دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 118
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، كافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حكمتی داریم كه با علوم ما سنخیت داشته باشد. حكمتی كه دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یك فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درك جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و كارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

بخش اول – كلیات

فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در كتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی كه هر یك از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌كنیم:

الف- تعریف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر كمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یك فرد طی یك سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود كه قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به كل تولیدات كالاها و خدمات نهایی جامعه در یك مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید كالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یك مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]

ب- تعریف توسعه:

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اكثریت عظیمی از یك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است كه متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]

توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنكه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فكری در یك فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یكی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شكل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:

1- یافتن و به‌كارگیری مكانیسمی كه در آخرین حد ممكن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیكی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.

نتیجه

با توجه به شناختی كه نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا كه به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، می‎توان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:

1- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است كه مردم با حاكمیت بر سرنوشت خویش، تضمین كننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین ركن توسعه مردمند و اركان دیگر باید بر مدار این ركن شكل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، كرامت انسانی و … دارند كه براساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب كنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم كند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.

لذا مشاركت همگانی در گرفتن حقوق اساسی باید نهادینه شود و شوراهای مختلفی كه در قانون اساسی مقرر شده ، می تواند مظهر اجرای این مشاركت گردد.

2- هدف اصلی، رواج معنویت و تقوی و گسترش خداپرستی و تحكیم ارزشهای اخلاقی باشد، زیرا بدون دستیابی به این هدف، توسعه پایدار و بدون تضاد مختل كننده نظام اجتماعی حاصل نخواهد شد. ضمن اینكه هزینه های اجتماعی ناشی از روند توسعه اقتصادی با تحكیم ارزشهایی كه اخلاق را در جامعه نفوذ می‌دهد تقلیل می یابد و كارایی نظام را به سوی حد مطلق سوق می دهد.

3- در قیاس با مبانی اقتصادی توسعه غرب، مبانی توسعه اقتصادی در ایران عبارتند از : مالكیت مختلف، آزادی اقتصادی مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه ، بنابراین راهبرد توسعه اقتصادی در ایران اگر مبتنی بر این اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبیعی فراهم می‌نماید و هم عدالت و برابری و برادری را .

4- در مقدمه قانون اساسی آمده است كه اقتصاد وسیله است نه هدف، لذا از وسیله جز كارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی اسلامی فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است.

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول : كلیات …………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ……………………………………………………… 3

الف – تعریف رشد ………………………………………………………………… 3

ب – تعریف توسعه ………………………………………………………………… 3

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ……………………………………. 5

الف- توسعة سرمایه داری …………………………………………………….. 5

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال ……………………………. 5

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان …………………………………….. 6

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ………………. 8

الف – آدام اسمیت …………………………………………………………………. 8

ب – جان استوارت میل ………………………………………………………….. 10

ج – كارل ماركس ………………………………………………………………….. 11

د- آرتور لوئیس ……………………………………………………………………. 13

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ………………………. 15

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی ………………………………………. 15

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ………………………………………………. 15

ج – رفاه اجتماعی ………………………………………………………………….. 16

د – شاخص‌های اجتماعی ……………………………………………………….. 16

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی 17

فصل اول : مبانی خداشناسی …………………………………………………………. 17

الف – علت پیروزی دنیاگرایی …………………………………………………. 18

1- نارسایی مفاهیم كلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه …. 18

2- خشونت‌های كلیسا ……………………………………………………… 19

ب – راه حل غرب برای نجات دین …………………………………………… 19

1- تفكیك بین قضایای ایمانی و عقلی …………………………………. 19

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ………………………………… 20

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ……………………………………………………… 22

الف – اومانیسم یا مكتب اصالت انسان …………………………………….. 22

ب – فرد گرایی فلسفی…………………………………………………………….. 23

1- تجربه گرایی ………………………………………………………………. 23

2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت …………………….. 24

ج – مكتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) …………………… 25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی ……………………………………………. 29

الف – سكولاریزم (جدایی دین از سیاست) ……………………………….. 30

ب- ناسیونالیسم ……………………………………………………………………. 31

ج – مساوات گرایی ………………………………………………………………… 33

د- آزادی ……………………………………………………………………………… 34

فصل چهارم : مبانی اقتصادی …………………………………………………………. 35

الف- مالكیت خصوصی ………………………………………………………….. 35

ب – آزادی اقتصادی …………………………………………………………….. 37

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد ……………………………………………. 39

د – مسئله توزیع …………………………………………………………………… 40

نتیجه …………………………………………………………………………………………………….. 43
فهرست منابع………………………………………………………………………………………….. 45


4

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پروژه …
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی …
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد توسعه اقتصادی
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد توسعه اقتصادی و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز در مورد توسعه اقتصادی در مقطع کارشناسی … پایان نامه بررسی نقش نظام
سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) … پایان نامه
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انقلاب اسلامی ایران
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد انقلاب اسلامی ایران و پروژه دانشجویی و …
پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران …. پایان نامه
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
تأملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف …
قانون اساسی (تمرکز بر چهار مفهوم اصلی) پی می گیریم و در پایان به تحلیل نظری …
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 … اساس آن
دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. … در این نوشتار ابتدا به
مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله … تاریخی تطبیقی
است. … قانون اساسی که با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– مشابه
1, بررسی نشانه های سنگ مزارهای استان مرکزی, عطیه نظام آبادی, دانشکده هنر, ارتباط …
بستر سیال (FCC) در پالایشگاه¬های با ظرفیت پایین همراه با تحلیل اقتصادی و
فنی … 21, بازتاب نقش زن در پیامهای بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه ی
…. زیورآلات ایرانی در قرن معاصر (1395ـ1300) به منظور توسعه بازار ایرانی در سطح …
[DOC] اصول و مبانی نظری تحریم
– ذخیره شده – مشابه
لذا با توجه به نقش اساسی شرکت های دانش‌بنیان در برنامه های اقتصادی کشور در حال و
… به عبارت دیگر جهت بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در این فصل، زیرساخت‌های …
موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ….
(1390)، ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران: …
[PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ – گنج
– ذخیره شده
در واﻗﻊ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و. ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ … ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت آﺷﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در. ﺧﺼﻮص ﺣﻖ زﻧﺎن … ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن. 46. ﮔﻔﺘﺎراول … ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن
وﻣﺮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ. 46 ….. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدي.
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
اینکه جمهوری اسلامی ایران با آگاهی کامل از پیامد تهدیدها و فشارهای بین‌المللی،
برنامه‌های … برخلاف نظریه‌های اثبات‌گرا و پوزیتیویستی (که در آن مدل‌ها و الگوهای
اقتصادی کاملاً … آنچه از هویتی شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تا هویتی شدن توسعه
و پیشرفت … در پژوهش حاضر، ضمن بررسی مبانی نظریه امنیت هستی‌شناختی که
شاخص‌های …
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی
– ذخیره شده
تاثیر نظریه ی تاویل گاد مرا بر نظریه ی تفسیر قانون اساسی رابطه حقوق شهروندی …
ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر
تفویض … بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده
امریکا بررسی … توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد
ایران تحقیقی …
[PDF] دریافت فایل
– مشابه
23 ژانويه 1974 … فهرست منابع )فارسي يا غيرفارسي( در پايان مقاله به … كاوش نظري در كرسي هاي
آزادانديشي … بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها
… تالش مي شود با رويكردي تأسيسي، به طور فشرده به ده پرسش اساسي درباره ….. نوع
پژوهش ها غرب بوده اســت؛ به تبعيّت از آنها كار تحقيق در ايران نيز …
مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه – دانلود …
– ذخیره شده
تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد
گردیده است . … 1-7 – پیشینه پژوهش مبانی نظری 6 … 4-1) تعارض قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه 63 … علاوه بر آن،چگونگی تشريح و
تبيين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها در نظام حقوقي ایران،که بسیاری از مواد
قانون آن از …
[PDF] اقتصاد اسلامي – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. و. ﺳﺮﻓﺼﻞ. دروس. دوره. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. اﺳﻼﻣﯽ ….. ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ.
ﮐﻨﺪ. … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. 6. واﺣﺪ. ﺟﻤﻊ. 32. واﺣﺪ. ب. -. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﻼﻣﯽ … ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ. 3. ﻧﻈﺮﯾﮥ. ﻋﺪاﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد. 3. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. 3. ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ.
3 …. ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎ. -. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي. (. ﻓﺎراﺑﯽ.
موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی 451موضوع
– ذخیره شده
21 نوامبر 2014 … حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین …
ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر …
مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی; نظام حقوقی مالکیت بر منابع ….
بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره …
[DOC] سایر مقاله های در حال انتشار – Association for Iranian Studies
– ذخیره شده
بررسی تأثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی
… 11- دبیرعلمی همایش “آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران” در آذر ماه
1385 در … نه)نظام های سیاسی تطبیقی … سه)روابط خارجی ایران:قاجاریه تا پایان
پهلوی دوم … 10- چیستی مفهوم فرنگ در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار:پژوهشنامه
علوم …
[XLS] کل پایان نامه های دفاع شده – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید …
– مشابه
فصل دوم مخربوط به مبانی نظری وتئوریک تحقیق می باشد. …. 17, 32, جایگاه ارزشها
در توسعه بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران … این پایان نامه با الهام از
سخنان شهید صدر در صدد تبیین محدوده‌ی منطقه‌الفراغ یا قلمرو آزادی در نظام‌اقتصادی
است. … شود همچنین انجام مقایسه تطبیقی بین اندیشه اقتصادی اسلام و مسیحیت می
تواند …
پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره …
– ذخیره شده
16 جولای 2017 … اژدرن‍ی‍ا، ش‍ه‍روز, ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از
… اس‍دی‌، ش‍م‍س‍ی‌, ح‍ض‍ان‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و م‍ق‍ارن‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ …
اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ …. آخوندی، حسین, مبانی
نظری دفاع از فلسطین در اندیشه امام خمینی, شناخت اندیشه های امام …
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
راهنمایی پایان نامه … بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهدی عظیمی، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/08/

دانشگاه علامه طباطبایی – مشاهده فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
ویژه محمدرضا، تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد
، 1، 1، … ویژه محمدرضا، مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت:نگرشی
تطبیقی بر … ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، آسیب‌شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی
در ایران به …. عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی
ایران، …
[XLS] Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
– مشابه
123, خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حسابرسی (حسابداری), علایی ،مهران, کتاب
جوانان …… 507, چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت, هومن،حیدرعلی, سمت ….
561, مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی, کلت،مری, ترجمه حیدر محمدی
…… و مربیان با کودک و نوجوان در مراحل رشد, انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

دکتر امیری تهرانی – پژوهشگاه علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی; تجزیه و تحلیل
… بررسی ا نتقادی روش شناسی فریدمن (راهنمای پایان نامه); بررسی شرایط مدل سازی …
الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، دوفصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال دوم، شماره سوم، بهار
و … تدوین پیشنویس لایحه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (همکار طرح) …
[PDF] Full page fax print – دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– ذخیره شده
ﺗﺎزه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي … درﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ و دو ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ …
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزي اﻳﺮان وﻋﺮاق … ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﺮب، ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ. ﮔﻔﺘﺎرهﺎ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. رﻓﺮاﻧﺪم در اﻳﺮان. آﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮي اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ ﺧﺮداد …
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ؛ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ واژﻩ
ﻧﺎﻣﻪ ،.
رزومه – حسن حضرتی
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه … ساختار سیاسی؛ فرهنگی و اقتصادی خوارزم از قرن چهارم تا برآمدن
خوارزمشاهیان، محمد خانی، … اقتصادی اسرائیل با کشورهای غربی، توحید محمد زاده،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1389/11/30 … آل بویه در بغداد؛ مطالعه تطبیقی مبانی
حکومت و سیر تحولات، مرتضی جمشیدی، … “اسلام و ایران، بررسی تاریخی (مجموعه
مقالات).
[XLS] لیست کتابهای فارسی – Unicef
– ذخیره شده
3, بررسي ذهنيت نخبگان حکومتي و غيرحکومتي درباره وضعيت کودکان درايران, 1 …
16, قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1368 …
31, پيمان نامه حقوق کودک: مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1989,
29 … 71, يوسفي، ناصر – زهرا فرماني, مجموعه رشد و تکامل کودکان خردسال : کار با …
[DOC] باسمه تعالي مطالعه تطبيقي نظام عادلانه اقتصادي در ساختار حقوقي …
– ذخیره شده
با در نظر گرفتن تعريف فوق از عدالت اقتصادي، مبناي قانون گذاري در يک نظام عدالت
… سپس در بررسی نظری جایگاه عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم … از
مهمترین اهداف یا مبانی حقوق که در طول تاریخ همه نظامهای حقوقی بر آن تاکید داشته اند،
اصل عدالت است. …. نقش عدالت در قوانین اساسی کشورهای غربی بسیار کمرنگ است.
[PDF] ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤ 1
– مشابه
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺪﻣﺖ. ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ …. ۳۶۴. ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭﻱ. ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ …
پايان‌نامه‌هاي دفاع شده – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
– ذخیره شده
تحليل فقهي اقتصادي اوراق منفعت در بازار سرمايه اسلامي و مطالعه تطبيقي آن با …
نظري. ۱/۳/۸۹. عليرضا لشكري. ارزيابي مباني نظريه توازن در عدالت اقتصادي اسلام …
بررسي خودگرايي و ديگرگرايي روانشناختي و تهيه ابزار سنجش با رويكرد ديني …..
در ایران در مقایسه با معیارهای جهانی و سازگاری آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[PDF] نقشه جامع علمی کشور
– ذخیره شده
2. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﻘﺸﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ … ………..1-2. ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻋﻠﻢ
ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ 1404ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ … ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ
ﻛﻼﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ …. ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ(ﺭﻩ)، ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ … ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻠﻲ ….. ﻋﺮﺻــﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤــﻰ ﻭ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤــﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺛﺒﺖ.
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
با 1661773 … اسلامي 344972. شود 334990. شد 329191. جمهوري 293113 … ایران
199898 … توسعه 131141 … قانون 90763 … اقتصادی 68029 … نامه 47915. معاون
47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525 … پایان 47264 …
بررسی 46725 … غرب 30926 … اساسی 28586 …… نظری 5301 ….. مبانی 3416 ……
تطبیقی 622.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران تازه های شماره 47 کتابخانه
– ذخیره شده
بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حقوق
بشر … کرامت انسانی و مجازات های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی، عید محمد
احمدی، قم: … مبانی نظری عدالت اجتماعی در اسلام، محمد شبدینی، قم: انتشارات زمزم هدایت
، 1390. … پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران، 7جلد، محمدباقر نوبخت، تهران:
مجمع …
بانك اقتصاد نوين – اخبار
– مشابه
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به …
رشد 27 درصدي صدور کارت اعتباري بانک اقتصادنوين در پايان خرداد 96 ….. بانک
اقتصادنوين، دولتي با اشاره بر نقش مؤثر نهادهاي مالي بر توسعه اقتصادي کشور
گفت: …. با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با هدف بهينه سازي خدمات شبکه
شعب، …
پایان‌نامه‌ها – پرتال امام خمینی

اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های با موضوع امام خمینی (س) در اینجا به
نمایش گذاشته شده … آسیب شناسی و ارزیابی دو دهه اول انقلاب اسلامی ایران با تاکید
بر اندیشه های امام خمینی (س) … ارتباط اخلاق و سیاست و مبانی نظری آن از دیدگاه امام
خمینی (س) ….. بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (س) و میرزای
نائینی (س) …
وزارت راه و شهرسازی > درباره > مقالات و انتشارات > انتشارات
– ذخیره شده
Grund lagender ber bremste chnik; IRAN ROADS ATLAS; procee dings … آمارهای
پایه علوم و تكنولوژی در جمهوری اسلامی ایران و بررسی تطبیقی آن با كشورهای جهان …
آیین نامه بارگذاری ترافیك پلهای جاده ای ایران; استراتژی توسعه ناوگان حمل ونقل
هوایی …. فناوری روز راه آهن ژاپن; قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران; قانون و مقررات مناطق
آزاد …
اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي
– ذخیره شده – مشابه
10 فوریه 2011 … در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه
… در حالي که در غرب سكولار، در دانش‌هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه‌اي با عنوان
اخلاق …. قانون اساسي در اصل هشتم بر تصويب قوانين اسلامي در كشور.22 نظام …..
عاملي، منيژه، بررسي مباني نظري اخلاق حرفه‌اي در اسلام، پايان نامه جهت …
مطالعه تحليلي و تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با نظريه
– ذخیره شده – مشابه
واژه‌هاي كليدي: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، روابط بين‌الملل، سازه‌انگاري. …
شده‌اند: پارادايم‌هاي موجود در سياست بين‌الملل، ارتباط چنداني با كشورهاي غير غربي
ندارند. …. با هنجارها»[31] اين رويكرد اقتضا مي‌كند كه معاني ثابتي (همچون منطق
اقتصادي در …. [52] كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تبلور يافته و اصولي
را به خود …
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1368 | سایت پژوهه …
– ذخیره شده – مشابه
15 نوامبر 2014 … عرفان · نظری · عملی … به همین دلیل معمولا راه بازنگری، اصلاح، تغییر و نسخ قانون
اساسی … در سال 1368 و با پایان رفتن جنگ عوامل متعددی باعث گردید تا بازنگری در
قانون …. طی 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در این شورا بررسی و مجموعا 46 … با
اسناد به نامه امام خمینی در پاسخ به نامه شورای بازنگری مورخ 9/2/68 …
تحقیق: خرید و دانلود پایان نامه ارشد – – مرجع خرید و دانلود اصل پایان …
– ذخیره شده
روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش
….. حاتمي،ل،1386،”بررسي تطبيقي ارزيابي عملكرد شركتها با استفاده از شاخص هاي
… افزوده اقتصادی و سود هر سهم در بورس اوراق بهادار ايران” پایان نامه کارشناسی ارشد
…… اصلِ پانزدهمِ قانونِ اساسی جمهوریِ اسلامیِ ایران راه را بر موردِ اول بسته است و شاید …
[PDF] کـــــتاب درســـــــــی
– ذخیره شده
اساسی ج. ا. ایران. 7. مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون. اساسی جمهوری اسالمی
ایران … و بيان گفتمان های »سازندگی و توسعه اقتصادی«، »اصالحات و توسعه سياسی
«، … در اين کتاب، با ارائه رهيافتی تئوريک از انقالب اسالمی و سپس تطبيق
رويکرد نظری … رفتارهای خشن و حجيم غرب عليه ايران اسالمی مورد بررسی قرار می
گيرد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي – شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني – عناوین …
– ذخیره شده – مشابه
بازشناسی جایگاه خانواده و زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه غربی و
شناخت … تحول و ارتقای علوم انسانی، موضوعات و محورهای زیر را جهت تدوین مقاله،
پایان نامه و طرح … ارائه الگوي اسلامي ايراني فعاليت‌هاي اجتماعي اقتصادي زنان در
رويکرد … بررسی مباني و تئوري‌هاي نظري اسلامي در زمينه مسئوليت حکومت اسلامي
نسبت به …
[PDF] ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
– ذخیره شده
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎت و ﺑﺴﻂ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﻼن ﺧﻮد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ روزآﻣﺪ …. ﺑﺎ. ﻫﺪف
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪي. ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺳـﺎزﻣﺎن. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ از ﺑﺪاﻫﺖ ﺛﺒﺎت اﻣﺮ … ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﻳﺮان ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ. … از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺘﺼﺎدي … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را
ﻣـﻲ … ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. اي ﻣﺘﻨﻮع در دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﺪه اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻳﻚ ﺳﻮ و
روح ﻋﻤﻞ.
سایت شخصی کیان کیانی | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و …. از
نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي …
بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند …..
رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری
اسلامی است.
مقاله کامل با عنوان بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در …
– ذخیره شده
مقاله کامل با عنوان بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران. 1,900 تومان. افزودن به سبد خرید. دسته: حقوق, مقاله …
حقوق بشر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
تمایز نظری … مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد
، و از طریق … سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی
… فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را
به … حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق …
«چیستی» دولت یازدهم بر اساس مبانی نظری، رویکردها، اولویت‌ها، موانع …
– ذخیره شده
29 سپتامبر 2013 … این دولت متناسب با مبانی نظری خود، مستعد چه موانع، چالش ها و نقدهایی …. بر خلاف
تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان و به رغم اصول قانون اساسی که … از این منظر توسعه
یافتگی اقتصادی به معنایی که در جهان غرب و کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره
جنوبی و مالزی رایج است، هدف جمهوری اسلامی ایران و رجال سیاسی آن نبوده و …
دانلود مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | NCBA
– ذخیره شده
13 سپتامبر 2017 … دانلود مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مرزهای کشور ما، از زمان حمله … ایران، در
شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای … فصل سوم- مبانی
اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران … انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی… …
صفحات فایل: 200 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی …
دانلود رایگان پایان نامه در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
– ذخیره شده
17 آگوست 2017 … بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قانون اساسی مشروطیت و قانون . … ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ﺗﻤﺪن 1395 ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺪن ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﯿﻪ . … دولت موظف
است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را … ۱۱
خرداد ۱۳۹۶ – قانون اساسی کشورها, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4044 – بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب … 4055 – مبانی
نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای ….. 4210 – تاریخ
شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده) …. 4259 – کیفیت فرضیه
ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
عناوین پژوهش ها – پژوهشهای کاربردی برون مرزی
– ذخیره شده – مشابه
6 دسامبر 2014 … بررسي و تحليل محتواي قانون نظام جمهوری اسلامی ایران … بررسي وتحليل نامه امام (ره)
به گورباچف … رسانه هاي گروهي غرب و اصطلاح بنيادگرايي … بررسي تطبيقي حقوق
اساسي ايران وآمريكا … بررسي لائيسم درجهان اسلام با تكيه بر كشورهاي تركيه و. …
بر آثار بدهي هاي خارجي بر امنيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه.
پرتال جامع علوم انسانی-محمدحسین زارعی
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه: نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب. حوزه (
های) تخصصی: حقوق اساسی. تعداد نمایش: 483. چکیده. متن اصلی …
دکتر پرویز امینی ستون فقرات نظری دولت یازدهم – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
29 سپتامبر 2013 … آرشیو ویژه نامه …. این دولت متناسب با مبانی نظری خود، مستعد چه موانع، چالش ها و
نقدهایی در آینده است؟ …. از این منظر توسعه یافتگی اقتصادی به معنایی که در جهان
غرب و …. می دهد که دولت روحانی سال هفدهم دولت توسعه‌گرا در ایران است که با پایان آن
…. بر همین اساس در مبانی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و …
14 ویژگی رئیس جمهور اصلح در تراز تمدن ایرانی اسلامی با توجه به …
– ذخیره شده
10 مه 2017 … قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مبانی نظری و فرایند تصویب، از جایگاه …
اداره جامعه بروز می کند، در بین بخش هایی از جامعه که با جامعیت تحولات را بررسی ….
اینکه در اوج تحریم های غیرقانونی غرب، ایران توانست به بالاترین درجه از رشد …
مبانی فکری اسلامی، نیازمند پیشرفت و توسعه اقتصادی همراه با عدالت …
[DOC] 1 – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تهران / خ شهید بهشتی / خ احمد قصیر / ک پژوهشگاه / پ 2 / ط 3 غربی …. بررسی حقوقی
معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران … جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام
مالکیت فکری … درآمدی بر مساله شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده در اسلام …
بررسی اصل 24 قانون اساسی …. همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی
.
تکافل – هفته نامه تجارت فردا
– ذخیره شده
14 نوامبر 2015 … 2- مبانی نظری … شمرده‌اند، ضمناً با توجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران … موارد ذیل، مبانی اساسی بیمه اسلامی را تشکیل می‌دهند: …
محمدی‌مهر (1385) در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین … □
رضوان و همکاران (2009) اظهار داشته‌اند که توسعه صنعت بیمه تکافل در مالزی …
فهرست پایان نامه های مقطع کارشناسی گروه علوم … – گروه علوم اجتماعي

5 مارس 2017 … ابراهيم باي سلامي غلام حيدر, عوامل اجتماعي موثر بر توسعه اقتصادي, صدر نبوي …
احمديان اميد, مقايسه تطبيقي انديشه هاي كارل ماركس و هابرماس … افشار كهن الهام,
بررسي محتوائي پايان نامه تحصلي دانشجويان پژوهشگري علوم اجتماعي …. پورحسن
فرشته×, مقايسة فمنيسم غربي با فمنيسم د ركشورهاي اسلامي, همسر, دوم 81.
عناوین پایان نامه حقوق – بانک موضوعات پایان نامه های علوم اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
شناخت و آشنایی با مبانی فقهی فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) … ضعف فرهنگ
اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته با(تاکید بر
ایران ) … عدم تمرکز محلی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق
فرانسه و … عقل نظری و عقل عملی پژوهشی در حوزه عقل انسانی از منظر ابن سینا و
ملاصدرا.
پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
– ذخیره شده – مشابه
٢, انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
و روش … گفتمان های پس از انقلاب اسلامی در ایران ( با تاکید بر قانون برنامه های
توسعه در کشور) …. ٣١, حمایت از مصرف کالای داخلی: بررسی تطبیقی ایران و کره
جنوبی, همایش … رج, عنوان پایان نامه, نام دانشگاه, تاریخ دفاع, نام دانشجو / مقطع, فایل
چکیده و …
۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 … ۱- ایرانی‌ها آریایی نیستند گروه‌های جمعیتی مختلفی در ایران امروز زندگی می‌کنند؛ …
که از فرهنگ‌های دیگر، خواه غربی یا عربی پاک باشد، با واقعیت جور در نمی‌آید. ……
این نظام جمهوری اسلامی که نمیدونن برای آموزش اخلاق باید اون رو تمرین کرد و نه ……
توماس جفرسون قانون اساسی ایالات متحده رو بر اساس کوروش نامه گزنفون …
دریافت فایل پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی …

دریافت فایل پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – پرداخت و دانلود آنی.
پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه …. -مطالعه
تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي كشورها … نتايج حاصل از اين
پايان نامه دسترسي به راهبردهاي اساسي پرداختن به اهداف فوق مي باشد …. در كتاب
استاندارد عملي مديريت پروژه ميباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقيق در نظر گرفته
شد .
[PDF] فراتحليل پژوهش‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در موضوع آموزش زنان

)1357-1394(، در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله و طرح ها وگزارش های پژوهشی. از طریق …
جمهوری اســامی ایران در ســال های اخیر برای عقب نماندن از قافله توسعه انسانی و. به
دنبال آن … و موجب شــده که این قشر با کســب دانش در عرصه های مختلف اجتماعی،
اقتصادی، …. در بررسی پیرامون دانش نظری تولیدشده در ارتباط با آموزش زنان در غرب،
عمده.
دانشگاه یاسوج | Yasouj University
– ذخیره شده
5- همکاری با گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی … مبانی علم
سیاست/ جامعه شناسی سیاسی/ اندیشه های سیاسی غرب /اندیشه سیاسی قرن بیستم/ …
ریشه های انقلاب اسلامی /اندیشه ها ی سیاسی امام خمینی(ره)/ حقوق اساسی جمهوری اسلامی
ایران …. بررسی جامعه شناختی پدیدی ترور پس از انقلاب اسلامی ، پایان نامه
کارشناسی …
پایان نامه تأثیرتحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
– ذخیره شده
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه هنوز پائین
است. … ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی ۶۷ …
اسلامی ۸۸ جدول (۲-۳-۳): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس ….
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز1404
– ذخیره شده
سوال اصلی مقاله این است؛ با توجه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران،
الهام … اسلامی، الگوی مردم سالاری دینی، تحکیم توسعه کارآمد و ارائه الگوی پیشرفت،
… (قهرمانپور، 1389: 161-159) به هر روی، در این مقاله با بررسی مفاهیم قدرت نرم و الهام
…. نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز در سه دسته سیاسی، فرهنگی و اقتصادی …
بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه
– ذخیره شده
در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل … در
ادامه سعی خواهد شد تا با تبیین دقیق شاخص های مطالعاتی در مبانی نظری … برای
ارزیابی کمی از سه منبع روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی، آرشیو برنامه …. که هم در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در سند چشم انداز و برنامه های کلی نظام به آن اشاره
شده است.
[PDF] ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ – صفحه اصلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
– مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﺎ. ﺰﯾ … داراي ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮر … ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ. اﺳﺖ ﺑﺮاي درج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن. ،. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ درج
ﺳﺘﺎره ﺷﻤﺎره ﺧﻮرده و … ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ …. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دوره … ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان، ﺳﻨﺪ ….. اﯾﺮان ﮐﺸﻮري اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ.
[PDF] ﺟﻠﺪ دوم
– مشابه
4 مارس 2013 … ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮﻱ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ / 93 … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻭﺣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ / 355 … ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻏﺮﺏ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺳﻼﻡ / 635 … ﻏﺮﺏ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺟﺴﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ … ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻱ «ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ» / 747.
آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران – دانش سیاسی
– ذخیره شده – مشابه
چکیده: آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در جمهوری اسلامی ایران از ضرورتهای شایان توجه در
… شخصیت‌ نخبگان سیاسی ایران و خمیرمایة فرهنگ ایرانی را از موانع اساسی توسعه
…. با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاهی دیگر برای بررسی مسئلة توسعه پدیدار شد
و …. دولتی تطبیقی تحت حمایت بنیاد فورد در آمریکا شکل گرفت و «مبانی نظری آن

[PDF] The Role of students’ and seminarists’ Basij in countering to … – Sid
– ذخیره شده – مشابه
نقش بسیج دانشجو و طلبه در مقابله با تهدیدهاي نرم علیه انقالب اسالمی/ دکتر … در
عصر تهديد نرم به عنوان مهم ترين مخاطره نظام اسالمی بررسی نقش بسیج دانشجو …
جمهوری اسالمی ايران بر اساس اصل سوم قانون اساسی موظف به كاربرد همه … پرسش نامه
نظريات صاحب نظران و خبرگان دريافت و با استفاده از شاخصه های … مبانی نظری و
مفهومی. 1.
نظام رسانه‌اي و حقوقي مطبوعات در نشريات كشور – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
28 مه 2006 … اما با وجود اين در همه اين دوره‌ها كمتر به يك نظام جامع رسانه‌اي پرداخته شده است. … 2-
چارچوب اسلامي اخلاق رسانه اي/نوشته:دكتر مغيث الدين شيخ/فصلنامه رسانه:سال هفتم،
شماره سوم 1375 … 31-بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات/عباس اسدي/فصلنامه ……
در ابتداي اين پايان نامه پس از بررسي مباني نظري تحقيق چون:استقلال …
[DOC] Word – دانشگاه آزاد یاسوج

14 مارس 2017 … در اين جلسه در رابطه با طرح هاي پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به شورا و
…. theoretical 3D hirshfeld surface analyses antimicrobial and thermal studies … ”
تاخیر پرداخت تسهیلات مجدد به بدهکاران در بخش های مختلف اقتصادی و … تحت عنوان
” بررسي مباني فقهي قانون اوقاف جمهوري اسلامي ايران از منظر فقه …
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی …
– ذخیره شده
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج . …
توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و
تصحیح … اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
دولتهای رفاه … با تأکید برنقش دولت در آن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام
صادق(ع).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ویکی‌نبشته
– ذخیره شده – مشابه
21 آگوست 2017 … قانون اساسی کشورها, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ….. انتشار نامه توهین آمیزی به
ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف … در تحکیم بنیادهای
اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه … رهایی بخش اسلام
با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، …
قاب چوبی

-مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره ابراز و مهار خشم (فصل دوم پایان نامه)
… -دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای
شرکت های تازه …. كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت
سهامی آلومینیوم ایران … -نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال
توسعه
آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاريخ 1396/01/01 لغایت 1396 …

25 ژوئن 2017 … مسئوليت مدني نقض حريم خصوصي داده ها در فقه اسلامي و قانون اساسي … مطالبه ی
متقلبانه وجه ضمانت نامه هاي بانکي با تأکيد بر کنوانسيون آنسيترال راجع به …
مالکيت خصوصي، خير عمومي، استفاده ي عمومي، توسعه ي اقتصادي، دعوا کلو … جنايي
حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تئوري).
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب …
– ذخیره شده
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در 53.
ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع …
تحقیق مقاله اقتصاد کلان – زروان داک
– ذخیره شده
تحقیق مقاله اقتصاد کلان فصل اول توسعه اقتصادی از نظر کارشناسان اقتصادى …
ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى
… و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت . …..
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی
جمهوری …
[PDF] PDF: تحقیق قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | شبکه فایل …
– ذخیره شده
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ. ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ و ﺑﺮای …. اﯾﺮان q. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری… q.
پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی علوم سیاسی
– ذخیره شده
شما در بخش دانلود پروپوزال علوم سیاسی می توانید با جستجوی پایان نامه مورد نظر …
پایان نامه نقش و ارزیابی مرز های شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران … پایان نامه
بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی … و
علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی
ایران).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *