دانلود کامل مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار

مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 16
فرمت فایل pdf
حجم فایل 389 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

مدیریت استراتژیک:

مدیریت استراتژیك برخورد نظام یافته با یك وظیفه بزرگ و یك مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی كه موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری كند، موسسه را با بستر حركت خودارتباط دهد. مدیریت استراتژیك، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه كه سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه كه از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیك برای كسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاكید می شود: هماهنگ كردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیك در برگیرنده سه مرحله می شود:

…..

استراتژی

……

فلسفه استراتژی

…..

اصول و قواعد رقابت

…….

استراتژی رقابتی

…..

انواع استراتژی ها

…..

سهم بازار

…..

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

دانلود برترین فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها …
– ذخیره شده
13 ا کتبر 2017 … مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه
با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات
نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و …
مدیریت استراتژیک
– ذخیره شده – مشابه
17 مه 2015 … کنترل استراتژیک. به فرایندهایی اشاره دارد که امکان اصلاح و تنظیم مقاصد
استرانژیک ،استراتژی ها و یا در صورت لزوم تغییر برنامه های پیاده سازی را فراهم ….
حرکت های رقابتی یک شرکت بر سایر شرکت ها ی موجود در صنعت اثر گذاشته و موجب
تحریک روابط وحرکت تلافی جویانه شده و رقبا برای در یافت سهم بازار با …
[DOC] برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
– ذخیره شده
درعين حال، بسياري از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند كه بتوانند به طور موثر
برنامه هاي استراتژيك منابع انساني را تهيه كنند. نكته حائز اهميت آنكه لازمه شكل
گيري استراتژيهاي منابع انساني مشاركت و همكاري مديران منابع انساني با مديريت
ارشد سازمان است. همسو سازي و پيوند استراتژيها و مشاركت و همكاري مديران حوزه هاي
مختلف …
[DOC] دانلود فايل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
مديريت استراتژيك سعي براين دارد كه مجموعه اي از دستاوردها و نتايج عملي و اجرايي
خدمات و محصولات دهه اخير در زمينه خدمات مديريتي و برنامه ريزي استراتژيك را مورد …
بازار ها و فناوري هاي جديد و نيز قابليت ساده منجر مي نمايد به نظر پورتر مديريت
استراتژيك استراتژي رقابتي عمل جستجو براي دستيابي به موقعيت رقابتي است
تلاش …
[PDF] ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ
– ذخیره شده – مشابه
9 آوريل 2014 … ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوري در ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺮﻛﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎﻳﺶ در. اﻳﺠﺎد
ارزش ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزار اﺳﺖ ، دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﻣﻲ … در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي. اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ (ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ) ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي از
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و. ﻣﺤﻘﻘﺎن رﺷﺘﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ.
[PDF] بازار – تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد …
– ذخیره شده – مشابه
18 ا کتبر 2010 … های بازاریابي، عملکرد بازار را بهبود مي. بخشند. در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش
. )استراتژی محصول. -. بازار شامل تمایز، رهبری هزینه و قلمرو محصول … رسد هدف محوری
تحقيقات مدیریت استراتژیك درک اثرات اقتضایي استراتژی بر روی عملکرد
شرکت است … ها بتوانند در بازارهای خارجي دارای مزیت رقابتي شده و.
[PDF] اصل مقاله (334 K) – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ. (. ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن. ) ، اﺳـﺘﺮاﺗﮋي. رﻗﺎﺑﺘﻲ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺗﻌـﺪاد. 300. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد. 285. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داﺷـﺘﻨﺪ . از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻮﺷـ. ﻪ. اي. و روش. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺳﺆال. ﻫﺎي
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد. 124. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻤﺎﻳﺰ،. 91. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﻤﺮﻛﺰ و.
بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه …
– ذخیره شده
10-مفاهیم نظری 10 تعریف بیمه 10 موضوع بيمه: 11 نفع بيمه‌اي: 11 فرانشيز: 11
مفهوم خسارت در بيمه 12 تجزیه و تحلیل بازار: 13 انتخاب بازارهای هدف: 13 هیه
ترکیب … هزينه ها 21 منافع 22 گفتاردوم- ويژگي‌هاي برنامه ریزی 26 انواع برنامه
ريزي 26 برنامه‌ریزی راهبردی 27 برنامه ريزي استراتژيك 27 تاریخچه برنامه ریزی
استراتژیک 28
پرتال جامع علوم انسانی – استراتژی رقابتی
– ذخیره شده – مشابه
این کتاب ادعا می‌کند که راه‌حلی را در قبال معضلات قدیمی استراتژیک ارایه می‌کند و
استراتژی را به مهم‌ترین موضوع تفکر مدیریت تبدیل می‌سازد. شروع در سال 1973،
مایکل پورتر، … هر شرکتی که توان مقابله با پیچیدگی‌های بازار را داشته باشد،
می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و سهم خود در بازار را افزایش دهد. پورتر یک حد وسط منطقی را
ارایه …
[PDF] برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی … – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده – مشابه
6 مارس 2007 … ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﺪرﺳـﺖ. ،. ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﺳﻮدآوري ﻗﺎﺑﻞ. ﻗﺒﻮل و ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن. راﺿﻲ
، اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻛﺮد. ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫـﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺮﻛﺖ،. داراﺑﻮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺮد و …
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي وﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺖ . ﻗﺒﻞ از اﻳـﻦ. ﻛـﻪ. ﻣﺪﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، رﻫﺒﺮي ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ. ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳـﺰي.
[PDF] اصل مقاله (1334 K)
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ. ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ. ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺘﻤﻦ ﻭ
ﺍﺳﻨﻞ. 4F. 2. (. 2002:12. ) ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻱ. ﺻﺤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻨﺪ
. ﺗﺎﻣ …. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ. ﺑﺎﺯ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ (. ﻭﺍﻝ،. 1999. )11F. 1 . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ.
[DOC] چكيده
– ذخیره شده – مشابه
2-2-7- انتخاب روش برنامه ريزي. 2-3- استراتژي. 2-3-1-تعاريف استراتژي. 2-3-2-
تدوين استراتژي . 2-3-3- فرايند تدوين استراتژي. 2-4- برنامه ريزي استراتژيك
…. از آن ها و عدم وجود راهنمايي در اين زمينه سازمان هاي متعددي در مسير برنامه ريزي
استراتژيك با مشكل مواجه شده و خسارات قابل توجهي را متحمل شده اند. مباني نظري و
تعاريف …
مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش
– ذخیره شده – مشابه
امروزه سازمان‌های هوشمند، برای فروش، به سطح استراتژیک در سازمان معتقدند؛ چراکه
تصمیمات حوزۀ فروش می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند و بر موفقیت
بلندمدت سازمان اثر چشمگیری داشته باشد. استراتژی فروش چیست و دارای چه ابعاد و
عناصری است؟ همانند اغلب استراتژی‌های سطح کارکردی، درباره ماهیت استراتژی فروش،
اختلاف …
تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های …
– ذخیره شده – مشابه
با وجود پیشرفت‌های تجربی و نظری در زمینه استراتژی- عملکرد؛ هنوز توافق اندکی در
مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش، بهبود عملکرد صادراتی
شرکت‌ها با توجه نوع جهت‌گیری استراتژیک مدیران شرکت‌هاست. جامعۀ آماری مطالعۀ
حاضر را کلیه مدیران شرکت‌های صادراتی فعال استان بوشهر، که مجموعاً تعداد 33
شرکت …
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک | Ali Asghar Rahimi …
– ذخیره شده
28 جولای 2017 … مقاله انگلیسی با ترجمه: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در
مدیریت الکترونیک منابع انسانی · مقاله انگلیسی با ترجمه: چالش ها و استراتژی های
مدیران منابع انسانی جهانی: · مقاله انگلیسی با ترجمه: سازه ها در مدیریت استراتژیک ·
مقاله انگلیسی با ترجمه: استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج …
کتاب جوهره مدیریت استراتژیک – مدرسه کسب و کار ماهان
– ذخیره شده – مشابه
هر کتابی که در ارتباط با استراتژی و مدیریت استراتژیک است به ناچار باید به
چالش کشیده شود. … پاسخ نظری: استراتژی بعنوان یک مفهوم یکپارچه. استراتژی …
استراتژی های شد. مدیریت مبتنی بر ارزش، حفاظت از سهم بازار، محدوده ها و رویکردهای
بازارتان; هفت استراتژی رشد در اجرای استراتژی. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار.
[PDF] آموزش مدیریت استراتژیک : چالش ها و رویکرد ها
– ذخیره شده
های محیط های رقابتی. و پی. چ. یده امروز، نیاز به آمـوزش و تـقویت. مبانی تصمیم گیری
به همراه کسب تجربه عملی در اتخاذ این تصمیم ها ضرورت می. یابد. ،. همچنین. ذکر این
نکته. ضروری است که. رویارویی با چالش های حال. حاضر آموزش مدیریت کار مشکلی
است . هدف این مقاله توضیح چالش ها و. روش های. آموزش مدیریت استراتژیک می باشد . در.
[PDF] ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
– ذخیره شده
ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در دﻧﯿﺎ در ﭼﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ آن. ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ. در اداﻣﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ژاﭘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻣﯽ ﺗﻮان. ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.
[DOC] ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدات – گروه مدیریت علی منیری
– ذخیره شده – مشابه
بقا و دوام سازمان‌ها و همچنين توسعه آنها نيازمند درك به‌هنگام فرصت‌هاي محيطي، تغييرات
در بازار و برنامه‌ريزي استراتژيك و انتخاب استراتژي مناسب و اثربخش است . ….
مبانی نظری پژوهش. 1 – فرای و استونر: برنامه ریزی استراتژیک، یک ابزار مدیریتی
است برای کمک به شرکتهای کوچک ؛ تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات
پیش …
[PDF] ” ” هانگر و ویلن مبانی مدیریت استراتژیک خالصه کتاب : موضوع استاد گر
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم ها و فعالیت ها مدیریتی است که عملکرد آتی یک
شرکت را تعیین می. کند که شامل … ب( تدوین استراتژی: عبارت است از طراحی طرح
های آینده نگر برای مدیریت موثر فرصت ها و تهدیدات. محیطی و ….. ماتریس رشد بازار و
سهم بازار گروه مشاوره ای بوستون: دو مفهوم موقعیت رقابتی نسبی به معنی تقسیم.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان ﺑﺮاي ورود – مطالعات رسانه ای
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﺬﯾﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان ﺷﻮد از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﺣـﻀﻮر. ﻓﻌﺎل. در
ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. اوﻟﻮﯾـﺖ. ﻫـﺎ. وﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮاوان ﭘﯿﺶِ
رو اﺳﺖ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ. ﮐﺪام
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و …. ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑـﺮد.
[PPT] مديريت‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌
– ذخیره شده – مشابه
ايجاد اشتراك استراتژيك در جهت بهبود عملكرد. • دست يابي به مزيت رقابتي پايدار. •
بهترين و كارآمدترين الگوی تدوين استراتژي. • توان تطبيق با مقتضيات مختلف
سازمان، درخواست مديران و امكانات موجود. نظريه دورنما (اميد به موفقيت) ثابت مي كند كه
افراد مختلف براي ارزيابي گزينه ها، اهداف و نقاط مرجعي را مدنظر قرار مي دهند و
رفتارشان …
[PDF] پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت – بندر امام خمینی

استراتژیک. عنوان. : بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت
رقابتی و. بازار محوری بر عملکرد سازمان)مطالعه موردی:اداره کل بنادری. د. ریا نوردی
استان …. ها. در. این. کشور. ها. با. به. کارگیری. نتایج. به. دست. آمده. از. تدوین.
استراتژی. های. منابع. انسانی. به. قابلیت. های. نوینی. در. مدیریت. استراتژیک.
منابع. انسانی. خود.
مدیریت استراتژیک تشریح استراتژی های یکپارچگی – مدیریار
– ذخیره شده
یکی از دلایل اصلی برای اجرای استراتژی های یکپارچگی عمودی و یکپارچگی افقی
این است که بتوان از نظر رهبری در هزینه ها به منافع و مزایایی دست یافت. … هدف این
است که محصولاتی با قیمت پایین تر از شرکت های رقیب به بازار عرضه کرد و بدان
وسیله سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و آنگاه با بالا بردن فروش، تلاش کرد
شرکت …
[PDF] ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا
– ذخیره شده – مشابه
20 مه 2014 … ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ دارﻧﺪ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . واژﮔﺎن.
ﮐﻠﯿﺪي. : اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﺑﯿﻤﻪ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد .1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه،. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ و ﺑ. ﻪ. وﯾﮋه ﻋﻮاﻣﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﻮ. رﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي.
ﻫـﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ. ﮐﻪ.
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … اجرای مدل
ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی
منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (نشریه الزویر) The implementation
of the hybrid …
[PDF] ﭼﮑﻴﺪﻩ
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ‐۱ .۱. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﻳﺮﻱ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ
ﺭﻗﺎﺑﺖ. ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺍﺳـﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫـﺎﻱ ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ، ﻋـﺪﻡ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﺍﺳـﺖ
…. ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ. ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻـﻨﻌﺖ، ﺯﻧﺠﻴـﺮﻩ. ﺍﺭﺯﺵ ﻭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ. ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺰﻳـﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺍﺳـﺘﺮﺍ. ﺗﮋﻱ. ﻫـﺎ. ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ …
[PDF] مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری … – ایران سازه
– ذخیره شده – مشابه
کننده در دنیای کسب وکار کنونی وبه تبع آن افزایش سهم بازار برای سازمان. هلدینگ
وشرکتهای تابعه آن را. به مدیران برای تصمیم گیری وحمایت از استراتژی های فناوری
اطالعات در. تصمیم گیری های کالن سازمانی نشان می دهد . -2. مبانی. نظری. و. پیشینه.
پژوهش. -2. -1. همراستایی. استراتژیك. کسب وکار. و. IT. مطالعات. و. بررسی. ها. نشان.
عملکرد برند – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش تحت عنوان “شناسايي استراتژي هاي آژانس‌هاي گردشگري شهر تهران و
بررسي تأثیر آنها بر عملكرد برند” به بررسی چگونگي تأثير جهت‌گیری
استراتژیک سازمان بر روی عملکرد برند …. با توجه به مبانی نظری مدیریت
استراتژیک، سه مجموعه دیدگاه در رابطه با دستیابی و حفظ مزیت رقابتی قابل
شناسایی و تبیین می باشد.
تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک. – نادر آرمیان
– ذخیره شده – مشابه
10 دسامبر 2013 … به عبارت بهتر مدیران باید بتوانند با دارایی های موجود خود بهترین راه حل های ممکن که
منجر به موفقیت های اقتصادی می شود را پیدا کنند و در بازار رقابتی از حداقل فرصت
ها، حداکثر موفقیتها را بسازند. تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک. تعاریف
مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده …
[PDF] طرح معماري بازار صنايع كوچك

ﺷﻬﺮك. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﱵ اﺳﺘﺎن ﲥﺮان. ﲞﺶ اول. ﲞﺶ اول. : ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎزار. ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎزار. ﳎﺮي. : ﻣﺮﻛﺰ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﲠﺮه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﲠﺮه. وري اﯾﺮان. وري اﯾﺮان …..
ﻫﺎ. و ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزار را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . – 2.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي روﯾﮑﺮدي ا. ﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
[PDF] SplitPDF – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
– ذخیره شده
استراتژی ها هستند. معیار هدف نیز بسوی توسعه مزیت. رقابتی در تمامی خطوط کسب
وکار تغییر یافت. برای توسعه مزیت رقابتی نیز استراتژی های عامی طراحی … سهم
نسبی. بازار با نسبت اندازه SBU به بزرگترین رقیبش اندازه گیری. شده و روی محور
X ها و با مقیاس لگاریتمی نشان داده. می شود، تا با منحنی تجربه سازگاری یابد.
علوم انسانی – فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سِرو,cero.ir
– ذخیره شده
… فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس,مبانی نظری گیاهان دارویی، گیاه بابونه
آلمانی، تاریخ کاشت، روش کاشت,مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها،
استراتژی رقابتی، سهم بازار,مبانی نظری پرخاشگری در کودکان,مبانی نظری بازی،
اسباب بازی، کودک,مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی,مبانی نظری
مدیریت بحران، …
اصول اخلاقی در مدیریت استراتژیک – نمایشگر دسته ای مطالب
– ذخیره شده – مشابه
سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جست وجوی مبناهای
نظری در این رابطه بوده، بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. … تعهد رهبران،
سیاست مداران و مدیران به رعایت امور اخلاقی; استراتژی، سیاست ها و قوانین و مقررات
دقیق و لازم اخلاقی; جو و فضای جامعه و سازمان; سیستم ها و سازوکارهای انگیزشی برای

[PDF] برنامه ریزی استراتژیک – بانک مسکن

میزگرد این شماره از فصلنامه را به موضوع مدیریت استراتژیک اختصاص دهیم. …
چارچوب استراتژی های جدید، ضمن این که حوزه ی مسکن و ساختمان را از مأموریت های اصلی
….. خرید نیستند. پس بانک یا باید سیاست ها و محصوالت و خدمات تعریف شده اش را
تغییر دهد،. یا بازار هدفش را. چالش دوم آن است که سهم بانک مسکن از بازار صنعت
مسکن و …
[PDF] شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از …
– ذخیره شده – مشابه
مواجه هس تند که از جمله آن ها می توان به عدم توجه ب ه عوامل مؤثر بر استراتژی
تجاری سازی جهت. یافتن مناسب … و مدیریت ی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع
فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار به عنوان عوامل. تاثیرگذار … به منظ ور
پاس خگویی به این س ؤاالت، ابتدا به مروری گ ذرا بر مبانی نظری و پیش
ینه مطالعات.
[PPT] مديريت‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌
– ذخیره شده – مشابه
ايجاد اشتراك استراتژيك در جهت بهبود عملكرد. دست يابي به مزيت رقابتي پايدار.
بهترين و كارآمدترين الگوی تدوين استراتژي. توان تطبيق با مقتضيات مختلف
سازمان، درخواست مديران و امكانات موجود. نظريه دورنما (اميد به موفقيت) ثابت مي كند كه
افراد مختلف براي ارزيابي گزينه ها، اهداف و نقاط مرجعي را مدنظر قرار مي دهند و
رفتارشان …
طبقه بندی موضوعی مقالات ISI – مرجع مقالات تخصصی ایران
– مشابه
معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات
پیشین در هر حوزه موضوعی است و اطلاع از سرفصل های نوینی که در مجامع دانشگاهی جهان
مطرح است، می تواند پژوهشگران ما را در پیشبرد اهداف کشور یاری دهد. لذا پایگاه ISI
Articles تا کنون مقالات 10 رشته تحصیلی را در قالب 59 سرفصل عمده و 1431 موضوع

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان – گواهینامه های آموزشی پژوهشی
– ذخیره شده
یکی از مهمترین اهداف مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان، توانمندسازی و
افزایش توان علمی افراد مختلف در سطوح متفاوت علمی (دانشجو، استاد، مدیر، شاغل در
حوزه های … بازار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی و بازاریابی بین الملل،
مدیریت تحول، مدیریت کارآفرینی، رفتار مصرف کننده، تجارت الکترونیک،
استراتژی علم و …
جوهره مديريت استراتژيك :: كتاب در راهكار مديريت
– ذخیره شده – مشابه
پاسخ نظري: استراتژي بعنوان يك مفهوم يكپارچه. — استراتژي. — مديريت
استراتژيك. – پاسخ فرايند محور: برنامه ريزي استراتژيك – دركي سازمان يافته از
فرآيندهاي … استراتژي هاي شد. — مديريت مبتني بر ارزش، حفاظت از سهم بازار، محدوده
ها و رويكردهاي بازارتان. — هفت استراتژي رشد در اجراي استراتژي. – مهندسي مجدد
فرآيند كسب و كار.
[PDF] اﻳﺮان در ﻫﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮرﺳ
– ذخیره شده – مشابه
24 سپتامبر 2007 … ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد. ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻗﺎﺑﺘﻲ. 1. ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﻗﺎﺑﺘﻲ. 2. ، و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 3. ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ. (. Buckley et al.,
1988 . ) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﭘﻮرﺗﺮ، دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮدآوري ﻳﻚ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. در ﺑﺎزار. وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.
: ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛ. ﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ، و. ﻣﻮﺿﻊ. ﻳﺎﺑﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در آن ﺻﻨﻌﺖ .
اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.
[PDF] مبانی مدیریت استراتژیک
– ذخیره شده
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی )هم محیط داخلی و هم محیط خارجی(،
تدوین استراتژی )برنامه ریزی. استراتژیک(، اجرای استرا …. 2 .استراتژی کسب و
کار معموالً در سطح محصوالت یا واحد کسب وکار اجرا می شود و بهبود موقعیت رقابتی
کاالها و خدمات. شرکت در یک صنعت خاص. یا یک بخش بازار خا. ص تاکید دارد. و از.
[PDF] ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﻪ ﺗ – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
23 ا کتبر 2014 … ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط. ﺷﺪه. (. و در اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﮐﻼن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ) ﮐﻨﺎر ﮔﺬا. ﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ب. ) ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮي . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم …. ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. (. ﻫﺎﻧﺎﮔﺎن،. 2002. ). ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. (. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ،. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ. ).
[PPT] بسم الله الرحمن الرحیم
– ذخیره شده – مشابه
استراتژی ها، تعیین خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ریزی عملیاتی. مستلزم تنظیم
آگاهانه اهداف مطلوب سازمان با توجه به مقتضیات محیطی و به کارگیری رویکردی مناسب
برای تامین این اهداف است. در برنامه ریزی استراتژیک ، مدیرخودرا درموجودیت خویش
جستجو نمی کند. مستلزم دید کلان و بدور از افت تنگ نظری و محدود نکردن مدیریت
درتوان …
[PDF] تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی
– ذخیره شده – مشابه
5 مه 2010 … ارزش و با تکیه بر مفاهیم ارزش آفريني فرآيند مديريت استراتژيك را براي موسسات
مالي … در شرايط جديد رقابتي بتوانند استراتژي … استراتژی. مدیریت. ریسک
دركسب. و كار. با ارزش آفرینی. رونق اقتصادي به همراه گسترش بازارهاي مالي موجب شد،
سرمايه گذاران استراتژي. هاي متفاوتي را جهت ساير فعالیت هاي سرمايه …
[PDF] مدل فرآیندی پویایی رقابتی – مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و …
– ذخیره شده
ها به منظور حفظ و توسعه سهم نسبي بازار خود مدام در حال کنش. و واکنش نسبت. به
رقباي خود هستند . در این ميان. ميزان آگاهي، انگيزش و قابليت. هاي. سازمان. هاست. که
منجر به. بقاء، رشد و سودآوري آنها در تقابل با رقبایشان خواهد شد. بر این اساس در مقاله
حاضر، ضمن تبيين. مباني نظري پویایي رقابتي و چارچوب. A-M-C. ، مدل فرآیندي
پویایي …
هزينه يابي هدف: رويكرد تطبيقي – مهندسين مشاور كاين
– ذخیره شده – مشابه
اين محيط تجاري رقابتي، مؤسسات را ملزم كرده است كه محصولاتي را با كيفيت و
مطابق خواست مشتريان، را در حالي¬كه قيمت¬هاي فروش كاملاً توسط بازار تعيين … در
اواخر دهه 1980، هزينه¬‌يابي هدف، با استراتژي شركتها عجين شد و مانند ابزار
استراتژيك مديريت هزينه، براي برنامه‌ريزي سود و نيز براي كاهش هزينه در نظر گرفته
مي¬شود.
برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
برنامه‌ریزی راهبردی برای برنامه‌ریزی مؤثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک
سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً
چگونه خواهد بود و در …. تعیین استراتژیها: به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات
استراتژیک پیش روی سازمان باید اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامه‌ها، اهداف،
طرحها و .
فدک – اصول مدیریت – خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت – علی رضاییان
– ذخیره شده – مشابه
کاربرد نهایی ارائه محصول به بازار و در صورتی که فکر جدید به صورت فراگرد کاری
به وجود آید، فراگرد به صورت یکی از رویه های عملیاتی جاری در آید. ویژگی عمده
فراگرد نوآوری این است که باید بر مبنای نیازهای سازمان و بازار انجام بگیرد. سازمان
های نوآور در ساختار، استراتژی، هدف ها، فرهنگ ها و… همه وهمه به دنبال استمرار خلاقیت و
نوآوری …
[PDF] اصل مقاله – دانش حسابداری
– ذخیره شده – مشابه
ها توصیه می. شود که با طراحی و به. کارگیری استراتژی. های هوشمندانه و هدفمند در
خصوص. تأمین. مالی، عالوه بر کسب. بازدۀ بیشتر. ، بازار محصول را تحت. تأثیر …
رقابت در بازار محصوالت و. هزینۀ. تأمین. مالی شرکت. ها وجود دارد و. آنها. بر این اساس.
تصمیم. های آگاهانه. تری اتخاذ می. کنند. در ادامه مقال. ۀ. پیشینه و مبانی نظری پژوهش.
[PDF] Guidelines for Full Papers – فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های …
– ذخیره شده
ها. براي مصون ماندن. از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاري. با الزامات رقابتی، چاره. اي
جز کسب و تداوم مزيت رقابتی. ندارند. تبیین فرايندي که منجر به بروز مزيت
رقابتی … اين عوامل چه هستند؟ روابط متقابل هر يك از اين عوامل بر. يکديگر چگونه
است؟ و تأثیر هر يك از اين عوامل بر قابلیت. نوآوري به چه میزان است؟ مباني نظري.
قابلیت.
[PDF] اصل مقاله (8757 K) – سیاست نامه علم و فناوری
– ذخیره شده
سازمان های پژوهش و فناوری ایران را عامل مؤثری در رفع مشکلات آن ها و کارامدی شان در
بازارهای مربوطه به حساب : … شایستگیهای بازارگرایی (به عنوان یکی از شایستگی
های کلیدی لازم برای برخورداری از قدرت رقابتی در بازارهای : …. به اعتقاد نارور و
اسلاتر (۱۹۹۰) بازارگرایی قلب تپندهٔ مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و
کسب.
ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی …
– ذخیره شده – مشابه
جهت اجرای اثربخشی این مأموریت حوزه علمیه می بایست الزامات مناسب را در بعد
استراتژی ، ساختار، منابع انسانی، فناوری با توجه به فرصت ها و تهدیدات فراروی و
ظرفیت … امروزه ازدانش مدیریت استراتژیک عمدتاً سازمان‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی
بهره‌گیری می‌کنند و سابقه و میزان استفاده از این نوع مدیریت در بخش فرهنگی به
ویژه در …
مدیریت راهبردی – پایگاه مقالات علمی مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
19 آگوست 2015 … بنابراین ، ابزارهای مدیریتی مانند برنامه ریزی راهبردی ، مدیریت کیفیت فراگیر و
مهندسی دوباره برای این نیاز افزایش یافته اند. این تحقیق درنظردارد تا …. چکیده: این
مقاله به منظور معرفی و تبیین مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بررسی نقش آن در
تغییر و تحول استراتژیک سازمان ها انجام شده است. این مقاله از نوع …
مطالعات مدیریت استراتژیک – نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژی *
– ذخیره شده – مشابه
27 ژانويه 2007 … برای ارایه مدل استراتژی مبتنی بر فرهنگ دومدل هافستد و اشنایدرو بارسو ترکیب
وبراساس این مدل ها , چارچوب نظری پژوهش طراحی شد. چارچوب نظري(مدل …. نرخ رشد بازار.
موقعيت رقابتي. . مدل GE. شرکت جنرال الکتريک. جذابيت صنعت سهم بازار.
ملاحظات اجتماعي و انساني در محيط انساني. مدل SWOT. ويلن و هانگر.
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با …
– ذخیره شده
19 فوریه 2016 … پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. رشته: مدیریت MBA. عنوان: تدوین استراتژی مدیریت
منابع انسانی با بهره گرفتن از دو مدلBSC و SWOT در بیمه ملت ایران …. مطالعه ی
اقدامات جهانی نشان می دهد که جهت کسب مزایای رقابتی و سهم بازار بیشتر توسط
سازمانها، باید بر نقش سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بعنوان …
ادبیات نظری وفاداری مشتری – گروه پژوهشی مدیریت ایران
– ذخیره شده
کاربردهای مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه
تحقیق و… پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها،
استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی. مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
[PDF] خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری با تشکر از دانشجویان …
– ذخیره شده – مشابه
41. ظهور ببرها. 51. رقابتی شدن: بازی کشورها در. سطح کالن. 51. رقابتی بودن
شرکتها: سطح خرد. 51 .8. استراتژ. ی تجاری و استراتژی. تکنولوژ. ی. 55. منظور از
استراتژی چیست؟ 55. طراحی یک استراتژِی. 56. روش های مورد استفاده در تحلیل ها و
تصمیم گیری های استراتژیک. 53. تدوین استراتژی تکنولوژی. 51. قابلیت های
محوری. 61 .9.
[PDF] در‌بازار‌سرمايه‌ايران ) هاي‌خريد‌و‌ادغام‌ بررسي‌انگيزه ‌
– ذخیره شده
27 آگوست 2017 … بررسي و شناسايي ديدگاه مديران ارشد شرکت. هاي خريدار درخصوص مباني. پايه. اي
خريد و. ادغام . بررسي مباني. نظري. و تحقيقات صورت. گرفته بيانگر اين امر است که
استراتژي خريد و ادغام. از استراتژي. هاي کالن شرکت. ها بوده و به کرات توسط شرکت.
ها استفاده مي. شود . در بازار. سرمايه ايران نيز بارها فرايند خريد و …
[PDF] Takeover – بورس اوراق بهادار تهران

ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺬﮐﻮر، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺧﺮﯾﺪ و اﮐﺘﺴﺎب را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ. ﻫﻨﺪد . اﮐﺘﺴﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ داراي
ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ. : o. ﻫﻢ. اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . o. ﻣﺪﯾﺮان. ﺷﺮﮐﺖ. يﻫﺎ. ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﺷﺮﮐﺖ. يﻫﺎ.
ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ . o. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺪف و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻬﻤﯽ، رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﺘﺒﺎه.
[PPT] Business Model for Market Driven Organization from Resource …
– ذخیره شده – مشابه
مقدمه; فصل اول- تعاريف و مفاهيم; فصل دوم- نقش فناوري در خلق ثروت; فصل سوم- عوامل
حياتي در مديريت فناوري; فصل چهارم- الگوهاي جديد مديريت فناوري; فصل پنجم- چرخه
هاي حيات فناوري; فصل ششم- فرآيند نوآوري فناوري. فهرست. فصل هفتم- رقابتي
بودن; فصل هشتم- استراتژي تجاري و استراتژي فناوري; فصل نهم- برنامه ريزي …
مزیت رقابتی (مفاهیم و انواع آن) – رشد ارتباطات هوشمند(راه) – RAH.IR
– ذخیره شده – مشابه
باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویایی های واقعی و عینی رقابت می توان مزیت
رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد: 1. … با مباحث استراتژیک
گفتنی است که اینگونه مزیت ها نمی توانند استراتژیک باشند زیرا انجام برخی امور
به صورت متمایز و نه انجام امور مشابه به صورت بهتر یکی از ضرورت های اساسی
استراتژی است.
آبان ۱۳۹۵ – مدیریت استراتژیک
– ذخیره شده
در این روش دو بعد داخلی قدرت مالی و مزیت رقابتی و دو بعد خارجی قدرت صنعت ( بازار
) و ثبات محیطی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن استراتژی رقابتی آن بنگاه
تحلیل می گردد. در این ماتریس محور عمودی بعد داخلی و محور افقی بعد محیطی کسب و
کار را تجسم می نماید. برای استفاده از این ماتریس از تعدادی از ویژگی ها که بتواند
معرف …
همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش
– مشابه
کنفرانس های مدیریت سال 1395 – کنفرانس های مدیریت سال های گذشته – اطلاع رسانی
آخرین همایش های ملی و بین المللی – خبرنامه – آموزش – اخبار.
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
– ذخیره شده – مشابه
به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی
انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش،
رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه …. مبینی افشار(1377)نیز در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و عملکرد رابطه
معناداری وجود دارد.
بانك اقتصاد نوين – اخبار
– مشابه
معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين گفت: افزايش 75 درصدي سود سهام اين
شرکت در شش ماهه نخست سال 1396 حاصل تدوين و پياده‌سازي استراتژي و تصميم ……
و جمعي از مديران و کارشناسان بانک اقتصادنوين برگزار شد، آخرين مباني مديريت
ريسک تطبيق، الگوهاي شناخت مشتريان، (KYC) روش‌هاي پايش ليست‌هاي تحريم نهادهاي

[PDF] اصل مقاله (8038 K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا
– ذخیره شده
قابلیتهای بازاریابی موجب می شود تا شرکت ها بتوانند متناسب با شرایط بازار،
استراتژی های. مناسب را اجرا کرده و به … بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری،
مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل. رشد، سودآوری و … در یک
محیط رقابتی که مشخصه ی آن کمبود منابع است، ارزیابی و مدیریت عملکردی،. نقشی
اساسی ایفا …
انواع استراتژی‌ در مدیریت استراتژیک – مدیرسان
– ذخیره شده – مشابه
در چه شرایطی این استراتژی ثمربخش است؟ _ شركت بدون مواجهه با محدوديت هاي قانوني
به دنبال نوعي انحصار در بازار باشد. _ رقابت در يك بازار رو به رشد. _ جايي كه توليد
انبوه (اقتصاد مقياس) مزيت رقابتي ايجاد نمايد. _ شركت مورد نظر به علت سوء مديريت
و يا محدوديت منابع وضعيت خوبي نداشته باشد. انواع استراتژی‌ در مدیریت …
مديريت استراتژيك بازاريابي: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های …
– ذخیره شده – مشابه
15 جولای 2012 … همان گونه که از این تعریف استنباط می‌شود در مدیریت استراتژیک برای کسب
موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می‌شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور …
کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع
بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار …
بایگانی‌های ماتریس ارزیابی محصول – فروشگاه برترین پایان نامه های …
– ذخیره شده
Categories آفمسTags بستر طراحی استراتژی رقابتی شرکت, چرخ استراتژی
رقابتی, دانلود پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی, روشهای مورد
استفاده در تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل استراتژیک, طراحی یک استراتژی,
ماتریس ارزیابی محصول, ماتریس پورتفوی شرکت, ماتریس تجزیه و تحلیل رشد
بازار – سهم بازار …
ام اس پی | مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
– ذخیره شده
17 دسامبر 2017 … شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی
که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های
استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های
رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، …
پاورپوینت و جزوه کامل کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید |13446 …
– ذخیره شده
21 دسامبر 2017 … یکپارچگی عمودی به بالا. یکپارچگی عمودی به پایین. یکپارچگی افقی. رسوخ در
بازار. توسعه بازار. توسعه محصول. تنوع همگون. تنوع ناهمگون. تنوع افقی. مشارکت.
کاهش. واگذاری. انحلال. فایل pdf شامل مطالب زیر: فصل اول: ماهیت مدیریت استراتژیک.
فصل دوم: استراتژی ها در عمل. فصل سوم: مأموریت سازمان. فصل چهارم:.
دکتری 97 | سرفصل های درس بازاریابی پیشرفته
– ذخیره شده
17 سپتامبر 2017 … فهرست: فصل اول – پایه های نظری بازاریابی. اجزای چرخه بازاریابی. ابعاد بازاریابی.
گرایش ها و فلسفه های مختلف کسب و کار. تعریف برخی واژه ها. پایه های گرایش
بازاریابی. مدیریت تقاضا. آزمون. فصل دوم – برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی.
استراتژی های رشد. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در واحدهای خودگردان.
استراتژی رقابتی تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا مایکل پورتر …
– ذخیره شده
10 مه 2017 … دانلود کتاب استراتژی رقابتی و تکنیک های تحلیل صنعت و رقیبان اثر مایکل
پورتر – (رشته های مدیریت و مهندسی صنایع). فرمت فایل: PDF … چکیده تحقیق:
بنگاه ها به دنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید، در
بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند. مدل زنجیره ارزش مایکل …
پاورپوینت محیط در مدیریت استراتژیک | ایران فارسی – مقاله
– ذخیره شده
9 دسامبر 2017 … پاورپوینت-مبانی، اصول و تجزیه و تحلیل محیط رقابتی مدیریت استراتژیک
پیشرفته- در 246. … دانلود پاورپوینت د ر مورد مدیریت استراتژیک، در قالب ppt و در
51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: ماهیت مدیریت استراتژیک فصل دوم:
استراتژی ها در عمل فصل سوم: مأموریت سازمان فصل چهارم: بررسی عوامل خارجی …
ثمین فایل | تماس با ما – ثمین فایل
– ذخیره شده
مطلبی مفید برای آنالیز و تحلیل سازه ها […] تاریخ : ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶; بررسی راه زندگی
تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۶; نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی ۳ طبقه ۶ واحدی
نقشه های معماری و سازه یک ساختمان […] تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۶; مبانی نظری مدیریت
استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار مبانی نظری مدیریت
استراتژیک، …
پروپوزال روش تحقیق مدیریت | دانلود پروپوزال آماده پرسشنامه
– ذخیره شده
نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد مدیریت با موضوعات نام تجاری, کیفیت,
اثربخشی, فروش, استراتژی, کار تیمی, رفتار خرید, ریسک, عملکرد, مدیریت دانش,
کارآفرینی, پیاده سازی استراتژی, بانکداری الکترونیک, سرمایه فکری, تفکر
استراتژیک, سودآوری, استراتژی رقابتی, داده کاوی, بلوغ تجاری, هوش تجاری, مدیریت
پروژه, …
پایان نامه بررسی رابطه استراتژی رقابتی ، ساختار سازمانی و عملکرد …
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل.
چکیده. هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار سازمان، استراتژی کسب و کار و به
دنبال آن تاثیر آن ها بر ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت های صنعت غذایی استان تهران با
استفاده از تئوری مبتنی بر منابع است. ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم
هایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *