دانلود کامل فایل پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

Published on Author adminwebLeave a comment

پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی شامل
دسته بندی صنایع
فرمت فایل zip
حجم فایل 1940 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

سیستم های كنترل موجودی

سیستم دسته بندیABC

مدلهای EOQ

تقاضا

انواع تقاضا

كنترل موجودی
Inventory Control) )

سیستم رده بندیABC

مدل حجم سفارش اقتصادی EOQ

مدل پایه EOQ

تغییرات موجودی نسبت به زمان (مدل پایه EOQ)

هزینه سفارش دهی (مدل پایه (EOQ

هزینه سفارش دهی سالانه:

هزینه نگهداری (HC )

هزینه كل (مدل پایه (EOQ

مقدار بهینه سفارش (مدل پایه (EOQ

مقدار بهینه سفارش (مدل پایه (EOQ
هزینه موجودی برای مقدار بهینه سفارش

مدل EOQ با

نمودار موجودی – زمان ( EOQ با دریافت تدریجی)

مدل EOQ با دریافت تدریجی

هزینه های مدل EOQ با دریافت تدریجی

مقدار بهینه سفارش (مدل EOQ با دریافت تدریجی)

مدل EOQ با فرض مجاز بودن كمبود
(The EOQ model with shortages)

نمودار زمان-موجودی (مدل EOQ با كمبود مجاز)

نمودار هزینه موجودی (مدل EOQ با كمبود مجاز)

هزینه های مدل EOQ با كمبود مجاز

هزینه ی كل موجودی (مدل EOQ با كمبود مجاز)

حجم بهینه سفارش و سطح بهینه كمبود موجودی

نقطه سفارش (Reorder point)
نمودار موجودی-زمان (با ذخیره اطمینان)

ارزش مقدار متوسط عامل متغیر

مشخصه های منحنی توزیع نرمال

منحنی توزیع نرمال

مثال محاسبه میانگین وانحراف معیار

مساحت منحنی توزیع نرمال

ذخیره اطمینان (Safty stock)

نرخ مصرف متغییر (با ذخیره اطمینان)

سطح سرویس دهی (Service level)
نقطه سفارش با مصرف متغییر و ذخیره اطمینان

تعداد انحراف معیارها از میانگین (Z)

نقطه سفارش با تقاضاهای (نرخ مصرف) متغییر

نقطه سفارش با تقاضای متغییر و ذخیره اطمینان

نقطه سفارش با زمان حمل متغییر و ذخیره اطمینان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *