مشابه

اصلاح نباتات – مارکرهای مولکولی – نگاهی به اصلاح نباتات – اصلاح نباتات. … انتخاب و اصلاح ارقام گياهي براي صفات مورد نظر، همواره با مشکلاتي رو به رو بوده است و از … براي آنکه صفتي به عنوان نشانگر ژنتيکي مورد استفاده قرار گيرد بايد حداقل از دو …. چشم انداز وسیعی از کاربرد این تکنیک قوی برای تعیین روابط بین گونه‌ای در …

پايگاه اطلاع رساني اساتيد – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6214

ذخیره شده

سوابق تحصیلی; مقالات; پایان نامه ها; کتب و جزوات; اختراعات; جوایز و افتخارات; آثار هنری. |. دکتری,قارچ شناسی گیاهی,آدلاید,استرالیا,۱۳۷۹-۱۳۷۵. فوق لیسانس …

دانشگاه شاهد – مركز تحقيقات علوم كشاورزي

old.shahed.ac.ir/applications.php?name=shcnt&l_op=viewlink&cid=202

ذخیره شده

مشابه

مركز تحقيقات علوم کشاورزی با هدف سامان بخشيدن و جهت دادن به پ‍‍‍ژوهش ها و طرح هاي … 1- ایجاد تنوع ژنتیکی در ارقام ساری گل و RGS003 با استفاده از اشعه گاما … 7- بررسی عوامل پوسیدگی قارچی و باکتریایی کورم زعفران و روش های کنترل … ج) عقد تفاهم نامه : … کاربرد نشانگرهای ملکولی در اصلاح گیاهان (تنوع ژنتیکی، شناسایی ژنهای …

زندگی نامه دکتر رسولی – ستادتبلیغاتی دکتر رسولی

www.mousarasouli.loxblog.com/post/4

ذخیره شده

تاثير اندازه غده بذري بر عملکرد و رشد سيب زميني رقم مورن در شرايط آب و هوايي ميانه … بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر … آنالیز مولکولی ژن آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز درگیاه Psoralea corylifolia. … برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام ( Prunus dulcis) با استفاده از نشانگر SSR .

علی اکبر شکوهیان – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=204&mod=scv&slc_lang=fa&print=1

ذخیره شده

پایان نامه دکتری تحت عنوان” ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر … بررسی امکان کاشت یاییزه سیب زمینی در شرایط اردبیلی پایان تحقیق 1377 2- بررسی … با مقاومت به سرما و صفات دیگر در نسل های F3,F4 به منظور استفاده در مکان یابی … انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی و علوم دامی | مرجع دانلود …

www.jahandoc.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-کشاورزی-و-ع/

ذخیره شده

۲۵ آبان ۱۳۹۴ – دانلود پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium … اصلاح نباتات : تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج …. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : القاء موتاسیون نقطه‌ای با استفاده از EMS …… پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) در برنج …

عناوین پایان نامه های رشته اصلاح نباتات |

payannameha.ir › … › فنی و مهندسی › عناوین پایان نامه کشاورزی

ذخیره شده

مشابه

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ – 01/00005/00002/00004 بررسي ژنتيکي اجزا عملکرد در دو توده گندم … 01/00005/00002/00038 بررسي تنوع ژنتيکي برخي از ارقام کلزا با استفاده از نشانگر مولکولي … 01/00005/00002/00053 تکثير و توليد ريز غده سيب زميني به روش کشت … 01/00005/00002/00057 بررسي روابط همبستگي ارائه انديسهاي …

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری | مرجع دانلود …

full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-کشاورزی-دا/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی: پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA …. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي پاسخ پايه‌هاي مختلف مركبات به كود آلي …. نباتات: بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی ….. ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) در برنج.

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی و صنایع غذایی – خرید پایان نامه …

shopthesis.com/1395/02/24/دانلود-پایان-نامه-ارشد-کشاورزی-و-صنایع/

ذخیره شده

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – جهت خرید و دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی و صنایع غذایی با ایمیل زیر در ارتباط باشید … مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های مولکولی SSR … بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی …. و شبیه‌سازی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دانلود فایل حسابداری بایگانی – دانلود فایل

dgkia.ir/category/حسابداری/
دانلود تحقیق آماده قالب powerpoint با عنوان جزوه پاورپوینت حسابداری صنعتی یک ۳۰۳ اسلاید. دانلود تحقیق آماده … دانلود پایان نامه با موضوع بیکاری در جامعه ایرانی … بررسي روابط ژنتيکي ارقام و پايه‌هاي سيب با استفاده از نشانگر مولکولي SSR.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

goldarticle.ir/html/12756

ذخیره شده

۲۰ تیر ۱۳۹۶ – این سایت برای شما راه اندازی شده است. شما برای دانلود «پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR» …

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از …

chdl.ir/2017/06/11953-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایه-های-سیب.html

ذخیره شده

۵ تیر ۱۳۹۶ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان. بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

chdl.ir/2017/01/35062-پایان-نامه-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پ.html

ذخیره شده

۲۹ دی ۱۳۹۵ – توضیح مختصر: درس جنین شناسی مولکولی عنوان کامل: بررسی جنبه … پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR … از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که …

کارآموزی برق قدرت با عنوان پست های فشار قوی

10659zdyl.realclick.ir/

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی با عنوان مقایسه میزان کارایی موتورها و … با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

نسيم افكت

nasimefecte.titrblog.ir/

ذخیره شده

-دانلود پايان نامه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت …… نامه بررسي روابط ژنتيكي ارقام و پايه‌هاي سيب با استفاده از نشانگر مولكولي SSR)

دانلود پایان نامه در مورد ژنتیک :: دانلود تحقیق و پایان نامه

hadisezendegi.blog.ir/1395/02/23/دانلود-پایان-نامه-در-مورد-ژنتیک

ذخیره شده

۲۶ فروردین ۱۳۹۵ – و مولکولی بانک پایان نامه ژنتیک بانک پایان نامه میکروبیولوژی بانک پایان نامه . …. دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از … جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این ۵ جفت نشانگر از هم . … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR .

بایگانی‌ها مهندسي کشاورزي – پیپر سان

paperson.ir/category/agricultural-engineering

ذخیره شده

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

[PDF]ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و …

www.ganrrc.org.ir/portal/pdf/CV-%20Aghajani.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ. : اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﺎﯾﻪ. : 12. ﺗﺎرﯾﺦ. ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر. : /16. /3. 1379. ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ. : ﻣﺤﻘﻖ. (. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت … ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﯿﺪﻣﯿ. ﻮﻟﻮژي. ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﮑﻠﺮوﺗﯿﻨﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻠﺰا. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ …. ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮔﺮﮔﺎن. ﺮﺑ … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. ** ….. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪاﯾﻪ. ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ. Macrophomina phaseolina. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته ارقام غالب …

vista.ir/…/بررسی-خصوصیات-فیزیکوشیمیایی-نشاسته-ارقام-غالب-سیب-زمینی-من…

ذخیره شده

مشابه

۲۸ مهر ۱۳۸۷ – ارقام سیب زمینی از نظر میزان نشاسته استحصالی، فسفر، … بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و هیبریدهای F۱ گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک · مکان یابی ژن مقاومت MLP با استفاده از مارکرهای نیمه خودکار (فلورسنت) SSR,AFLP · مطالعه … بررسی مارکر مولکولی پیوسته با صفت طول غلاف در جمعیت دابلد …

[PDF]بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب …

ncba.ir/saveAsPDF=23716

ذخیره شده

:Web version ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﺑﺎغ ﮐﻤﺎل آﺑﺎد ﮐﺮج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺮ SSR. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ … داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزی. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ … در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ SSR ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ 29 رﻗﻢ و ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺐ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ.

فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

farasu.smlbahman.ir/post/matlab156.html

ذخیره شده

فایل پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. سخن روز: برای تقویت نیروی فکری خوبست که همه روزه سه دانه هلیله با …

Sssssepideh Famillllllll Iraniiiiiiiiiii

sepidehirani.blogfa.com/

ذخیره شده

دوران تلخ و سخت کارشناسی ارشد با شیرینی دفاع از پایان نامه به پایان رسید. … های سلول های بدنی یک گیاه، مضرب صحیحی از تعداد کروموزوم های پایه نباشد، این …. دست ورزي سطح پلوئيدي، ابزار توانمندي در اصلاح ژنتيكي بسياري از گياهان است. ….. استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان ساختار ترکیبات بیولوژیک در محلول را بررسی كرد.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

baeshop.ir/17037.html

ذخیره شده

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

irdls.onvan.xyz/…/پایان+نامه+بررسی+روابط+ژنتیکی+ارقام+و+پایه+های+سیب+با+است…
۹ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی ssr. ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه …

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر …

tv.rtblog.top/مقاله-بررسی-تنوع-ژنتیکی-انواع-سیب-با-استفاده-از-مارکر-SSR.html

ذخیره شده

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – نوشتار بررسی تنوع ژنتیکی گونه ها سیب با به کارگیری مارکر ssr هدف از این … بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA … ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر ssr در دانلود پایان نامه کارشناسی . … بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

article5.ampmobile.ir/article-173735/description
در این صفحه درباره |پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR| توضیحاتی به میان آمده است: دسته: کشاورزی و زراعت …

[PDF]گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در …

www.insf.org/uploads/report_fanavaraneh_89-n2.pdf

ذخیره شده

با استفاده از پایشهای الکتروفیزیولوژیک و پرتونگاری. 4 … 11 بررسی اثر هیسترکتومی بر نتایج مانومتری آنورکتال ….. میکرومتری و نانومتری به عنوان پایه ای برای مدارات ….. تولید دو پایان نامه …. موجود و معرفی ارقام مقاوم …. SSR )ورامین( و کرمان ) ارزوئیه ( از طریق نشانگر … ارزیاب ي مولكولي روابط ژنتیك ي گونه هاي مهم گیاه.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

dl.rr2017.ir/article-17417/description.html
پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها … از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپ.

روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر …

oodl.ir/html-37744-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایه-های-سیب-با-است-2017-05-29.html

ذخیره شده

۸ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR …

خادمان منتظر

ramzplok.ramzblog.ir/

ذخیره شده

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه …. داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و …. بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

whydownload.ir/html/5466

ذخیره شده

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه …

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

rivasyprojen.ir/buydl/1623
پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی …

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

gprojektr.ir/ce/دانلود-فایل-پایان-نامه-بررسی-روابط-ژنت/
با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR وارد شده اید.

دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با …

jlvdanlodfi.ir/doc/dlc/3296
با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR وارد شده اید.

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با …

www2.ardl.ir/378054/description
اینگونه که شواهد جستجو می گوید، شما در پی پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR هستید. عبارات کلیدی ذیل در …

ترسیم خیال

rasminretl.sonablog.ir/

ذخیره شده

۷ مهر ۱۳۹۶ – -برترین پکیج پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR – دانلود فایل -دانلود پروژه مالی بررسی …

دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب …

umc-download.ir/articles/19889.html

ذخیره شده

پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها …

رشته بیوتکنولوژی( زیست فناوری) و ژنتیک در کشاورزی …

isbio.ir/2016/07/09/رشته-بیوتکنولوژی-زیست-فناوری-و-ژنتیک-د/

ذخیره شده

۱۹ تیر ۱۳۹۵ – در حقیقت واژه‌ی بیوتکنولوژی به طور کلی بیانگر روش‌های استفاده از موجودات زنده و تولیدات …. ب) کاربرد نشانگرهای مولکولی (پروتئین و دی-ان-آ).

پروژه دانشجويي

mastanehonline.azadblog.com/category-576-1.html
پروژه دانشجويي – پرسشنامه,تحقيق, پروپوزال, پايان نامه, پاورپوينت , نمونه سوال … بررسي روابط ژنتيكي ارقام و پايه‌هاي سيب با استفاده از نشانگر مولكولي SSR.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از …

tagstore.ir/…/15077-بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-و-پایه-های-سیب-2017-01-11.html

ذخیره شده

۲۲ دی ۱۳۹۵ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR …

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از …

iqdl.ir/html/15426

ذخیره شده

۹ مرداد ۱۳۹۶ – از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و … 4-3-7-1- نشانگرهای مولکولی در سطح DNA … پایان نامه بررسی تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی با. …. بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

نقشه برداری ژنتیکی ژنها – بیماری شناسی گیاهی دانشگاه …

tmu-plantpathology.blogfa.com/author/tmu-plantpathology/?p=6

ذخیره شده

۱۶ بهمن ۱۳۹۰ – در سال ۱۹۹۴ نقشه ژنتیکی ژنوم انسان با حد تفکیک cM۱ با استفاده از مارکرهای … اعلام کرد که تعیین توالی ۹۰% یوکروماتین ژنوم انسان به پايان رسیده است. ….. صف بندی پروتئین های مشابه و ایجاد درخت های نژادشناسی برای بررسی روابط تکاملی. ….. كاز ماركرهاي مولكولي ميتوان به AFLP ٫RAPD ٫SSR٫ VNTR ٫RFLPو …

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک – انجمن علمی اصلاح نباتات

eslahe-nabatat.persianblog.ir/post/14/

ذخیره شده

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۸ – مهندسی ژنتیک و دست ورزی گیاهان زراعی و تولید گیاهان با مقاومت مطلق در …. و نوین بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات را مورد توصیف و بررسی قرار می‌دهد. … با توجه به عدم دسترسی به ارقام مقاوم نمی توان از روشهای سنتی اصلاح ….. مختلف کشور جمع آوری و با استفاده از نشانگرهای مولکولی طبقه بندی و شناسایی شده اند.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب با استفاده از …

foxing.ir/word/بررسی-روابط-ژنتیکی-ارقام-پایه.php

ذخیره شده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان. بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR.

خرید فایل( پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های …

yarticle.masafpaperz.ir/post/matlab733.html

ذخیره شده

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی (پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام ناشناخته و تجاری مرکبات شمال …

ncmbjpiau.ir/article-1-357-fa.pdf

توسط L Citrus
بررسي. تنوع. ژنتيكي و روابط خويشاوندي بين. 54. ژنوتيپ از ارقام ناشناخته و تجاري … در ايستگاه تحقيقات كترا، از نشانگر. SSR. استفاده گرديد. استخراج. DNA. از … ملکولی. دوره چهارم، شماره شانزدهم، پائیز. 1333. ینو. سنده. مسئول : هاجر بخش. ی. پور ….. SSR. مناسب بودند. و تمامي نمونه. ها پس از رقيق. سپپازي با غلظت پايه ng/ul. /4.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *