دانلود کامل پایان نامه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

پایان نامه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی در 270 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 61
فرمت فایل doc
حجم فایل 468 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 270

پایان نامه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی در 270 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

دانشگاه به عنوان یك عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین كننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمی و كیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد كثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراكز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یك نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه در مدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی كه دانشـگاه به عـنوان یك سـازمان با آن روبرو اسـت مساله تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعالیت های سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده كه می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یكی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنا نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظام های آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهووئه2، 1974، ترجمه نائلی، 1370 ).

باید به خاطر داشت، این وجود تعارض نیست كه باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان می شود؛ بلكه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یك جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شكل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز 3 و همكاران ، ترجمه كریمی ، 1378 ).

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص دانشكده های تربیت بدنی برای اینكه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداكثر توان جسمانی و روانی و فكری كاركنان خود بهره گیرند، باید اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره كنند . از كسانی كه نقش مهمی در شـناسایی ، هدایت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مدیران آن سـازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی كاركنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یكی از مهمترین عواملی كه تعیین كننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی[2] است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین كننده موفقـیت افراد در كار و زندگی می دانند (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد كه احساسات خود و دیگران را تایید كند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او می گذارند . این واكنش قلبی است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می كند ، تصمیمات مهم را روشن می كند ، قطب نمای درونی برای زندگی و كار فراهم می آورد و شخص را به پیشآمدهای غیرمترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( كوپر[4] ، 1980 ، به نقل از عزیزی ،1377 ) .

تحقیقات نشان می دهند كه حل تعارض در سازمان ها نیاز به ایجاد یك محیط مسالمت آمیز ، كاهش تبعیض وبرقراری عــدالت ، یادگیری مشاركتی ، پیــشگیری از خــشونت و تفــكر انتقـادی دارد ( كاترین[5] ، 1995 ) . مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق كنند كه از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند .

بحث، تحلیل و نتیجه گیری:

در این قسمت بحث و تحلیل روی هر یك از سؤال ها یا فرضیات تحقیق انجام شده و همسویی یافته های تحقیق با سایر پژوهشگران مورد مقایسه قرار گرفته است. اما قبل از پرداختن به فرضیه های تحقیق، هدف اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد كه بین هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی مدیران با راهبرد راه حل گرایی در مدیریت تعارض رابطه معنی دار مثبت و با راهبرد عدم مقابله و كنترل رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتیجه تحقیق در این زمینه (رابطه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض) با تحقیقات (كلمنت و همكاران، 2002 و اشكان، 1382) همسویی دارد.

نتایج تحقیق همچنین نشان داد كه بین مدیران آموزشی و اجرایی از نظر متغیرهای مورد بررسی (هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض) تفاوت معنی داری وجود ندارد. و از نظر بررسی متغیرهای موجود در بین مدیران زن و مرد به جز در مهارت های ارتباطی (مدیران زن از مهارت های ارتباطی بالاتری نسبت به مدیران مرد برخوردار بودند) در بقیه متغیرها (هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض) تفاوتی در بین زنان و مردان مشاهده نشد. نتیجه تحقیق در این زمینه با تحقیق حسن زاده و شعیبی (1380) همسویی داشته و با تحقیق گوردون (1990) همسویی ندارد.

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان دختر
دبیرستانی تیز هوش و عادی شهرستان خوی در سال تحصیلی 89-1388 می‌باشد. این
تحقیق از نظر روش … هدف اساسی پژوهش، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای
اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش و عادی شهرستان خوی است. همچنین
پژوهشگران …
مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی – Civilica
– ذخیره شده
هوش هیجانی عبارت است ازارزیابی کلامی و غیرکلامی وبیان عواطف تنظیم ومتعادل
سازی عواطف درخودودیگران واستفاده بهینه ازمتن عاطفی درحل مشکلات مهارت های ارتبا…
دانلود پایان نامه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی – جزوه
– ذخیره شده
8 ا کتبر 2013 … هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت
تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی … از حـالت
کـیفی به کمی و با بررسی فرضیه بنیادین، نرمال نمودن مشاهدات و استفاده از
تکنیک ها و روش های مختلفی نظیر: ضریب همبستگی پیرسون در داده هایی با …
بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
مطالعه حاضر برای بررسی و تعیین رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت
تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه انجام شده است. مطالعه از نوع پیمایشی و
همبستگی است. بدین منظور 385 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع دوم دبیرستان که در سال
تحصیلی 89-1388 در شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند به شیوه نمونه‌گیری
تصادفی …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه آتا نازی پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر
پرخاشگری نوجوانان پایه های چهارم و پنجم تعیین رابطه احساس غربت، همبستگی
خانوادگی و … پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران … پایان
نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
شهرستان ابهر
رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان
– ذخیره شده – مشابه
با این وصف، هدف از این پژوهش بررسی رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان
در دانشگاه لرستان بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی
است و جامعة آماری آن را همة کارکنان دانشگاه لرستان تشکیل دادند که با روش نمونهگیری
تصادفی طبقه‌ای220 نفر انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامهها روش محتوایی
و …
[PDF] بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده
ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ و. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان. ﻫــﻮش ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﻣﺸــﻬﻮرﻧﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﭘــﯿﺶ
ﺑﯿﻨــﯽ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻗﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (. ).3. اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿـﯽ ﯾـﺎ ﻓﺮ. اﮔﯿـﺮي ﯾـﮏ ……
ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش. ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻧﺨﺒﮥ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
» ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ . 16. Goleman, D. (1999). Beyond Expertise:.
لیست پایان نامه های گروه آموزشی روانشناسی گرایش خانواده‌درمانی – اخبار …
– ذخیره شده – مشابه
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌
ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. ف‍راه‍ت‍ی‌، … ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ آن‌ و
اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ در ک‍ودک‍ان‌ دخ‍ت‍ر ب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ …. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌
س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌
ف‍ک‍ری‌ ع‍م‍ل‍ی‌.
رضایت زناشویی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
چکیده هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زوجین (CRE
) به روش “آموزش مهارت های ارتباطی و تعهد به زوجین” بر سه متغیر رضایت زناشویی،
رضایت جنسی و صمیمیت زوجین بود. … هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک
دلبستگی، هیجان‌خواهی و هوش هیجانی در رضایت زناشویی همسران سازگار و ناسازگار
بود.
پایان نامه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی
– ذخیره شده – مشابه
مولفه های هوش هیجانی ..۳۵ عوامل هوش هیجانی .۳۶ سنجش برای هوش هیجانی ۳۸ جایگاه
هیجانات .۴۰ مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری .۴۴ نقش هوش عاطفی در
…. کنند و نسبت به محرک های یکدیگر چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی آگاهانه
واکنش نشان دهند زوج هایی که نقص مهارت های ارتباطی دارند در معرض خطر نقص عملکرد
زناشویی و …
[DOC] ابزار پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر(کرزی و همکاران، 2008)
– ذخیره شده – مشابه
درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتری. توجه: اين … عنوان
تحقيق به فارسي: بررسی رابطه هوش منطقي-رياضي با مهارت های حل مساله و مهارت
تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر… …. قدرت فرد در حل مسائل، تعیین
کننده رشد یک شخصیت سالم و برقراری تعاملات مثبت اجتماعی است (دینسرو
گانیسو، 2001).
[DOC] تاثیر اموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– ذخیره شده
صدیقی (1388)، کاظم………. -صدیقی،کاظم .(1388).بررسی اثر بخشی اموزش شناختی
–رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش اموزان پایه سوم دبیرستان های
نیشابور .پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره . دانشگاه اصفهان . -خانعلی ،
سمانه.(1389).بررسی اثربخشی اموزش مهارت های شناختی ،رفتاری،ارتباطی-بر
سازگاری اجتماعی …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. آﻧﺎن راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. از ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ … ﻛﻪ
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك. دﻳﮕﺮان و رﻓ. ﺘﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ وي. ،
ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮب ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ . ﺛﺮﻧﺪاﻳﻚ. )
1973(.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
25, 25, ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در صنعت برق استان مازندران, سیف
اله یزدی, دکتر حسن لباف, 1376. 26, 26, نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای
مدیران عالی صنایع سنگین تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در
استان مرکزی, حسن عابدی, دکتر مهدی ابرزی, 75ـ1374. 27, 27, بررسی رابطه رضایت

[DOC] ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های
– ذخیره شده – مشابه
مقدمه: مهارت های هوش هیجانی، می توانند با کارکردهای کتابداری در ارتباط باشند، و به
عنوان راهبرد كمكي مفيدی در تعامل بين كتابدار و مراجعهكننده در نظر گرفته شوند تا از
….. آقا کیشی زاده (1389) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه هوش
هیجانی با توانمند سازی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهرستان تبریز پرداخته و

[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ( اي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗ – پژوهش‌های مدیریت در …
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ. ﻣﺪ ر س ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. وﯾﮋه. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ، ﭘﺎﯾﯿﺰ. ﺳﺎل. 1384. 167. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي. : (. ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ. . ﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. ) ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي. 1 … ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ ﺑـﻪ. ﺗﻌﺪاد. 266. ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ.
73. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻋـﺎﻃﻔﯽ. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ.
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر – دانلود …
– ذخیره شده
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (MA). عنوان …. هدف
پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر
تیز هوش شهر کرمانشاه بود. … یک دانش‌آموزتیز هوش برای ارتباط با دنیای خارج، حل
مسأله، ایجاد آثار هنری وابتکار عمل وسازگاری اجتماعی به این مهارت‌ها نیازمند است(اژه ای
،1383).
بررسی رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان در …
– ذخیره شده
یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه ی اول بیانگر آن است که بین مولفه های هوش
هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. ودرارتباط با فرضیه ی دوم بین
خودآگاهی مدیران و … اولین بار وینی پینی ، در پایان نامه دکتری خود که درباره ی مطالعه
هیجان بود، اصطلاح رشد هوش هیجانی را به کار برد. اما او آن را منتشر نکرد. لذا مقاله ی
مایر و …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸ – فصلنامه آموزش، مشاوره و …
– ذخیره شده – مشابه
اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
. اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ. ﺗﻌﺪاد.
400. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب در ﺳﺎل. 1393. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ.
رابطه علّی هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی¬گری …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علّی متغیرهای هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد
تحصیلی، با میانجیگری اضطراب امتحان و سازگاری، در دانش‌آموزان سال اوّل
دبیرستان‌های دولتی … رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با بهزیستی روان
شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه
شهید چمران، اهواز، ایران.
[PDF] داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
– ذخیره شده – مشابه
14 سپتامبر 2009 … اﻟﮕﻮي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮔﻠﻤﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮد. ﻨﻈﺗ. ﻴ. ﻤـﻲ،. ﺧﻮد. اﻧﮕﻴﺰﺷ. ﻲ. ، ﻫﻢ. دﻟﻲ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان. ﻛ. ﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، از ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي … ي.
ﺳـﻨﺠﺶ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و اﺑﻌـﺎد آن و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻫﺎي. زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ . ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺳﻴ. ﻮﻧ. ﺎﺗﺎن. و ﻓﻜﻦ. 1. )2002(. ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ. ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،. ﻟﻨﮕ.
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر …
– ذخیره شده – مشابه
در ارتباط با جامعه مورد مطالعه یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شد که با
استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری و نرم‌افزار آماری Spss/pc
مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق
نشان می دهد که در فرضیه اصلی تحقیق بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک در

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
… بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات ۸۱; بررسی
نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان ۸۲;
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) ۸۳; تابع متغیر مختلط ۱
۸۴; تصفیه آب ۸۵; تعارض وماهیت آن ۸۶; تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی
۸۷ …
[PDF] تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی-اجتماعی در بهبود سلامت روان معلمان مقطع
– ذخیره شده
در ايـن راسـتا، پژوهـش حاضـر بـه بررسـی تأثيـر آمـوزش مهارت هـای هيجانی-اجتماعـی در
بهبـود. ســامت روان معلمــان مقطــع … )20 زن و 41 مــرد( و ابزارهــای ايــن پژوهــش پرســش
نامــه ی هــوش هيجانــی بــار-اون و ســامت. عمومــی بودنــد. آزمودنی هــا در … رابطــه ی
مثبتــی بيــن مهارت هــای هيجانی-اجتماعــی معلمــان و ســامت روانــی آنــان یافته هــا:
وجــود دارد.
[PDF] رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی چکیده
– ذخیره شده – مشابه
تواند با این عامل ارتباط داشته. باشد، بسیار ارزشم. ند است. از این رو،. هدف. ا. صلی.
این تحقیق تعیین رابطه. ی. بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از. دیدگاه. مدیران.
ورزش. ی. بود . جامعه. ی. آماری این پژوهش. ،. شامل کلیه. ی. مدیران وزارتخانه. ی. ورزش و
جوانان،. کمیته ملی. المپیک و پار. ا. المپیک، آکادمی ملی. المپیک و فدراسیون. های
ورزشی.
[PDF] تحلیل همبستگی هوش اجتماعي و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
از توانایی به کارگیری مهارت های ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهای
اجتماعی …. بوده و بین هوش عاطفي و اثربخشي سازماني رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین
هوش عاطفي. )1387( نیز با بررسي غفاريتوان تبیین و پیش بیني اثربخشي
سازماني ….. پایان نامه کارشناسی رابطه بین هوش اجتماعی و فرهنگی با اثربخشی
سازمانی.
تحقیق و مقالات روانشناسی – مطالب ابر پایان نامه ارتباط میان رضایت …
– ذخیره شده – مشابه
20 ا کتبر 2015 … پایان نامه ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان شامل 80 صفحه مربوط به
رشته روانشناسی و همچنین مشاوره می باشد فایل پایان نامه مربوطه به صورت Word می …
پاسخ به این سوالها بر لزوم بررسی عوامل ملی ( مهارتهای هیجانی ) که تصور می شود
موفقیت فرد را تعیین می کند ، دخالت دارد . به سرعت روشن شد که کلید …
,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
– ذخیره شده – مشابه
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری مدیران – پارسینه
– ذخیره شده – مشابه
13 آگوست 2012 … مهارت مدیریت بر هیجانات، فرد را قادر می سازد تا نقاط مثبت و منفی را در خودش و
دیگران مشخص نماید و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد. امروزه افراد
را به … در این مقاله رابطه بین دارا بودن هوش عاطفی مدیران و ارتباط ان با سبک رهبری
انان با توجه به سیستم4 گانه رهبری لیکرت بررسی شده است. هوش عاطفي
رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه‌های …
– ذخیره شده
هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و توانمندسازی کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهرستان تبریز به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر با
روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کتابداران کتابخانه های
دانشگاهی شهرستان تبریز با نمونه 136 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعیین
گردید.
[PDF] بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل …
– ذخیره شده – مشابه
هیجانی و بررسی ارتباط آن با متغیرهای مختلف. انجام پذیرفته است. یکی از چالش
برانگیزترین. حوزه های کاربرد هوش هیجانی، نقش آن در زمینه. اعتالی محیط های کار می
باشد. آقایار و شریفی هوش هیجانی را به عنوان. رویکردی نوین برای ارزیابی و درک
رفتارها،. نگرش ها و مهارت ها دانسته و معتقدند که هوش. هیجانی و رشد کارکنان دست در
دست …
تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی2 – پايگاه دانلود رایگان کتاب
– ذخیره شده – مشابه
برای ایجاد ارتباط بهتر باید به تحلیل چگونگی ادراک فرد گیرنده از نوع پیام
پرداخت و درک پیام را از بُعد شناختی وی بررسی نمود (رئوفی، ۱۳۷۸). ….. هدف کلی این
تحقیق، تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در
بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه ی
الگوی …
دانلود پایان نامه:رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي …
– ذخیره شده
عنوان : ارتباط هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان امور
مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس … پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.
) ….. هوش هيجاني نوع استعداد عاطفي ا ست كه تعيين مي‌كند از مهارت‌هاي خود چگونه به
بهترين نحو ممكن استفاده كنيم و حتي كمك مي‌كند خرد را در مسيري درست به كار گيريم.
[PDF] ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫ
– ذخیره شده
30 ژانويه 2011 … آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻫـﻮش ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. : ﺧﻮدآﮔـ. ﺎﻫﻲ، ﺧـﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ،. ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ،
ﻫﻤﺪﻟﻲ و. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن راﺑﻄـﻪ. ﻣﺜﺒـﺖ … ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮ. ي. رﻗﺎﺑﺖ آﻳﻨﺪه را ﻣﺪﻳﺮاﻧ. ﻲ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ و. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد. ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮ. ار. ﻛﻨﻨﺪ. در. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ. ﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﻜﻳ. ﻲ.
پایان نامه بررسی نقش هوش هیجانی در افزایش بهره وری نیروی انسانی
– ذخیره شده
19 ا کتبر 2017 … هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می کند از مهارت های خود چگونه به
بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند فکر را در مسیری درست به کار …
با توجه به ویژگی های تعریف شده در ارتباط با هوش هیجانی، این تحقیق به دنبال
بررسی رابطه و اثر این جنبه هوش بر بهره وری منابع انسانی می باشد.
[PDF] بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی )مطالعه موردی دانشگا
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر با هدف» بررسي رابطه بین هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی
کارکنان دانشگاه. شیراز « به روش … ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش
نامه هوش هیجانی شرینگ)1992( و پرسش نامه. محقق ساخته سرمایه …. توانایی درک حاالت
عاطفی دیگران و مهارت رفتار با دیگران بر اساس واکنش های عاطفی دیگران6همدلی. :
مهارت در …
[DOC] سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه
– ذخیره شده
۲۹, بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی
کارکنان, ارشد. ۳۰, بررسی چالش های اجرایی مدیریت دانش در شرکت, ارشد. ۳۱, واکاوی
مهارتهای مدیریتی و نحوه به کارگیری استراتژی های مدیریت تعارض, ارشد. ۳۲, بررسی
رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری با عملکرد, ارشد. ۳۳, بررسی رابطه هوش …
فروش پایان نامه های ارشد
– ذخیره شده
فروش پایان نامه های ارشد – دانلود پايان نامه,خريد پايان نامه,فروش پايان نامه,پايان نامه
هاي کارشناس.
[PDF] ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ داﻧﺸ – توسعه اجتماعی
– ذخیره شده
1 نوامبر 2016 … ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣ. ﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم … ﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺮورش. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. ﭼﺸﻢ. ﮔﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي: ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،.
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ – آموزش پست بانک
– ذخیره شده – مشابه
1. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ. )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ(. ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻧﮋﺍﺩ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. :
ﻣﺤﻘﻖ. ﺩﺭ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺩﺭ. ﺻﺪﺩ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻭ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺟﻮ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ. ﻫﻮﺵ. ﻋﺎﻃﻔﻲ.
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ….. ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﻜﺎ. ﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﻲ. ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺁﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ. ﺑﺮﺩﻧﺪ . ❒. ﻛﻮﺥ،. 2008. ﺩﺭ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺧﻮﺩ. ﺑﻪ. ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ﺑﻴﻦ
. ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ.
[PDF] های های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی های مهارت … – نظام ها و خدمات اطلاعاتی
– ذخیره شده – مشابه
هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه. میانگین مؤلفه. های مهارت. های ارتباطی و ارتباط آنها
با ویژگی. های جمعیت. شناختی. در کتابداران کتابخانه. های دانشگاه اصفهان و … های
مهارت. های ارتباطی کتابداران مورد بررسی نشان داد که میانگین همه مؤلفه. های از سطح.
متوسط باالتر بوده و ارتباط. معنی. داری. بین مؤلفه. های قاطعیت و بینش با جنسیت و.
[PDF] بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس
– ذخیره شده – مشابه
بررسی ارتباﻁ بین هوش هیجانی و سبﻚ های مقابله با استرﺱ در پرستاران
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پﺰشکی شهر کرمانشاه ……..51. معصومه رستمی،
…. هوش هیجانی مجموعه ای از مهارت های غیر شناختی است که بر توانایی های فرد در
رویارویی با خواسته ها و فشارهای مقدمه: ….. این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی
ارشد روان پرستاری.
[PDF] بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان ا
– ذخیره شده
ﺑﻮده. و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام. ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻦ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ. ،. ﺷﺎﻫﺪي دﯾﮕﺮ دال ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي آن.
ﻫﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑـﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼ. ت زﻧﺪﮔﯽ. ،. ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎرﯾﮕﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ، ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ، ﻧﺎﺷﻨﻮا.
ﻣﻘﺪﻣﻪ.
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با ابعاد رضایت زناشویی زنان متاهل …
– ذخیره شده
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با ابعاد رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل زرین
شهر 1 خدیجه صالحی مورکانی 2 ، فاطمه سلیمانی 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
روان … ، و بین متغیر هوش هیجانی کلی و رضایت زناشویی ارتباط وجود دارد ، به
گونوه ای کوه بوا بالوارفتن هووش هیجانی زنان ، رضایت زناشویی در آنها افزایش می
یابد (افخمی و …
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان
– ذخیره شده – مشابه
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود مدیریت زمان و خودکارآمدی
دانش‌آموزان دختر بود. جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر
مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 91-90 بودند. از این جامعه آماری دو کلاس 20 نفری
جمعاً 40 دانش‌آموز دختر به‌صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه
آزمایش و …
بررسی رابطه بين هوش هيجانی و ميزان اثربخشی اساتيد » پایان نامه …
– ذخیره شده
بررسی رابطه بين هوش هيجانی و ميزان اثربخشی اساتيد پایان نامه هوش هیجانی اساتید
,هوش هیجانی معلمان پروپوزال تاثیر روش تحقیق مقاله پایان نامه روانشناسی هوش … هوش
هيجاني يكي از مهم ترين ويژگي هايي است كه رابطة نزديكي با مهارت هاي ارتباطي دارد ،
به گونه اي كه تفكيك اين دو امري محال مي نمايد. ….. 3-3- تعيين اندازه و حجم نمونه .
[PDF] رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانى با هراس اجتماعى در دانش آموزا
– ذخیره شده – مشابه
برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب
همبستگی پیرسون استفاده شد. نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان
نابینا و ناشنوا و راهبردهای تنظیم شناختی با میزان هراس اجتماعی آن ها يافته ها. رابطه
منفی وجود دارد. … بزرگساالن نیستند و سازگاري عاطفی و مهارت هاي. اجتماعی آنان با
دشواري …
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2013 … بررسی هوش موسیقیایی در یادگیری دانش آموزان … بررسی رابطه بین اثر بخشی
ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادرات هفتگانه آموزش و پرورش ….. روش تحقيق
تعيين رابطههوش عاطفي و مهارت هايارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين
مديران آموزشي و اجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور و ارائه ي …
[PDF] ﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ. اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ http://journal.bpj.ir. دورةﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم، ﺑﻬﺎر.
95. ، ﺻﺺ. 191-216. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :21/04/1394. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :29/01/1395. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ.
ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸ. ﺠﻮﻳﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. : داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس. )
ﻣﻬﺪي اﻣﻴﺮي. 1*. اﻛﺒﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻴﺎن. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : ﻫﺪف. از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش

نقش واسطه‌ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه‌ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای
ارتباطی خانواده و همدلی بود. 300 دانشجو (179 … تأثیر آموزش مهارت تفکر انتقادی در
همنوایی و گرایش به تفکر انتقادی نوجوانان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 91-90.
فصلنامه … پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه
شیراز.
لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی – مادسیج
– ذخیره شده – مشابه
14 نوامبر 2015 … بنابراین می¬توان گفت که درمان با استفاده از حیوانات سبب رشد مهارت¬های ارتباطی،
اجتماعی، روابط متقابل عاطفی و هم¬چنین کاهش رفتارهای کلیشه¬ای و تکراری کودکان
اتیستیک می¬گردد. EBOOK2 …. موضوع پایان نامه: بررسی رابطه عدالت سازمانی و
رضایت شغلی معلمان مدارس عادی،‌استثنایی واستعدادهای درخشان.
[PDF] روحیه کاری و رضایت شغلی کارکنان ، بررسی رابطه بین هوش هیجانی …
– ذخیره شده – مشابه
های. پژوهش: -1. بین هوش هی. جانی و رضایت شغلی كاركنان رابطه وجود دارد. 2. -. بین. هوش
هیجانی و روحیه. كاری كاركنان رابطه وجود دارد. 3. -. بین روحیه كاری و. رضایت شغلی و
هوش …. بررسی رابطه بی. ن هوش هیجــانی، روحیه کاری و. .. 48. نفت. ،. با استفاده از
پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ. ،. كه. ابعاد خودآگاهی. ،. خودتنظیمی. ،.
خودبرانگیختگی.
[PDF] پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه های هوش هیجانی)خوش …
– ذخیره شده
هیچ ارتباط معنادرای بین متغیرهای هوش هیجانی)خوش بینی/ تنظیم هیجان، ارزیابی از
هیجانات، مهارت های اجتماعی. و کاربرد هیجانات( … هوش هیجانی دسته ای از مهارت ها،
استعدادها و توانایی های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را … را نیز دربرمی
گیرد و سازه ی کیفیت زناشویی این سازگاری و رضایتمندی از رابطه را در یک مفهوم
وسیع. ت.
[PDF] ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و – مجله اصول بهداشت روانی
– ذخیره شده – مشابه
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﻫﻮش، ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻄﺢ
ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ،. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰش،. ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد و. ﺳﺎز. ش رواﻧﯽ. ). 5(. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و. ﻋﻮاﻣﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 70. 30 و. درﺻﺪ. وارﯾﺎﻧﺲ. « ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. » را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ). 6(. راﺑﻄﻪ ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎ …
[PDF] منابع و مآخذ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
– ذخیره شده
تعیین ارتباط بین مولفههای کمال گرایی و راهبردهای خود تنظیمی در دانش آموزان،.
ارخودی قلعه نوی، م. … مساله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی،
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و. روانشناسی، … آزادفر، ن. (۱۳۹۰).
بررسی رابطه ادراک روش های فرزند پروری و مذهبی بودن والدین باهوش معنوی دانشجویان
دانشگاه.
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها – واحد رشت

1, نقش خستگی عاطفی در ارتباط بین سو استفاده سرپرست و سکوت سازمانی
باتوجه به رابطه رهبر- عضو در آموزش پرورش شهر رشت, کیانوش رفیعی, دانشکده
مدیریت و …. 32, تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی گری عدالت
سازمانی و ناامنی شغلی(مورد مطالعه: شعب بانک ملّی استان گیلان ), رضا عزت الله زاده,
دانشکده مدیریت …
[PDF] استرس دانش اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي و شيوه هاي …
– ذخیره شده – مشابه
3 ژانويه 2011 … نشان داد که بین مؤلفه هاي هوش هیجانی )خود انگیزي،. خودآگاهی، خود کنترلی، هوشیاري
اجتماعی، همدلی و. مهارت. هاي اجتماعی و ارتباطی( سازگاري اجتماعی رابطه. معنی داري وجود
دارد. فتوحی ). 1393. ( در پژوهشی تحت. عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود )
یکی از مؤلفه. هاي هوش هیجانی( به شیوه گروهی در افزایش توان مقابله.
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران ·
پرسشنامه رایگان تنهایی کودکان … پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ·
پرسشنامه رایگان انتظار از ازدواج ….. پرسشنامه رایگان بررسی (نظریه ذهن) و ارتباط آن
با سن، جنسیت، هوش و نوع تکلیف در کودکان پیش دبستانی · پرسشنامه رایگان
خلاقیت …
[PDF] لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی …
– ذخیره شده
بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت زناشویی زوجین. مراجعه کننده به
مراکز سالمت جامعه شهر بابل در سال. ۵۹۳۶. داراب زاده، فاطمه. ، پدید آور. ۶۵۱. ۵۹۳۱.
فریبا برهانی. بررسی همبستگی دیسترس اخالقی با کیفیت مراقبت پرستاری
پرستاران. شاغل در بخش جراحی بیمارستان. ¬. های. وابسته. به. دانشگاه. علوم. پزشکی
. شهید.
[DOC] فایل برای دانلود – دانشگاه بوعلی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه و رساله. بررسی رابطه خود پنداره و افسردگی در دانشجویان دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ( پایان نامه دوره کارشناسی);
بررسی برتری جانبی مغزی در پردازش محرکهای کلی و جزئی در افراد چپ دست ( پایان
نامه کارشناسی ارشد); مقايسه اثربخشي زوج درماني شناختي رفتاري و آموزش مهارت هاي
مقابله اي در …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
201, آالیز برگشتی جهت تعیین پارامترهای مقاومتی خاک بوسیله الگوریتم ژنتیک,
سید محمد هاشمی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-06-21. 202, بررسی مهارتهای
ارتباطی مدیران در ایجاد خودانگیزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی, افسانه قاسملو,
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری, 1396
-06- …
[PDF] ارتباط هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوا
– ذخیره شده – مشابه
چکیده. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ. هوش هیجانی با. رفتار. شهروندی. سازمانی. است .
جامعۀ. آماری. این. پژوهش. را کارکنان ادار. ه کل. ورزش و جوانان استان خراسان رضوی ). 57.
= … پرسش. نامه. ها. با بهره. گیری از. دیدگاه. های. اصالحی. استادان. مدیریت. ورزشی.
تعیین. شد و پایایی هر. دو. پرسش. نامه. با استفاده. از آزمون آلفای کرونباخ به
ترتیب.
پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم
مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس …. نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش
نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.
مقالات پذیرفته شده – همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی – دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
53, 1042-ICPC, ارتباط مهارت‌های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت
بدنی واحدهای دانشگاه آزاد و پیام نور, مجتبی طاهری, مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته
شده است …. 103, 1098-ICPC, بررسی رابطه هوش عاطفی با سبک های تصمیم گیری
مدیران سازمانهای ورزشی استان فارس, ولی نوذری, مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده
است.
[PDF] qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده – مشابه
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻤﺎره. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﻤﯽ داﻧﺸ. ﺎهﮕ. آزاد. اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن.
222. ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻮﻣﻦ زادهً. دﮐﺘﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮي. ارﺗﺒﺎط. ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ.
172. ﻓ. ﻠﻮر ﮔﺮدي … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎران از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ( ﻓﻨﯽ
دﮐﺘﺮ ﯾﻤﻨﯽ. ، اﺗﻨﺴﺎﻧﯽ و ادراﮐﯽ ) و …. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺑ. ﯿﺮان
ﻣﺪارس.
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
… بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات ۸۱; بررسی
نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان ۸۲;
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) ۸۳; تابع متغیر مختلط ۱
۸۴; تصفیه آب ۸۵; تعارض وماهیت آن ۸۶; تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی
۸۷ …
[DOC] جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.
– ذخیره شده – مشابه
بر این اساس، مدتهاست كه تصور میشود بین مذهب و سلامت روان، ارتباط مثبتی وجود
دارد و اخیراً نیز روان شناسان مذهب، حمایت های تجربی بسیاری را در این زمینه جلب نموده
اند. … این پژوهش درصدد است تا در همین راستا به بررسی رابطه اعتقادات مذهبی اسلامی
و هوش هیجانی به عنوان یکی از زیر مولّفههای سلامت روانی – در مؤسسات آموزشی – که یکی
از …
پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – بررسی رابطه هوش هیجانی و …
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروپوزال. تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. … مهارت و توانایی های
هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش هیجانی مشهورند از جمله پیش بینی کننده های قوی
پیشرفت تحصیلی هستند (پارکر) و همکاران 2004 و بارون 1999) هوش هیجانی اولین
بار در …
بررسی اهمیت هوش هیجانی در مدیریت سازمانهای رسانه ای – انجمن علوم …
– ذخیره شده
20 فوریه 2017 … به اعتقاد گلمن، اگر چه هوش احساسی در کودکی شکل می گیرد ولی مهارتهای مربوط به آن
می توانند در هر سنی آموخته شوند و هیچ زمانی یادگیری این مهارتها دیر نیست. …
فرهنگی و اردشیر زاده (1392) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش عاطفی و
ارتباط گریزی و انتخاب 378 نفر نمونه از کلیه کارکنان صدا و سیمای شهر …
هوش هیجانی پایان نامه رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت از
زندگی هوش هیجانی نظریه گلمن درباره روانشناسی تحلیلی یونگ مزلو راجرز کنشگر
اسکینر. … به عبارتی عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می‌کند و
به واسطه‌ی داشتن مهارت‌های اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه‌ی خوب با مردم می‌شود.
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با خودکارآمدی و نگرش به تغییر سازمانی
– ذخیره شده
هدف اصلی پابان نامه حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با خودکارآمدی و نگرش به
تغییر سازمانی می باشد. … در مهر ۰۶, ۱۳۹۶ در: پایان نامه, مدیریت2 دیدگاه … های
اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بر اساس نظریه شرر و مادوکس، و نگرش نسبت
به تغییر سازمانی بر اساس نظریه دانهام و همکارانش در سه بعد؛ نگرش عاطفی نسبت به
تغییر …
[PDF] تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري مادران داراي كودك عقب ماندة
– ذخیره شده – مشابه
چکيده. بر سازگاري 1هدف پژوهش حاضر، تعيين تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي. مادران
داراي كودك عقب مانده ذهني بود. پژوهش حاضر، از نوع آزمایشــي. مداخله اي است. جامعة آماري
این پژوهش، متشکل از مادران داراي كودك. عقب ماندة ذهني آموزش پذیر مدارس اســتثنایي
شهرستان اردبيل بود. 40. مادر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، از جامعه مورد …
[PDF] کتاب همایش ملی همدان – دانشگاه پیام نور
– مشابه
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و فرهنگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران ادارات
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم ……. 152. ارتباط عزت. نفس با اضطراب.
اجتماعی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت. بدنی استان اصفهان ….. 153.
تعیین شاخص های کیفی دوره های ضمن خدمت دبیران تربیت بدنی با استفاده از روش
دلفی فازی.
پایان نامه رشته مدیریت ( سری اول ) – فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل
اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ،
داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد … پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی تفکر
استراتژیک و زمینه سازی برای بروز پرورش کارآفرینی در کارکنان دریافت فایل …
مقاله در مورد بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي
– ذخیره شده – مشابه
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشوييبا تشكر فراوان از استاد
گرانقدر:جناب آقاي دكتر اعظمي كه راهنما و استاد من در نگارش اين پايان نامه بودند.چكيده.
… بعد از جمع آوري اطلاعات و داده ها آن ها از طريق روش هاي آماري (توصيفي و استنباطي)
همچون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس و ضريب تعيين رگرسيون و .
سایت دانلود
– ذخیره شده
عنوان کامل پایان نامه :رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و
زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمالکاری تحصیلی … کمال‌گرایی:
کمالگرایی نیز با اهمال‌کاری ارتباط دارد و بعنوان گرایش به تعیین معیارها و اهداف
بلند پروازانه برای یک فرد تعریف می‌شود. تقریبا 7% سهل‌انگاران به کمال‌گرایی
بعنوان …
[PDF] اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر اضطراب کارکنان بانک
– ذخیره شده
مهارت های ارتباط ب. ین فردی و روابط انسانی مطلوب مديران و کارکنان باعث ايجاد
احساسات خوشايند و موثر و مثبت در. مشتريان شده و کمک موثری است تا نقش خود را در
انجام … رد بوده که با استفاده از آن می توان به رفتاری قابل پذيرش و آگاهی بخش تا
رسیدن به سطحی از رابطه عاطفی دست ….. پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
تربیتی.
[PDF] سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی ، بررسی رابطه بین ابعاد …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های
دلبستگی در دانش آموزان …. این امر حاکی. از این است که دلبست. گی و الگوهای
ارتباطی خانواده. ،. پیش بینی کننده ی خوبی برای هیجانات و به ویژه هوش. عاطفی. 2.
است . بر اساس نتایج پژوهش های کمپل و …. نحوه نگاه و تعامل فرد با هستی را تعیین
می کند.
[PDF] ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:
– ذخیره شده
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ. ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ. ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻰ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ،

[PDF] رابطه ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایالم
– ذخیره شده – مشابه
سـنجش متغیـر هـوش سـازمانی از پرسـش نامه ی اسـتاندارد »کارل آلبراخـت« و بـراي
سـنجش چابکـی سـازمانی. از پرسـش نامه … سیاســت های عمومــی کشــور را در ارتبــاط
بــا وزارتخانه هــا، مؤسســات و شــرکت های دولتــی و ســایر. دسـتگاه … و بررســی
رابطــه ي هــوش ســازمانی و چابکــی ســازمانی در اســتانداری ایــالم می باشــد؛ بــه
عبــارت دیگــر،.
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با سطح خود کارآمدی – ایران پایان نامه
– ذخیره شده
9 سپتامبر 2017 … پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با سطح خود کارآمدی در
بین دانش آموزان دوره دوم دبیرستان دخترانه بدر شهرستان ماهان انجام شده است. این پژوهش
از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت …. (1393). بررسی الگوی علی هوش اجتماعی،
خودکارآمدی عاطفی و مهارت های ارتباطی. مجله روان شناسی، سال هجدهم، شماره2، …
quiziran.ir | تقویت زبان با استفاده از موزیک- دانلود پایان نامه -دانلود …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی
دانش 210ص. 5,000تومان افزودن به … دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش پیش
دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی. 3,500تومان
افزودن به …. دانلود پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی. 4,000تومان
افزودن به …
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته مدیریت اجرایی
– ذخیره شده – مشابه
مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان بررسی مدیریت
ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت …) بررسی رابطه فرهنگ
… بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت …
رابطه جو سازمانی … تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
[PDF] ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ – ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري راﺑﻄﻪ ﺧ
– ذخیره شده – مشابه
ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري راﺑﻄﻪ. ي ﺧﻮدـ. ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي … 74. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
در ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن. ﻫـﺎ ﺷـﺪه. اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ
ﺳﺎده ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه داده اﺳﺖ . رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺟـﺎي ﺧـﻮد. را در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎز. ﻛﺮده اﺳـﺖ . ﻟـﺬا ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎم. ﻫـﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻳﺎﺿﻴﺎت
در …
اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش هیجانی و مهارت های …
– ذخیره شده – مشابه
8 آگوست 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش
هیجانی ومهارت های ارتباطی بیماران MS. چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر
آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بیماران MS در انجمن
MS صورت گرفته است. بدین منظور انجمن MS عنوان جامعه انتخاب و …
آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی
– ذخیره شده – مشابه
3) پایان نامه بررسی ارتباط بین درونگرایی برونگرایی و انتخاب رنگ رشته
معماری. 4) پایان نامه … 9) پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش
سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس. 10) پایان نامه … 72)
پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد.
بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده
بهداشت کرمانشاه سال تحصیلی 90-1389. … فرضیات یا سوالات پژوهشی, 1: مهارتهای
هوش هیجانی، خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت دارد. 2: مهارتهای
هوش هیجانی و …. پایان نامه کارشناسی ارشد , روانشناسی تربیتی. دانشکده علوم …
[PDF] ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با …
– ذخیره شده – مشابه
مقدمه: پیشرفت تحصیلي متاثر از متغیرهای زیادی است. از مهمترین آنها مي توان به
خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های. تفکر و هوش هیجاني اشاره کرد. این مطالعه با هدف
بررسي ارتباط. خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجاني. با
پیشرفت تحصیلي دانشجویان رشته پرستاری انجام شد. روش. کار: این مطالعه
توصیفي. –.
مقاله تحقیقی : ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان و مردان
– ذخیره شده – مشابه
ماهیت هوش; تعاریف هوش; بهره هوشی; چگونگی کشف هوش هیجانی; هوش عملی و هوش عاطفی-
هیجانی; تأثیر هوش هیجانی در زندگی; هوش هیجانی و سلامت; رابطه هوش هیجانی با سن;
رابطه ای هوش هیجانی با جنس; زندگی با هوش هیجانی; نقش هیجانها در هوش; نظریه های هوش
هیجانی; چگونگی اندازه گیری هوش هیجانی; مهارتهای هوش هیجانی; الف) توانائی شناخت …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣ – فصلنامه علمی پژوهشی زن …
– ذخیره شده – مشابه
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻠﺴﺮ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎت و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ….
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ارﺗﺒﺎط دارد. ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راه. ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي درك، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر، روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،. ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﺗﻮان
و …
[PDF] بررسی تأثیر میزان وابستگی به اینترنت بر مهارتهای اجتماعی در …
– ذخیره شده
رود به برقراری رابطه بیشتری با معلم و دانش آموزان دیگر بپردازند. اما اگر قرار.
باشد افراد به جای برقراری ارتباط با یکدیگر مدام مشغول کار با. رایانه. و اینترنت
باشند و به جای. بهره. گیری. از جنبه. های مثبت آن به اینترنت وابسته شوند، مهارتهای
اجتماعی آنان دچار مشکل. می. شود. دغدغه اصلی. پژوهشگر. برای بررسی. تأثیر.
وابستگی …
بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد …
– ذخیره شده – مشابه
16 نوامبر 2014 … یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و
کیفیت عملکرد مدیران وکارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد . هوش هیجانی سبب
افزایش قدرت کار فردی و گروهی در افراد، تصمیم گیری راحت تر، بهبود روابط با
مشتریان، افزایش خلاقیت افراد در حل تعارض ها و مشکلات و افزایش مهارت های …
[PDF] تبيين رابطه هوش هيجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و دریانوردی
– ذخیره شده – مشابه
23 آگوست 2016 … در عصر حاضر مالك توفیق سازمان ها. دیگر چندان به حجم و نوع سرمایه ها و پشتوانه
اقتصادی آنها. وابسته نیست بلكه به. میزان و انحصاری بودن سرمایه های فكری موجود در
آن سازمان و توانایی. کاربرد و فرآوری آن به عنوان مزی. ت. رقابتی آن سازمان ها در میدان
وسیع و گسترده بازار تجارت و. رقابت. مرتبط می باشد . مدیریت دانش در …
[PDF] تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان چکیده هدف اين …
– ذخیره شده – مشابه
لذا با توجه به اينکه مهارتهای ارتباطی بويژه در فرايند ارتباط رئيس و مرئوس کمتر.
موردتوجه قرارگرفته و ايجاد ارتباط اثربخش هم نيازمند برخورداری از مهارتهای ارتباطی.
است، ضرورت دارد رابطه مهارتهای ارتباطی مديران و رضايت شغلی از ديدگاه کارکنان.
مورد بررسی قرار گيرد تا ضمن تعيين وضعيت مهارتهای ارتباطی مديران، ميزان …
چند نمونه از عناوین پایان نامه های دانشگاه پیام نور – Learning English is …
– ذخیره شده – مشابه
Learning English is easy for you – چند نمونه از عناوین پایان نامه های دانشگاه پیام نور
– – Learning English is easy for you. … v بررسي ارتباط ميان درون گرايي و برون
گرايي و توانايي بكارگيري عوامل انسجام متني در ميان دانشجويان زبان انگليسي
دانشگاه پيام نور ايران … v رابطه بين هوش هيجاني و روشهاي آزمون درك مطلب در زبان
خارجه.
بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران …
– ذخیره شده
هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی و وجود رابطه بین این دو متغیر است. … افزون بر
آن، سازمانها نیز برای موفقیت و کامیابی به آمیزهای از مهارتهای فنی، تواناییهای
شناختی و ویژگیهای شخصیتی نیروی انسانی خود نیاز دارند و مسائلی همچون: درک
دیگران، …
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی
– ذخیره شده – مشابه
11 فوریه 2013 … پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارتهای هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را
تبیین کند نشان می دهد احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند … تعیین
ارتباط هوش هیجانی و تاثیر آن در بهداشت روان. تعیین هوش هیجانی و تاثیر آن در
درپیشرفت تحصیلی. فرضیه های پژوهش: 1- بین هوش هیجانی با سلامت …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
15 فوریه 2014 … 4 نگرش سیستمی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش تفکر محور و
توسعه ی علمی فصل نامه ی علمی- پژوهشی تولید علم ، شماره ی ششم، 1389 5 تحليل
محتواي مهارت هاي اجتماعي – اقتصادي سال اول پيش حرفه اي دانش آموزان کم توان ذهني از
منظر خوانايي با استفاده از تکنيک هاي خوانايي (روش کلوز ، روش بررسي …
[PDF] نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب‌آوری …
– ذخیره شده – مشابه
ﭼﮑﯿ. ﺪه: ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﻪ. ﮔﺬار ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺸﯽ. از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ا. ﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﮏ. زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه، ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ. دارد . ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻟ. ﺪﯾﻦ،. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ، ﺷﯿﻮه.
ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده،. ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. اي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. اﺑﻌﺎد ﻓﺮاﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ. ﯾﻌﻨﯽ. آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ. ﮔﺮي،. و.
ﺗﺎب.
بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان – پروژه …
– ذخیره شده – مشابه
19 جولای 2015 … نتايج: نتايج بدست آمده نشان دادبين تحصیلات و نمره ی کل شادکامی و سلامت روان
ارتباط معناداری وجود ندارد،بین سن و نمره ی کل شادکامی و سلامت روان ارتباط معناداری
وجود ندارد،بین جنسیت و نمره ی کل شادکامی و سلامت روان ارتباط آماری معناداری وجود
نداردوبه طور كلي بین شادکامی و سلامت روان در دانشجويان رشته هاي علوم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *