دانلود کامل بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

این پژوهش به بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها می پردازد پایان نامه رشته بهداشت این فروشگاه دارای نماد اعتماد ملی بوده و این فایل دارای گارانتی بازگشت وجه است
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 354 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 1387

کاربر

دانلود پایان نامه رشته بهداشت

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

دارای گارانتی بازگشت وجه

چکیده :

توسعه سریع تکنولوژی های جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاك، آب و هوا است. آلوده شدن خاك بوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاك را بهم می زند. گیاه پالایی از روش های نوین در پاکسازی خاك از فلزات سنگین می باشد. گیاه پالایی از جمله روش های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاك های آلوده را امکان پذیر می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ژن های مسئول در تجزیه ترکیبات نفتی باکتری های مؤثر در زیست پالایی آلودگی های نفتی و انتقال این ژن ها به گیاهان مناسب و شناسایی گیاهانی که خود دارای قدرت تجزیه ترکیبات نفتی جهت حفظ محیط زیست است. این مطالعه به روش مروری-توصیفی بر روی مطالعات کتابخانه ای در مورد گیاه پالایی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت زیادی بین استفاده از گیاه پالایی و عدم استفاده از آن در کاهش آلودگی خاک وجود دارد وگیاه پالایی می تواند بین 13 تا 50 درصد کاهش آلودگی خاک را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی :

فلزات سنگین

آلودگی خاک

گیاه پالایی

آلودگی های نفتی

زیست پالایی

مقدمه:

آلودگی زیست محیطی از جمله مسایلی است که بشر با آن روبرو است . فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و… بشر باعث ایجاد و افزایش آلودگی درآب و خاک گردیده است. که این تغییرات روز به روز مشهودتر و ملموس تر گردیده ودیده بانان محیط زیست را ملزم به بکار بردن روش هایی برای جلوگیری یا رفع آلودگی کرده است. یکی از مشکلات بشر در قرن حاضر مسئله آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین است. معدن کاری وذوب سنگ های معدنی فلزدار به مقدار زیادی میزان فلزات سنگین را طی دو قرن گذشته افزایش داده است.خیلی از این عوامل آلوده کننده تأثیرات سمی وسرطان زایی در بدن دارند و اگر از خاک و آب حذف نشوند از طریق گیاهان وارد زنجیره غذایی شده و به بدن انسان راه می یابند. گیاهان، خاك های آلوده را پاك می كنند. گیاه پالایی؛ فصلی جدید در محافظت از محیط زیست است. گیاه پالایی یك تكنیك باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است كه برای كشورهای در حال توسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می آید. متاسفانه علی رغم این پتانسیل، هنوز در برخی از كشور ها مانند كشور ما به عنوان یك فناوری استفاده تجاری ندارد.

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاك یا كاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین،عناصر كمیاب، تركیبات آلی و مواد رادیواكتیو به كار برده می شود. مهم ترین تركیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میكرو ارگانیسم های خاك قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میكروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد كه امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می شود. اگرچه دغدغه دیگر برای كارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است كه به این شكل آلوده می شوند، اما راهكار تولید انرژی به عنوان یكی از ضروری ترین بخش های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز كرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………2

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………3

1-2 تعریف گیاه پالایی …………………………………………………………………………………….4

1-2-1 انواع روش های پاکسازی …………………………………………………………………………4

1-2-2 گیاه پالایی دو مکانیسم اصلی دارند…………………………………………………………….4

1-2-3 مشخصه گیاهان مناسب برای گیاه پالایی ……………………………………………………..4

1-2-4 انباشتگرها ………………………………………………………………………………………….5

1-3 انواع فرایندهای گیاه پالایی ……………………………………………………….………………..5

1-4 فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاك ……………………………………………………………6

1-4-1 واكنش گیاهان به فلزات سنگین …………………………………………………………………6

1-4-2 پالایش فلزات سمی ……………………………………………………………………………….6

1-4-3 باکتری ها به دو دلیل فلزات را جذب خود می کنند …………………………………………….7

1-4-4 مکانیسم های اتصال فلز به جدار خارجی سلول را می توان به سه دسته تقسیم کرد…..7

1-4-4-1 متیله کردن فلز در چند مرحله انجام می گیرد ………………………………………………..8

1-4-4-2 ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز …………………………………………………………….8

1-4-5 فیتواکسترکشن …………………………………………………………………………………….9

1-4-5-1 خصوصیات بهترین گیاهانی که برای فیتواکسترکشن مورد استفاده قرار می گیرند……..11

1-5 گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با مواد شیمیایی …………………………………..12

1-5-1 نقش قارچ Arbuscular mzcorrhiya درگیاه پالایی ……………………………………………..13

1-5-2 خصوصیات باكتریهای مؤثر در پالایش سبز ………………………………………………………14

1-5-3 نقش باكتریها و جمعیت میكروبی خاك در پالایش سبز خاكهای آلوده ……………………….14

1-6 بیوتکنولوژی و گیاه پالایی ……………………………………………………………………………17

1-6-1 كاربرد مهندسی ژنتیك برای بهبود گیاه پالایی …………………………………………………25

-6-2 امکان استفاده از گیاهان بعد از فرایند گیاه پالایی ………………………………………………25

1-6-3 مصرف تولیدات گیاه پالایی ………………………………………………………………………..26

1-6-4 تولید انرژی …………………………………………………………………………………………26

1-6-5 آینده گیاه پالایی ……………………………………………………………………………………27

1-6-6 مزیت های گیاه پالایی……………………………………………………………………………..28

1-6-7 محدودیت های گیاه پالایی………………………………………………………………………..29

1-6-8 گیاه پالایی خاک های آلوده به ” فنانترن” با استفاده از گیاه سورگوم ………………………30

1-6-9 تاثیرمخلوط دوگیاه یونجه و فسكیو درگیاه پالایی خاك آلوده به نفت خام سبك …………….30

1-6-10 قابلیت زیست پالایی خاكهای آلوده به آرسنیك توسط كلم زینتی …………………………32

1-7 فناوری زیست پالایی برای حذف آلودگی های نفتی در خاک وآب …………………………….33

1-7-1 حذف آلودگی های نفتی …………………………………………………………………………34

1-7-1-1 سه فرم کلی برای زیست پالایی وجود دارد ………………………………………………..35

1-7-2 ساختار نفت ……………………………………………………………………………………….36

1-7-2-1 میکرو ارگانیزم های مسئول تجزیه نفت ……………………………………………………..37

1-7-2-2 مکانیزم های تجزیه اجزای نفت خام ………………………………………………………….37

1-8 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………39

1-8-1 هدف اصلی طرح (General Objective) …………………………………………………………39

1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) …………………………………………………………39

1-8-3 اهداف كاربردی …………………………………………………………………………………….39

1-8-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………39

1-9 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………39

فصل دوم مواد و روش ها ………………………………………………………………………………….41

2-1 مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم یافته ها و نتایج ………………………………………………………………………………..43

3-1 گیاه پالایی در کجا استفاده می شود ؟ ……………………………………………………………44

3-2 مزیت ها و معایب گیاه پالایی ……………………………………………………………………….44

3-2-1 مزیت های گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک …………………………………………..44

3-2-2 معایب گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک ………………………………………………..45

3-3 هدف از گیاه پالایی و تکنولوژی زیستی ……………………………………………………………45

3-3-1 ارزیابی خطر …………………………………………………………………………………………46

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………..47

4-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….48

4-1-1 بررسی و مقایسه تاثیر گیاه پالایی بر روی دفع آلودگی خاک …………………………………48

4-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..48

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………………….50

5-1 منابع ……………………………………………………………………………………………………..51

فهرست جداول

عنوان جدول صفحه

جدول(3-1): آزمایش های گیاه پالایی در نواحی مختلف از آمریکا ……………………………………44

جدول(4-1): مقایسه ای بین روش های بدون گیاه و گیاه پالایی جهت کاهش آلودگی نفتی خاک…………………………………………………………………………………………………………. 48

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها – فایلینا
– ذخیره شده
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها. چکیده : توسعه سریع تکنولوژی
های جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاك، آب و هوا است. آلوده شدن …
[PDF] بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک …

بررسي اثر گياه و مواد مغذي بر حذف TPH از خاک است. ابتدا با جمع آوري … جهت تحليل
داده ها و رسم نمودار به ترتيب از نرم افزار SPSS 17 و Excel … گياه پااليي اثر منفي
بر جاي گذاشت. ولي، با … نفتي به ميزان 35 g/kg soil توسط گياه Tall fescue ميزان.
حذف ….. is an attractive and cost-effective alternative to reduce pollutant from soil.
SID.ir | تاثیر گیاه پالایی توسط صنوبر (Populus deltoides) بر …
– ذخیره شده
… تاثیر گیاه پالایی توسط صنوبر (Populus deltoides) بر میزان حذف آلاینده های …
در این تحقیق به بررسی میزان جذب عناصر و رشد صنوبر دلتویدس در اثر آبیاری با
… در ابتدای فصل رشد در اواسط اسفند، قلمه ها از درختان صنوبر در مرکز تحقیقات …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ روش ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ روش ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ. اﻣﻴﻦ اﺣﻤﺪﭘﻮر … ﻫﺎ از ﺧﺎك ﺑﻪ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ
ﮔﻴﺎه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎ. ر ﻣﺤﺼﻮل. دﻫﻲ،. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ … در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ
اﺛﺮ …. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﺎ. رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ.
[PDF] گیاه پالایی فلزات سنگین توسط گیاه آفتابگردان – مجله دانشگاه علوم …

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ. ﮔﯿﺎه. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. اﺳﺖ.
روش: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …. ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ. : ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺬب، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ، ﺗﺠﻤـﻊ و. ﯾﺎ ﺗﺼﻌﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه.
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي زدودن آﻟﻮدﮔﯽ. ﻫﺎي آب، ….. ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒــﺖ آﻧﻬــﺎ ﺑــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﮐــﺎرآﯾﻰ ﮔﯿــﺎه
ﭘــﺎﻻﯾﻰ. ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. (. 45. ) … ﻣﺨﺘﻠــﻒ آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان ﮔــﺰارش دادﻧــﺪ ﻣﯿــﺰان ﺳــﺮب ﻣﻮﺟــﻮد در. اﻧﺪام ﻫﺎي
ﮔﯿـﺎﻫﯽ …
[PDF] ﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﺧﺎك – ResearchGate
– ذخیره شده
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ … ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ. زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ … ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب آﺑﻴﺎري، ﻣﻘﺪار ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺟﺬب ﺷﺪه در رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗ. ﻪ و. ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه … اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ. ﺷﻮد .
واژه.
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها | فایل چی
– ذخیره شده
19 سپتامبر 2017 … بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها این پژوهش به بررسی میزان تاثیر
گیاه پالایی در حذف آلاینده ها می پردازد پایان نامه رشته بهداشت …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﻲ ﮔﻮﮔﺮد و اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ در ﮔﻴﺎه ﺟ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﻲ ﮔﻮﮔﺮد و اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ در ﮔﻴﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب. از ﻳﻚ ﺧﺎك … اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ. در اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ …. ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي رﻳﺸﻪ
ﺻﺎﻓﻲ. 2. ، ﮔﻴﺎه ﺗﺜﺒﻴﺘـﻲ. 3،. ﮔﻴﺎه ﺗﺼﻌﻴﺪي. 4. و ﮔﻴﺎه ﺟﺬﺑﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 5( … ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺎه.
بررسی نقش قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی نقش قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی … های
جزء آلاینده های خطرناک محسوب می شوند و حذف این آلاینده ها از خاک یک چالش بزرگ
محسوب می شود. … با افزایش میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی میزان
تجزیه …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﮔ – دانشگاه آزاد اسلامی …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه …. ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﺎك و اﺛﺮ ﺑﺮ روي
رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن …… ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ. pH. در ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰات. Zn. و. Cd. در ﺧﺎك ، ﺑﺨﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و
آﻟﻔﺎﻟﻔﺎ. 99. ﻓﺼﻞ ….. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﺣﺬف.
[PDF] گیاه‌پالایی هیدروکربن‌های نفتی لجن فاضلاب پالایشگاه اصفهان
– ذخیره شده
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻴﻠﻛ. ﺪ. :ﻱ. ﮔﻴﺎﻩ. ﭘﺎﻻﻳﻲ، ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، … ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟـﻮﮊﻳﮑﻲ ﺧـﺎﮎ. ﺗـﺄﺛﻴﺮ. ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ. ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﮔﻴـﺎﻩ. ﻣﻲ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﮐﻴﺒـﺎﺕ. ﺳـﻤﻲ ﻭ ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ. ﻟﺠـﻦ. ﻓﺎﺿﻼﺏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﺩﺭ ﺧـﺎﮎ
.
[PDF] ﺛﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ د

ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺎك،. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺎﺿﻼب، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد. ﻓﺎﺿﻼب دارد .
ﻫﺎن. و. ﻫﻤﮑﺎران … در ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺧﺎك،
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺑﺮ … اﯾﺪه ﺧﻮب ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ

[PDF] ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﺎك ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
– ذخیره شده
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وزن رﯾﺸـﻪ و اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ … ﮔﯿﺎه و ﮔﯿﺎه. +. ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ. دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ، ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن، ﭘﺎﯾﺮن، …. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎ

ارزیابی گیاه پالایی اقاقیا در خاک های آلوده به نفت خام با تاکید بر …
– ذخیره شده
مشخص شده که گیاه پالایی جهت خروج و کاهش آلاینده های نفتی موثر و کارآمد است ولی …
مواد و روش ها: اثرات آلودگی نفتی خاک (0 درصد، 1 درصد، 2 درصد، 3 درصد و 4 درصد
حجمی/ … گیاه‌پالایی فن‌آوری جدیدی است که در آن از گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش
غلظت … گیاهان را در پالایش آلودگی‌ هیدروکربن‌های نفتی به دنبال بررسی تأثیر
سوخت …
[DOC] بررسی توانایی تجمع فلزات سنگین در پوشش گیاهی منطقه اطراف …
– ذخیره شده – مشابه
حداکثر میزان تجمع Fe در پوشش گیاهی در بخش هوایی گیاه علفی Taraxacum … ها و
گیاهان به عنوان راهکار های بیولوژیکی موثر در حذف فلزات سنگین از محیط، از آن جهت
که … چنانچه از گیاهان برای پاکسازی محیط استفاده گردد، به روش مذکور گیاه پالایی
…… این مطالعات پیشنهاد می کنند که غلظت فلزات سنگین در خاک تحت تاثیر عوامل …
[PDF] ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ وﻧﻘﺶ آن درﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ – اداره کل حفاظت محیط …
– ذخیره شده
6 سپتامبر 2011 … ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ. (. Phytoremediation. ) وﻧﻘﺶ آن درﺣﺬف. ﯾﺎ. ﮐﺎﻫﺶ آﻻ. ﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ
، … رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ. دﻧﯿﺎ. از. ﺳﻮﯾﯽ. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﺪرﯾﺠﯽ. ﻣﯿﺰان. آﻟﻮدﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. و. ﺑﺪﻧﺒﺎل. آن … زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ … ﻟﻮدﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات آﻻﯾﻨﺪه
ﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶ داد . ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي. ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ و.
[PDF] ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی ا – فصلنامه علوم و …
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ازﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ،. دارای اﻫﻤﯿﺖ … اﺧﯿﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ. ،.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﭘﺎک ﺳﺎزی. ﺧﺎک از اﻧﻮاع آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع. ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﻫﺎ … ﺣﺬف
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ. ،. رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و …. ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺧﻄﯽ از ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ.
[PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
– مشابه
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﻮﻧﺠﻪ … را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي
ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ (ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺎك) ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ (ﭘـﺮورش ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮداﺷـﺖ ﻓﻠـﺰات). اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از … ﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﯿﺰ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪول. 1. )
.
مقالات پذیرفته شده – اولین همایش تخصصی زیست پالایی
– ذخیره شده – مشابه
12, 1159-CONF-FULL, بررسی حذف زیستی نفت خام توسط Fusarium sp. …. 41,
1124-CONF-FULL, اثر EDTA بر گیاه پالایی مس در خاک توسط خاکشیر, حسین …
62, 1015-CONF-FULL, بررسی میزان جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم توسط کرم
…. زیست پالایی خاک ها و رسوبات آلوده به ترکیبات آلاینده توسط برخی باکتری ها,
الناز …
خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان پاکسازی می شود
– ذخیره شده
20 سپتامبر 2013 … خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان پاکسازی می شود … مشابه از میان سایر
روش های حذف آلاینده ها از خاک، روش گیاه پالایی مناسب تر است. … آزمایش بررسی و
میزان آلودگی ها به ترکیبات نفتی تعیین شد و پس از آن … پور قاسم گفت: در ادامه
کارآیی حذف ترکیبات نفتی توسط گیاهان منتخب و تاثیر شرایط خاک …
مقالات پذيرفته شده – هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …
– مشابه
بررسی اثر دود بازگردان به محفظه احتراق در کاهش آلاینده ها …. بررسی تراکم آلاینده
های هوا و میزان آلودگی صوتی در مواجهه شغلی در یک صنعت ریسندگی و …. بررسی حذف
نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (Eichhornia crassipes)
.
مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی زیست پالایی – سیویلیکا
– ذخیره شده – مشابه
آیا استفاده از نانولوله‌های کربنی قابلیت گیاه پالایی فلز کادمیوم و سرب را افزایش
می‌دهد؟ … ۲. ابزار میکروبی در پالایش زیستی آلاینده های کانی: معضلات تحقیق و
توسعه … استفاده از دی امولسیفایر ها برای شکستن فاز امولسیونی پساب میعانات
گازی (فول … بررسی اثر مهارکنندگی سوبسترا در حذف گاز کربن دی اکسید با
ریزجلبک …
بررسی کارایی روش گیاه پالایی (photoremediation) در مقیاس …

18 مارس 2017 … بررسی کارایی روش گیاه پالایی (photoremediation) در مقیاس گلخانه … گیاه
پالایی، فرآیند استفاده از گیاه جهت پالایش و تصفیه خاک¬های آلوده به نفت و سایر
آلاینده¬ها … نتایج: تجزیه داده¬ها نشان می¬دهد که میانگین میزان حذف TPH در تیمارهای …
غلظت بالای آلودگی (27/8 درصد) اثر منفی بر کارایی گیاه¬پالایی دارد.
[PDF] ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎﻛﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ رﻳﺸﻪ واﻛﻨﺶ دﻓﺎﻋﻲ و رﺷﺪ ﻣ
– ذخیره شده
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و واﻛﻨﺶ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎﻛﻬﺎي آﻟﻮده. ﺑﻪ ﻧﻔﺖ. ﺑﻮد … ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺬف،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎ. زي آﻧﻬﺎﺳﺖ . ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و. ﺑﻌﺪ.
[PDF] ﻧﻲ ( ، ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﺟﻴﻮه، روي و ﻣﺲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
– ذخیره شده
از ﮔﻴﺎه. ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑ،. ﻴﺶ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﻴﺰان. ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ روي ﺑﻮد. ﻛﻪ در. اﻧﺪام. ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن
آﺑ …. ﻳﻲ. در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. و. ﻛﻤﻴﺖ. آب. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻓﺎﺿﻼب. ورودي.
ﻧﻮاﺣﻲ … ﻟﺠﻨﻲ ﺷﺪن، دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮاد ﭘﺎﺗﻮژن، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻻﻳﻨﺪه، ﻓﻠﺰات آﻻﻳﻨﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات. اﺳ.
ﻴﺪي. ﺗﻪ … را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران (. ) 1390. ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻴﺎهﮔ. ﭘﺎﻻﻳﻲ.
[PDF] ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳ – مجله آب و فاضلاب
– ذخیره شده
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﮔﻴﺎﻩ. ﻧﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻧﻴﺘـﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺁﺏ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ … ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ. ﺭﻳﺰﻭﻡ ﮔﻴﺎﻩ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻛﻠ …. ﮔﻴﺎﻩ. ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﻘﻄﻪ. ﺍﻱ ﻭ … ﻓﻠﺰﺍﺕ
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷ. ﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻣـﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻮﺩ. ٨[. ﻭ. ]
.٩.
[PDF] اصل مقاله (587 K) – نشریه محیط زیست طبیعی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
امکان سنجی و ارزیابی میزان تأثیر و کارآیی گیاه وتیور گراس در کاهش میزان خواص
نامطلوب در دو … نمونه های بررسی شده از حوضچهٔ ذخیرهٔ پساب معدن و حوضچهٔ ذخیرهٔ …
پتانسیل بالایی در تصفیهٔ آبهای نامتعارف دارای املاح و شوری بسیار بالا و کاهش
آلاینده ها … گیاه پالایی طبقهبندی شده اند (. ) … پر از آب آلوده به فلزات سنگین به
منظور حذف.
دانشکده بهداشت – دانشجویان کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم پزشکی ایران
– ذخیره شده
بررسي حذف سختي، کلرايد، DOCو فلورايد توسط نسبت هاي مختلف تلفيق رزين هاي
… توسعه فناوری اسمز معکوس برای حذف آنتی بیوتیک ها ازپساب صنایع دارویی ….
بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش و عملکرد متصدیان مراکز تهیه و
… بررسی کارایی فرایند تلفیقی گیاه پالایی و زیست افزایی در حذف فنانترن و …
[PDF] ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﻗﺎم ﭼ
– ذخیره شده
10 سپتامبر 2008 … ﭘﺲ ﮔﻴﺎه. ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي آﻟﻲ و. ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺧﺎك و. آب. ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ. ﻪﺑ … دﻫـﺪ
ﻣﻴـﺰان. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﺛﺮ ﮔﻴ. ﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ. ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ … ﻫﺎ. در. اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫـﺎي ﻟﺠـﻦ. ﭘﺴﺎب ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪ.
بررسی مدیریت محیط زیستی آلودگی کادمیوم با کاربرد روش گیاه پالایی
– ذخیره شده – مشابه
بررسی مدیریت محیط زیستی آلودگی کادمیوم با کاربرد روش گیاه پالایی … در
گیاهپالایی، از قابلیت گیاهان برای حذف آلایندهها استفاده می شود. … انتقال در
آپوپلاست نيز بيشتر تحت تاثير ظرفيت تبادل كاتيوني ديواره سلولي قرار دارد.
… این عنصر و محلول ترکیبات آن حتی به میزان کم ، سمی هستند و در اندامها و محیط
زیست ذخیره می …
بررسی ظرفیت های گیاه پالایی و تالاب های مصنوعی در تصفیه ی …
– ذخیره شده – مشابه
14 مارس 2013 … فنآوری گیاهپالایی شامل جذب، تغیر شکل، تجمع و یا تصعید آلایندهها با … کلید واژه:
گیاه پالایی، تالاب مصنوعی، فلزات سنگین، تصفيه ی فاضلاب، فاضلاب صنعتي
… به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و در معرض خطر نابودي قرارگرفته است. … فزاینده
به عنوان مسیری برای حذف آلایندهها از آبهای سطحی و زیر زمینی و …
بررسی نقش قارچ میكوریزا و باكتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه …
– ذخیره شده
استفاده از گیاهان و میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی بهترین
تکنولوژی برای حذف این آلاینده ها از مکانهای آلوده محسوب می شود. هدف از این مطالعه
بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و باکتریهای تجزیه گر در افزایش گیاه پالایی …
نتایج مطالعات نشان داد که با افزایش سطح آلودگی میزان ریشه و اندامهای هوایی کاهش می
یابد. و درصد …
[XLS] شرکت ملی حفاری – شرکت ملی نفت
– ذخیره شده
6, 3, ملي حفاري, بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت پسماند در دستگاه هاي
حفاري … ساخت سيال پليمري و بررسي اثر آن بر ميزان پايدار سازي شيل ها و خواص
جرياني …. آمید آبکافت شده جزئی) ، XanthanGum ( زانتانگام) در مقابل این نوع
آلاینده ها … 47, 44, ملي حفاري, امکان سنجی فرایند گیاه پالایی توسط گیاه وتیور در
حذف کل …
گیاه‌پالایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
گیاه پالایی (به انگلیسی: Phytoremediation) تکنیک پالایشی است که شامل جذب،
تغییر شکل، تجمع یا تصعید آلاینده‌ها با کمک گیاهان برای زدودن آلودگی‌های آب، خاک و
هوا می‌باشد. … بر اساس تحقیقات دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط
زیست، رفع … البته ممکن است اسیدی کردن خاک، تأثیرات منفی دربرداشته باشد.
خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان … – باشگاه خبرنگاران
– ذخیره شده – مشابه
19 سپتامبر 2013 … خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان پاکسازی می شود … از میان سایر
روشهای حذف آلاینده ها از خاک، روش گیاه پالایی مناسبتر است. … خاک منطقه مورد آزمایش
بررسی و میزان آلودگی ها به ترکیبات نفتی تعیین شد … پورقاسم افزود: در ادامه
کارآیی حذف ترکیبات نفتی توسط گیاهان منتخب و تاثیر شرایط خاک بر …
بررسی جذب کادمیوم خاک توسط گیاهان نعناع و کونوکارپوس
– ذخیره شده – مشابه
4 فوریه 2013 … مهمترين تركيبات معدني آلاينده، فلزات سنگين هستند. … وزن تر و خشک برگ
کونوکارپوس نیز با افزایش میزان آلودگی کاهش داشته … اما سطوح مختلف کادمیوم روی
وزن تر و خشک برگهای نعناع زراعی تأثیر منفی داشته و نمونهها با یکدیگر اختلاف …
کلمات کلیدی: کادمیوم، گیاه پالایی، فاکتور تجمع زیستی، فاکتور …
[PDF] بررسی تأثیر قارچ تریکودرما و نیترات کادمیوم بر … – دانشگاه گنبد
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣـﺬف. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ را دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روش … ﭘـﺎﻻﯾﯽ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ. رﺷﺪ. ﮔﯿﺎه. و. زﯾﺴﺖ. ﺗﻮده. ﮐﻞ. ﮔﯿﺎه. اﺳـﺖ. (. Naderi and Danesh
Shahraki, 2012. ). … ﮔﯿﺎﻫﺎن. زراﻋﯽ. ﻣﺘﺤﻤـﻞ. ﺑـﻪ. ﻓﻠـﺰات. ﺳـﻨﮕﯿﻦ. ،. ﺟﻬـﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ. آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ. از.
ﺧﺎك. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﯾﮏ …. ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ، ﻓـﺎﮐﺘﻮر اﻧﺘﻘـﺎل، ﺿـﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘـﺎل و ﺷـﺎﺧﺺ ﺟـﺬب
ﺑـﺮ.
تاثیر آلودگی‌های نفتی بر روی محیط زیست – فیدار ایمن پایا
– ذخیره شده
25 جولای 2016 … بیش از ۳ میلیون تن مواد نفتی سالیانه وارد اینگونه محیط ها (اقیانوسها) می‌شود وبه
وسیله نفت آلوده می‌گردد. …. بررسی توانایی گیاه پالایی سه گیاه جو، یونجه و شبدر،
گیاهان در … و نتیجتاً بر میزان کاهش غلظت آلاینده توسط گیاه تأثیرگذار است. … در
جهت حذف آلودگی انجام می شود بطوریکه ترشحات ریشه گیاه محیط مناسب …
پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود
– ذخیره شده
در این پژوهش به بررسی اثرات زیست محیطی این باطله ها بر گیاهان پیرامون خود …
S297: تأثیر خاک ورزی بر ترسیب کربن در شرایط استفاده از کودهای آلی و … ای در
آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصل خیزی خاک می
گردد. ….. از راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، خاک و حذف
آلاینده ها، …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮ – کمیسیون نشریات علوم …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺗﻮﺳﻂ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان … ﻣﻮاد
و روش ﻫﺎ: در اﯾﻦ ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﻪ … ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و … ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻻﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ. ﺳﺮب، …. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ا. ﻟﻒ. -. ﻣﯿﺰان. ﻏﻠﻈﺖ ﺳ. ﺮب. در.
ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و. pH. ﺧﺎك ….. و ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪي آﻧﻬﺎ، ﻣﯿﺰان ﺣﺬف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﻠﺰات.
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ – انجمن متخصصان محیط زیست
– مشابه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺣﺬﻑ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﮏ ﻣﺎﮐﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ «ﮐﺎﺭﺍ». ﯾﺎﲰﻦ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ …
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﺭﺿﺎ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﯼ، …. ﺟﺬﺏ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻻﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ ﺭﯾﺰﺳــﺎﺯﻭﺍﺭﻩ ﻫــﺎ …. ﺷﮑﻞ ٢-ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﲤﺎﺱ ﺯﯼ ﺗﻮﺩﻩ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ
ﺍﺳﺘﺮﻭﻧﺴﯿﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ….. ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻛﻠﯿﺪﯼ: ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﮐﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ ﮐﺎﺭﺍ، ﺁﺭﺳﻨﯿﻚ، ﮔﯿﺎﻩ ﭘﺎﻻﯾﯽ،
ﭼﻠﭙﻮﮐﺎﺷﻤﺮ.
هدایت آلاینده در خاک – گروه نفت و انرژی
– ذخیره شده – مشابه
9 جولای 2015 … آلودگی خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش رشد و نمو گیاهان و در نهایت منجر
به … آفت کش ها و آلاینده هاي صنعتی و نیز روش هاي حذف آنها از محیط خاك می باشد . …
این آلاینده ها می توانند به دلیل دفع مواد آلوده در خاك یا ریختن این مواد روي خاك و یا ….
زیست پالایی خاك هاي آلوده به نفت تحت تأثیر فاکتورهاي شیمیایی …
گیاه روند منگنز – مواد معدنی ماشین آلات شکن، تجهیزات تراشکاری و فرز
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﻮﻧﺠﻪ … را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي
ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ (ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺎك) ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ (ﭘـﺮورش ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮداﺷـﺖ ﻓﻠـﺰات). اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
… ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ. ۸۰. 7-3- … ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان.
[DOC] مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر که در همایش ارائه نشده و تنها در …
– ذخیره شده – مشابه
8 ا کتبر 2011 … در صورت عدم دریافت فیش پرداختی تا تاریخ فوق، مقاله از لیست حذف و مقالات … 18,
3891, نقش عوامل موثر در تشكيل كلرو استيك اسيد ها در فرآيند كلرزني و … 22, 2503,
بررسی میزان آلاینده های صنعتی به تفکیک شهرستانهای استان …. 31, 4502, تاثیر
شوری بر گیاه پالایی کادمیوم از خاک های آلوده, افشین ابراهیمی.
فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,filebooker.com
– ذخیره شده – مشابه
… دانشجویان پیام نور اهواز,بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها,بررسی
وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95,بررسی مدیریت پسماندهای …
مقالات کشاورزی اندیشه سبز پارسی – « گياه پالايی و زيست پالايی 4 …
– ذخیره شده – مشابه
28 نوامبر 2013 … تجزیه آلاینده ها در منطقه رایزوسفر جزو مبحث گیاه پالایی محسوب می شود . … مشخص
سازند و مقدار آلاینده ها و همچنین خصوصیات خاک مکان آلوده را بررسی نمایند. …. گياهچه ها
به ميزان 50 و 62 درصد در موارديكه با باكتريها تيمار شده بودند و بذور …. 29) حذف
اورانيوم از خاك در اثر استخراج گياهي به كمك گياهان مناسب و تكنولوژي …
استفاده از فن آوری های زیست پالایی جهت اصلاح خاک اطراف مخازن ذخیره …
– ذخیره شده
در این تحقیق به بررسی قابلیت استفاده از گیاهان در حذف مواد آلاینده خطرناک
پرداخته، و با تعیین انتخابی آلاینده ها و میزان حذف، گیاهانی که دارای ….. طبیعیدر
خاکازطریقتاثیرریشههایگیاهمیباشدومنجربهتخریبیاسمیتزداییموادآلایندهآلیمی
شود.
[PDF] Zea mays L – یافته های نوین در علوم زیستی
– ذخیره شده
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺧﺎك ﺷﺎﻫﺪ از دو ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎ. ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪ
…. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺖ. ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎك. ﻫﺎي. آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن و. رﯾﺰوﺑﺎﮐﺘﺮ. ي.
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ … ﻫﺎ. ي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﺧﺎك. رﯾﺰوﺳﻔﺮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎ. م اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در. ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم. ﮐﻪ …… در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮ دوﺳـﺮ اﺛـﺮ ﺗﺤﺮﯾـﮏ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي …. ﻫﺎي ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه
.
[PDF] ﻫﺎ ﺎي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس در زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﯾﮏ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑ
– ذخیره شده
ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ. ﺧﺎك. را. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﮐﺸﺖ. ﮔﯿﺎه. ﺟﻮ. ﭘﺲ از. 105. روز، ﺗﺎ. 5/72
% … ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ. ﻣﯽ. ﺷﺪ . اﻣﺎ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻃﺒﯿﻌـﯽ دﯾﮕـﺮ. ﻗﺎدر ﺑﻪ زدودن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ … ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ. ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس را در ﺗﺠﺰﯾﻪ. ي ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت آﻻﯾﻨـﺪه آﻟـﯽ ﻧـﺸﺎن.
دادﻧـــﺪ . ﺑﻮﺳـــﺮت و ﺑﺎرﺗـــﺎ. ) 1984(. ﺑـــﺎﮐﺘﺮي … ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎك، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و ﺑﺪون ﺣـﻀﻮر ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺷﻮد
.
فروشگاه ویژه من
– ذخیره شده
توضیحات دانلود · بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان
پیام نور اهواز … توضیحات دانلود · بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها.
[DOC] Curriculum Vitae (CV) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
– ذخیره شده – مشابه
بررسي اثر آلاينده ها بر خاک ، آب و محصولات کشاورزي در ناحيه تاثير پذير از
کارخانه ….. بررسي ميزان آلايندگي فلزات سنگين ،سلامت گياه و روند بهبود کيفي آن
در دو خاک … بررسي توانايي زيست پالايي گياه ذرت در کاهش غلظت سرب و نيکل از
خاک تيمار ….. حذف زيستي ارسنيک توسط باکتري هاي جداسازي شده از خاک آلوده به
ارسنيک.
خاك هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از گياهان پاكسازي مي شود
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2013 … خاك هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از گياهان پاكسازي مي شود … مشابه از ميان ساير
روشهاي حذف آلاينده ها از خاك، روش گياه پالايي مناسبتر است. … ابتدا خصوصيات خاك
منطقه مورد آزمايش بررسي و ميزان آلودگي ها به تركيبات نفتي … و تاثير شرايط خاك
بر كارآيي گياهان تعيين و آلودگي هاي هيدروكربوري خاك هاي مورد نظر …
[PDF] catalo_far_1_c.FH10 – پالایش و پخش
– ذخیره شده
ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت های زیرمجموعه و بررسی میزان انطباق عملکرد آنها
با سیاستها و …. عData gathering جهت طرح بازیابی گازهای ارسالی به فلر و حذف
آلایندهها …. استفاده از فناوری زیست پالایی و گیاه پالایی جهت حذف آلودگی نفتی
خاک.
دوره 11, شماره 3 – علوم محیطی
– ذخیره شده
به منظور بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیک و شیمیایی بر … در این پژوهش نسبت
بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاه پالایی توسط دو … 45 درصد و در بین
تیمارهاي بامبو در نسبت ( 25:25 ) و به / میزان 84 33 درصد … آلایندهها در نسبت ( 100:
100 ) در تیمار هر کیلوگرم وزن خشک گیاه …. بهمنظور بررسی توان مندي دو گیاه آبزي
علف چشمه
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4095 – بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی – مذهبی در افزایش عزت نفس …
4102 – بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی (چکیده) …
4119 – رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده) …… 4531 – حذف آرتیفکت
پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
[PDF] بررسی حذف فلزات سنگین از محیط های آبی با استفاده از فن آوری زیست
– ذخیره شده
17 ژانويه 2016 … بررسی حذف فلزات سنگين با استفاده از ميكروارگانيسم ها. مقدمه … برای برخی
فلزات سنگین و تاثیرات مهم آنها بر سالمت انسان. آورده شده است.
[PDF] ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی …
– مشابه
ﻫﺎ و. ﺗﺄﺛﯿﺮات. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ. در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد … زﯾﺴﺘﯽ
در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد …. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮑﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺮﯾﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ژﻧﻮم ….. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ
. ﻈ …… ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻻﯾﻨﺪه ﺧﺎك و. آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﯿﺎه. ﭘﺎﻻﯾﯽ. ﯾﮑﯽ. از. روش. ﻫﺎي. زﯾﺴﺖ. ﭘﺎﻻﯾﯽ.
ابزار هدایت به بالای صفحه – دانشجویان کارشناسی ارشد آلودگی تنکابن
– ذخیره شده – مشابه
19 آوريل 2013 … شبیه سازی نحوه انتقال وعاقبت آلاینده‌ها در رودخانه‌ها ، برکه های تثبیت فاضلاب،
مخازن و خورها ….. در بررسی حذف فلزات سنگین توسط باکتری استافیلوکوکوس در
این مطالعه … بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم و نیکل توسط باکتریهای ….. عوامل
محیطی که بر کارایی گیاه پالایی تاثیر می گذارند عبارتند از: بافت، …
بررسی مدیریت محیط زیستی آلودگی کادمیوم با کاربرد روش گیاه پالایی
– ذخیره شده
20 آوريل 2013 … بررسی مدیریت محیط زیستی آلودگی کادمیوم با کاربرد روش گیاه پالایی. … منابع
آلودگی و تبعات آنها روشهای جدیدتری جهت جلوگیری از تولید و یا حذف آلایندهها از
منابع آب، … آلایندهها در خاک کمک کند و ممکن است به کمک چنین گیاهانی، یک منطقه ….
تاثیر مواد بهساز بر مقدار قابل جذب عناصر کادمیوم در یک خاک آلوده با
دانلود مقالات چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران – یزد • همایش …
– ذخیره شده
همایش ها در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط تصفیه
… معرفی گونه¬هاي گياهي با پتانسيل زيست پالايی خاکهای آلوده به نفت خام; اثر pH
و زمان … آزموني باجريان مداوم واستفاده از دافنيامگنا در تعيين سميت آلاينده ها; سطوح
جیوه در … بررسی تحلیلی میزان تاثیر pH و pHZPC بر راندمان حذف ارتو فسفات از

طراحی و مس گیاه استخراج PDF – quarry
– ذخیره شده
آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و ﺳﺮب در ﺧﺎك و ﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺛﺎر ﻣﻌﺪن ﻛﺎري ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻻﻃﻼ و ﭼـﺎه ﻣﺴـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از .
ﻣﺲ. … ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ. … آزمایش تولید نانوذرات مس
به روش انفجار الکتریکی ســیم و بررسی خواص آنها و ایجاد الیه . … را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه
ﭘﺎﻻﯾﯽ (ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺎك) ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ (ﭘـﺮورش ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮداﺷـﺖ . … ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس .
تقدیری متوسطه 2 فرزانگان 6، حذف نیترات از پساب – تبیان
– ذخیره شده
22 سپتامبر 2014 … پروژه ی حذف نیترات از پساب با استفاده از آفتاب گردان از این مدرسه جزء … در اثر
فعالیت های میکروارگانیسم خاک، نیتروژن آلی ابتدا به آمونیوم تبدیل می … به علاوه
اگر میزان نیتریت در بدن از این هم بیشتر شود، موجب بروز … شکل، تجمع و یا
تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان برای زدودن آلودگی های آب، خاک و هوا می باشد.
مجله تحقيقات نظام سلامت، – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
1 جولای 2013 … مقايسه كارايي فرايند فوتوليز و 3O/UV در حذف بنزن از جريان هوا … يافته ها حاكي از
آن بود كه درصد حذف بنزن در هنگام استفاده توام از UV و ازن نسبت ….. بررسي كارايي
گياه پالايي براي آلاينده هاي نفتي در مقياس گلخانه در خاك رسي و شور ….. بررسي
تاثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي توانمندسازي بر ميزان HbA1C …
[PDF] متن کامل (PDF)

9 آوريل 2013 … ﭘﺎﻻﻳﻲ. ﻓﻦ. آوري. اﺳﺘ. ﻔﺎده. از. ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﺑﺮاي. ﺣﺬف،. ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﻳﺎ. ﻛﻢ. ﺧﻄﺮﺗﺮ. ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در. ﺧﺎك
اﺳﺖ . ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ ﺑـﺎ رﻳﺸـﻪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﻛﺎراﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ. را در ﭘﺎﻻﻳﺶ. ﺧﺎك. ﻫﺎي آﻟﻮده از ﻣﻮاد
ﺳﻤﻲ ….. ﻣﻴﺰان. ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ. و. ﺗﺒﺎدل. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. آن. ﺑﻴﻦ. رﻳﺸﻪ. و. ﺳﺎﻗﻪ،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﮔﻴﺎه. در ﺑﺮاﺑﺮ. ﺗﻨﺶ …..
روش. ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه. ﻫـﺎ از ﻣ. ﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ . در. آزﻣـﺎﻳﺶ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻗﺎرچ. آرﺑﻮﺳﻜﻮﻻر.
مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی|شبکه خبری آموزشی …
– ذخیره شده – مشابه
6 دسامبر 2013 … در این مطلب لینک مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی که به صورت خلاصه …
بررسی کاراییگیاه عدسک آبی در حذف جلبک از پساب برکه تکمیلی تصفیه خانه …
کمی کردن زمان گیاه پالایی آلاینده نیکل از خاک توسط کلم زینتی · شبیه سازی …
بررسی میزان جذب آرسنیک توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی …
بررسی قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین خاک – دانلود پایان …
– ذخیره شده
تاثیر مهم نوع و غلظت عناصر سنگین موجود در خاک بر میزان جذب و ذخیرهسازی و …..
بررسیهای گوناگونی در مورد قابلیت جذب فلزات سنگین و دیگر آلاینده‌ها توسط ….
حذف نیترات توسط فرایند گیاه پالایی در مقیاس آزمایشگاهی، آب و فاضلاب، شماره 1.
پورتال-دانشکده بهداشت-الویت های پژوهشی-متون عمومی
– ذخیره شده
طراحی و ارزیابی روش ها و تکنیک های نوین شناسایی و ارزیابی ریسک در صنایع،
فعالیت، … سم شناسی محیط; زیست پالایی و گیاه پالایی; کاربرد نانو و
بیوتکنولوژی در … تعیین مقدار و بررسی روشهای حذف آلاینده های اولویت دار(priority
pollutants) با اثرات … بررسی اقدامات نوین بهداشت محیطی در شرایط اضطراری;
بررسی میزان امواج …
Douran Portal – – پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری
– ذخیره شده
بررسی اثرات گیاه پالایی چند گونه گیاهی همراه با خرما بر کاهش مقادیر آلاینده های خاک
… تیمارهای مختلف در رابطه با حذف مواد نفتی از خاک وجود دارد و گیاه یونجه نسبت به
گیاه … کاربرد و قیمت پایین دستگاه، صرفه‌جویی در میزان گرده مصرفی و رفع
مشکلات … بر اساس آزمون خاك تغذيه نخل ها در دي ماه و در قالب طرح بلوك هاي كامل
تصادفي با …
فصلنامه علمی آب و فاضلاب – سایت بهداشت محیط ایران
– مشابه
بررسی قابلیت گیاه ‌پالایی در حذف سولفات از محیط‌های آبی ….. تأثیر دوره‌های مختلف
کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه
گاوزبان ….. تهیه الگوریتم بهره‌برداری بهینه از آبخوان به‌منظور تعدیل غلظت آلاینده‌ها.
کد جست و جوی گوگل – مهندسی بهداشت محیط
– ذخیره شده
18 نوامبر 2012 … تکنولوژی گیاه پالایی برای حذف فلزات، حشره کش ها، حلال ها، مواد … همچنین گیاهان می
توانند برای پاکسازی آلاینده ها از جریان رودخانه و آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار
گیرند. محققان در حال بررسی استفاده از درختان ( به غیر از گیاهان کوچک) برای … همین
دلیل تحقیقات بیشتری برای درک تاثیر تجمع و افزایش زیستی …
ایرنا – خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان پاکسازی می شود
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2013 … خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از گیاهان پاکسازی می شود … از میان سایر
روشهای حذف آلاینده ها از خاک، روش گیاه پالایی مناسبتر است. … خاک منطقه مورد آزمایش
بررسی و میزان آلودگی ها به ترکیبات نفتی تعیین شد … پورقاسم افزود: در ادامه
کارآیی حذف ترکیبات نفتی توسط گیاهان منتخب و تاثیر شرایط خاک بر …
مشخصات اساتید – دانشگاه آزاد اسلامی خوی
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه فوق لیسانس : بررسي اثر جيبرلين در کنترل شدت بروز زنگار در
….. بررسي کارايي گياهان زينتي در کاهش آلاينده هاي آلي فرار (VOCs) از هواي محيط هاي
بسته … بررسي کارايي گياه پالايي در حذف فلزات سنگين در خاکهاي آلوده منطقه
اروميه … دومين همايش ملي کشاورزي و توسعه پايدار، فرصت ها و چالش هاي پيش رو
دانشگاه …
تشریح مهمترین فعالیت‌های زیست محیطی شرکت ملی مناطق نفت خیز …
– ذخیره شده
6 نوامبر 2013 … … که حجم آلودگی‌های ناشی از تولید نفت خام به میزان غیرقابل تصوری کاهش یافته
است. …. در ادامه کارآیی حذف ترکیبات نفتی توسط گیاهان منتخب و تاثیر شرایط
خاک بر … خاک‌های مورد نظر با استفاده از کاشت گیاهان منتخب بررسی شد. … حفظ محیط
زیست، با استفاده از بازیافت آلاینده‌ها بخشی از هزینه‌ها جبران می‌شود.
همایش های محیط زیست : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش
– مشابه
کنفرانس های محیط زیست سال 1395 – کنفرانس های محیط زیست سال های گذشته –
اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی – خبرنامه – آموزش – اخبار.
[PDF] ﭼﮑﯿﺪه: اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺰﻻت ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﺤﻮ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف راﺣﺖ ﺗﺮ را دارد. روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﺮاﺑﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮأﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ … ﻫﺎ، در. آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دﻧﯿﺎ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. دﻓﻦ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. روش دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد. … ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن و ﻓﺘﻮﻓﻨﺘﻮن در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ …. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﻬﺮه.
حسرتکده ی پنهان – بگذار چيزي باشم شل سيلوراستاين
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور · » ست
جدید ترکی … بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها · طراح قالب : پیچک

[PDF] ﺑﻠﻮط دو ﮔﻮﻧﺔ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎل ( رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ) ﻫﺎي ﻣﺨ
– ذخیره شده
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺧﺎك، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ و ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺼﺮﻓﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد … ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف. ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻨـﻮ ….. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي آﻻﻳﻨﺪة ﺳﺮب و دو ﮔﻮﻧﺔ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ.
The characteristics, advantages and disadvantages of wetland …
– ذخیره شده
عنوان فارسی مقاله, بررسی خصوصیات ،مزایا و معایب سیستم وتلند در مقایسه با … و
در انتها با توجه به مزایا و معایب سیستم ها ،سیستم برتر و پارامترهای برتری آن ….
طبیعی در حذف آلاینده های گوناگون و بررسی های انجام شده درارتباط با نقش گیاهان در
این …. 8 گیاه پالایی به عنوان یکی از روشهای نوین پالایش محیطهای آلوده با وجود
مزایای …
[PDF] در ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﺳﯽ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ ، ﻣﺲ و ﭘ – فیزیولوژی محیطی گیاهی
– ذخیره شده
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ و ﻣﺲ در رﯾﺸﻪ و اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي … ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت. ﻣﻌﻨﯽ. داري. ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان. ﻣﺎﻟﻮن
دي آﻟﺪﻫﯿﺪ. در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. واژه. ﻫﺎي … اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ. ،. ﮔﯿﺎه. ﭘﺎﻻﯾﯽ،. ﻣﺲ . ﻣ. ﻘﺪﻣﻪ. 1.
آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤـﯿﻂ … Bioavailability. ﺳﻤﯿﺖ. ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﺟﺰء آﻻﯾﻨـﺪه. ﻫـﺎ در. ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓﺘـــﻪ ﻣـــﯽ. ﺷـــﻮﻧﺪ ( … ﻣﺘﻌﺪدي در راﺳﺘﺎي ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺣـﺬف ﻓﻠـﺰا
.
[PDF] Phytoremediation در اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﺋﯽ ﺘﯽ ﭘﺴ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آوﻧﺪی ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒ. ﺎت
ﻣـﺬﮐﻮر … ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻧﻮاع آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺌﺎه ﻣﻬﻤـ. ﯽ …. ﻫﺎی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎﻣﻸ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ … ﻫﺎی. ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. -4. روش. ﻫﺎی. ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﺋﯽ.
[PDF] ﺳﻼم دي در ﻛﻪ اﺳﺖ آب، ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوره ﭼﻬ – کنفرانس آب، پساب …
– مشابه
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ. دﻫﻨﺪ . ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه … در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي در … ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ راﻫﻜﺎر ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ …. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اوﻟﻴﻪ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻧﻴﺮوﮔـﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد …… ي ﮔﻴﺎه. ﭘﺎﻻﻳﻲ. (. آﻻﻳﺶ. زداﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ) در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده. ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ.
کلبه تنهایی من
– ذخیره شده
خواص گیاهان. zepo · قالب وبلاگ میوه … پيوندهای روزانه. خواص گیاهان · یاهو · گوگل …
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها · » جزوه پول و ارز و بانکداری.
[PDF] ﺣﺬف ﻧﻴﱰات ﺑﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي و ﻃـﺮق دﻳﮕـﺮ از : ﻧﺎم ﻃﺮح ﺁﲠ – شرکت آب و فاضلاب …
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﻴﱰوژن ﺗﺮآﻴﱯ اﺳﺖ آﻪ ﮔﻴﺎهـﺎن ﺑـﺪون ﺁن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ. زﻧﺪﮔﻲ ﳕﻲ … ﺳﺎﻳﺮ روش. هﺎ ، ﺣﺬف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺣﻴﺎي آﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ
و روش اﻟﻜﱰودﻳﺎﻟﻴﺰ آﻪ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از ﺷﺮآﺖ ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي
ارزﻳﺎﺑﻲ … ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﲡﺰﻳﻪ ﺟﺰء ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از … ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم آﻠﺮاﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﲑ
ﺗﻐﻴﲑات ﻏﻠﻈﺖ ورودي ﺳﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻠﻲ. ﺁﻟﻮ …. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ و ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺁب
را.
دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط …
– ذخیره شده
کاربرد آنتی بیوتیک ها و تاثیرات آن بر محیط زیست (آب و خاک) … سنجش میزان
آلودگی صوتی و تهیه نقشه پهنه آلودگی صوتی منطقه ثامن مشهد مقدس در تابستان …
بررسی اثر سینتیکی حذف فلز سنگین روی از آب به کمک جاذب سیلیکا آئروژل
هیدروفیلیک …. پایش زیستی و کنترل آلاینده های محیط زیست با استفاده از گیاه
پالایی
هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست – Symposia.ir
– ذخیره شده
فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست … بررسی
خصوصیات کیفی روان آبهای سطحی شهر تهران و میزان آلودگی آنها به فلزات سنگین
جیوه و روی … بررسی تأثیرات زیست محیطی شوینده ها و پاک کننده-های سنتزی بر
روی منابع آب و خطرات حاصل از آن …. گیاه پالایی مواد رادیواکتیو از خاک توسط گیاه
گندم.
دکتر سیمین ناصری – انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه گیلان
– ذخیره شده – مشابه
27 فوریه 2015 … ارزیابی میزان تاثیر پودر كربن فعال بر افزایش خوردگی تاسیسات سیستم
تصفیه … امكان سنجی زیست پالایش از طریق كاربرد قارچهای رایزوسفر گیاهان مناطق
آلوده به … بررسی كارایی روش فیلتر اسیون مستقیم در حذف آلاینده ها از پساب
تصفیه خانه … های رامنولیپید و ساپونین، اولین همایش تخصصی زیست پالایی.
[PDF] phytoremediation of heavy metals
– ذخیره شده
15 دسامبر 2016 … ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
…. ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭼﻨﺎﺭ ﻭ. ﺯﺑﺎﻥ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺩﺭ ﺩﻭ …
[PDF] ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻼﯾﯽ : ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ – ستاد توسعه زیست فناوری
– ذخیره شده – مشابه
و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﯿﺪرو ﮐﺮﺑﻮري در ﺧﺎك و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ. (. ﻣﺴﺌﻮل. ﭘﺮوژه. ) ….
ﺑﺮرﺳﯽ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈ. ﺖ ﮐﻞ ﻫﯿﺪرو ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي. ﻧﻔﺘﯽ.
TPH.
[PDF] چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
– ذخیره شده – مشابه
ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﯽ، ﻓﻠﺰﯼ، ﺑﻘﺎﻳﺎ. ﯼ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ … ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻻﻳﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﯼ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ردﻳﻒ. روش. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ … ﺎﺕ ﺧﺎﻙ، ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﺤﺘـﻮﯼ ﺁﺏ. ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﻔﻆ … ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻻﻳ. ﯽ. ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑـﺮﺍﯼ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺩﺍﺭﺩ. …. و روش ﻫﺎ. ﺩ. ﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎﯼ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻓﻀﺎﯼ
ﺳﺒﺰ.
[PDF] حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از بیو جاذب مخمر ساکارومیسس …

23 آوريل 2014 … ﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از … ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮات از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪار … ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺣﺬف. ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات. 50
. ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ. ، در. pH … ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ … ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎه ﻧﯽ ﺑﺮاي ﺣﺪف ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻮد ﮐﻪ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *