دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

Published on Author adminwebLeave a comment

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 200
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

فروشنده فایل

کد کاربری 4084

کاربر

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق. در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پروپزال کارشناسی ارشد شامل:

مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc می باشد و قابل ویرایش می باشد.

قسمت هایی از پروپزال:

بیان مساله :

سوء مصرف مواد و اعتیاد از نظر تاریخی درمقاطع تاریخی گوناگون سیری پر فراز و نشیب داشته است. با آغاز قرن بیستم سیمای سوء مواد و اعتیاد، نسبت به قرن نوزدهم و پیش از آن نسبتا دگرگون شده است. اکنون اتفاق نظر کاملی درباره ی این مسئله وجود دارد که پدیده ی اعتیاد در طول قرن بیستم و به ویژه طی دهه 1970 و 1980 میلادی تحت تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و علمی به نحو وسیع و حیرت آوری در میان اقشار گوناگون جوامع مختلف پراکنده شده است (آتش پور و آقایی و گل پرور،1381).

این سیر فزاینده بسان زنگ خطری ، حکومتها، دولتها، و دانشمندان رشته های مختلف را برای مبارزه یا مقابله با اعتیاد و سوء مصرف مواد برانگیخته است. این برانگیختگی نمود اصلی خود را بسیاری از کشورها و ازجمله ایران، از یک طرف در قانون گذاریها و برخورد های قانونی و از طرف دیگر درحجم روبه گسترش متون علمی مربوط به اعتیاد و سوء مصرف مواد نشان می دهد. قوانینی که جهت جلوگیری از همه تعدیل شده است. دیدگاههای اولیه در باب اعتیاد متاثر از برخی اندیشه های شبه خرافی و یا اندیشه ایی بوده که ماهیت علمی نداشته و بیشتر بر پایه ظن وگمان بوده است. تفسیر های آکادمیک و علمی در آغاز

فرضیه های پژوهش :

1- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق مؤثر است .

2- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان افسردگی معتادین به مواد مخدر با ترک موفق مؤثر است .

3- مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر افزایش احساس خود کارآمدی معتادین به مواد مخدر با ترک موفق موثر است.

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – …

ofmas.ir/product-62409-The-effect-of-group-counseling-approach-based-on.aspx

ذخیره شده

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق. در ۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش با …

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری …

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

ذخیره شده

۸ آذر ۱۳۹۴ – عنوان پروپوزال: تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – …

negindaneshr.8n8.ir/post/2239

ذخیره شده

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق. –

پروپوزال در مورد اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و ذهن آگاهی …

mark.banooart.ir/g61738darmored

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ – پروپوزال در مورد اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و ذهن آگاهی بر سلامت روان مصرف‌ کنندگان کراک … پیرامون تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

پروپوزال در مورد بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر …

mark.banooart.ir/g62368darmored

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ – سلام، به صفحه دانلود پروپوزال در مورد بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر صمیمیت، رضایت و … پروپوزال در مورد رابطه استرس شغلی و معنویت با عملکرد شغلی پرستاران … اولیه پژوهش پیرامون تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

پروپوزال در مورد رابطه استرس شغلی و معنویت با عملکرد …

mark.banooart.ir/g62369darmored

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ – سلام، به صفحه دانلود پروپوزال در مورد رابطه استرس شغلی و معنویت با عملکرد شغلی پرستاران خوش آمدید. … پروپوزال در مورد بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر صمیمیت، رضایت و … پیرامون تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

دانلود پروتکل کامل طرحواره درمانی | mark

mark.banooart.ir/f94825dlp

ذخیره شده

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – سلام، به صفحه دانلود دانلود پروتکل کامل طرحواره درمانی خوش آمدید. … تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی یا حضور ذهن بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به … پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر … شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

[PDF]اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری …

etiadpajohi.ir/article-1-440-fa.pdf

ذخیره شده

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸ. ﮕﯿﺮي از ﻋﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر ﺑﺴﻨﺠﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮد. ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر درﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ …

[PDF]اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود …

etiadpajohi.ir/article-1-226-fa.pdf

ذخیره شده

درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎ … ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس، ﻧﮕﺮاﻧـﻲ و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ را ﻣـﻮرد …. اﺛﺮ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺗﺴﻜﻴﻦ درد. و ﺑﺎﻻ … ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﻣـﺎن ﻣﻮﻓـﻖ … ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ….. Cognitive Behavioral Therapy for.

طوطي استار

tutisun.nikablog.ir/

ذخیره شده

۳ مهر ۱۳۹۵ – فروش دانلودي پروپوزال بررسي اثربخشي مشاوره رفتاري _ شناختي جنسي زوجين بر ….. كاملترين فايل پروپوزال تأثير مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد شناختي – رفتاري CBT بر كاهش ميزان اضطراب معتادين به مواد مخدر با ترك موفق.

پکیج های درمانی روانشناسی – فایلکده

paperdl.skyf.ir/category/پکیج-های-درمانی-روانشناسی/

ذخیره شده

مبانی نظری و اصول آموزشی جلسات درمانی شناختی رفتاری در 21 صفحه ورد قابل ویرایش …. پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری در 22 صفحه ورد قابل … یادگیری جنبه های نظریه های شناختی افسردگی، اضطراب و خشم؛; آشنایی با افكار ….. مراکز مشاوره، برنامه درمان الکی ها و معتادان به مواد مخدر، در مراکز بازپروری و دیگر …

دانلود (پاور پوینت درمان شناختی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش …

afra.sitaarticlen.ir/دانلود-پاور-پوینت-درمان-شناختی-ذهن-آگا/

ذخیره شده

۱۳ فروردین ۱۳۹۶ – برترین فایل پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

برترین فایل پاورپوینت بررسی مفهوم اعتیاد، انواع مواد مخدر …

aris.rayapaperi.ir/?p=6068

ذخیره شده

دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق. -کامل و جامع ما اولین نیستیم …

کاملترین فایل پاور پوینت درمان شناختی ذهن آگاهی مبتنی بر …

topicforpe.ir/tahgig/new-31249.html

ذخیره شده

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – برترین فایل پروپوزال تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی یا حضور ذهن بر کیفیت زندگی بیماران … فایل پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

دانلود (تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز) | نگین پروژه

neginproj3.ir/post-15354.html

ذخیره شده

۱۶ آذر ۱۳۹۵ – ( فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی ) با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاناینک شما با … فروش فایل پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

آموزش تصویری ساخت عروسک چینی – اورجینال – کرانه هنر

karanehonar.blogtez.com/post4.php

ذخیره شده

پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق. – مقاله بررسی ارزش گذشت

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم اعتیاد، انواع مواد مخدر و …

domino.venuosfile.ir/newarticle/fara1432.html

ذخیره شده

۱۱ فروردین ۱۳۹۶ – خرید و دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 بیننده گرامی … کاملترین فایل پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری CBT بر کاهش میزان اضطراب معتادین به مواد مخدر با ترک موفق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *