دانلود مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری

مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری در 8 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری در 8 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل مبانی نظری و تعاریف در 7 صفحه + منابع در 1 صفحه

فهرست مطالب

تعاریف مختلف سرمایه ی فکری

انواع طبقه بندی اجزا ء سرمایه فکری

منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری

منابع

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری با موضوع سرمایه …

https://www.iranpajohesh.com/مبانی-نظری…/9501-دانلود-مقاله-پیشینه-تحقیق-و-م…

ذخیره شده

پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: مقدمه و تاریخچه- تاثیرگذارترین تلاش ها در جهت سرمایه فکری- سرمایه انسانی – سرمایه ساختاری – حسابداری دارایی های …

[PDF]سرمایة فکری

www.en-bank.com/utils/getFile.aspx?Idn=3588

ذخیره شده

سرمایه گذاری های موجود و بالقوة سازمان برای پیش بینی رشد آینده. و نیز برنامه … در ی ک زمان خاص مورد اس تفاده قرار بگیرند، دارایی های فکری را. می توان به طور …… در مقاب ل دیدگاه طرفداران هوش مصنوعی، برخی نیز بر این موضوع. که عبور هوش …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ : ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وزارت … – …

ejip.ir/article-1-679-fa.pdf

ذخیره شده

ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ … ﮔـﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ. ﺗﻌﺎرﯾﻒ واژه. ﻫﺎی. ﺗﺤﻘ. ﯿﻖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ. رﺳﺪ . . 2. ﺑﯿﺎن ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ … ﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد. ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد. ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻤﻞ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ؛. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ. از. آﻧﻬﺎ. از. ارزش آﻧﻬﺎ …

[PDF]بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743610

ذخیره شده

مشابه

در دهه اخیر، کارآفرینی درون سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه محققان تبدیل شده …. 1931. مبانی نظری تحقیق. سرمایه. فکری. فراهم. کننده. یک. پایگاه. منابع. جدید.

دنیای تغییر – سرمايه فكري

09144820980.blogfa.com/post/292

ذخیره شده

مشابه

پيشينه و مباني نظري تحقيق. يك سازمان يك … و نويسندگان در مدل هاي مفهومي خود ، سرمايه اجتماعي را عنصري از سرمايه فكري در …. استوارت[ 31 ] اظهار مي دارد موضوع اصلي سرمايه مشتري ، دانش موجود دركانال ها ي بازاريابي وروابط با مشتريان است . سرمايه …

[DOC]حسابداری سرمایه فکری

proacc.ir/wp-content/uploads/2013/11/حسابداری-سرمایه-فکری.docx

ذخیره شده

مشابه

مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری : سرمایه … سرمايه هاي فكر ي، موضوع مورد پسند بسياري از محققان و كنفرانس هاي علمي، مقاله ها و نشريه هاي مختلف قرار ميگيرد.

[PDF]تعیین همبستگی منابع سرمایه فکری و سنجش تأثیر آنها بر …

qfaj.ir/article-1-327-fa.pdf

ذخیره شده

با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت …. منجر به ایجاد بهبود کیفی در مدیریت سرمایه های فکری سازمان خواهد شد. چن ….. با توجه به مبانی نظری ارتباط ارزش شرکت ها با منابع سرمایه فکری که در بخش بیان.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه فکری (فصل دوم) – …

file.takhfifestan.com/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سرمایه-فکری-ف/

ذخیره شده

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های فکری (فصل دوم تحقیق) – سیدو … پیشینه تحقیق با موضوع سرمایه فکری فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و

پایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-ی-سرمایه-فکری-با-عملکرد-سازمانی-بانک-ق…

ذخیره شده

امروزه موضوع سرمایه های فکری یکی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و سازمان ها …. 8- دلاور، علی ،1380، «مبانی نظری و عملی پ‍‍ژوهش در علوم انسانی و اجتماعی» …

[PDF]ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ

www.mums.ac.ir/shares/btom/btom1/amoozesh/powerpoint/…/6389.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻱ،. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ،. ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻱ. ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ. ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻳﻚ …. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. : ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ۱۹۶۲. ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ. ﻓﺮﻳﺘﺰ.

تدوین مبانی نظری – مدیراما

modirama.ir/تدوین-مبانی-نظری/

ذخیره شده

وقتی صحبت از تدوین مبانی نظری می کنیم به واقع منظور ما تولید یک محتوای با … فرض کنید که موضوع پایان نامه شما «بررسی اثر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر روی … فصل دوم در پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ صفحه …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻮدآوري و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ – دانش مالی …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_4868_2ff5dbd0d40977776a88089c2646556d.pdf

ذخیره شده

توسط بنی مهد – ‏2011
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﯽ ….. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ.

[PDF]وري در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﺎ

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-89-fa.pdf
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن اﻣﺮوز، ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ …. اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻬﺮه. وري در اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺳـﺎزﻣﺎن.

[PPT]dr khavandkar زمان تغییر: 1393/05/21 توسط: i:0#.f …

old.msrt.ir/fa/techno/Files/dr%20khavandkar.ppt

ذخیره شده

طرح موضوع; مباني نظري; الگوهاي بين المللي; الگوهاي ملي; جايگاه موضوع در مدل كسب و …. که بر توسعه ی سرمایه ی انسانی و سرمایه ی فکری تاثیر مثبتی دارند، در این …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013880102.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﻓ. ﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻗﻴـﻖ و ژرف. اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺮح. ﻣـﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي.

[PDF]The Impact of Disclose of Intellectual Capital Components – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018013910406.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺸﺎي اﺟﺰاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ….. اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش …

[PDF]ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﯿﺮ ﺗﺄﺛ

confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/397_1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻫـﺎي. ﻣﺸـﻬﻮد. (. ﺑﻨﯿـﺘﺲ و ﻫﻤﮑـﺎران،. ).2000. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي، ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي در … ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. -1. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز، داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ.

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ …

resalenegar.com/product/بررسی-تاثیر-سرمایه-فکری-سازمان-بر-رضای/

ذخیره شده

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن-دنياي كسب و كار … موضوع رضایت شغلی از مهمترین حوزه های پژوهشی در جامعه شناسی و رفتار سازمانی تلقی می شود که علاوه بر وجود ابعاد نظری نیازمند تحقیقات گسترده است. … ۲-۳-مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی.

[PDF]ار و سرمایه فکری بر کارآفرینی زگ تاثیرسبک رهبری خدمت …

jmsd.atu.ac.ir/article_519_5403481387bbcf1fc3ac4e2c5332f007.pdf

ذخیره شده

توسط حسین پور – ‏2013
بررسی تاثیر سرمایه فکری و رهبری خدمت. . گزار بر ارتقای … گزار و کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری و کارآفرینی. سازمانی و … های دانشی است، اعتماد به کارکنان برای ایجاد و توسعه دانش،. پارادایم جدیدی را … که ضمن ارائه روابط متغیرهای تحقیق از منظر مبانی نظری. به ….. روابط بین متغیرها وهمچنین با عنایت به موضوع اصلی. تحقیق.

[PDF]اصل مقاله (369 K)

https://journals.ut.ac.ir/article_56251_3de2d37c5ca24cc4689683f1d96504e8.pdf

ذخیره شده

توسط نیکبخت – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
4. ، زﻣﺴﺘﺎن. 1394. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﺎل. ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻜﺮي. ﺑﺮاي. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ارزش. واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري ….. ي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ. ﺷﺮح زﻳﺮ. ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه. اﺳﺖ.

[PDF]اصل مقاله (333 K)

https://journals.ut.ac.ir/article_51724_2006ba1791b3edabb20a864f635a5999.pdf

ذخیره شده

توسط مشایخی – ‏2014
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺸﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻜﺮي در. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان …. ﻧﻘـﺶ و اﻫﻤﻴـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﺳﻮدآوري ﭘﺎﻳﺪار، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤ. ﮕﻴﺮي. ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع …. ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻜﺮي. در ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎرة. 160. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. )1391(.

[PDF]ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓ

https://journals.ut.ac.ir/article_36646_839bdf9995545d3e8523dbbacefc6765.pdf

ذخیره شده

توسط طالبی – ‏2013
ﻪ آﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي. ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺮ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎي. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد؟ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. و. ﭘﻴﺸﻴﻨ. ﻪ. ي. ﺗﺤﻘﻴﻖ …. ﻣﻮﺿﻮع. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. و. ﺑـﻴﺶ. ﺗـﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي. ﻓﻜﺮي ﺑﻪ.

[PDF]رابطه بين سرمايه فکري و اجزاي آن و عملکرد صنعت بيمه از …

www.ensani.ir/storage/Files/20120329101637-2053-8.pdf

ذخیره شده

مشابه

از موضوع هاي مورد توجه و جذاب تبدیل ش ده اس ت. بس ياري از … هدف اصلی این تحقيق، بررس ي اثر سرمایه فکري بر. عملک رد … مبانی نظری پرداخته ش د.

جایگاه چارچوب نظری و مفهومی درپژوهش – لیزنا

www.lisna.ir/Note/13452-جایگاه-چارچوب-نظری-و-مفهومی-درپژوهش

ذخیره شده

مشابه

۱۳ آبان ۱۳۹۲ – گاهی این لنز یک نظریه (Theory) مشخص و گاه مجموعه ای از نظریه های به هم مرتبط … تصور کنید دانشجویی می خواهد وجه یا وجوهی از مفهوم «سرمایه اجتماعی» را در جامعه ای بررسی کند. … برای تبیین بیشتر این موضوع به کتاب «مبانی پارادایمی روش های …. بود، در حقیقت چارچوب فکری من را نسبت به چارچوب نظری روشن کرد.

[PDF]ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي اﻓﺸﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ، و

www.amj.ir/files/15-04-2016,112259.5804283,308.pdf

ذخیره شده

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ . ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺮﺧﯽ … ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي اﻓﺸﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع.

[PDF]بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان

journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-44-fa.pdf

ذخیره شده

ﺍﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮﯾﻦ. ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺍ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. زﻧﺎن دﺍرﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺍﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ….. ي. « ﻧﻘﺶ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ اﯾﺠﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي. ﻓﮑﺮي. » ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ….. دﺍده. ﻫﺎي. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در. زﻣﯿﻨﻪ. ي. ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي و. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻣﻮﺿﻮع،. ﺍز ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺍي.

[PDF]بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری … – …

www.nowavari.ir/article_14904_60844d7a70dc181aebb97c0df723e089.pdf

ذخیره شده

موضوع های مدیریت منابعBarlow, 2006مدیریت استعداد، یکی از مهم ترین و حتی ضروری … پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری مدیریت استعداد و سرمایه فکری، فرضیه ها.

تعیین چارچوب نظری – انجام پایان نامه,انجام پایان نامه مدیریت …

farjamedanesh.com/the-theoretical-framework/

ذخیره شده

مشابه

چارچوب نظری از مراحل اساسی علم روش تحقیق است، که بر مبنای نظریه ی خاص پدیده را بررسی … در واقع محقق بعد ازتعیین موضوع تحقیق و مطالعات اکتشافی با نگاهی فراگیر به … بررسی مبانی نظری در تحقیق همراه با سه فاز است : ابتدا باید تمام منابع و …. انجام پایان نامه حقوق عمومی | انجام پایان نامه حقوق مالکیت فکری | انجام پایان نامه …

[PDF]گذاری ارزش مدل ی طراح طرح های فکری سرمایه جویشگر بومی

didras.ir/sites/default/files/SE-PMG-MGT-STB-02-v1.0_0.pdf
گزارش. طراح. ی. مدل. ارزش. گذاری. سرمایه های فکری طرح. جویشگر بومی. وضعیت: نهایی … ین موضوع،. با دانش حاصل از ارزش. گذاری خدمات و کسب وکارهای طرح جویشگر، می. توان راهبردهایی همچون …… در ابتدا در بخش اول مبانی نظری حوزه ارزشگذاری بطور.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی – مطالعات برنامه …

eps.journals.umz.ac.ir/article_754_164.html

ذخیره شده

مشابه

توسط امین بیدختی – ‏2014
… ایجاد سطوح بالایی از سرمایهی فکری؛ رضایت شغلی؛ کیفیت زندگی؛ اعتماد اجتماعی؛ بهزیستی ذهنی افراد؛ خلق دانش؛ انگیزش …

[PDF]ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﺮان ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔ – پژوهشنامه بیمه

jir.irc.ac.ir/article_10115_3554687eacc6ba0ab40255645406a47e.pdf

ذخیره شده

ﺖ در اداﻣـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻣﺒـﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ﮐﺎراﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬـﻮم. ﺑﯿﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ روش ….. ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮاع.

ژورنال فایل

mejournal.rzb.aliclip.ir/
با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه فکری دسته: علوم انسانی بازدید: .

پایان نامه ارزیابی توانایی سیستم های حسابداری مدیریت در …

thesisaccounting.ir/پایان-نامه-ارزیابی-توانایی-سیستم-های-ح/

ذخیره شده

۲۹ تیر ۱۳۹۵ – 2-2- مباني نظري به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و … علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد … در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آنان را برای ایجاد …

[PDF]اصل مقاله (371 K)

ecor.modares.ac.ir/article_12530_6979ae846ed18e58928de07940ba3f06.pdf

ذخیره شده

توسط محمدی – ‏2015
ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ. و ﺗﻌﺎﻣﻞ. آﻧﻬﺎ …. در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. -2 .1 … رﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﻄﻮف.

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و …

parsproje.com/pn/92-mo.html

ذخیره شده

مشابه

SA27- پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی …. MO61- بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای ….. سلام خسته نباشید پایان نامه با موضوع رابطه ی بین بهره وری و رضایت شغلی در سازمان های …

[PDF]ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎزي رﺗﺒﻪ ﺑ (

www.sciencejournals.ir/uploads/pdf/2016520172013931.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي … ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ….. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ. ﻫﻤ.

پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیر تاریخی توسعه مفهوم و …

filenik.ir/product-33214-pishinah.aspx

ذخیره شده

پیشینه و مبانی نظری سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری. … سرمایه های فكری را منتشر كرد و همایشی در سال 1996 با موضوع سرمایه فكری ترتیب داده شد.

لیبرالیسم – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/لیبرالیسم

ذخیره شده

مشابه

شاید اولین دولت مدرنی که بر پایهٔ اصول لیبرالی بنیان نهاده شد، ایالات متحده آمریکا بود که …. این دست عقاید اقتصادی کمی بعد تر در کتاب معروف آدام اسمیت، سرمایه ملل (۱۷۷۶) …. لیبرالیسم –هم در معنای سیاسی فعلی و هم در معنای سنت فکری خویش- تقریباً یک … موضوعات بحث نظریه پردازان و فیلسوفان لیبرال، در طول زمان‌های گوناگون، …

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در …

eloquent.persianblog.ir/post/77/

ذخیره شده

مشابه

۲۰ فروردین ۱۳۹۲ – فصل دوم رساله فوق به طرح نظری مسئله تحقیق در دو بخش پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق اشاره دارد. … اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. …… بعد از این دوران تقریباً می توان سه جریان فکری عمده در حوزه سرمایه …

انواع پروژه و پایان نامه های دانشجویی مبانی نظری و پیشینه …

archiv.sellfile.ir/prod-686732-مبانی+نظری+و+پیشینه+سرمایه+فکری.html

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد … روز به روز آن، محققان وصاحب نظران را برآن داشت تا درپی علت این موضوع برآیند.

مد كتابدارانه، مثبت يا منفي؟ – کتابخانه ملی

www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1503

ذخیره شده

مشابه

در مورد رابطه مُد و نياز و اينكه انتخاب موضوع پايان نامه من بر اساس مُد بوده است يا نياز؟ … مُد مي تواند كانالي براي تبليغ جريان هاي فكري نو ظهور باشد. … مديريت جريان ها و سرمايه هاي فكري كه زاده عرصه علم و دانش است باعث جلو رفتن مي شود. … حوزه ي تحليل استنادي كم رنگ تر شده است ولي از مباني نظري كتابسنجي در حوزه هاي مذكور استفاده …

کانون پتنت ایران | مقالات | دفاتر مالکیت فکری؛ کارکردها و …

patentoffice.ir/index.php?ctrl=paper&actn=paper_view&id=3868&lang=1

ذخیره شده

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ – در این مقاله، کارکردها و وظایف تعدادی از دفاتر مالکیت فکری مستقر در دانشگاه ها و … با توجه به موضوع بحث صرفاً پیرامون ماموریت، ویژگی‌ها و فعالیت‌های …. همراه با مبانی علم نظری باشد، در عرصه سازمانی به دانش فنی تعبیر می‌شود. …. یکی از فعالیت های این واحد جذب سرمایه گذاران جهت طرح های جدید و توسعه ای می باشد.

فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري، شماره 37 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4505&Number=37&Appendix=0

ذخیره شده

۱۰ مهر ۱۳۹۳ – چارچوب نظري جامع براي افشاي داوطلبانه سرمايه فكري دكتر ناصر ايزدي نيا، … هزينه هاي زيست محيطي و سيستم هاي حسابداري دكتر محمد نظري پور، …

[PDF]انسانی اعضای هیئت سرمایه ذهنی دانشجویان از سازی تصویر ی …

rmt.iranjournals.ir/article_24708_a25ed277beac6c4d62c57008c17dea76.pdf

ذخیره شده

توسط مالک پور – ‏2016
مهمترين داليل اين موضوع مي توان به؛مشکالت مربوط به سیستم انتخاب و استخدام اعضای هیئت علمي، … ی مباني نظری و پیشینه تجربي پژوهش در ارتباط با … گرشي)رفتار، ويژگي، صداقت، انگیزش و رهبری( و سرمايه ها چابکي فکری) نوآوری، تقلید،.

[PDF]اهمیت سـرمایه فـکری در بـیمه »مـا«

bimehma.com/uploads/no_5-1.pdf

ذخیره شده

مشابه

این اصول امید اس ت در آینده هرکدام از اصول اساس ی. بازاریابی مورد … سرمایه ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی. مطرح شده …

بررسي نسبت روش شناسي و معرفت شناسي هابرماس – …

elmta.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

در اين مقاله سعي نداريم از مباني معرفتي و نظري هابرماس و همچنين از نظريات اجتماعي … لذا، در اين راستا، برآنيم ضمن بررسي زمينه هاي فكري و اجتماعي اين متفكر …. روش هاي معرفتي پديد مي آيد، بنابراين، روش شناسي معرفتي است كه موضوع آن روش مي باشد. …. در حاليكه داعيه ي نظريه پردازان سرمايه داري پيشرفته صنعتي متأخر توانسته …

دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-رابطه-سرمایه-فکری-با-مسئو.htm

ذخیره شده

نتایج آزمون نشان داد که سرمایه فکری در کل با مسئولیت اجتماعی در ارتباط نمی باشد، اما از اجزای سرمایه فکری، … یکی از زمینه های پژوهش علمی که بر روی موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شده است، این است که آیا مسئولیت … مبانی نظری پژوهش.

تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود …

faar.iauctb.ac.ir/article_526874.html

ذخیره شده

پژوهشهای فراوانی به موضوع سرمایة فکری و عملکرد مالی پرداخته اند، اما نیاز به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ترکیبی از شاخص های اقتصادی و حسابداری همچنان احساس می شد … بعد از مروری بر ادبیات تحقیق، مبانی نظری مطروحه بیان شده و پس از آن به …

[PDF]هاي اعتماد نهادي مفاهيم و مدل ، ملي بر مباني نظري أت – فصلنامه …

jresearch.sanjesh.org/article_14894_3e70d68518d241d148364980c24b7659.pdf

ذخیره شده

های امروزی. در گرو اعتمادسازی است . در این راستا. ،. به فراخور موضوع. ،. جهت ارتقای احساس اعتماد … تأملي بر مباني نظري. ،. مفاهيم و مدل. هاي اعتماد نهادي …. تواند امکان دسترسی به افراد را برای تبادل سرمایه. فکری فراهم سازد . هم چنین. مفهوم اعتماد به. دالیل.

[DOC]بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به …

www.niordc.ir/uploads/modiriyate%20strategy_5269.doc

ذخیره شده

موضوع : مديريت استراتژيك ، تفكر استراتژيك … كلمه استراتژي از كلمه يوناني ( stratego) مركب از (stratos) به معناي ارتش و (eGo )بمعناي …. پاسخ دهد ،در عين حال اينگونه برنامه ريزي فرآيندي نظري و كيفي است و داده هاي نرم مانند تجربه ها ، نيت … وابستگي سازمانها به سرمايه هاي نامشهود رو به افزايش مي گذارد روش ارزيابي به ابزاري براي …

[DOC]1

parsa64.persiangig.com/Balance%20Sheet.doc

ذخیره شده

مشابه

در قسمت مقدمه نیز به مبانی نظری موضوع پرداخته است و استراتژی های ایده آل برای شناسایی کانال های گرفتن وام و ترازنامه را بیان نموده است و …. 2- روش های اندازه گیری و گزارشگری خارجی سرمایه فکری …. ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق).

[PDF]دوم ﻓﺼﻞ

files.mecharithm.ir/repository/2/Download/14…/thesis%20sample.mecharithm.com.pd…

مشابه

های سواد اطالعاتی شاید مهم ترین ابزاری باشند که عالوه بر تج. هیز دانشجویان به … ی کار آفرینی. به تشریح و تبیین مبانی نظری این دو مفهوم بپردازیم …. دگاه سنتى به موضوع سواد توجه کرده. اند. تعریف. » ….. سرمایه. گذارهای. دج. ی. در. سواد. اطالعاتی. و،. راهبردهای. یِ. ادگیریِ. مادام. العمر. به،. عنوان یک ….. دهای فکری است . در. این سطح،.

تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری – پژوهش …

jera.alzahra.ac.ir/article_642_391.html

ذخیره شده

مشابه

توسط حیدرپور – ‏2015
این مقاله به بررسی تأثیر ساختار مالکیت ضریب ارزش افزوده سرمایه‌ فکری … اصلی ترین موضوع در حاکمیت شرکتی، موضوع جدایی مالکیت از مدیریت است. …. نخست، با استفاده از روش کتابخان‌های مبانی نظری مرتبط با تحقیق گردآوری شده است.

[PDF]ي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ي ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎ – برنامه ریزی …

sppl.ui.ac.ir/article_16014_19eeb0a9ebe11dedaf24f8f7347cd041.pdf

ذخیره شده

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ab.motidoost@ymail.com. ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ. ﮐﺎرا. ﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﺑﺮ. ي. ﻫﺎ. ي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي … اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾـﺪ، اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﮐـﺎﻣﻼً. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ …. ي. /. 27. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

ذخیره شده

مشابه

63, 63, بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری های خارجی در توسعه صادرات مناطق آزاد ….. 157, 157, آزمون نظریه های رفتار مالی بر اساس عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در …. معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه فکری در سازمان صنایع و …

[PDF]پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات …

rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf

مشابه

از مقوله طرح های تحقيقاتی دور می شويم و پا به وادی مطالعات نظری و تحليلی می نهيم، شاهد … اين واقعيت است كه موضوع های تحقيق موافق مقتضيات دستگاه های اجرايی گزينش نشده و در … تصميم گيرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه های فنی است و ميزان سرمايه گذاری آموزشی در … استفاده می كنيم ، اما مبانی فكری تعليم و تربيت ما در قرآن است.

[XLS]دفاع شده – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

ierc.sbu.ac.ir/File.ashx?ID=3637

مشابه

فصل دوم مخربوط به مبانی نظری وتئوریک تحقیق می باشد. …. 22, 37, ارائه مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تامین مالی سرمایه گذاری در …. برای‌اینکه شناخت جامع الطاف ازپدیده‌ای که آن را”نظام فکری خط مشی های اقتصادی کشور”می … هدف دیگراین پایان نامه درمورد بعضی ازسطوح مصرف است که درفقه اسلامی، موضوع یا متعلق …

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مدیریت/

ذخیره شده

مشابه

۱۸ آبان ۱۳۹۴ – موضوع پایان نامه جز تخصصی ترین و اصلی ترین قسمت های یک پایان نامه می ….. مبانی نظری و مطالعات تطبیقی و مصاحبه های اکتشافی ساختار سازمانی اولیه …. بدین منظور پرسشنامه ای با ۵۱ سئوال برای اجزا سرمایه های فکری طراحی …

بررسي نظريه و بنيادهاي نظري ماركسيسم ساختاري لويي …

marefatefarhangi.nashriyat.ir › 01 معرفت فرهنگي اجتماعي – زمستان 1388

ذخیره شده

مشابه

۱۳ مهر ۱۳۸۹ – كليد واژه‌ها: لويي آلتوسر، نظريه، بنيادهاي نظري، ماركسيسم، ماركسيسم … اين جهت‌گيري فكري و سياسي، با محوريت انديشة ماركس هنوز يك جريان فكري … لويي آلتوسر رهيافت بسيار متفاوتي را از خوانش مجدد سرمايه به دست … اين موضوع در سه بخش 1. … هر نظريه داراي مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي، انسان‌شناختي و …

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم …

1001daneshjo.ir/سرمایه-اجتماعی-با-فرآیند-تسهیم-دانش/

ذخیره شده

مشابه

از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه های مـدیریت دانـش اسـت در … ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و داراﺋﯿﻬﺎی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد در دﻫﻪ80 …. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *