دانلود کامل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

Published on Author adminwebLeave a comment

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق دارای 300صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 300

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق دارای 300صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.
عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه.
کلمات کلیدی:

خاورمیانه

دولت جدید عراق

سیاست خارجی

مطالعات منطقه ای

دولت اسلامگرای ترکیه

جمهوری اسلامی ایران

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

۳-اهمیت موضوع:

به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب
پیشگفتار 1

بخش اول : مقدمه نظری 2

كلیات پژوهش 3
1-طرح مساله 3
2-انگیزه انتخاب موضوع 4
3-اهمیت موضوع 4
4- سئوال اصلی 4
5- فرضیه اصلی 4
6- متغیرهای دخیل 5
7- هدف پژوهش 5
8- قلمرو پژوهش 6
9- روش پژوهش 6
10- اركان و پایه های نظری تحقیق 6
11- سطوح تحلیل 7
12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش 7
13- سازماندهی تحقیق 8
چارچوب نظری پژوهش 9

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری 10

1- نظریه نوواقع گرایان 12
2- نوکاركردگرایی 14
3- نهادگرایی نئولیبرال 15
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل 19
1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی 20
2- انواع بازی ها در روابط بین الملل 21
3- بازی با حاصل جمع جبری صفر 21
4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر 22
تعریف مفاهیم 24
جمهوری اسلامی ایران 25
ایران 25
تركیه 26
عراق 27
دولت اسلامگرای 27
سیاست خارجی 28

بخش دوم : 29

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 30
دوره اول ( 80-1979 ) : 31
مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت 31
1- اقدام اثباتی 32
2- اقدامات سلبی دولت موقت 34
دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 ) 35
مشخصات اصلی دوره دوم 35
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی 35

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا 37

1- بعد اثباتی 37
2- بعد سلبی 39
– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی 43
مشخصات دوره سوم: 44
1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی 44
2- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه 45
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن 50
اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه 52
نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53
سیاست خارجی ترکیه 55
روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی 59
سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه 66
مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80
الف) موقعیت جغرافیایی عراق 80
1- ژئوپلتیک آب 84
2- ژئوپلتیک نفت 85
3- ژئوپلتیک کردها 86
1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق 86

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد 89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق 90
2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91
3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق 91
4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان 91
5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده 92
6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال 92
4- ژئوپلتیک کردها 93
ب) مختصات عراق جدید 95

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی 95
2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای 96
1-2-1- اختلاف با ترکیه 96
2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96
3-2-1- اختلاف با سوریه 97
4-2-1- اختلاف با کویت 97
3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی 98
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99
1- جمهوری اسلامی ایران 99
2- جمهوری ترکیه 100
1-2- طرح اوزال 101
2-2- سیاست ترک سازی 101
3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102
4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها 102
3- عربستان سعودی 102
4- سوریه 103
5- اسرائیل 104
6- ایالات متحده آمریکا 104
7- روسیه 106
8- اروپا 107
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق 108
زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق 108
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق 113

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام 114
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 116
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق 119
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد 120
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن 123
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت 127
1- کسب امتیاز سیاسی 127
2- ملاحظات اقتصادی 127
3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128
4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق 128
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا 130
1- حفظ تمامیت ارضی عراق 130
2- حمایت ترکمن ها 130
3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) 136
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق 137
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145
1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق 145
2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق 149
3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق 150
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق 151
1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق 151
2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک 152
3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153
4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید 154
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق 156
1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی 156
2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157
3- همکاری در زمینه نفت و گاز 158
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق 160
1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی 160
2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160
3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز 162
ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید 164
1-زمینه های رقابت 164
1-1-رقابت در بازار عراق 164
1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164
2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید 166
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168
1-فدرالیسم 170
2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران 185
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی 190
———————————————————————————————————————————————————-

آپدیت جدید:

بخش پنجم:ترکیه و بحران عراق – راهکارهای ایران 203

فصل اول:ترکیه و بحران عراق: 203
الف – مهمترین نگرانی های داخلی و خارجی ترکیه 203
ب – مشکلات، ناشی از مسائل فوق در جریان حمله آمریکا به عراق 204
ج – جایگاه ترکیه در سیاست منطقه ای آمریکا 208
سیری در تاریخ روابط ترکیه و عراق 211
روابط ترکیه و عراق پس از صدام 214
تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 215
فصل دوم: مداخله ترکیه در شمال عراق 221
تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 222
فصل سوم: آثار استراتژی های سیاسی – امنیتی اسراییل بر روابط ایران و ترکیه 228
1. جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه 230
2. تغییر ژئوپلیتیکی مسائل قدرت و سیاست در خاورمیانه بعد از حوادث ١١ سپتامبر 233
الف- جبهه جنوبی؛ 235
ب- جبهه شمالی؛ 235
3. متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر اسرائیل 236
الف) نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به منطقه 237
ب) حضور آمریکا درمنطقه 237
ج) امنیت انرژی و اقتصاد 239
د) برنامه های هسته ای ایران 240
فصل چهارم:بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه 242

[PDF] PDF[عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …
– ذخیره شده
ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﻧﻠﻮد دارم…] ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای. ﺗﺮﮐﯿﻪ در
ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 423 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 254
.
مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …
– ذخیره شده – مشابه
مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در
قبال دولت جدید عراق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای …
ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
5 ژوئن 2017 … شروع هر بحرانی بستر و ریشه های مختلفی از جمله عوامل تاریخی، ژئوپلتیکی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. …. بنابر این سیاست خارجی جمهوری اسلامی در
ارتباط با عراق و سوریه با … «دولت اسلامی در عراق و شام» معروف به داعش در آوریل
2013 میلادی …. تعاملاتی که در مرحله جدید مذاکرات هسته ای ایران با قدرتهای برتر …
بررسی مواضع ترکیه نسبت به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
– ذخیره شده
مقاله حاضر به بررسی مواضع کشور ترکیه در قبال جنگ ایران و عراق می پردازد. …
ترکیه در جنگ ایران و عراق پرداخته و می کوشد عوامل موثر در سیاست خارجی ترکیه
را در این … دولت نظامی پس از روی کار آمدن تلاش کرد روابط اقتصادی خود را با
کشورهای منطقه و … 2-2) روابط ترکیه با ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،
روابط جمهوری …
پروژه عوامل موثر بر سیاست خارجی دولت ایران و دولت اسلامگرای ترکیه …
– ذخیره شده
تحقیق عوامل موثر بر سیاست خارجی دولت ایران و دولت اسلامگرای ترکیه در قبال …
عراق به عنوان يكي از همسايگان جمهوري اسلامي ايران با توجه به اشتراكات تاريخي، …
ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

ظهور داعش در عراق و سوریه تبعات مختلفی در خاورمیانه و سپس در اغلب نقاط دنیا به …
در این میان جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم با داعش در تقابل قرار گرفت … خارجی
، ارتباط یک کشور با سایر کشورها، شناخت محیط بیرونی و عوامل موثر بر آن …. ظهور
داعش فرصتهایی برای آزمایش تئوری و عمل جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت

آغاز فصل جدید روابط ایران و ترکیه؛ موازنه منطقه‌ای بدون ایران به نفع …
– ذخیره شده
4 دسامبر 2013 … آغاز فصل جدیدی از روابط میان ترکیه و ایران، موضوعی که اهمیت آن برای هر دو … به
گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ مقامات سیاسی ترکیه در روزهای
اخیر بر … این کشور با جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده، می‌توان عوامل زیر را برشمرد:
… کشور در قبال بحران سوریه،حمایت بی حد و مرز ترکیه از مخالفان دولت …
عوامل موثر در آینده رابطه و عضویت ترکیه در ناتو
– ذخیره شده
6 سپتامبر 2017 … از این تاریخ روابط تنگاتنگی در عرصه سیاست خارجی با اعضای ناتو به ویژه آمریکا
داشته است. … به عراق (که از معدود مخالفت هایی است که در عرصه سیاست دفاعی و نظامی
با … موجودیت ناتو شد، ناتو با تعریف جدیدی از فلسفه وجودی و ماموریت خود و … از
سوی دیگر نخست وزیر اسلام گرای ترکیه، نیز که ایده خروج ترکیه …
روابط ایران و ترکیه در بستر تحولات جاری – دیپلماسی ایرانی
– ذخیره شده – مشابه
5 مارس 2013 … در مجموع روابط بعد از انقلاب ایران و ترکیه شاهد عوامل جدیدی است که … همین مسئله
باعث می شود که تحولی در نیروهای اسلام گرای ترکیه ایحاد شود. … با توجه به ماهیت
جمهوری اسلامی که تکیه بر مبانی اسلامی دارد، این … عوامل موثر بر رابطه ایران وترکیه
… سیاست های دولت و حاکمیت ترکیه در مورد جهان اسلام، تغییر رویکرد …
الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید …
– ذخیره شده
موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم‌ترین عواملی است که
باعث … در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند
منطقه ای … فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امری بسیار پیچیده و دقیق است . …
که با روی کار آمدن دولت اوباما، نشانه های تغییر در راهبرد نظامی آمریکا پدیدار گردید.
ترکیه و آمریکا شرکایی استراتژیک با منافعی مشترک
– ذخیره شده – مشابه
در نگاه دولتمردان ترکیه جدید نه تنها اتحاد شوروی و تعارضات منطقه‌ای بلکه … دولت
ترکیه همکاری های لازم با آمریکا را به عمل آورد و پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا که در
… اهمیت ترکیه در سیاست خارجی ایالات متحده و پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای ایالات
متحده … سیاست‌های مستقل ترکیه در قبال پرونده هسته‌ای ایران که مبتنی بر
دیپلماسی …
مرکز بین المللی مطالعات صلح نسبت دین و دموکراسی در ترکیه در …
– ذخیره شده – مشابه
به لحاظ تئوریک سه حالت خالص(Ideal Type) را میتوان در مناسبات دولت و دین …
جمهوری ترکیه(و در رأس آنها مصطفی کمال) تأسیس دولت بر مبنای الگوی غربی با نفی
… پرسنل ارشد قضایی برگزار کردند و خواستار بر خورد با عوامل اسلامگرا و “ارتجاعی
”شدند. … ثالثاً رأی دادن برای اهدافی همچون اسلامی کردن عرصه سیاسی و اجتماعی و نظایر
آنها …
آغاز دوران جدید در روابط ترکیه و ایران؟ – İRAM Center | مركز مطالعات …
– ذخیره شده
چکیده: روابط ترکیه و ایران با پویایی این دو کشور و در امتداد مسیری ثابت در گذر …
و اولویت اصلی خود را در سیاست خارجی، حفظ مرزها و تضمین امنیت کشور قرار دادند. …
در سال ١٩٩٧م دولت اسلام گرای وقت را مجبور به کناره گیری نمود، روابط با ایران کلا …
آغاز دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد از سال ١٣٨٤ و همزمان افزایش نفوذ ایران در عراق و …
سمت و سوی احتمالی سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ – رادیو فردا
– ذخیره شده
8 دسامبر 2016 … او در جریان کارزار انتخاباتی خود درارتباط با سیاست خارجی و دفاع، به … خارجه و
کارهای دولتی، کار گمانه زنی را در مورد سمت و سوی سیاست خارجی او … که جمهوری
اسلامی را تهدیدی جدی‌تر از داعش می‌داند؛ برنامه هسته‌ای ایران را به رغم … بی شک ترامپ
سیاست متفاوتی را در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد و به … ترکیه، عراق، سوریه.
جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فضای بین الاذهانی و پسا انقلابی …
– ذخیره شده
یکی از ابعاد اساسی مطالعه نقش و جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه،
بررسی فضای بین الذهانی و درک موجود از نقش ایران در خاورمیانه در میان دولت ها و جوامع
عربی است. … لذا با توجه به وضعیت موجود در خاورمیانه عربی این سوال مطرح می شود که
؛ … چرا که تعیین مواضع کشورها در قبال تحولات جدید، مستلزم درکی جدید از منافع
ملی …
سیاست خاورمیانه ای ترکیه در دوره نخست وزیری داود اوغلو
– ذخیره شده
از آن زمان به بعد، اهداف جديدي در سياست داخلي و خارجي اين کشور مطرح شد. … در این
بین، بحران سوریه و نحوه موضع‌گیری دولت ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را به … خارجي
ترکيه در منطقه‌ی خاورميانه به ويژه در قبال سوریه و عراق و نقشی که جمهوری اسلامی …
که ترکیه با دلایل و عوامل زیادی مواجه است که دولت این کشور را به تغییر مواضع در …
داعش پس از شکست در عراق به آسیای مرکزی، لیبی و مرزهای اردن می‌رود …
– ذخیره شده
11 دسامبر 2016 … به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و … این
پدیده را به وضوع می‌‌توان در عراق، سوریه، یمن، ترکیه، لبنان، … خارجی و احتمالاً به
فروپاشی نظام‌های سیاسی موجود و پیدایش موجودیت‌های جدید در منطقه شود. … منطقه و
تلاش در تغییر موازنه و برتری با جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شود.
سفر سرلشکر باقری به ترکیه؛ اهداف و دیدگاه‌ها | اندیشکده راهبردی …
– ذخیره شده
شبکه‌ی متفکران نسل سوم انقلاب در حوزه های سیاست خارجی منطقه‌ای فرامنطقه‌ای
ودفاعی … در ادامه ابتدا به بیان سیاست های ترکیه در قبال ایران و خصوصا نشانه‌هایی
که از … به این است که «با نگاه به تمامی عوامل تاریخی و جغرافیایی روابط عثمانی/
ترکیه …. شد، خصوصاً درباره منطقه ادلب و همچنین استقرار کامل حاکمیت قانونی دولت
سوریه در …
اردشیر پشنگ
– ذخیره شده – مشابه
11 آگوست 2013 … سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق. … ایران و عراق از اتحاد سیاسی
تا رقابت اقتصادی / اردشیر پشنگ … یک نظام جدید مبتنی بر دموکراسی باعث شد تا
شیعیان و سپس کردها با توجه …. حال جدای از تبعات ترورهای پاریس و فارغ از عوامل
بین المللی و داخلی موثر بر آغاز گفتگو میان دولت ترکیه با رهبر …
نقش جدید ترکیه در تحولات منطقه | پرسمان دانشجويي – اندیشه ی سیاسی
– ذخیره شده – مشابه
از زمان روی کار آمدن دوباره دولت اسلام‌گرا در ترکیه پس از کنار رفتن اجباری در دهه 90،
ترکیه موفق به ایفای نقش موثر در قبال تحولات منطقه شده و این مهم بدون گسستن از …
در یک جمع‌بندی، عوامل تسهیل کننده سیاست جدید ترکیه در منطقه عبارتند از: … برای
تأثیرگذاری بر روند تحولات جاری و آینده و موازنه قدرت با جمهوری اسلامی‌ ایران
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …
– ذخیره شده
هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بعد از
حمله ایالات متحده آمریکا به عراق و سیاست های دو کشور در قبال دولت جدید عراق است.
دفتر اقلیم کردستان عراق در تهران ، ایران – نمایش موارد توسط برچسب …
– ذخیره شده
در خصوص جنگ با تروریسم شبه دولتی داعش، نیروهای پیشمرگ موفق شده اند با …
کردپرس- جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه مرز زمینی گسترده ای با اقلیم کردستان …
اسلامی ایران که احساس می شد کمی سرد بود گرمتر شود یا حضورعوامل دیگری موثر بوده
است؟ … با حضور «ناظم دباغ» و «جگرخوین» میزگرد «برررسی رویکرد ترکیه در
قبال …
ترکیه و کردها؛ از رویارویی تا همکاری راهبردی | وب سایت شخصی …
– ذخیره شده
9 سپتامبر 2014 … مساله کردها از دیرباز یکی از مهمترین چالش های سیاسی- امنیتی پیش روی رهبران …
بررسی سیر تحولات ترکیه در سیاست داخلی و خارجی اش در قبال “مساله کرد”. … این
کشور با دولت اقلیم کردستان عراق نیز بخشی از یک پازل (جورچین) سیاسی … این
سیاست سبب شد تا پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره با …
برآورد محیط سیاسی شیعیان عراق | بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب …
– ذخیره شده – مشابه
4 مه 2015 … با این اوصاف عوامل و شرایط مؤثر در محیط سیاسی شیعیان عراق از ترکیب … بین
نظام جمهوری اسلامی ایران و معارضان اسلامی عراق به خصوص شیعیان شده است. … و
جریان‌های اسلام‌گرای شیعی در عراق بعد از سقوط رژیم بعث وارد مرحله جدیدی از حیات
….. ترکیه تقویت دولت شیعی در عراق را عمق ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران …
International Relations & Law | Aliakbar Behnood, M.A. | Pulse …
– ذخیره شده
11 مارس 2016 … بررسی مقایسه ای سیاست خارجی بوش و اوباما در خاورمیانه در قبال تروریسم … بوش
میدان اصلی نبرد جهانی با تروریسم و بنیاد گرایی را جهان اسلام ، بویژه … در این مقاله
بناست سیاست خارجی دولت بوش ( 2000-2008) و دولت اوباما ( دولت …. با رژیم های حامی
تروریسم ( مخالف واشنگتن ) مانند ایران، کره ی شمالی، عراق و .
موضوعات پایان نامه علوم سیاسی | ترجمه مقالات ISI
– ذخیره شده
بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه علوم سیاسی و پایان نامه روابط بین الملل و
برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت … جایگاه دیپلماسی عمومی در
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران … بحران دولت خاورمیانه با تاکید بر تحولات اخیر
مصر عوامل …. عوامل موثر بر سیاست شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات بحرین
و یمن
نظرپرسی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق | رادیو زمانه
– ذخیره شده
6 آگوست 2017 … دولت جمهوری اسلامی با انجام همه‌پرسی و تجزیه عراق مخالف است. … محمد سهیمی: اعلام
استقلال کردستان عراق، آغاز جنگ‌های جدیدی در منطقه است … میثم بادامچی: تحلیل
موضع ایران و ترکیه در مورد رفراندم کردستان عراق …. اسلامی‌ها، و تعدادی احزاب بسیار
کوچک و غیر موثر، مدافع جدی رفراندوم هستند، و از سویی دیگر جنبش تغیر …
جنگ نیابتی روسیه و ترکیه در قره‌باغ/ آیا پوتین و اردوغان انتقام …
– ذخیره شده
9 آوريل 2016 … درک نگاه کلان سیاست خارجی روسیه نسبت به مناطق پیرامونی خود در سه دهه اخیر یک
نکته اساسی برای فهم مواضع این کشور در قبال بحران قره باغ است. … هم جواری این
کشور با دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران هم موضوع مهمی ست. از طرفی سیاست های دولت
اذربایجان در تعاملاتش با ترکیه و کشورهای غربی موجب نگرانی هایی …
بررسی اهداف و منافع روسیـه، ترکیـه و آلمـان در قبال یکدیگر – گزارش …
– ذخیره شده
19 دسامبر 2016 … منافع و اهداف هریک از کشورهای ترکیه، روسیه و آلمان در روابط با یکدیگر … چه عواملی
موجب تغییر در سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه گردید؟ …. سازمان حفاظت از قانون
اساسی آلمان (سرویس امنیت داخلی BfV) ، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران را به …
درخواست کرد از مبارزه دولت ترکیه علیه گروه اسلام گرای …
نظرگاه سیاسی – خاستگاه سیاست های ترکیه در قبال سوریه
– ذخیره شده – مشابه
منابع روسیه عوامل موثر در تعیین سیاست ترکیه در قبال سوریه را مورد بررسی قرار
… ترکیه بعنوان یک پروژه ژئوپلتیک باهدف نفوذ و کنترل جغرافیای سابق دولت …
گرایی جدید ترکیه متضاد با سیاست خارجی اورآسیای ترکیه در قبال جهان ترک می
باشد . … ترکیه براساس استراتژی 2023 که صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه
می …
دانشگاه یاسوج | Yasouj University
– ذخیره شده
2- تالیف بخش سوم پروژه تحقیقاتی «جمهوری اسلامی‌ایران و مقوله حقوق‌بشر» با
عنوان «نوع … 9- تأثیر نفت بر روابط اقلیم کردستان با دولت عراق. 10- بررسی
عوامل موثر بر مواضع و دیدگاههای امام خمینی(ره) در حوزه سیاست خارجی …. خارجی ترکیه
براساس رهیافت سارزه انگاری»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال دوم ، شماره 7،
1392.
مشکلات عراق پس از آزادی موصل: آشتى ملى، بازسازى … – kayhan london
– ذخیره شده
17 جولای 2017 … سیاست فرقه‌گرایانه، به حاشیه راندن سنی‌ها وسرکوب آنها توسط دولت مالکی … سرآغاز
نوینی برای عراق جدید با تنوع قومی، دینی، مذهبی و به دور از سیاست فرقه‌گرایانه
است. … باشد اما عوامل منطقه‌ای مخالفت ایران و ترکیه و مبهم بودن دیدگاه کشورهای عربی
… بسپارد و دروازه‌های بغداد را برای دخالت‌های جمهوری اسلامی باز بگذارد.
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …
– ذخیره شده
29 مه 2016 … عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال
دولت جدید عراق. تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر …
همه پرسی ترکیه؛ نتایج داخلی و تاثیرات بین‌المللی – مشرق نیوز
– ذخیره شده
16 آوريل 2017 … مجموع این عوامل بعلاوه قدرت سیاسی و اقتصادی ترکیه باعث می‌شود این کشور ….
برگزاری انتخابات جدید براساس شرایط مشخص شده در قانون اساسی با … ۱-ریاست
جمهوری: در رأس دولت قرار دارد و نماینده جمهوری ترکیه و نماد وحدت ملت این کشور است. …
جنبش اسلام‌گرای سیاسی در ترکیه با رهبری نجم‌الدین اربکان در اوایل دهه …
متن کامل سخنرانی وزیر دفاع در کنفرانس امنیتی تهران با شعار …
– ذخیره شده
11 دسامبر 2016 … ناکارآمدی این دولت ها در غرب آسیا موجب رشد جریان‌های جدایی‌طلب در داخل … این پدیده را
به وضوع می‌‌توان در عراق، سوریه، یمن، ترکیه، لبنان، افغانستان و پاکستان مشاهده
کرد. … به فروپاشی نظام‌های سیاسی موجود و پیدایش موجودیت‌های جدید در منطقه شود. …
تلاش در تغییر موازنه و برتری با جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شود.
پژواک: تحولات مصر در آینه ایران؛ خاورمیانه ای جدید شکل می گیرد …
– ذخیره شده
پژواک: تحولات مصر در آینه ایران؛ خاورمیانه ای جدید شکل می گیرد؟ … رهبران جمهوری
اسلامی، بر خلاف موضع گیری نه چندان سریع خود در قبال حوادث تونس که به … با این
همه، در کنار روایت رسمی رهبران جمهوری اسلامی، گروه های مخالف و منتقد دولت در ایران … و
فضای بسته سیاسی انتقاد شده است و کمتر به بحث سیاست خارجی از سوی معترضان
و …
جاسوس های چند جانبه در ترکیه چه می کنند؟ – آنــــــــــا خبــــــــــر
– ذخیره شده
12 مارس 2017 … 2- به عنوان جاسوس چند جانبه با جمهوری آذربایجان، ترکیه، اسرائیل، آمریکا، … 5-
کارمند رسمی (TRT Persian) بخش فارسی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هستند. … 8
– در نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی موثر هستند و کار شناسایی و وصل … 16- ارتباط
منظم با عوامل داخلی تجزیه و پانترکیست در ایران با هدف جاسوسی.
اعزام نیروهای نظامی ترکیه به قطر/حفاظت از جان امیر قطر توسط نیروهای …
– ذخیره شده
8 ژوئن 2017 … تهدید آمریکا توسط حزب الله، طرح تحریم های ایران در مجلس سنای آمریکا، … کردستان
عراق و تحلیل قربانی شدن قطر در سیاست جدید خاورمیانه ای … بنا بر گزارش وب
سایت رسمی دولت اقلیم کردستان عراق، احزاب کرد … کرد عراقی بدون حضور جماعت
اسلامی کردستان عراق و جنبش تغییر، با …. Iran, Islamic Republic of.
[PDF] ﮊﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ا – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
11 سپتامبر 2001 … ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه. اي. ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ. دوﻟﺖ. ﻣﺮدان. اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻣﻮر در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﻣﻲ … ﻋﻤﻠﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ … دوﻟﺖ. ﻣﺮدان.
اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻧﺠ. ﺎم و ….. ﻫﺰار ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺟﻤﻬﻮري …. ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن.
جنگ عراق – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
اما پس از حملات ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) توازن سیاسی داخلی آمریکا …
صدام حسین در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۳ (۳۰ ژوئن ۲۰۰۴) تحویل دولت موقت عراق شد تا به اتهام
جرایم … کردهای شمال عراق در طول جنگ با ایران و علیه شیعیان جنوب در خلال سال‌های
۱۳۷۰ تا ….. ائتلاف موقت مبنی بر ممنوعیت ورود اعضای حزب بعث در دولت جدید را
ابلاغ کرد.
در گفت‌ و گو با صادق ملکی، کارشناس مسائل ترکیه مطرح شد: جاه‌ طلبی …
– ذخیره شده
13 آگوست 2015 … دقت داشته باشید سیاست ترکیه در قبال دمشق اگر چه منجر به ویرانی سوریه … ظهور
دولت کردی از اهداف عمده عملیات ترک ها در بمباران نوار مرزی سوریه و عراق بوده است. …
اردوغان اعلام کرده چیزی به نام روند صلح باقی نمانده و دوره جدید و قاطع مبارزه با پ. …
عناصر موثر در مناطق کردنشین در انتخابات بوده است که همگی این عوامل …
الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری اسلامی: عملگرایی محتاطانه
– ذخیره شده
نتیجهی این تحقیق نشان میدهد که اوباما با اتخاذ سیاستخارجی عملگرایانه به دنبال …
اثرپذیری منافع ملی آمریکا در قبال بیداری اسلامی در قالب عملگرایی محتاطانه
بهعنوان اصل … نوع تعامل و سیاستگذاری خارجی دولت اوباما در سیاست خارجی ازجمله
مسئلهی …. در درازمدت نیاز آمریکا و غرب به نفت کشورهایی نظیر ایران و عراق افزایش
خواهد
[PDF] راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ. (. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮر. ي ﺗﺮﻛﻴﻪ. ) در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت. ﻣﻨﻄﻘـﻪ. اي …
ﻣﺆﺛﺮ. در. رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. 2. اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ. -. اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ …. و
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ آن ﺑـﻮده و دﻳﮕـﺮان در ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻋﻠـﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، … ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﻟـﺖ. ﻫـﺎ د. ر ﻋﺮﺻـﻪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ….. ﻫﺎي ﭘﻴـﺮوز ﺟﻨـﮓ اول ﺟﻬـﺎﻧﻲ در
ﻗﺒـﺎل.
سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه – خبرگزاری صدا و سیما
– ذخیره شده
16 جولای 2016 … ترکیه با تاسیس دولت عثمانی خدمات خود را وقف توسعه اسلام کرد. … یکی از عوامل
کلیدی سکولاریسم در ترکیه مدرن با این میراث عثمانی، … دولت سکولار در ترکیه به
جای اتخاذ موضعی بیطرف در قبال رفتارها و …. در دوران جنگ سرد اسلامگرایی و
عملگرایی سیاسی اسلام محور حول سلسله های پنهان صوفی شکل گرفته بود.
علوم سیاسی – تنش زدایی در سیاست خارجی ایران(دولتهای آقایان هاشمی76 …
– ذخیره شده – مشابه
سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات قابل توجه و …
تحليلگران مسائل سياسي در مورد ماهيت و عوامل تعيين كنندۀ سياست خارجي اجماع
نظري … او مينويسد:« هدف اتخاذي دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام بود، در حالي كه
هدف … با شكلگيري شرايط جديد در داخل و بيرون از جمهوري اسلامي ايران و بسيج
نيروهاي …
غرب آسیا؛ تلاش ملت‌ها برای عبور از نظم امپریالیستی – کیهان
– ذخیره شده
7 ژوئن 2017 … در معماری امنیتی جدید، تاکید بر شکل گیری دولت فراگیر در کشورهای … به علاوه،
غرب آسیا در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا … غرب آسیا گذاشت که
عبارتند از: تبدیل جریانات اسلامگرای غرب آسیا ….. در جایگاه مقابله با ‌این دو بعد
جمهوری اسلامی‌ایران باید ترکیبی از عوامل مادی و ذهنی را مدنظر قرار دهد.
اسلام تايمز – سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با بیداری اسلامی
– ذخیره شده
17 آوريل 2017 … پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ابعاد بیداری اسلامی را بین‌المللی و شتاب و … دولت
آمریکا برای تسلط خاورمیانه به عنوان اولین گام در راستای تسلط بر جهان و … مسلمانان
داشت، پس از چند حرکت سیاسی بر ضد سلطه نیروهای خارجی و استعماری به … اشتباه
شاه در مقابله با این انقلاب نبوده است؛ بلکه عوامل دیگری مانند قدرت …
اردوغان، ترکیه و تعصبات ملی قومی؛ پیش‌زمینه‌های رشد … – بلاگ
– ذخیره شده
مصطفی کمال (آتاترک) موسس جمهوری ترکیه، در سال 1925 میلادی در یکی از
سخنرانی‌های … در دوران نجم‌الدین اربکان، رهبر حزب اسلامی رفاه، خیزش یک‌باره
اسلام‌گرایان و … ملی (حزب راست افراطی به رهبری دولت باغچلی) با بحران‌های بزرگی
روبرو شدند و شاید … کردستان عراق نیز یارگیری گسترده‌ای کرده و از نفوذ اجتماعی و
سیاسی بالایی …
اظهارات جنجالی اردوغان؛ پایانی بر ماه عسل رابطه ایران -ترکیه ؟ /آینده …
– ذخیره شده – مشابه
7 آوريل 2015 … سفر یک روزه رئیس جمهوری ترکیه به ایران که شامل دیدار وی با مقامات ارشد … قرار
است در آن تمامی ابعاد روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مرور …
سياست خارجی مجلس رئیس جمهوری ترکیه را “متوهم” خواند و با تاکید بر این که … کار
آمدن دولت احمدی نژآد وارد عرصه جدیدی از روابط شدند، دولت اردوغان با توجه به …
اقتصاد ترکیه + امنیت اسرائیل | نشریه زمانه
– ذخیره شده – مشابه
امریکا، در حوزه خزر، با دنبال‌کردن سیاست مهار و انزوای جمهوری اسلامی ایران، با هر نوع
حضور و … در چارچوب تئوری اتحاد، هنگامی‌که دو یا چند دولت برای تامین بهتر منافع
ملی خود به … عوامل موثر بر ارتقای این روابط در سطوح سه‌گانه را چنین می‌توان برشمرد:
۱ــ در سطح … و حساسیت اعراب نسبت به سیاستهای ترکیه در قبال اسرائیل، اشاره
کرد.
سیاست خارجی ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی – پایگاه اطلاع رسانی …
– ذخیره شده – مشابه
زمامداران ایران در دوره مورد بحث به سیاست خارجی ایران نام«سیاست مستقل … را هم به
رسمیت شناخت (4) دولت عراق به نشانه اعتراض به قطع روابط سیاسی با ایران … هم
قرار داده بود(6) روابط با تركیه و پاكستان با همكاری وسیعی كه در پیمان سنتو داشتند
و ….. اكنون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برطبق قانون اساسی باید مركزی برای
همان …
علوم سیاسی
– ذخیره شده
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال
دولت جدید عراق- 224 ص (کد محصول: ). عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی …
تحقیق عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …
– ذخیره شده
تحقیق عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در
قبال دولت جدید عراق Archives – اصفهان خرید.
تاثیر روند دولت – ملت سازی عراق بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی …
– ذخیره شده – مشابه
مجموع عوامل فوق باعث شده است که روند دولت – ملت سازی در عراق جدید با ابعاد و ویژگی
های … گروه های شیعی دستیابی به سهم بالا و موثری ازقدرت سیاسی بر مبنای نسبت
… ترکیه و ایران به عنوان اصلی ترین کشورهای ذینفع در جریان تحولات عراق، هر کدام
…. و سکولار-لیبرال در مواجهه با ابزار خشونت آشکار مبارزه جویان اسلام گرای سنی، به

ایران شرقی – افراط گرایی مذهبی در قرقیزستان: دلایل ظهور و سناریوهای …
– ذخیره شده
در حال حاضر، در جمهوری قرقیزستان، دیوان عالی، 16 سازمان را ممنوعه و افراطی اعلام کرده
است. …. نظرات سیاسی بر آنها آسان بوده و در مقابل هر گونه نفوذ خارجی که وعده یک
موقعیت … فعالیت و ایدئولوژی دولت اسلامی عراق و شام (С.4) که ایجاد خلافت را اعلام
کرده است؛ … این عوامل همچنین به وجود مفهوم یکپارچه تقابل دولتی با افراط گرایی
مذهبی و …
ترکیه درمسیرتندباد تغییر – ایران آنلاین
– ذخیره شده
29 ژوئن 2015 … ایران آنلاین-ترکیه درمسیرتندباد تغییر : بررسی عوامل و ریشه‌یابی ناکامی …
سیاست‌های تهاجمی حزب عدالت و توسعه در تحولات سیاسی سوریه و عراق و ناکامی … قادر
به تشکیل دولت نشده و به ناچار با دو سناریوی تشکیل دولت ائتلافی و …. امادر عرصه
سیاست خارجی هم باید به این نکته اشاره کرد که با آغاز بیداری اسلامی …
پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …
– ذخیره شده
پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با. دولت اسلامگرای ترکیه
در قبال دولت جدید عراق. تعداد صفحات : ۲۱۰. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش …
فصلنامه مطالعات خاورميانه، شماره 67 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
26 سپتامبر 2012 … چالش هاي دموكراسي سازي در عراق پس از صدام زهرا خدايي ص … بررسي عوامل تاثيرگذار
بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در عراق
[PDF] ﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌ
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم. ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و. ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ … ﺗﺮﮐﯿﻪ
از ﺳﺎل. 2002. و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺣﺰب اﺳﻼﻣﮕﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻨﻮان … ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ . در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از روي. ﮐﺎر. آﻣﺪن ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و …. و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻓﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ….. ﺟﻮاري ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ.
ﻧﻤﯽ.
سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه – ایران بازگو
– ذخیره شده – مشابه
18 دسامبر 2012 … به ویژه همراهی این کشور با سیاست دولت های غربی در قبال تحولات … را با ایران، عراق
و سوریه برقرار کرده و روابط اقتصادی ، سیاسی و … منتقدان، عمدتا این گرایش را در
چار چوب تمایلات اسلامگرایان برای احیای امپراتوری اسلامی ترکیه تفسیر می …
سازی» سیاست خارجی که از محرکه های موثر در فعال شدن ترکیه در منطقه …
ترکیه – دانشنامه جهان اسلام
– ذخیره شده
این‌ کشور، پس‌ از انحلال‌ دولت‌ عثمانی‌، با نام‌ جمهوری‌ ترکیه‌ در 1302/ 1923 تشکیل‌ ….
جغرافیایی‌ ترکیه‌، با کشورهای‌ گرجستان‌ و ارمنستان‌ و نخجوان‌ و ایران‌ و عراق‌، هم‌مرز و
…. کشورهای‌ اسلامی‌ خاورمیانه‌ و شمال‌ افریقا نیز از 1359ش‌/1980 در تجارت‌ خارجی‌ ….
این‌ سیاست‌ طی‌ دهة‌ 1340 ش‌/ 1960، به‌ سبب‌ حمایت‌ نکردن‌غرب‌ از موضع‌ ترکیه‌ در قبال‌

از ظرفیت مشترک تا تفاوت دیدگاه ایران و ترکیه – دیدبان
– ذخیره شده – مشابه
12 مه 2015 … دیدبان: به دنبال سفر اردوغان به جمهوری اسلامی ایران، به ظرفیتهای … در این نوشتار
به عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مؤثر در روابط بین ترکیه و ایران … پیروزی
احزاب اسلامگرا و تضعیف احزاب سکولار، روح جدیدی در پیکر روابط سرد ایران و … با
این سیاست، غرب رقبای ایران مثل عربستان و قطر و کشورهای دیگر را …
جنبش‌های اسلامی ترکیه – راسخون
– ذخیره شده
8 ژانويه 2017 … با شکل‌گیری جمهوری ترکیه متعاقب فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ …
سیاست‌های سرکوبگرانه دولت‌های لائیک در قبال اسلام‌گرایان، کودتای 1980 و …. ماهیت
مذهبی و اسلامی دولتی که پس از انقلاب به دست مردم ایران ایجاد شد، در اعتماد به ….
جمهوری ترکیه و سیاست خارجی و اصول آن که روابط استراتژیک با آمریکا و …
دوماهنامه میهن | سوریه، میراث شوم – نشریه میهن
– ذخیره شده
برخلاف موضوعات سیاست داخلی، دولت ایران توانسته روایتش از جنگ در سوریه را بدون
… نسبی به رسانه‌های خارجی و متاثر بودن جمع کثیری از آنها از پیش‌قضاوت‌های قومی و
… روایت نبرد خیالی اسد سکولار و نماینده تمدن، با توحش داعش. …. را از عوامل بحران
فعلی سوریه می دانند، تنها ایرانیان هستند که بشار‌اسد را در این قبال تبرئه میکنند.
آتورپاتكان
– ذخیره شده – مشابه
در مورد وظايف و برنامه‌هاي پان‌تركيست‌ها در دوران جديد پس از جنگ سرد و استقلال
كشورهاي … در جريان ده سال گذشته، دولت تركيه گام‌هاي زير را به عنوان گام‌هاي آغازين
مرحله …. ترك در آذربايجان ايران و شمال عراق را كه متحدان تركيه خواهند شد، به نازي‌ها
ارائه داد. ….. به: مهدي قاسمي، نقش عوامل موثر سياسي اقتصادي در توسعه روابط جمهوري
اسلامي با …
ایراس – گزارش ویژه سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از …
– ذخیره شده
24 ا کتبر 2016 … ایراس: گزارش لحظه به لحظه سمینار مشترک موسسه مطالعات ایران و … برای مقابله با
خطاهای راهبری غرب چون تلقی اسلام به عنوان دشمن را موثر … تاخر در دولت-ملت سازی در
دنیای کنونی که بحث های منطقه ای از اهمیت …. ولی کوزه گر کالجی در سخنرانی خود با
محوریت بررسی سیاست خارجی ایران در قبال قفقاز، ابتدا چند نکته …
ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دولت یازدهم) :: جامعه …
– ذخیره شده
چکیده هدف عمده مقاله حاضر ارزیابی ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص
دولت یازدهم . … مقاله عبارت است از اینکه ماهیت و اقتدار دولت در ایران متاثر از چه
عواملی است. … در این مقاله از منظر جامعه شناسی سیاسی ماهیت دولت در ایران پس از
انقلاب مطالعه … اقتصاددانان رانت را به درآمدهایی اطلاق می کنند که دولت از منابع خارجی
مانند فروش …
[PDF] عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …
– ذخیره شده
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق. ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر: ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ، ﮐﺸﻮر

تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر …
– ذخیره شده
این مقاله به بررسی روابط سیاسی دو کشور استراتژیک جهان اسلام، ایران (شیعی) و …
حکومت ایوبی میپذیرد و درمقابل، ایران با به‌قدرت‌رسیدن دولت صفویه، مذهب شیعه را …
و روی‌کارآمدن انور سادات که مواضعی مشابه با ایران داشت و سیاست خارجی جدید مصر …..
لبنان، سوریه و عراق، حتی در هماهنگی جنبش حماس با جمهوری اسلامی جستجومی‌کند.
[PDF] ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ؟ : ﻣﻠﺖ ﺳﺎزي اﯾﺮاﻧﯽ – دوﻟﺖ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮري … دوﻟﺖ. -.
ﻣﻠﺘ. ﺴﺎزي در اﯾﺮان از ﻃﺮف. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ….
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻧﺰاع ﺑﺎ … ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ آن از اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺬاﮐﺮه و ﻧﯿﺰ اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده … ﺟﺪﯾﺪي در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮد.
گفتگوی بین الملل بایگانی – وبلاگ محمدرضا نظریوبلاگ محمدرضا نظری
– ذخیره شده
دکتر اطهری: حزب عدالت و توسعه موافق حمله ارتش به کردستان عراق نبود …. در واقع
ساخت ملت- دولت در ترکیه با تاخیر مواجه شده است مانند کشورهای عربی … به عنوان
نمونه سیاست خارجی اتحادیه اروپا وجود ندارد که گروهی از طرف ایران با آنها وارد مذاکره
شده‌اند. … آیا می‌توان گفت که با حضور اسلامگرایان جدید، سکولاریسم اروپا در حال
تبدیل …
آنچه از مناسبات ترکیه باید بدانید؛ نسبت اردوغان و جبنش فتح الله …
– ذخیره شده
16 جولای 2016 … علت اختلافات حزب عدالت و توسعه با گولن / گرایشات سیاسی و جایگاه ارتش در …
پارلمانی ترکیه و افتادن حزب اردوغان از اکثریت مجلس و تشکیل دولت، … از سیاست
های منطقه ای اردوغان در قبال سوریه و دیگر کشورها، همچون عراق … در مسیری مغایر و
مخالف با ایران قرار دارند و اتفاقا اسلامگرایان ترکیه ….. رزرو هتل خارجی.
نگاه ساختارگرا به شکنندگی دولت ها‌ در جهان اسلام | زمين
– ذخیره شده
3 فوریه 2016 … این نگاه با آن که برای توضیح عوامل تاریخی و داخلیِ شکنندگی دولت ها در … هنگام
تاسیس سازمان ملل متحد هفت دولت اسلامی (مصر، ایران، عراق، لبنان عربستان، ترکیه
و … ۱۹۷۱ سی دولت اسلامی وارد سازمان ملل شد: افغانستان و جمهوری یمن (۱۹۴۶)، … مرزهای
سیاسی-حقوقیِ جدید با مرزهای جامعه شناختیِ و تاریخی مردمی که در دولت …
بیانیه‌ سیاسی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” تحلیلی از…
– ذخیره شده
10 آوريل 2017 … بیانیه‌ سیاسی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” تحلیلی از … دولت “
اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت … به جز برخی
سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و … زیرا اصل ولایت فقیه و
قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر و در تضاد با خقوق بشرو جامعه مدنی است.
پیش‌بینی خوش‌بینانه و بدبینانه از چشم‌انداز 2023 ترکیه/ رتبه 10 …
– ذخیره شده
7 ا کتبر 2017 … سند چشم انداز 1404 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد ایران … فاصله هم عمدتا
به خاطر همین دخالت های ارتش ترکیه است و یکی از عواملی … حتی آنها در مجلس ترکیه هم
، در مورد سیاست های دولت آقای اردوغان در مورد دخالت در سوریه و عراق، با … *حزب اسلام
گرای آقای نجم الدین اربکان در سال 1996 موفق به تشکیل دولت شد …
راهبردهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به اهداف …
– ذخیره شده
اين پژوهش با بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و قوت‌ها، ضعف‌ها، … موجب
احياي فرهنگ اسلامي و تحول در سياست خارجي ايران گرديده و نقش جديدي از ايران به …
جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن موقعيت مهم در آسياي جنوب غربي، همواره بازيگر موثري
در اين …. سياست خارجي بازتاب اهداف و سياست‌هاي دولت در صحنه روابط بين‌الملل و در …
یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان
– ذخیره شده – مشابه
یگانه ایستگاه خبری افغانستان. خبرهای همه رسانه های معتبر افغانستان در یکصدا.
قزاقستان مقصد جدید رادیکالیست های اسلامگرا | فراتاب
– ذخیره شده
25 ژوئن 2016 … با توجه به نوشته رسانه های محلی قزاقستان، پس از این حمله مسلحانه فعالیت همه … این
روایت، یک الگویی را دنبال می کند که توسط دولت های آسیای مرکزی … در انجام این
اقدام، دولت ها به نادیده گرفتن نارضایتی های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی داخلی …
بردن آنها به کمک همسایه ی خود یعنی جمهوری اسلامی ایران نیاز خواهد داشت.
نشريه خبری سياسی الكترونيك – iran emrooz (ايران امروز)

23 ساعت قبل … ضرورت یک حرکت سریع، سازنده و چشمگیر در سیاست خارجی … مخالف است، پس در
شرائطی که همهٔ عوامل داخلی و خارجی به جمهوری اسلامی این فرصت را می‌دهند … در ارتباط
با عراق هم تا دیر نشده جمهوری اسلامی ایران باید دست به‌کار شود و با … فرمانبرداری از
دولت مرکزی عراق، به امنیت و آرامش آن کشور صمیمانه یاری رساند، و با …
بحران کردستان عراق، تهدیدها و ضرب‌العجل سه روزه بارزانی! بهرام رحمانی |
– ذخیره شده
25 سپتامبر 2017 … امروز کم‌تر خانواده‌ای در کردستان عراق، ایران، ترکیه و سوریه می‌توان سراغ … جلال
طالبانی رییس جمهور عراق و مسعود بارزانی صدر حزب دموکرات کردستان عراق … در این
بین عواملی چون ظهور داعش و حضور موثر و با اهمیت مردم کرد در دفاع از خویش …. در
جریان جنگ با گروه دولت اسلامی‌(داعش)، اقلیم کردستان بسیاری از این مناطق …
گونه‌‌‌شناسی جریان‌های اسلام‌گرا در اقلیم‌کردستان عراق | بنیاد تاریخ …
– ذخیره شده
4 مه 2015 … اسلام محور هویت اقوام کردی منطقه محسوب می‌شود از بررسی ساختارهای … جریان‌های
اسلام‌گرا با اینکه تاکنون در حوزه سیاسی‌ به دلایل عوامل و … جریان اسلام‌گرای اقلیم
کردستان عراق، به عوامل و شرایط محیطی مؤثر در چشم انداز تحولات آن پرداخته شود. ….
این حزب برای اولین بار در سومین دولتی که حزب دموکرات کردستان در سال …
کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران-ويرايش دوم – سام قندچی
– مشابه
08. کردها در ایران مدرن-از رضا شاه تا جمهوری اسلامی … با موضوع اصلی این رساله، یعنی
شکل گیری دولت مرکزی در ایران موثر بوده اند. … همانگونه که در این رساله نشان داده ام،
کردستان های ترکیه، عراق، و سوریه، همه … .م) و 83 سال سلطه بونانیان (سلوکیان) بر
ایران با بوجود آمدن دولت پارتها (اشکانیان) که از اقوام شمالی ایران بودند خاتمه یافت.
اصلاحات: انقلابی در اذهان ایدئولوژیک یا فرار از بحران میکونوس – nnsroj
– ذخیره شده
4 آوريل 2016 … در کشوری همچون ایران، پدیدەی دولت-قوم مبتنی بر سیاست … از نوع اندیشەی سیاسی
غربی آن، و حتی دولت خلافتی اسلامگرایان سنی … سیاست خارجی دولتهای دموکراتیک
متأثر از سیاست داخلی، با عناصری …. سیاسی برای خروج از بحران بە صورتی کە هم
رژیم جمهوری اسلامی هم عوامل ….. دوشنبه ۳مهر۱۳۹۶/ ۱۴:۵. ایران/ · عراق/ …
داعش – ویکی‌گفتاورد
– ذخیره شده – مشابه
گروه دولت اسلامی همزمان با تصرف بخش‌هایی از شرق سوریه و شمال عراق، سربریده شدن‌ها
، به …. «دشمنان افغانستان عبارت‌اند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و
گروه‌های آدم‌کُش حقانی و برخی …. «اگر کمک ایران به مردم و ارتش‌های عراق و سوریه نبود،
امروز در دمشق و بغداد، تروریست‌ها ….. «اردوغان رئیس جمهور ترکیه عضو اخوان المسلمین
است.
پرتال جامع علوم انسانی – روابط تاکتیکی
– ذخیره شده
ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی روسیه
داشته است. … عوامل موثر در سطوح مختلف جهانی، منطقه‌ای و ملی که باعث گسترش
همکاریهای ایران و … برای روشن‌ترشدن محدودیتها و مطلوبیتهای روابط جمهوری اسلامی
ایران و روسیه، لازم …. نمونه بارز این نوسان در نحوه برخورد دولت شوروی با رضاشاه
مشهود است.
دکتر مطهرنیا: آینده ترکیه صحنه رقابت شدید اردوغان و داوود اوغلو است …
– ذخیره شده
21 نوامبر 2015 … داوود اوغلو که معمار سیاست خارجی ترکیه و ترکیه نوین خوانده می شود، در کتاب …
خبرنگار شفقنا آینده ترکیه و روابط ایران و ترکیه را با دکتر مهدی مطهرنیا به بحث
گذاشته است. …. مطهرنیا: در شرایط کنونی منطقه شاهد شکل گیری نوعی اسلام میانه رو
… با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و تبدیل آن به یک دولت اسلامگرای …
روایتی دیگر از سوریه، داعش، عین العرب (کوبانی … – ایران گلوبال
– ذخیره شده
13 فوریه 2015 … در این معنا و با این قرائت آقای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، حق دارد هنگامی …
سیاسی فرانسه با دولت سوریه و تماسهای پنهانی آمریکا با رژیم سوریه همه … حکومت
ترکیه با سوریه از طریق کانال ایران از نمادهای سیاست جدید آنها در خاورمیانه می باشد.
… عراق (آقای مالکی) با آمریکا از عوامل خارجی پیروزی سوریه بحساب می آید.
تاریخ ایرانی – شگفتی دوم خرداد؛ پدیده خاتمی و پیدایش اصلاحات
– ذخیره شده
23 مه 2017 … خیلی‌ها فرضشان بر این بود که با حمایت رسانه‌های دولتی و همچنین …. درگیر سیاست و
حکومت جمهوری اسلامی بودند، از جمله مهدی کروبی، سعید … در سال ۱۹۹۷ یک جنبش
فکری جدید به منظور تکمیل و پشتیبانی از جنبش سیاسی اصلاحات به وجود آمد. ….
جنگی مبتنی بر تجربه جنگ ایران و عراق نیز ژانر مردم‌پسندی هستند.
سایت رسمی فصلنامه – فصلنامه مطالعات ملی
– ذخیره شده – مشابه
27 مه 2015 … 7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق …. 48- تببين عوامل موثر در مكانگزيني پايتختها در
ايران باستان، با اشاره … 78- سیاست دولت و مناسبات بین قومی، مورد: قوم بلوچ و
سیستانی، … 18- رويكرد جديد سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيكي ايران، …
29- ساختار نظام قدرت در آفريقا و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،.
منصف؛ سیاسی خبر یهودپژوهی – اهداف و چالش‌هاي راهبردي ترکيه در …
– ذخیره شده – مشابه
با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سياست خارجي اين کشور از … در
عين‌حال، دولت ترکيه رويکرد سياسي-‌امنيتي خود در قبال تحولات داخلي سوريه را …
عوامل و اوضاع محيط سياسي-‌امنيتي سوريه با ساير کشورهاي عربي متفاوت است و …
در اين راستا، ترک‌ها با فعال کردن ديپلماسي خود در منطقه، رايزني‌هايي با جمهوري
اسلامي ايران، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *