دانلود کامل مقاله مطالعه شیوه‎های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان

Published on Author adminwebLeave a comment

مقاله مطالعه شیوه‎های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان

مقاله در حوزه علوم تربیتی مدیریت آموزشی می باشد
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

مقاله مطالعه شیوه‎های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 1466

کاربر

معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می‏کند تا مطلبی را به نحو احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند. بدیهی است که در این مسیر مهم‎‎ترین کار توانایی مدیریت واداره کلاس و ایجاد رفتار مطلوب در سایه ارتباط خوب و مؤثر با دانش‎آموز می‎باشد زندگی انسان ها بیش از پیش به یکدیگر مربوط شده است و این امر لزوم برقراری روابط انسانی مطلوب با دیگران و آموزش آن را بیشتر کرده است . کم رنگ شدن مرزهای سیاسی ، فرو ریختن حصارهای فرهنگی ، بسط بزرگ راه های اطلاعاتی ، تبلیغات متنوع و جاذب دانش آموز ، تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی ، تغییر پایگاه و نقشهای پدران و مادران ، وجود بحران های روانی ، … مدرسه و معلم ما را با نگرانی های عمیقی روبرو کرده است . ارتباط انسانی سالم و مؤثر منشأ فرهنگ و زمینه ساز حرکت و ارتقای انسانی است . فقدان یا ضعف ارتباط مؤثر مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است . کاستی در ارتباط انسانی او را در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار می دهد. هر سازمانی از جمله آموزش و پرورش ،‌نیاز به هماهنگی ، برنامه ریزی و رهبری عملیات اعضای خود دارد تا در نتیجه این هماهنگی به اهداف خود دست یابد . و این هماهنگی جز در سایه ارتباط انسانی مؤثر میسر نخواهد شد.

مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان – بهار …
– ذخیره شده
3 روز پیش … معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می کند تا مطلبی را به
نحو احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند. بدیهی است که در این …
مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان
– ذخیره شده
معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می کند تا مطلبی را به نحو
احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند. بدیهی است که در این مسیر مهم ترین ک…
مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان – سیویلیکا
– ذخیره شده
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان –
گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.
دانلود فایل کامل مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با …
– ذخیره شده
سخن روز: قلب زنان نسبت به مردان تندتر می زند اینک شما با جستجوی (مقاله مطالعه
شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان …
– ذخیره شده
2 ساعت قبل … معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می کند تا مطلبی را به
نحو احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند. بدیهی است که در این …
برترین فایل مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش …
– ذخیره شده
21 آگوست 2017 … سخن روز: زردچوبه از سرطان های معده و روده بزرگ جلوگیری می کند محصول دانلودی: مقاله
مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان
برترین پکیج مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با …
– ذخیره شده
برترین پکیج مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان –
دانلود فایل.
مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان – فایل عالی
– ذخیره شده
22 دسامبر 2013 … فایل ورد مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان کاملا فرمت بندی و
تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می … چکیده مقاله:.
پایان نامه رابطه روش تدریس معلم و پیوند با مدرسه در دانش آموزان …
– ذخیره شده
پایان نامه رابطه روش تدریس معلم و پیوند با مدرسه در دانش آموزان دبیرستان مشگین …
و عملکردهای شناختی و عاطفی دانش آموزان بوسیله ویژگی های مدارس شکل می گیرد …
[PDF] ي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻌﻠﻢ، ﻧﺤﻮه آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادر – مجله مطالعات آموزش و …
– ذخیره شده
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﺑﺎ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ … ﻫـﺎي. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ. آﻣﻮزان، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻠﻢ
ا … ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ … ﻫﺎي. ﻣﻬﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻲ. داﻧﺪ . ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ، راﺑﻄـﻪ. ي داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان ﺑـﺎ …… ي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻠﻢ در ﻛﻼس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
داﻧﺶ.
[DOC] مقدمه توانایی و اداره کلاس و ایجاد رفتار مطلوب در دانش آموزان، بخشی مهمی …
– ذخیره شده – مشابه
جو کلاس در هر شرایط بر نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه، مطالعه، تحصیل و حتی …
ولازم است که معلمان با شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباط با دانش آموز آشنا ….
با آگاهی نسبت به اهداف آموزشی و شرایط محیطی، عاطفی و متفاوت سبک های مناسب را
در …
چگونگی ارتباط معلم و دانش آموز | موسسه جغد آبی
– ذخیره شده
22 ژوئن 2016 … در این مقاله به معرفی اصولی روانشناختی می پردازیم که معلم با رعایت آنها … روی ۱۹۶۵
دانش آموز در مورد اثر رفتار معلم روی دانش آموزان مطالعه و مشاهده کرد … یعنی این که معلم
با منش و شخصیت دانش آموز برخورد می کند و موجب عدم … ویژگی های یک ارتباط سالم
…. فرزندپروری (۱۰۴); کارآفرینی (۱۱); مدیریت روابط عاطفی (۱۷) …
[PDF] ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻲ از روﻳﻜﺮد ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در آﻣﻮز
– ذخیره شده
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻲ از روش ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ …
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ … ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎ … درك ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮔﺮاﻳﺶ …
زﻣﻴﻨﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﺎن ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه اي در آﻣﻮزش راه را ﺑﺮاي.
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان – بانک مقاله و تحقیق و …
– ذخیره شده – مشابه
در اين مقاله كوشش شده است يافته هاي عمده اين مطالعات مورد بازنگري قرار گيرد. … به
طور خلاصه مي توان اظهار داشت كه اگر دانش آموزان فرصت يادگيري چيزي را داشته ….
پژوهش هاي زيادي در ارتباط با روش هاي تدريس و آنچه معلمان بايد براي به دست آوردن …..
والدين بايد شيوه هاي مناسبي را براي برخورد با فرزندان پيش بگيرند و آنها را از آغاز

چگونگی ارتباط معلم و دانش آموز – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
8 مارس 2008 … در این مقاله به معرفی اصولی روانشناختی می‌پردازیم که معلم با رعایت آنها می‌تواند در
… <فاندرز> در تحقیقی بر روی ۱۹۶۵ دانش‌آموز در مورد اثر رفتار معلم روی دانش‌آموزان
مطالعه و مشاهده کرد که در بسیاری از … پیامهای معمولی که معلمان در برخورد با دانش‌آموزان
می‌دهند به چهار دسته تقسیم می‌شود:‌ … ویژگی های یک ارتباط سالم‌.
آموزش معلم ها – تبیان
– ذخیره شده
مقاله حاضر نظر استاد توران میر هادی در مورد صفات یک معلم خوب است. … شیوه های
انتقال اطلاعات شغلی و حرفه ای به دانش آموزان; داشتن شغل مناسب از آرزوهای هر نوجوان و
… هر معلمی در دوره تدریس خود ممکن است با دانش آموزان گستاخ برخورد داشته باشد . …
در این نوشتار حد و مرزی ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموز مورد بررسی قرارگرفته
است …
روش های برقراری ارتباط خانه و مدرسه و نقش انجمن و اولیاء – تبیان
– ذخیره شده
2 فوریه 2014 … مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است در ابتدا با ارائه تعریفی از خانواده و اهمیت نقش
… قبلی، فعالیت دانش آموز نقش محرک های درونی و بیرونی و معلم در آن تاثیر دارد. …
می افتد، احساساتی شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولیای مدرسه برخورد کنند.
… هرجا که نیازهای عاطفی کودک تامین گردد، برای مطالعه و یادگیری …
روشهای نوین تدریس ،فنون کلاسداری معلم،پیشنهاداتی به معلمان،زیباوب
– ذخیره شده – مشابه
روش های تدریس ،فنون كلاس‌داري و بررسي نحوه تدريس موفق در کلاس … انگيزه، يا
نحوه ارتباط صحيح با دانش‌آموزان و يا روش‌هاي بالا بردن بهره‌وري در كلاس و افزایش
موفقیت دانش آموزان و معلمان را بيابيم. …. با دانش‌آموزان كه صحبت مي‌كردم اولين
نكته‌اي كه در كلاس‌داري مدنظر داشتند، اين بود كه معلم …. نحوه برخورد معلم با دانش‌آموز (
بعد عاطفي).
مقاله در مورد بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های
تحقیق … تخصصی، اخلاق علمی، اجتماعی، شیوه برخورد با مسائل و مشکلات به طور
مستقیم آموزش … ۱- برخورد خوب معلم با ایجاد انگیزه دانش آموزان رابطه دارد. … ساندرز
بعد از بررسی یافته های مطالعات در این رابطه یک شمای ترکیبی را ساخته است، که
معلم خوب:
مقاله روابط معلمان با دانش آموزان – کافی نت شهروند *پارس آباد
– ذخیره شده – مشابه
11 دسامبر 2014 … معلم به عنوان مدیر کلاس؛ نحوه مدیریت کلاس و برقراری ارتباط با …. «کوهن» درمورد
تأثیرات اولیه برخورد معلم با دانش‌آموزان در تحقیق خود به این نتیجه رسید که … (
مطالعه کتب روان شناسی رشد در این زمینه برای مربیان راه گشاست) . … تبادل
عاطفی از دانش آموزان شخصیت های سالم و کارآمد می آفریند و اتکای عاطفی موجد …
تاثیر روابط انسانی بر یادگیری دانش آموزان – رابطه معلم با خلاقیت …
– ذخیره شده – مشابه
آيا حدود اختيارات معلم در كلاس و شيوه هاي تشويق و تنبيه وي تعريف شده است ؟ … آيا
معلم مي تواند جهت ارتباط عاطفي به منزل دانش آموزانش دعوت شود و آنها را دعوت نمايد؟ …
آيا عكس العمل محبت آميز به رفتار نا مطلوب برخي دانش آموزان از طرف معلم شيوه …
التون مایو از صاحب نظران مدیریت است که مطالعات علمی خود را بیشتر در زمینه انجام
داده …
روزنامه ايران88/11/18: صبر و احترام در برابر دانش آموزان بي نظم
– مشابه
7 فوریه 2010 … در طول همه سال هاي تدريس روش كلاس من، دانش آموز محور بود، شيوه اي كه در آن نسبتاً …
پس از مطالعه نظرات آنها به اين نتيجه رسيدم كه بعضي از دانش آموزان حوصله درس …
كلاس درس، نبود ارتباط عاطفي ميان معلم و بچه ها، تاثير پذيري دانش آموزان از … در
برخورد با دانش آموزان، تعداد زياد بچه ها در كلاس درس، حرف هاي نيش دار معلم و …
روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در آموزش مؤثّر
– ذخیره شده – مشابه
2 آگوست 2009 … در میان مجموعه فعالیتهایی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام می شود … و
همچنین والدین دانش آموزان و افراد دیگری که عشق به معلمی دارند می توانند با مطالعه این
مقاله و … همه ی برنامه های معلم تحت عنوان مهارتهای فرایند تدریس در سه بخش مجزا، …
دانش آموز، عوامل مخل در برقراری ارتباط بین معلم دانش و طرز برخورد معلم با …
عنوان پژوهش:برقراری ارتباط مثبت بین معلم ودانش آموز
– ذخیره شده – مشابه
ارتباطات پسر و دختر – عنوان پژوهش:برقراری ارتباط مثبت بین معلم ودانش آموز –
جامعه شناسی … روش مقاله: مقاله تدوين شده به روش گردآوری است. واژه هاي كليدي.
مديريت كلاس، … جو كلاس در هر شرايط بر نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه، مطالعه،
تحصيل و حتي … پس لازم است كه معلمان با شيوه هاي مديريت كلاس و مهارت هاي ارتباط
با دانش آموزان …
ایجاد انگیزه در دانش آموزان با چند راهکار موفق | چطور
– ذخیره شده
14 مه 2017 … اگر معلم هستید و یا با دانش‌آموزان و فضای آموزشی سروکار دارید، خواندن این مقاله را به
شما پیشنهاد می‌کنم. مقاله مرتبط: چطور به بچه‌ها انگیزه درس خواندن دهیم …. همیشه
فضایی شادی در کلاس ایجاد کنید، با این کار دانش‌آموزان ارتباط بهتری با معلم و …
شیوه باعث می‌شود دانش‌آموزان قبل از کلاس نیز درس را مطالعه کنند و با شوق …
[DOC] روش های فعال کردن کلاس ریاضی چکیده در فضای آموزشی قرن 21 مقوله …
– ذخیره شده
در این مقاله به بررسی روش های فعال کردن کلاس ریاضی پرداخته شده است که عمدتا … و
خشن برخورد کند و امکان فعالیت و آزادی را از دانش آموزان بگیرد ، دانش آموزان در … معلم
قبل از شروع درس باید با دانش آموزان ارتباط عاطفی و دوستانه برقرار کند …. خود از
طریق مطالعه ی کتب مرتبط و نشریات تخصصی و بررسی سایت های مرتبط و به روز.
نقش وتاثیر روابط انسانی در مدیریت – معلم نوگرا
– ذخیره شده – مشابه
در طول تاریخ ،انسان همواره مجبور به برقرار کردن ارتباط با دیگران بوده است هرگاه دو
… انسانی به ظرافت ها و شیوه های خاصی نیاز دارد که علاوه بر طلب دانش ، هنر مهارت های …
به عقیده ی او روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان ها در محیط سازمان می پردازد تا در …
می تواند به اهداف خود برسد که بین مدیر، کارکنان، معلمان ،دانش آموزان و اولیاء اهداف و …
عوامل موثر بر تدريس خوب – روزنامه اطلاعات
– ذخیره شده
15 نوامبر 2015 … روش تدریس باید با رغبتهای دانش آموزان به بازی و حرکت و کنجکاوی سازگار … را که
دانش آموزان ، خارج از موضوع درس مطرح می کنند ، به نحوی با موضوع درس ارتباط دهد …
معلم باید با استفاده از تجارب و اطلاعات همکاران و با انجام مطالعات لازم در زمینه های
روانشناسی و علوم تربیتی ، شیوه ها و راهکارهای برخورد با بی نظمی های …
SID.ir | مطالعه تاثير رفتار معلم بر نظم پذيري دانش آموزان در مدرسه
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقاله: مطالعه تاثير رفتار معلم بر نظم پذيري دانش آموزان در مدرسه … عدم تمايل به
نظم پذيري در مدارس پيامدهاي منفي گوناگون و فراواني براي دانش آموزان در حيطه هاي …
ميان ميزان احترام گذاشتن معلمان به دانش آموزان با نظم پذيري ارتباطي مثبت و معنادار

[DOC] بررسي تأثير جهت گيري فراشناختي محیط هاي یادگیری بر راهبردهاي …
– ذخیره شده – مشابه
در تشويق و حمايت معلم دانش آموزان براي بهبود بخشيدن به فرايند هاي يادگيري شان …
اند كه بين رابطة عاطفي معلم و دانش آموز با پيشرفت تحصيلي فراگيران ارتباط وجود
… استريكيت و ساپله[33] (2002) در مطالعه اي به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان در
طول … با اين حال آموزش مستقيم را نبايد به عنوان يك شيوه آموزشي ناكارآمد تلقي كرد …
[DOC] بسم الله الرحمن الرحیم
– ذخیره شده – مشابه
تشويق نيروها واستعدادهاي دانش آموزان را به كار مي اندازد واستقامت آنها را در كارها زياد …
از يك طرف مشكلات عاطفي وا ختلافات رفتاري را موجب مي گردد واز طرف ديگر رابطه
معلم … معلمان پرخاشگر وهيجاني كه از عهده كنترل رفتار خودشان بر نمي آيند با تنبيه
هاي … 1- عدم دسترسي كافي به منابع كتابخانه اي جهت مطالعات گسترده درباره موضوع.
[DOC] مقدمه – pupul.ir pupuol
– ذخیره شده
ثانیا اشراف معلم برموضوعات درسیمسائل یادگیری فنون و مهارت های تدریس و نیز روش
های تدریس از عوامل عمده اثر بخشی رفتار کلاسی است که مورد مطالعه قرا رگرفته اند.
رفتار کلاسی وارتباط معلم با دانش اموزان با توجه به اینکه مدرسه وکلاس درس سارمانی
….. حیطه عاطفی: هدف های اموزشی و نیز یادگیری در این حیطه بیشتر بر مسائل …
مقاله ای در مورد مدیریت کلاس – کلاس زبان
– ذخیره شده
مجموعه مطالعات دبگر انجام شده توسط سور ۱۹۷۹ اهمیت مدیریت موثر در کلاس را برجسته
کرد … رمز موفقیت در اداره ی کلاس به برنامه ریزی قبلی ارتباط دارد » … معلم نه با
پاسخ کلامی بلکه با اعمال و رفتار به سوال های مهم دانش آموزان پاسخ می … دانش آموز با
نحوه برخورد معلم با آن ها به مفهوم خود پی می برند و الگوهای رفتاری خاصی رایاد می
گیرند …
دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک …
– ذخیره شده
لیست کتاب های الکترونیک رشته روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی مقاله جزوه
منابع علمی تحقیقاتی … SA53- بررسی تأثیر ارتباط عاطفی بر رضایت زناشویی
زوجها … OL2-بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی …
OL44-بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اوﻟﯿﺎ، ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي و – معاونت برنامه ریزی …
– ذخیره شده
آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﻋﺎدي و راﺑﻄﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﺮآﻣﻮزان اﺳـﺖ. … و». « ﺗﻌﺎﻣﻞ اوﻟﯿﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان. » را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: اﻓﺖ ﺗ. ﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺮآﻣﻮز، ﺗﻌﺎﻣﻞ … ﻧﻔــﺲ،
اﺿــﻄﺮاب اﻣﺘﺤــﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه … ﻋﺎﻃﻔﯽ. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،. ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺮك. ﻫﺎي رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺗﺤﺼـﯿﻼت و. ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده، اﺷـﺘﻐﺎل ….. ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺧـﻮش ﺑﺮﺧـﻮرد ﺗﻠﻘـﯽ
ﻧﮑـﺮده.
مشاوره – ارتباط وچگونگی ارتباط با دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
ب – برقرار کردن روابط عاطفی با دانش آموزان و رفتار محبت آمیز به جا و به موقع، … این
نحوه رفتار، به دانش آموزان می آموزد که بر احساسات خود غلبه کنند و به شیوه صحیح،
ابراز عواطف کنند. … معلمان بايد چگونگي استفاده از روش هاي انضباطي و تنبيه هاي
خفيف را … اجتناب از شوخي: برخي ازمعلمان در برخورد با دانش آموزان بدرفتار از
عبارات …
گزارش تخصصی معلمان بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم …
– ذخیره شده
گزارش تخصصی معلمان بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و … با انجام
مطالعات بیشتر و تحول در ارزشیابی سطح دانش و معلومات دانش آموزان را بالا ببرم. …
در این نظریه ،شیوه ی رفتار و کنش متقابل مدیران با زیر دستان مورد بحث قرار می
گیرد. … بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی
مطلوب …
شناخت ویژگی های دانش آموزان – مقاله و پروژه های دانشجویی ، نرم افزار و …
– ذخیره شده – مشابه
داشتن یک ارتباط صحیح با دانش آموزان در کلاس مستلزم آشنا شدن با ویژگی‌های عمده
رفتاری آنهاست. … را دید می‌زنند و در طول درس معلم را یاری می‌دهند تا نشان دهند که پیش
از او مطالعه کرده‌اند. … معلم در این مورد باید برخورد منطقی و صحیحی داشته باشد. …
ویژگی های دانش موزان در این دوره از نظر بدنی، شناختی، اخلاقی، اعتقادی، عاطفی و
اجتماعی …
مقاله مدرسه و نقش آن در تربیت دینی دانش آموزان | استان قم
– ذخیره شده
5 آوريل 2016 … با توجه به اهمیت مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی و نقش آن در تربیت دینی دانش …
واژگان کلیدی: تربیت دینی، معلم، برنامه درسی، دانش آموزان، دوستان، آسیب ها … «دین
مجموعه ای از آموزه های نظری درباره جهان و انسان و آفریدگار این دو و هنجارهای …. ها، مدیر و
حتی مستخدم مدرسه در ارتباط با دانش آموز قرار دارند بنابراین دور از ذهن …
راه های جذب دانش آموزان به کلاس درس – ابتدایی
– ذخیره شده
13 جولای 2009 … به این معنا که معلم باید از روش های مختلفی در تدریس خود استفاده کند . … در چگونگی
برخورد با دانش آموزان بسیار موثر است که اگر این برخورد صحیح صورت بگیرد …
نحوه صحیح ارتباط با والدین دانش آموزان و توجیه آنها در ایجاد محیطی مناسب برای …
امیدوارم که قسمت دوم این مقاله را هم مطالعه بفرماید. … رشد عاطفی (۱).
[DOC] روش های ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به تحصیل – دبستان خاتم …
– ذخیره شده – مشابه
از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری
… براي رفع اين مشکل بايد از ارتباط با افراد منفي اجتناب کرد و با توکل به خداوند
…. در این تحقیق سعی شده است به مطالعه روش های ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به
… هر پدر و مادر و یا معلمی دوست دارد در دانش آموز ایجاد علاقه ، میل و رغبت به تحصیل را

راهکار – · بهترین معلم دنیا · – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
معلم باید حواس کلیه دانش آموزان را هنگام تدریس به خود جلب نماید ، از انتقال …
بگذارید او لذت و اهمیت این صفت را در ارتباط با دیگران درک کند. ….. آموزش والدين در
زمينه‌ شيوه برخورد با آنها و شيوه‌ كمك كردن به فرزند بيش‌فعال‌شان در انجام كارهاي روزانه
… هر گاه کارهای نیمه تمام یا اصطلاحاً سرمایه گذاری های زخمی، مثل مطالعه ناقص و کار رها
شده، …
[PDF] : ﻗﻲ در ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺧﻼ ﻬﺎي ﺗﻨﺸ ﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴ
– ذخیره شده
ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ. و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻨﺸ. ﻬﺎي. اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻛﻢ ﺳـﺎﺑﻘﻪ … در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻣﺸـﻜﻼت اﺧﻼﻗـﻲ، …. ﺎﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرش
وﻓـﺎدار … رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ زﺑـﺎن آﻣـﻮزان … ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﺷـﺎره
ﻛـﺮده اﻧـﺪ. از . دﻳﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ. ﺗﻨﺸـﻬﺎ. در ﺑﺮﺧـﻲ …… A paper presented at the Annual
Meeting.
[PDF] ﻲ ﺑﺪﻧ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ دروس ﻳﺮ ﺳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻧ
– مشابه
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤـ. ﺎ. ن ﺗﺮﺑﻴـﺖ. ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب. ﺗﻤـﺎﻣﻲ
… ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً. ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ درس ورزش. و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ. ،. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي ﻣﻌﻠﻤـ
….. ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﺗﺮ. ي. در. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤ. ﺎ. ن، ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤ. ﺎ. ن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و. داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﻳﺠـﺎد. ﻣﻲ. ﺷﻮد
…. ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن. ﻫـﺎ. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ داﻧﺶ.
چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند – هم کلاسی
– ذخیره شده – مشابه
3 مه 2012 … چرا برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به …
افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی در
…. ارتباط برقرار کردن با غیرهمجنس در طول تحصیل در سال های آخر ….. در سطوح بعدی،
معلم با شیوه های متفاوتی، تا حدودی کمک متناسب را ارائه می کند.
[PDF] ﺳﺒﻚ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻠﻢ ﺔ راﺑﻄ ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ
– ذخیره شده
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﺳﺎل. ﭘﻨﺠ … ﺳـﺒﻚ رﻓﺘـﺎر رﻫﺒـﺮي ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺎ ﺧﻼﻗﻴـﺖ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان.
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻧﺪ. و. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع. ﻫﻢ. ﺑﺴـﺘﮕﻲ. ﺑـﻮد … داﻧﺶ. آﻣﻮزان. اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ. ﺪﻳآ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﻼس درس، ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻧﺠـﺎم … ﻣﻌﻠـﻢ در ﻧﻘـﺶ رﻫﺒـﺮ. ﺑﺎﻳـﺪ.
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ آن. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار. ﻛﻨﺪ ….. ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ.
Articles – مقالات
– ذخیره شده – مشابه
معلم مهور در چنین شیوه آموزشی دانش آموزان و انتخاب موضوع و روش تدریس دخالاتی
ندارند،معلم … سنتي، آموزش ابتدايي، جو كلاس درس، خلاقيت، ويژگيهاي عاطفي دانش
آموزان … هاي سنجش خلاقيت موجود، موضوع تحقيق بر اساس ادبيات خلاقيت مورد مطالعه
قرار … معلم و دانش آموز، عوامل مخل در برقراری ارتباط بین معلم دانش و طرز برخورد معلم
با چند …
شيوه نوين آموزش و پرورش ابتدايي – فنون مديريت كلاس
– ذخیره شده – مشابه
شيوه نوين آموزش و پرورش ابتدايي – فنون مديريت كلاس – … به پيشنهاد هاي زير فكر
كنيد و سيستم يادداشت برداري خود را بهبود بخشيد. … 1-روحی و روانی و عاطفی …
ارتباط با والدین دانش آموزان گاهی اوقات موجب به دردسر افتادن معلمان می شود. … از این
رو ، نگارش این مقاله و مطالعه ی آن ، به معلمان و مدیران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه
تری …
40 نکته در باب افزایش انگیزه دانش آموزان – بیتوته
– ذخیره شده – مشابه
انگيزه دانش آموزان,انگيزه، حالات دروني فرد است كه موجب تداوم رفتارش تا رسيدن به …
آموزش مسائل جنسی,آموزش جنسی … انگيزه ارتباط مستقيم و مثبت با پيشرفت
تحصيلي دارد. … تأثير معلم يا مربي واقع مي‌شود، سعي بر آن است كه با افزايش
انگيزه دانش‌آموزان … 18 – شيوه‌هاي تدريس را از سنتي به شيوه‌هاي روز تغيير داده و با
استفاده از …
پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری و اداره امور کلاس ۵۶ …. می باشد و آماده
سازی معلم برای کلاس درس و نحوه برخورد او با دانش آموزان، شیوه تدرس توجه … فرایند
تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش
اساسی دارد. … ارتباط آن را با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن نماید و راه را برای
مطالعات و …
moje darya – راههاي برقراري ارتباط مربيان با اولياء دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
اين همكاري دانش آموزان را نيز متوجه مي سازد كه بين خانه و مدرسه جدايي نيست و تضاد و
… است ضمن مصاحبه با اولياي دانش آموزان در مدارس مختلف سوالاتي در زمينه هاي زير
مطرح نمود: … با اينكه معلمان به لزوم ارتباط با خانواده واقفند اما گاه هنر و مهارت لازم را در
… بدين ترتيب اوليا نه تنها از احساسات و واكنشهاي عاطفي خود در برخورد با مسائل …
شیوه های مطلوب کار با دانش آموزان ضعیف – بچه هاي دبستان
– ذخیره شده – مشابه
بچه هاي دبستان – شیوه های مطلوب کار با دانش آموزان ضعیف – آموزشي – بچه هاي دبستان.
… در برخورد با دانش‌آموزان ضعيف چه كنيم؟ 1. … ارتباط با اولياء، مدير، مربيان، معلمان
راهنما و مسئولان امر (همياري خانواده به منظور موفقيت در تداوم كار … حاصلي در برنخواهد
داشت، روابط عاطفي ايجاد محيطي فعال و سالم در كلاس درس بسيار حائز اهميت است. 5.
رابطه جو عاطفی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – پژوهشگران …
– ذخیره شده – مشابه
این وبلاگ به منظور به روز رسانی معلمان توسط مقالات علمی جدید می باشد … بررسی جو
عاطفی کلاس درس دانش آموزان و میزان رابطه آن با پیشرفت تحصیلی از جمله
موضوعاتی … شیوه های رهبری معلمان در کلاس درس را می توان به سه دسته تقسیم کرد: …
7-معلمان با مطالعه منابع جدید، مطالب تازه و غیر رایجی را به دانش آموزان عرضه کنند و از
افکار …
«بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه …
– ذخیره شده
5- بین مکانیسم های تشویق و تنبیه و رفتار انضباطی دانش آموزان در مدارس رابطه
معناداری وجوددارد . … دانش آموزان از طریق برنامه های درسی و به ویژه برنامه درسی پنهان با
انواع دانش علمی، … در چند دهه اخیر برنامه ی درسی پنهان نقش محوری ویژه ای در مطالعات
مربوط به …. در این تحقیق شقوق مختلف شیوه های انضباطی سنتی وتکنیک های جدید

[PDF] آموزان تحصیلی دانش اشتیاق بینی پیش در خانواده عاطفی جو و پذیری …
– ذخیره شده
اند. عواطف مثبت و. جو عاطفی خانواده. با مولفه. های اشتیاق یادگیری مرتبط است … با.
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون. چندمتغیری. به شیوه گام به گام ….
دانش. آموزان. و معلمان. به. تأیید. رسیده. است. هیجان. پذیری یک ویژگی. فردی است که
…. در مطالعه. ای. با. هدف. بررسی. ارتباط. چهار. هیجان. تحصیلی اضطراب،. ماللت،. لذت.
دانلود مقاله کامل درباره تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش …
– ذخیره شده
دانلود مقاله کامل درباره تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان لینک
پرداخت … برقراري ارتباط صحيح و مطلوب با كودكان ، نظم بخشي به رفتار و ايجاد
عادت هاي خوب در آنان مستلزم نگرش درست و وجود ارتباط مستمر ميان والدين و معلمان و
داشتن … يا تنبيه ومنعيت اقتصادي و محيط عاطفي خانواده ، ميزان سواد والدين بر
پيشرفت …
مقاله اختلالات رفتاری و عاطفی نوجوانان و راهکارهای برخورد صحیح با آنها
– ذخیره شده – مشابه
مقاله اختلالات رفتاری و عاطفی نوجوانان و راهکارهای برخورد صحیح با آنها … مدارس ما چه
امکانات ، ابزارها و تخصص هایی برای مواجهه با انواع مشکلات دانش آموزان دارند؟ … مطلبی
از یک آزمایش را از مقاله ی “دکتر محمدرضا عبدی مشاور خانواده ” مطالعه کردم که آوردن آن …
یا برادر ها ، همکلاسی ها ، معلمان و دیگر افراد در ارتباط با نوجوان ، داده های اولیه خود را.
بررسی نقش شخصيت و رفتارهای اخلاقی دبيران معارف اسلامي در …
– ذخیره شده – مشابه
10 نوامبر 2010 … از مهم‌ترين ويژگي‌هاي دانش‌آموزان متوسطه، الگوپذيري از معلمان درس معارف اسلامي است.
… شيوه درست و مؤثر برخورد و تعامل دبيران معارف اسلامي با دانش‌آموزان بپردازد. …
است، در اين مقاله به بررسي نقش شخصيت و رفتارهاي اخلاقي دبيران معارف اسلامي …
دانش‌آموزان مقطع متوسطه به مثابه افرادي كه ارتباط مستقيم و با دبيران …
list مقاله مطالعه شیوه های برخورد و ارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان – غنچه
– ذخیره شده
مقاله مطالعه شیوه های برخورد وارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان مقاله در حوزه علوم
تربیتی مدیریت آموزشی می باشد دسته بندی علوم تربیتی بازدید ها 0 فرمت فایل
doc …
اخبار سمینار روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
– ذخیره شده
10 مه 2016 … در روند انگیزش درسی دانش آموزان، بر انگیزه های درونی تأکید بیشتری … بناء
انگیزش با یادگیری ارتباط دارد و انگیزش مقدمه برای یادگیری … درباره تاثیر
انگیزش بر یادگیری، پژوهش های زیادی انجام شده است و مطالعات نشان داده است که: دانش
آموزانی … هدف عمده ی فعالیت‌های پرورشی معلم یا مربی این است که دانش‌آموز به …
آموزش با نگاهی نو – تدریس موثر در کلاس های درس
– ذخیره شده
برای همین است که یک معلم باید طوری تدریس کند که هم دانش آموزان تیز هوش و زرنگ
درک … بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی
مطلوب به … به گونه‌ای است که توجه هر مشاهده کننده‌ای را در نخستین برخورد به خود جلب
می‌کنند. ….. 16- از نظر دانش آموزان معلمي كه از شيوه هاي يادگيري از طريق همياري در
آموزش …
تحقیق تاثیر رابطه والدین در رفتار دانش آموزان | جاست مقاله
– ذخیره شده
21 مارس 2017 … دانلود تحقیق تاثیر رابطه والدین در رفتار دانش آموزان کودک در ابتدای ولادت گریان …
انگیزه های عاطفی و هیجانی یکی پس از دیگری در کودک بروز کرده و زندگی او … که
رهبرش یک معلم سنتی باشد که می کوشد از طریق سخنرانی دانش و معرفت …. تأثیر
فراوان دارند (محمد علی سادات، شیوه های برخورد با کودکان، 1374، تهران).
میگنا – بادانش آموزان صحبت کنیم؟!
– ذخیره شده – مشابه
1 ژانويه 2013 … ميگنا- در این مقاله سعی شده است تا،با استفاده از کتابهای مربوط به علوم … شیوه
رفتاری والدین با دروغ کودکان … ازآنجا که ارتباط بین معلم و دانش آموز،موضوعی
بسیارکلی می باشد،بنابراین در این مقاله تنها … دکتر بهرام طوسی درکتاب مهارت های
مطالعه علت این امر را اینگونه بیان کرده اند: … حالات عاطفی صدارعایت شود
[PDF] ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ و ارﺗﺒﺎط آن و ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨ
– ذخیره شده
ﺑﺎ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ … 400.
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب. ﮔﺮدﻳﺪ . داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻛﻼس. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد.
10831 … of Mohaghegh Ardabili (zahed@uma.ac.ir). درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :23/12/90 -. ﭘﺬﻳﺮش
ﻣﻘﺎﻟﻪ …. ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. )059/0 (. و ﻳﺎدﮔﻴﺮ. ي ﻋﺎﻃﻔﻲ. )49/0 (. ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ .
اﻳـﻦ.
جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان …
– ذخیره شده
10 سپتامبر 2015 … .در مقاله حاضرپس از ذکر مقدمه اي چند درقسمت تجزيه وتحليل مطالب به ترتيب به …
مشاورتحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به … از اين
رو ، مشاور تحصيلي با همکاري معلم و خانواده و مسئولان مدرسه مي توانددانش … مطالعة نظام
هاي آموزشي جهان نشان مي دهد که از خدمات راهنمايي و مشاوره به عنوان …
[PDF] گزیده هایی از روش های یاددهی و یادگیری
– ذخیره شده – مشابه
این تعامل در ارتباط برقرار کردن معلّم با دانش آموزان، دانش آموزان با معلّم، دانش … که
کتاب ها و مقاالتی را که در زمینه روش های یاددهی و یادگیری نوشته شده است مطالعه ….
دانش آموزان را به اظهار نظر و نقد کارهای یکدیگر )انشاء، مقاله، سؤال های امتحانی، نقاشی
و . … به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی که در این کتاب آمده …
مقاله نقش معلم در سلامت روان دانش آموز | مقالات VIP
– ذخیره شده
3 جولای 2017 … بخشی از مقدمه: نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست، … است به
شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند. … بالغ و
قابل اعتماد برای دانش آموزان 3ـ تاثیر گذاشتن برخورد با دانش آموزان در … هدف اصلی
این تحقیق مطالعه شیوع آکنه، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و …
وبلاک شخصی – بر رسي رابطه عملكرد تحصيلي دانش آموزان با سبك هاي …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش « بررسی رابطه عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنان» به
منظور … 1- بین سبک یادگیری عاطفی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود ندارد. … در
پاسخ دهی ندارند بنابراین بیشتر اوقات در حال مطالعه هستند، تعدادی از دانش آموزان تند
، …. نمودن روش تدريس معلمان با سبك يادگيري دانش آموزان و فعاليت هاي كلاسي آنان به
منظور …
[PDF] ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ و ﺟﻮ ﮐﻼس ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﮔ – علوم تربیتی

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ … داﻧﺶ. آﻣﻮز ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺷـﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه. ي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه … ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط … ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ي ﻗﺒﻠـﯽ،
درﯾـﺴﻦ و اﺳـﻠﯿﮕﺮز. (. 2000. ) ﺑﺎ ﺗ. ﺄ. ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ … ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس.
[PDF] ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ – مجله رشد
– ذخیره شده – مشابه
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ….
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑﺤﺚ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺭﺍ …
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 60 ﻛﺘﺎﺏ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ، 12 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﺩﻩ
…. ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ …. ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ.
آگاهی گروهی – رفتار معلم چگونه بايد باشد
– ذخیره شده – مشابه
يا حدود اختيارات معلم در كلاس و شيوه هاي تشويق و تنبيه وي تعريف شده است ؟ … آيا
معلم مي تواند جهت ارتباط عاطفي به منزل دانش آموزانش دعوت شود و آنها را دعوت نمايد …
آيا يك معلم رفتار توهين آميز دانش آموز را بايد با شدت وحدت پاسخ دهد؟ …. بود اما
مطالعات بعدی هم به این نتیجه کلی رسید که انتظارات معلم، غالباً عملکرد و …. مقالات
موضوعی.
[PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ
– ذخیره شده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره. اﺑﺘﺪاﻳﻲ. ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ. 1. ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ
ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ اي … ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ. 1 Lee …
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﺪه، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ. اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ … ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي
ﻋﺎﻃﻔﻲ، … ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻫـﺪاﻳﺖ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ و. روﺷﻦ
ﺳﺎزي …
دانش آموزان معلم مقتدر را دوست دارند | روش تدریس
– ذخیره شده – مشابه
2 ژوئن 2016 … 8 راهكار براي ايجاد نظم در مدرسه با استفاده از اقتدار|دانش آموزان منظم|معلم مقتدر دانش …
تکنیک های کاربردی تدریستمام مقالات روش تدریس …. ی چگونه اسم افراد را به خاطر
بسپاریم رو در سایت روش تدریس مطالعه کنید. … به عنوان مثال یک معلم مقتدر می
توانید خیلی سریع دستور توقف رفتار بی ارتباط با تکلیف را بدهد …
مقاله نقش معلم در سلامت روان دانش آموز | لئودانلود
– ذخیره شده
17 آگوست 2017 … مقاله نقش معلم در سلامت روان دانش آموز بخشی از مقدمه: نقش معلم در تربیت … چنانچه
نیاز به مقاله رایگان دارید با ما ارتباط برقرار کنید؛ تلگرام: @RequestedArticles
… است به شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند.
… در برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون است.
بررسي ويژگي هاي رواني دانش آموزان مشكل دار و چگونگي برخورد معلم با …
– ذخیره شده – مشابه
معلم و اطرافيان رفتارهاي رواني و اجتماعي كودكان شكل مي گيرد و اركان و پايه هاي … با
مطالعه و بررسي ويژگي ها و علائم رفتاري انواعي از دانش آموزان و نحوه ي برخورد معلم …
در اين پژوهش به بررسي ويژگي ها و چگونگي برخورد معلم با ده نوع دانش آموزان مختلف
پرداخته ايم. …. 7 – به او كمك كنيد تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار كند .
[PDF] پیش بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی اجتماعی کالس و …

12 مارس 2017 … مطالعــه نشــان داد کــه جــو روانی-اجتماعــی کالس درس و اضطــراب اجتماعــی … مهارت هــای
ارتباطــی را در دانش آمــوزان مقطــع متوســطه پیش بینــی می کنــد. … شــفاهی و
کالســی را نیــز بــه عنــوان یکــی از شــیوه های … از کالس، انــدوه و افســردگی دانش
آمــوزان، برخــورد … نوجوانــی بــا مشــکالتی در ابعــاد شــناختی و عاطفــی در.
[PDF] آﻣﻮز ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت. اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻌﻠﻢ. داﻧﺶ. آﻣﻮز ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ. اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻮراﻧﻲ. 1 …
ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴـﺎن. ﻓﺮدي ﻣﻌﻠﻤﺎن رﻳﺎﺿـﻲ. و داﻧﺶ. آﻣﻮزان. و. راﺑﻄﺔ آن. ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﺪ ….. ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ. آﻣﻮزان. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻴﺎن. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﭼﻴﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم داده
.اﻧﺪ ….. ﺷﻴﻮه . ﻓﺮﺧﻲ. آزادي، ﺻﺪﻳﻘﻪ . (. 1384. ). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان.
آموزش و خانواده – کاربردهای نوین آموزشی در مدارس
– ذخیره شده – مشابه
در مرحله بعد خلأ آرمانی و فرهنگی موجود را با جلوه های پر زرق و برق پر کند و نسلی
وابسته به بیگانه … گاهی اوقات تاخیر زبان و یا نارسایی تکلمی‌ در کودکان منشا
عاطفی و هیجانی دارد. …. هدف از این مقاله مطالعه رابطه بین فرهنگ و استفاده از اینترنت
است. ….. 8- عدم برخورد مناسب بعضی از معلمان با دانش آموز پرخاشگر در مقاطع پائین
تر
[PDF] یافته های پژوهش نیازسنجی برنامه درسی اختصاصی مدارس … – nodet
– ذخیره شده
مقاله حاضر حاصل یک طرح پژوهشی است که با استفاده از روش مطالعه میدانی، …
خوشبختانه این شیوه با توجه به تاکید سند ملی برنامه درسی … دانش آموزان الزم اس
ت که دیدگاه معلمان در ارتباط با برنامه درس ی استعدادهای درخشان، مسایل … عاطفی
به وی ژه در دوره راهنمایی )32درصد(، نیاز به انجام فعالیت های ورزش ی )27درصد(،
نیاز به.
پرسشنامه ارتباط و تعامل معلم دانش آموز پرسشنامه QTI | بیست دانلود
– ذخیره شده
11 سپتامبر 2017 … عنوان گزارش تخصصی: بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و … نمودن درس
ادبیات برای دانش آموزان به شیوه ی همیار معلم چکیده: پژوهش در عمل … دانلود مقاله نقش
معلم و دانش آموز در بهره گیری از کتابخانه عین القضات … پاسخ سازگارانه و مؤثر در
برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون است.
آموزش خانواده و اثرات آن بر رفتار دانش آموزان – دبستان پسرانه علمی
– ذخیره شده
حال اگر به هر علتی فرد از برقراری ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی خود ناتوان … در
افزایش سازگاری اجتماعی-عاطفی دانش آموزان تأثیر دارد و نقش بازی می کند؟ … مهارت
های اجتماعی از طریق والدین و معّلم همراه با برقراری ارتباط مناسب و دوستانه با دانش
آموزان. … ی تحمّل ، صبر و حوصله ودقّت نظری که شما عزیزان به این مقاله مبذول داشتید.
مشکلات دانش آموزان (رفتاری، عاطفی، خانوادگی، اختلالات یا بیماریها …
– ذخیره شده
19 جولای 2017 … با ما باشید: کانال مقالات درخواستی: @RequestedArticles … یکی از واقعیتهای موجود
مساله اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان است و … ارتباطی با مشکلات رفتاری دانش
آموزان دارد سوالات مطرح شده در مطالعه حاضر بودند. … تعداد صفحات فایل: 17 برقراری
روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و … 4 نحوه برخورد با مسئله.
عوامل موثر دررشد و پرورش شخصیت اجتماعی دانش آموزان
– ذخیره شده
15 دسامبر 2007 … معلم از دیر باز نقش مهمی درپرورش شخصیت اجتماعی و اجتماعی شدن دانش آموزان داشته
است، اما … جنبه های بدنی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و معنوی نیز در جریان رشد مهم هستند. …
از موثرترین شیوه های یادگیری رفتارهای اجتماعی در دانش آموزان به شمار می رود. … ۱)
نوع و نحوه برقراری ارتباط والدین با دیگر اعضای خانواده با دانش آموز.
تحقیق بررسی تاثیر کلاس های پیش دبستانی بر یادگیری دانش …
– ذخیره شده
4 ا کتبر 2017 … نظر به نقش و اهمیت آموزشهای پیش از دبستان در فراهم کردن زمینه های رشد و آماده سازی …
برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش …
ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان … جهانی
انجام شده وضعیت مطالعات در ایران فصل سوم: روش پژوهش مقدمه روش پژوهش …
[PDF] نقــش مشــاوره ای کارکنــان مدرســه در ســامت روان دانــش آمــوزان
– ذخیره شده – مشابه
مقـاله هـای علمـی- مـروری … ایـن پژوهـش کـه بـا هـدف “نقـش مشـاورای کارکنـان مدرسـه
درسـالمت روان دانـش آمـوزان” … گرایــش ارتبــاط بــا جنــس مخالــف، از عمده تریــن
مشــکالت روانــی …. مشـکالت اقـدام کـرد، بـا شـیوه های صحیـح مطالعـه آشـنا شـوند، خـود
را در ابعـاد … معلــم در صــورت آشــنایی بــا فنــون مشــاوره، در مواقــع ضــروری می
توانــد بــا …
مدرســـــــــــه خــــانه ی دوم مــــاست – مقالات وتحقیقات آموزشی
– ذخیره شده – مشابه
23 فوریه 2017 … انجمن مجموعهای از مطالعات یادگیری در زمینه موضوعات آموزشی اساسی و نیز مطالعه ….
برای این کار معلم باید مسائلی را که موجب قطع توجه و ارتباط آموزشی در … 6- شیوه
اصلاح رفتار، یعنی پاداش به رفتار های مطلوب و نادیده گرفتن رفتار های نامطلوب. …
3) ارائه پاسخهای راهبردی به رفتار های نامطلوب دانش آموزان: با استفاده از …
[PDF] هط تأثیر باورها بر یادگیری ریاضی دانش آموزان متوس بررسی الب چند …
– ذخیره شده
که باور به نقش و عملکرد معلم ریاضی در یادگیری دارند با دانش آموزانی که بر این …
معلمان در مورد تدریس خوب ریاضی و یادگیری ریاضی دانش آموزان ارتباط وجود دا … بر
جنبه های شناختی ( اهمیت و تعیین نقش کرداری ) انگیزش و اراده( و عاطفی ) اعتماد ….
ابراز داشتند مطالعه ی باورهای معلمان و تأثیر آن بر روش تدریس نوید بخش بهبود
تدریس.
معلّم نمونه – مشکلات و اختلالات دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
علل اختلال در دست خط دانش آموزان ابتدایی و شیوه های آموزش صحیح و نقش والدین ،
معلمین و … آن ها ممکن است عصبانی، نگران، ،آزرده و ناامید از خود باشند، امّا قادر به
برخورد با این … کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم در ارتباطات کلامی و غیر
کلامی، تعاملات ….. از این رو ، نگارش این مقاله و مطالعه ی آن ، به معلمان و مدیران کمک می
کند تا …
تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش های نوين …
– ذخیره شده
1 دسامبر 2012 … کلاس شيمي با 22 نفر دانش آموز متشکل از بچه های دو روستای متفاوت محبوب … مي
توان با تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان روابط عاطفي بين دانش آموزان هم …. البته
با توجه به فرصت اندک اينجانب چون امکان مطالعه ی همه مقالات و کتب … بنابراين قبلاً
از بچه ها مي خواستم سرود يا شعری را در ارتباط با رودخانه آماده نمايند.
نكته هاي كليدي برای آموزگاران استثنایی در مديريت كلاس درس
– ذخیره شده
24 دسامبر 2013 … انجمن علمي كودكان استثنايي – نكته هاي كليدي برای آموزگاران … ستورالعمل اجرایی
برنامه توان بخشی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه … ویژه نامه دانشجویی سیاه
سپید_تربيت معلم … وبلاگ مقالات روانشناسی …… علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس
درس و شیوه های برخورد با آن …. کمک به آن ها در تهیه و اجرای برنامه ی مطالعه ؛

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *