دانلود برتر فایل بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق..1 1-1- مقدمه ….. 2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش… 4 3-1- اهداف تحقیق …. 8 1-4-1-هدف کلی ..9 2-4-1- اهداف اختصاصی …9 5-1-پرسشهای تحقیق ….9 7-1- تعاریف واژه shy;ها و اصطلاحات …9 2- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق . ..12 1-2-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و …

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
عنوان پایان نامه: بررسی تاثيربرنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی
و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر استاد راهنما: دکتر علی یلفانی استادان
مشاو.
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر. فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق
….1 1-1- مقدمه …. 2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش….. 4 3-1- اهداف تحقیق …
…… 8 1-4-1-هدف کلی …..9 2-4-1- اهداف اختصاصی ….9 5-1-پرسشهای تحقیق ….9
SID.ir | بررسي اثرات برنامه توانبخشي ورزشي بر کيفيت زندگي …
– ذخیره شده – مشابه
به همين منظور مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر 12 هفته برنامه جامع توانبخشي ورزشي
قلب بر ميزان اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران انجام گرفته است. روش
کار: در اين مطالعه مقطعي 72 بيمارقلبي 6 تا 8 هفته پس از باي پس عروق کرونر جهت
شرکت در 12 هفته (هر هفته 3جلسه) برنامه توانبخشي ورزشي قلب به مرکز توانبخشي

بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و …
– ذخیره شده
اویرایش شده بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و
اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر … هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت
آموزش نظری و عملی برنامه توانبخشی قلبی به مدت 12 هفته درمرکز توانبخشی شهید
بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تکمیل و جمع آوری داده ه، ازآمار توصیفی جهت محاسبه

بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر کیفیت زندگی افسردگی و …
– ذخیره شده
بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب
بیماران قلبی بعد از بای پاس عروق کرونر. مجله علمی دانشگاه علوم … به همین منظور
مطالعه حاضر با هدف نعیین اثر 12 هفته برنامه جامع توانبخشی ورزشی قلب بر میزان
اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران انجام گرفته است. روش کار: در این
مطالعه …
افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق – فایل های علوم انسانی – دانلود …
– ذخیره شده
6 روز پیش … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی عروق. فهرست مطالب:1- فصل اول : طرح تحقیق..1 1-1- مقدمه …..
2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش… 4 3-1- اهداف تحقیق …. 8 1-4-1-هدف کلی .
.9 2-4-1- اهداف اختصاصی …9 5-1-پرسشهای تحقیق ….9 7-1- تعاریف …
افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر
– ذخیره شده
7 ا کتبر 2017 … شما دوست عزیز می توانید فایل بررسي تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشي قلبي بر
كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر را از طریق
لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید
منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید.
افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر
– ذخیره شده
مطلبی که در این بخش برای دانلود آماده شده است تحت عنوان ” بررسی تاثیر ۱۲ هفته
برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای
پس عروق کرونر ” می باشد. در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با
موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار
های …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2017 … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر. فهرست مطالب:1- فصل اول : طرح تحقیق
….1 1-1- مقدمه …. 2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش….. 4 3-1- اهداف تحقیق …
…… 8 1-4-1-هدف کلی …..9 2-4-1- اهداف اختصاصی ….9 5-1-پرسشهای …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر … – پروژه و فایل
– ذخیره شده
3 روز پیش … لطفا برای دانلود فایل بررسي تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت
زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به
همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده
منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.
افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر
– ذخیره شده
مطلبی که در این بخش برای شما آماده شده است با عنوان ” بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه
توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس
عروق کرونر ” می باشد. در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با موضوعات
درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار های
کاربردی و …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
22 نوامبر 2017 … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونرفهرست مطالب:1- فصل اول : طرح تحقیق….
1 1-1- مقدمه ….
برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت – 118 علمی دانلود – پروژه
– ذخیره شده
8 ا کتبر 2017 … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر. فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق
….1 1-1- مقدمه …. 2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش….. 4 3-1- اهداف تحقیق …
…… 8 1-4-1-هدف کلی …..9 2-4-1- اهداف اختصاصی ….9 5-1-پرسشهای …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر … – فایل دونی
– ذخیره شده
محصول * بررسي تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،
افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر * برای دانلود این فایل روی
دکمه آبی رنگ جزئیات بیشتر / دانلود کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل
شوید و فایل را خریداری کنید. بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر …
بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر کیفیت زندگی، افسردگی و …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر کیفیت
زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران قلبی بعد از بای پاس عروق کرونر – گواهی
پذیرش مقاله در … به همین منظور مطالعه حاضر با هدف نعیین اثر 12 هفته برنامه جامع
توانبخشی ورزشی قلب بر میزان اضطراب،افسردگی و کیفیت زندگی بیماران انجام
گرفته است.
موضوع دانلود : بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر …
– ذخیره شده
1 روز پیش … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی عروق. فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق..1 1-1- مقدمه …..
2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش… 4 3-1- اهداف تحقیق …. 8 1-4-1-هدف کلی .
.9 2-4-1- اهداف اختصاصی …9 5-1-پرسشهای تحقیق ….9 7-1- تعاریف …
12 هفته برنامه توانبخشي قلبي,كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب …
– ذخیره شده
3 روز پیش … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی عروق. فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق..1 1-1- مقدمه …..
2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش… 4 3-1- اهداف تحقیق …. 8 1-4-1-هدف کلی .
.9 2-4-1- اهداف اختصاصی …9 5-1-پرسشهای تحقیق ….9 7-1- تعاریف …
[PDF] تاثیر برنامه نوتوانی قلب برعملکرد جسمانی و کیفیت زندگی بیماران …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﻔﺘﻪ. ﻧﻮﺗﻮاﻧﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎي ﭘﺲ ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮي و ﻧﻴﺰ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. ﺑﺮرﺳﻲ. : در. اﻳﻦ. ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ،. ﺑﻴﻤﺎران. ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. 30(. N= ). و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل. 30(. N= ). ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ،
آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ورزش، آزﻣﻮن ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﻣﺪت. 6. دﻗﻴﻘﻪ، آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻚ. و ﻓﺮم
ﻛﻮﺗﺎه …
DLCT.IR – شهر دانلودبایگانی‌های كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و
اضطراب بیماران جراحی عروق · بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر
کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی. سایت dlct.ir مطلبی با نام ”
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران …
پایان نامه ارشد تربیت بدنی: بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي …
– ذخیره شده
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. عنوان : بررسي
تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگی و اضطراب
بيماران جراحی بای پس عروق کرونر. دانشگاه بوعلی سینا. دانشکده ادبیات و علوم
انسانی. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی
ارشد در رشته …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
چکیده: دراین پژوهش تاثيربرنامه توانبخشي قلبيبر كيفيت زندگي، افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت. نمونه آماری شامل 60بيمار
مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(46مرد و 14 زن) در دامنه سني 38 تا 73 سال و
میانگینهای وزن 55/5 کیلوگرم و BMI=27.339 kg/m 2تشکيل مي دهند که داوطلبانه
انتخاب شدند.
برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت,افسردگی و اضطراب بيماران,word …
– ذخیره شده
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر فهرست مطالب: 1- فصل اول : طرح تحقیق
….1 1-1- مقدمه …. 2 2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش….. 4 3-1- اهداف تحقیق …
…… 8 1-4-1-هدف کلی …..9 2-4-1- اهداف اختصاصی ….9 5-1-پرسشهای … ادامه نوشته
» …
[PDF] ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با اضطراب و افسردگی قبل و بعد از …
– ذخیره شده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درك ﺷﺪه و اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮ. ﻧﺪ. ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ در ﺳﺎل. 1392. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ …. ﺑﺴﺘﺮي
ﻣﺠﺪد و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را در ﺑﺮ دارد. )3( . ﺣﻀﻮر. اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ. -. رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﯿﻤﺎران ﻃﯽ. 6. ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 7(.
[PDF] تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر استرس بیماران پس از عمل جراحی بای …
– ذخیره شده – مشابه
تأثیــر مراقبــت معنوی-مذهبــی بــر اســترس بیمــاران پــس از عمــل جراحــی بای پــس
عــروق کرونــر قلــب …. و کیفیـت زندگـی بهتــری می باشــند ]17[. …. 4-شرکت در
برنامه های. معنوی-مذهبی. روابط و پیوندهای اجتماعی حاصل از فعالیت های دینی موجب
کنترل و کاهش افسردگی و اضطراب می شود و از تنهایی. و انزوای انسان جلوگیری می
کند.
[PDF] بررسی تاثیر توانبخشی قلبی بر افسردگی بعد از آنژیوپلاستی …
– ذخیره شده
2 فوریه 2015 … ﻫﺎي ﻋﺮوق. ﮐﺮوﻧﺮ، ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺒـﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ
ﺑﯿﻤـﺎران ﭘـﺲ از. آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﮐﺎر: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح … ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﻓﺮد ﺷﻮد (. 6. ). از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه
در. ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. زﻧﺪﮔﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ.
[PDF] اصل مقاله (183 K) – مجله اصول بهداشت روانی
– ذخیره شده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ورزش در. ﯾﮏ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ. ورزﺷ. ﯽ. ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ. در. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ارﺟﺎع. ﺷﺪه ﺑﺮاي. ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﮐﺎر …
ي. ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق. اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل. 1391. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ. در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن. (. 33. ﻧﻔﺮ. ) و
ﺷﺎﻫﺪ. (. 32. ﻧﻔﺮ. ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ. ﮔﺮوه آزﻣﻮن در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي. 8. ﻫﻔﺘﻪ. اي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازي. ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه، ﺑﻪ
ﻣﺪت.
94 – … | مرکز ثبت کارآزمایی بالینی – جستجو
– ذخیره شده
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير 8 هفته برنامه بازتواني قلبي بر عملکرد
سیستولی و دياستولي ، توده ی بطن چپ و ظرفيت عملکردي در بيماران پس از ابتلاء
به سکته … سه بیمار که خود قبلا تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته و
نمره کیفیت زندگی خوب (نمره بالای 37 از پرسشنامه SF12 ( داشته و توانایی آموزش
دادن داشته …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي …
– ذخیره شده
20 سپتامبر 2016 … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر – دانلود پایان نامه. Published by usera
on شهریور 30, 1395 …
افسردگی و اضطراب بيماران – یو پیپر
– ذخیره شده
14 نوامبر 2017 … دانلود فایل کامل پروژه ی بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت
زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر با لینک مستقیم از
سایت برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت,افسردگی و اضطراب بيماران,word,دانلود
پایان نامه توضیحات کلی و جزئی در مورد مقاله دانشگاهی بررسي …
[PDF] بررسي مقــايسـه اي کيفـيت زندگي بيمـاران پس از عمـل جراحي »باي …
– ذخیره شده – مشابه
هدف از انجام این مطالعه مقایسه كيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي پس عروق
كرونرو آنژیوپالستی كرونري ترانس لومينالهدف. از راه پوست، … از 12 ميليون مرگ،
ناشي از بيماریهاي قلبي عروقي مي باشند. در ایران مرگ و مير …. زندگي افراد تحت عمل
CABG به علت افســردگي بعد از عمل تحــت تأثير قرار مي گيرد )ریو و همــكاران،
2003(.
بررسی تاثیر روند بازتوانی بر تن انگاره کیفیت زندگی در بیماران …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تاثیر روند بازتوانی بر تن انگاره کیفیت زندگی در بیماران بعد از عمل
جراحی پیوند عروق کرونری قلب در بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال 1390
…. 4- اسدی نوقابی اع، شبان م، فقیه زاده س، اسدی م، تاثیر برنامه بازتوانی قلبی فاز
1 بر میزان اضطراب بیماران نامزد جراحی بای پس عروق کرونر، مجله دانشکده پرستاری
و …
افسردگی و اضطراب بيماران – آل فایل دانلود

8 ا کتبر 2017 … بررسي تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر. فهرست مطالب: ۱- فصل اول : طرح تحقیق
….۱ ۱-۱- مقدمه …. ۲ ۲-۱-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش….. ۴ ۳-۱- اهداف تحقیق …
…… ۸ ۱-۴-۱-هدف کلی …..۹ ۲-۴-۱- اهداف اختصاصی ….۹ ۵-۱-پرسشهای …
[PDF] ﺎران ﭘﺲ از ﻮاب ﺑﯿﻤ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﺑ – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
– ذخیره شده – مشابه
3 ژوئن 2014 … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ. ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﯿﻤﺎران. ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎي ﭘﺎس. ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ در
ﺳﺎل. 1392. ﺑﻮد . روش. ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد . از. 88. ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ …. ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧ.
ﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،. ﭼﺮﺑﯽ. ﺧﻮن
و دﯾﺎﺑﺖ، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و. داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺿﻌﯿﻒ …
بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر كیفیت زندگی، افسردگی و …
– ذخیره شده
به همين منظور مطالعه حاضر با هدف نعيين اثر 12 هفته برنامه جامع توانبخشي ورزشي
قلب بر ميزان اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران انجام گرفته است. روش كار
: در اين مطالعه مقطعي 72 بيمارقلبي 6 تا 8 هفته پس از باي پس عروق كرونر جهت
شركت در 12 هفته (هر هفته 3جلسه) برنامه توانبخشي ورزشي قلب به مركز توانبخشي …
[PDF] Abstracts.pdf (3.05 mb) – سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی …

بررسی. تاثیر. آموزش. الکترونیک. بر. سطح. سواد. سالمت. بیماران. ایسکمیک. قلبی
. بستری. در. بخش. های. مراقبت. ویژه. بیمارستان. های. وابسته. به. دانشگاه. علوم …..
بیماران تحت عمل جراحی زنان. باید بدانند: یک مطالعه کیفی. 19 . صدیقه. طالکوب.
04141. تاثیر نقاشی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی.
21.
تأثیر توان‌بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی …
– ذخیره شده – مشابه
در این پژوهش، تأثیر برنامه توان‌بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از
جراحی پیوند عروق کرونر بررسی گردید. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به … بیماران به
مدت 12 هفته و هر هفته دو جلسه در حدود یک ساعت تحت آموزش نظری و برنامه توان‌بخشی
قلبی در مرکز توان‌بخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. نتایج با استفاده از
آزمون‌های …
[PDF] The effect of the Cardiac Rehabilitation Program on the quality of life …
– ذخیره شده
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑ. ﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣﯿﻮﮐﺎرد
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ: اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي
ﻫﺮ ﮔﺮوه. 30. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺐ ﺳﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘ.
ﺨﺎب ﺷﺪ . ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻣﻨﺰل، در ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﺎي. ،4. و8. 12.
[PDF] ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. رزوﻧﺎﻧﺲ. HRV. از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑ. ﻪ. دﻧﺒﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮﻧﮥ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 75. ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه … ﻘﯿﺎس
اﻓﺴﺮدﮔﯽ. DASS-21. و دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ و ﺑﺎزﺧﻮرد. HRV. ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﮔﺮوه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت. 5. ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺤﺖ. ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن اﺑﺰار و. ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار …
بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی …
– ذخیره شده
23 جولای 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. ۹۷ صفحه. چکیده: دراین پژوهش تاثیر برنامه
توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس
عروق کرونر انجام گرفت. نمونه آماری شامل ۶۰ بیمار مبتلا به جراحی بای پس عروق
کرونر (46 مرد و ۱۴ زن) در دامنه سنی ۳۸ تا ۷۳ سال و میانگین های وزن ۵۵/۵ …
[PDF] تاثیر یک دوره برنامه نوتوانی قلب بر ظرفیت عملکردی، فشارخون …
– ذخیره شده
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤ. ﻠﮑﺮدي، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
. ، ﺿﺮ. ﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻣﯿﺰان. ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯿﻮﮐﺎرد در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮي ﺑﻮد …
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ داروﻫﺎي ﻗﻠﺒ. ﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. 2(. ). ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﺗـﻮاﻧﯽ. ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺲ از. اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤـﻞ
ورزش، ﺑﻬﺒـﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ. ﺳﺎز ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮي، اﺣﺴﺎس ﺧـﻮب ﺑـﻮدن رواﻧـﯽ و. ﻧﯿــﺰ ﮐﯿﻔﯿــﺖ زﻧــﺪﮔﯽ …
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان نامه …
– ذخیره شده – مشابه
استاد مشاور آمار: عباس مهران, تاثیر برنامه توانمندسازی جسمی و روانی بر علایم و نشانه
های بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن (abstract) …. استاد راهنما :
دکتر شهرزاد غیاثوندیان, بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر کیفیت خواب، سطح
اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر (abstract
)
دو فصلنامه پژوهش در توانبخشي ورزشي، شماره 9 – Magiran
– ذخیره شده
مقايسه اثر دو دوره 4 و 8 هفته اي توانبخشي ورزشي قلب بر ميزان ظرفيت ورزشي،
اضطراب و افسردگي و كيفيت زندگي بيماران قلبي پر خطر، بعداز عمل باي پس عروق
كرونر اعظم بشيري ، رضا … تغييرات وضعيتي كمربند شانه زنان مبتلا به سرطان
پستان در نتيجه يك برنامه تمريني تركيبي مقاومتي – جنبش پذيري مهديه آكوچكيان ،
محمد …
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي

2 ا کتبر 2016 … بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگی و
اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر بررسی رنو ساندرو کردن به انگلیسی
سهم کرازی تخصصی.
[PDF] متن کامل (PDF) – مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز ﺑﺮ اﺑﻌﺎد. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران. ﻗﻠﺒﻲ
. -. ﻋﺮوﻗﻲ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي. *5. ، اﺻﻐﺮ ﺧﻠ. ﻴ. ﻔﻪ زاده. **. ، ﻧﺪا ﭘﺮوﻳﻦ. ***. *. ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري …
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗ. ﺎ. ﺛﻴﺮ. ﻗﺮار. دﻫﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮ.
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ …
[PDF] متن کامل (PDF)
– ذخیره شده – مشابه
زﻳﺮا اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺟﺴـﻤﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ. 12(. ،. ،21. )48 . در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. اي. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺴﺮد. ﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑـﺮ ﻣـﺮگ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ
ﺣـﺎد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در زﻣﺎن ﺑﺴـﺘﺮي. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﻲ.
آﻣﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ. ،. ﻣﺮگ و. ﻛﻴﻔﻴـــﺖ زﻧـــﺪﮔﻲ ﺑـــﻮد ﻛـــﻪ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﭼـــﺎرت. “Dartmouth Coop”.
ﺑﺮرﺳﻲ …
[PDF] تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی
– ذخیره شده
17 ژوئن 2017 … را سپری کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اجرای مدل های مراقبتی در کاهش عوارض
بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیمارانهدف:‌ … مدل مراقبتی مشارکتی جهت مراقبت از
بیماران قلبی مؤثر است و آموزش این مدل به پرستاران بخش های. قلب و مراقبت ….
قلبی )۱۸(، خوشاب و همکاران بر افسردگی و اضطراب بیماران. مبتال به …
[PDF] پس اران می در ب یا مقابله ی راهبردها ی ری بر بکارگ یت یری برنامه …
– ذخیره شده
محفوظ است. مقدمه. بیماری. های قلبی و عروقی علت اصلی. مرگ و میر در سراسر جهان. می.
باشند. بیماری قلبی عروقی در ایران نیز از مهم. ترین علل مرگ و می. ر. است به طور ….
پایین آمدن کیفیت زندگی افراد تأثیر گذارد. ) 10. ( . امروزه اگرچه. برای کاهش
پیامدهایی نظیر استرس، اضطراب و افسردگی در. بیماران قلبی از روش. های دارویی
استفاده می.
[PDF] تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارامدی بیماران مبتال به انفارکتوس …
– ذخیره شده – مشابه
سطح چربي خون، اصالح رژيم غذايي، دفعات استفاده از قرص. هاي. نيتروگليسيرين
زيرزباني و نيز كيفيت زندگي بيماران كرونر. ي مؤثر است. 14. همچنين به. كارگيري
اين مدل در بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به ديابت،. 18. مبتاليان به نارسايي
قلبي،. 11. بيماران داراي اختالل اسكيزوفرني،. 22. بيماران تحت. عمل جراحي پيوند
عروق …
[PDF] شفیعی و همکاران
– ذخیره شده – مشابه
7 ژوئن 2016 … ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﺴﯿﺎري. از. ﺑﯿﻤﺎران. ﭘﺲ. از. ﺟﺮاﺣﯽ. ﻗﻠﺐ. ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ. اﺳﺘﺮس. ﭘﺲ. از. ﺟﺮاﺣﯽ،. ﺑﺎ. اﺿﻄﺮاب. و
. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﻣﻮاﺟﻪ. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ. اﯾﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﯿﻤﺎران. و. در. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﭘﯿﮕﯿﺮي. روﻧﺪ. درﻣﺎﻧﯽ.
آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺳﻮﺋﯽ. دارد. ﻫﺪف. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط. ﺑﯿﻦ. ﺧﻠﻖ و. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. در ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. ﺑﺴـﺘﺮي در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن.
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت … – Book
– ذخیره شده
22 سپتامبر 2017 … برچسب ها: برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت,افسردگی و اضطراب بیماران,word,
دانلود پایان نامه,بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،
افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر,تربیت بدنی و علوم ورزشی,
دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, تحقیق,آموزش …
[PDF] تاثیر برنامه خودتدبیری پس از ترخیص بر تبعیت از رژیم درمانی …
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه کیفیت زندگی مرتبﻂ با سﻼمت افراد مبتﻼ به بتاتاﻻسمی ماژور و سالم در
شهرستان دزفول در سال 9. …. تاثیر برنامه خودتدبیری پس از ترخیص بر تبعیت از
رژیم درمانی بیماران مبتال به بیماری. ایسکمیک قلب. 4، حمید حقانی3، هومن شهسواری2
، *سجاد ابراهیمی1 ….. تبعیت از رژیم غذایی در طی گذشت 12 هفته از شروع مطالعه، در.
[PDF] تاثیر آموزش جنسی بر رضایتمندی بیماران و همسران بعد از سکته قلبی
– ذخیره شده
26 دسامبر 2014 … مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 120 بیمار سکته قلبی و همسرانشان، در 2 گروه
آزمون وکنترل )30 بیمار و 30 همسر( به روش بررسی: … در بیماری قلبی. عروقی
مشکالت جنسی شیوع باالیی در زن و مرد داشته. و تأثیرات سوئی بر کیفیت زندگی
بیماران دارد )7(. از. عمده ترین مشکالت جنسی بیماران به ویژه بیماران قلبی …
فیزیوتراپی (Physiotherapy) – توانبخشی قلب در یک نگاه کلی
– ذخیره شده – مشابه
يك‌ برنامه‌ جامع‌ توانبخشي‌ شامل‌ دو قسمت مي‌باشد:1ـ روانشناسي‌ و آموزش‌2ـ ورزش‌
درماني‌نكات‌ موردنظر در مرحلة‌ روانشناسي‌ عبارت است از جلوگيري‌ از بروز افسردگي‌،
كاهش‌ اضطراب‌ بيماران‌، بررسي‌ و كنترل‌ مشكلات‌ شخصيتي‌ و رفتاري‌ و در نهايت‌حذف‌
مفاهيم‌ غلط‌ از ذهن‌ بيماران‌ كه در اثر بيماري عارض شده و آموزش‌ اطلاعات‌ درست‌ مي‌باشد ، كه
مرحلة …
[PDF] ستین همایش سالیانه پژوهشی نخ انشگاه علوم پزشکی سمنان د 1393 …
– ذخیره شده – مشابه
9 مارس 2015 … خودمراقبتي بيماران مبتال به دیابت با و بدون بيماري زمينه. اي قلبي. فاطمه اصغري.
سمنان. OA4. بررسي شيوع دیابت بارداري در افراد باردار مراجعه كننده به مراكز …
بررسي تاثير آواي قرآن كریم بر شدت اضطراب و افسردگي بيماران تحت همودیاليز در
شهر … بررسي ترجيحات زنان تحت عمل جراحي، در كسب اطالعات سالمت.
[PDF] متن کامل (PDF)
– ذخیره شده
Effect of Progressive Muscle Relaxation on Social Performance and Quality of
Life in Aging. 1. Department of Medical …. بررسی تأثیر آرام سازی پیش رونده
عضالنی بر عملكرد اجتماعي و ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان. 2علی اکبر
رستار* … از بیماری های مزمن،. تنش های روحی، اضطراب، عملکرد اجتماعی، افسردگی و
درد می تواند.
Journal Archive – Articles – مجله فیض – دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و
افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق …. ارتباط ناگویی هیجانی (الکسی‌تایمیا) با
اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آسم …. بررسی ارتباط بین سطح لاکتات
سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران تحت بای پس قلبی
ریوی.
[PDF] گروه داخلی جراحی اولویتهای پژوهش و روش سخنرانی در ایجاد انگیزه در دانش
– ذخیره شده
اعتبارسنجی برنامه های آموزشی . بررسی مشکالت تغذیه. ای بیماران مختلف. )
دیابتیک، قلبی و عروقی،. نفرولوژی، نرولوژی، سنگهای ادراری،. انکولوژی، ارتوپدی و
…( ….. برنامه. های. توانبخشی. -. مطالعاتی. در. زمینه. پیشگیری. از. ایدز. -. بررسی
کیفیت زندگی در بیماران. M.S. -. بررسی تاثیر آموزش شیوه های مقابله با تنش به
منظور …
[PDF] شماره 38 / بهار و تابستان 1392 – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
– ذخیره شده – مشابه
بررسی ارتباط افسردگی با هوش معنوی در بیماران مبتال به دیابت مراجعه کننده به.
انجمن دیابت شهر قزوین ————————————- 23. بررسی تاثیر آموزش
مراقبت از تراکئوستومی بر اضطراب و عملکرد خانواده بیماران. مراجعه کننده به
بیمارستان …. کیفیت زندگي، بیماري قلبي- عروقي شامل هایپرتروفي. بطني،
نارسایي احتقاني …
[PDF] مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش (چهره به چهره و الکترونیکی) بر افسردگی …
– ذخیره شده
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو ﺷﯿﻮه
آﻣﻮزش. (. ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ) ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و. اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ….
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، اﻃﻤﯿﻨﺎن از. ﺗ. ﺪاوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺗﺴﮑﯿﻦ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎر، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﻋﻮارض. ﺑﯿﻤﺎري، اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و. ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪدﺟﻮ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد.
[PDF] The Effect of Mastectomy on Mood and Quality of Life in Breast …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﻴﻤﺎران زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﺟﻬـﺖ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت ﺧﻠـﻖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب دارﻧـﺪ. ).10(. در
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮي ﻣـﺸﺨﺺ. ﺷﺪ ﻛﻪ. ﭘ. ﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ. ،. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ و. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ.
داري ﺑﻴﻦ. اﺧـﺘﻼﻻت ﺧﻠـﻖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ وﺟـﻮد. دارد. 12(. ،. ).11. در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺘﻜﺘﻮﻣﻲ. ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ. Weitzner. و ﻫﻤﻜـﺎران. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧـﺎن
ﻣﺎﺳـﺘﻜﺘﻮﻣﻲ.
[PDF] کیفیت طراحی مدل ارتقاء سرمایه روانشناختی در بیماران دیابتی …
– ذخیره شده
کیفیت. زندگی. در بیماران دیابتی و بررسی ارتباط آن با. میزان کنترل قند خون می
توان برنامه ریزی در. جهت ارتقای ادراک و بهبود. سرمایه روان شناختی. بیماران دیابتی
انجام داد …… بررسی. برنامه. توانبخشی. قلبی. برکیفیت. زندگی،. اضطراب. و.
افسردگی. بیماران. جراحی. پیوند. عروق. کرون. ،ر. پایان. نامه. کارشناسی. ارشد.
منتشرنشده،.
بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی …
– ذخیره شده
محصول * بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،
افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر * را از فورکیا فایل دریافت
نمایید . برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *جزئیات بیشتر / دانلود* کلیک
نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید. بررسی تاثیر
12 هفته …
Journal Archive – Articles – مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
– ذخیره شده
بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه
نوزادان ایران و دانشگاه پنسیلوانیا امریکا … تأثیر گروه‌درمانی امیدمحور، مبتنی بر
نظریه امید اسنایدر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان … بررسی تأثیر
آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب.
پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد …
– ذخیره شده
… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی: بررسي تاثیر 12
هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی
بای پس عروق کرونر · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش
فیزیولوژی ورزش: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی
دانشجويان دختر …
[PDF] اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎوﺗﻮرن و ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪ
– ذخیره شده – مشابه
28 فوریه 2013 … ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺟﻬـﺖ اﻧـ. ﺪازه. ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻌﺎدل و ﺧﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد
ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨـﯽ را ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎوﺗﻮرن و ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت. 10. ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﻔﺘﻪ اي. 3 …
اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. )5.(. ﮐﻠﯿﻒ و اﺷﺒﺮن. (. 2005. ) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻤﺮﯾﻦ. ﻫﻮازي را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راه رﻓﺘﻦ، ﺗﻌﺎدل، ﺧﺴﺘﮕﯽ و. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار.
[PDF] های شده از بخش بررسی تاثیر استفاده از برنامه بازتوانی خودیار بر …
– مشابه
2 دسامبر 2015 … چكیده. اهداف: بیماران بخش مراقبت. های ویژه، عوارض فیزیکی و روانی بسیاری را
تجربه می. کنند که بهبودی آن، گاهی چندین سال زمان می. برد . کیفیت زندگی. بیماران
ویژه پس از. ترخیص، از سایر بیماران داخلی و جراحی پایین. تر است. و مشکالت
جسمانی، فرد را در انجام فعالیت. های روزمره ناتوان می. سازد. این مطالعه. با هدف.
[PDF] نیازهای بیماران مبتال به ام اس و خانواده آنها: یک مطالعه کیفی تاثیر برن
– مشابه
7. نیازهای بیماران مبتال به ام اس و خانواده آنها: یک مطالعه کیفی. شهال ابوالحسنی،
فریبا طالقانی، احمدرضا یزدان. نیک، احمدرضا زمانی. 8. بررسی. تاثیر برنامه آموزشی
براساس مدل …. 12. کیفیت. خواب. و. عوامل. مرتبط. با. آن. در. بیماران. بستری. در.
بخشهای. مراقبت ویژه. قلبی. مهناز مقدری کوشا، خدایار عشوندی، فاطمه. چراغی، جواد
فردمال. 11.
[PDF] اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم دهی شناختی …
– ذخیره شده
در بیماران عروق. کرونر قلب از نظر آماری معنادار بود . نتایج پژوهش حاضر می. تواند به
پژوهش. گران و درمان. گران حیطه ناگویی هیجانی در زمینه. عوامل تاثیرگذار بر آن در
بیماران … کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت )خیام … )افسردگی، اضطراب،
استرس، تنظیم هیجان، عواطف مثبت و منفی، سازگاری اجتماعی و شغلی( به دست آورند )
محمدی،.
[PDF] اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻗﻠﺒﻲ – مجله دانش و تندرستی
– ذخیره شده
14 مارس 2015 … ﻋﺮوﻗﻲ. ﺷﺎﻳﻊ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ. در. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﺟﻬﺎن. و. اﻳﺮان. و. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻋﺎﻣﻞ. از. ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ. اﺳﺖ
. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آرام. ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ. ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ. اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس
ﻗﻠﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ ﻛﻮر،. 66. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و. ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
[DOC] اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش
اضطراب، استرس و افسردگی و افزایش سطح بهزیستی روان‌شناختی کارکنان نظامی
….. تاثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی(مدیریت خشم،جرات آموزی و آرامسازی) در کاهش
نشانه‌های اضطراب و افسردگی بیماران قلبی، پس از جراحی پیوند بای پس عروق کرونر
بود.
لیست طرح های مصوب 1380-1395 – معاونت پژوهش و فناری | دانشگاه علوم …
– ذخیره شده
بررسي اثرات ضد ميكروارگانيسمي، عصاره هيدروالكلي قسمت هاي هوايي گياه Stachys
pilifera Benth بر روي برخي از باكتري ها و ارگانيسم هاي بيماري زا در محيط آزمايشگاه.
33. …. بررسي شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مراجعه كننده به ك قلب و عروق …
بررسي تاثير استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري بر كيفيت زندگي زنان.
تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر سلامت عمومی و اضطراب …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مهارت‌های معنوی بر سلامت عمومی و اضطراب در دانش‌آموزان
دختر دوره متوسطه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل … ویلکینس[16] (2004)، در مطالعه ای
که با عنوان “مذهب، معنویت و استرس روانی در بیماران قلبی عروقی” انجام داد، نشان داد
که ارتباط معنی داری بین حمایت معنوی و افسردگی و اضطراب وجود دارد. نتایج پژوهش …
پایان نامه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR …
– ذخیره شده
پایان نامه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت
زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی پایان نامه
درجه … آموزش ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و سازگاری روان شناختی تاثیر دارد(
بهلیمجر، برنجر، تال و همکاران[33]، 2010) و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی به بهبود نشانه
های …
[PDF] تکنیک‌های مقابله با استرس و تاثیر آن در ارتقاءِ سلامت
– ذخیره شده – مشابه
استادیارعضو هیئت علمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی مددکاری
اجتماعی :مصطفی اقليما … مرور منابع و پژوهش های داخلی و خارجی انجام شــده در حیطه ی
تکنیک های مقابله با اســترس و تاثیر آن در ارتقاء … ناشی از استرس بر بدن انسان
هستند و نشان می دهند که استرس یکی از مهم ترین عوامل خطرساز در بیماری های قلبی.
اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامتفراخوان …
– ذخیره شده – مشابه
درآمد و نابرابری های سلامت c. سلامت و یارانه هدفمند d. منابع مورد نیاز جهت مقابله با
تاثیرات نامطلوب عوامل اجتماعی بر سلامت e. توزیع منابع و نابرابری های سلامت 12.
مسکن : a. مسکن و نقش آن …. بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت
زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر · بررسی دیدگاه
دانشجویان …
پاسخ های ساده به پرسشهای شما در باره سکته مغزی | دکتر بیژن فروغ …
– ذخیره شده – مشابه
پاسخ های ساده به پرسشهای شما در باره سکته مغزی. سوالات بر اساس درخواستهای
بیماران از اولین مركز تخصصی توانبخشی سكته مغزی تبسم پاسخ داده شده است.لینك
مركز. 1. سکته مغزی ؟ سکته مغزی به آسیب بافت مغز در اثر اختلالات عروقی گفته
می شود که علائم عصبی طولانی ایجاد می کند . 2. در صورت مشاهده چه علائمی به سکته …
[PDF] ﻣﻴﺎن ادراك ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮ
– ذخیره شده – مشابه
1 ژوئن 2014 … ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻜﻠﺮوز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. (. MS. ) از ﺷﺎﻳﻊ. ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳ. ﻪ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ. ادراك ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ……
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻬﺮان . ﺟﺮﮔﻪ، ﻣﺮاد. )1388(. ،. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺮ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ،
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﺮاﺣﻲ. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ. ، ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ.
[PDF] ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ : ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺎﻳﺶ درك ﺑﻴﻤﺎران ﺟﺮاﺣﻲ ﻗ – مجله تحقیقات کیفی در …
– ذخیره شده – مشابه
17 آگوست 2012 … درك ﺑﻴﻤﺎران ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ از. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺎﻳﺶ. ﺑﺨﺶ. : ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ. وﻳﺪا ﺷﻔﻴﻊ. ﭘﻮر. 1،. ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي. 2،. ﻓﻀﻞ
. اﷲ. اﺣﻤﺪي. 3. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : آﺳﺎﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻗﺪاﻣﺎت …. آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺳﺎﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ. اﺿﻄﺮاب
ﻗﺒﻞ از ﻋﻤ. ﻞ. )20(. ، ﻛﺎﻫﺶ. Tachycardia. (. ﺗﻨﺪ ﺷﺪن ﻏﻴﺮ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ. ، ).
[PDF] دیابت و بیماری های چشمی
– ذخیره شده – مشابه
راه رفتن قبل و بعد از. 5. هفته تمرین در دو گروه تمرین و کنترل تفاوت معنادار وجود
داشت. نتیجه. گیری : فعالیت بدنی بر استقامت قلبی و عروقی بیماران دیابتی نوع.
2. تاثیر دارد. کلید واژه. ها : … بررسی سطح کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در
بیماران مبتال به زخم پای دیابتی بستری در. بیمارستان نور و علی اصغر )ع( اصفهان
.
[DOC] معاونت غذا دارو – دانشگاه علوم پزشکی زابل
– ذخیره شده – مشابه
12- تاثير سطح بندي يا چگونگي ارائه خدمات دارويي بر شاخص ها و الگوي مصرف دارو
در بيمارستانها … 20- بررسي كيفيت اجراي برنامه هاي دارو درماني با اگونيست هاي
اپيوئيدي در كلينيك هاي دولتي و خصوصي ترك اعتياد ….. 233- اثر 12 هفته تمرين
استقامتي بر شاخص هاي قلبي، عروقي جديد و سنتي (پروفايل ليپيد) در مردان سالمند.
[PDF] ي ﻤﺎران ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﯿ در ﺑ ﯽ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﯽ ﺑﺮرﺳ – مجله علمی پزشکی جندی …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ. ﯽ. در ﺑ. ﯿ. ﻤﺎران ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. ي. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺪه. *1. ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎﯾﻮﺳﻔﯽ. 2. ﭼﮑ.
ﺪهﯿ. زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف. :ﯿﺑ. ﻤﺎر. ي. ﻫﺎ. ي. ﻗﻠﺒ. ﯽ. ﻋﺮوﻗ. ﯽ. ﻣﻬﻤﺘﺮ. ﻦﯾ. ﻋﻠﺖ. ﻣﺮگ. در. ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ.
اﺳﺖ. و. ﻋﻮاﻣﻞ … 346. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران. ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي. ﺷﺎﭘﻮر، دورة. 12.
، ﺷﻤﺎرة. ،4. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﯿﺑ. ﻤﺎر. ي. ﻫﺎ. ي. ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. Coronary Heart. Disease. (. CHD. ).
[XLS] Sheet1 – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
– ذخیره شده – مشابه
147, اثر بخشي روان درماني شناختي رفتاري بر علائم سندرم پيش از قاعدگي در
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي. 148, بررسي کيفيت زندگي بيماران
مبتلا به نارسايي قلب بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر بجنورد. 149, بررسي
تاثيرآموزش به بيمار بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي
ارتوپدي.
Journal Archive – Articles – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
– ذخیره شده
Effect of high intensity interval training and L-Arginine supplementation on serum
levels of fibroblast growth factor 21 and atrial natriuretic peptide in overweight
and obese young men · تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال-آرژنین بر
سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم مردان
جوان …
سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران – Symposia.ir
– ذخیره شده
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران. تاثیر مکمل
گیاهی جینسینگ بر توان بی هوازی بازیکنان هندبال · مقایسه تاثیر بازتوانی قلبی
بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران با و بدون سابقه فعالیت بدنی بعد
از جراحی عروق کرونر · تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر پتانسیل عضلات مردان …
ناصر بهپور – پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه
– ذخیره شده
بررسي اثرات يك دوره تمرينات منظم ورزشي بر افسردگي بيماران CABG (جراحي باي
پس عروق كرونر) شده مراجعه كننده به مركز بازتواني قلب امام علي كرمانشاه. سخنراني
تخصصي. 1386. اولين همايش بين المللي علمي ورزشي دانشگاههاي جهان اسلام. 28.
بررسي و مقايسه تاثير تمرينات هوازي و بي هوازي بر اضطراب و ميزان ترشح هورمون
كورتيزول …
تأثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر کنترل قند خون و هموگلوبین …
– ذخیره شده
خطرمرگ و میر زودرس، بیماریهای قلبی، کلیوی، عصبی و نابینایی در افراد دیابتی
دو برابر افراد غیردیابتی است(6). از جمله اهداف درمانی مهم دربیماران دیابتی، کنترل
متابولیک و ارزیابی مراقبتها و درمان در آنها است. هدف از درمان، پایین آوردن میزان قند
خون به حد مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت است(7). در حال
حاضر …
[PDF] اعتیاد از نوع اینترنتی
– ذخیره شده
اجتماعی سالمندان از قبیل افسردگی، خودکشی. و یأس شدید، ایزوله اجتماعی، دور شدن از
. دوستان، ناامیدی، بی حوصلگی، اضطراب،. اختالل در رفتارهای خود مراقبتی، اختالل در
. شیوه عادی زندگی، اختالل در سالمت جسمانی. نظیر اختالل در عملکرد ایمنی، اختالل در
تغذیه. و مشکالت خواب می باشد. بررسی های انجام. گرفته در داخل و خارج ایران، حاکی از

[DOC] برای دریافت اولویتها اینجا را کلیک نمایید – دانشگاه علوم پزشکی …
– ذخیره شده
اپیدمیولوژی ، پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماریهای قلبی – عروقی ( پرفشاری خون
، سکته قلبی، سکته مغزی ); بررسی عوامل، شیوع و ریسک فاکتورهای قابل تغییر و
… کیفیت زندگی و ارتقای سلامت جامعه ( افراد سالم و بیمار); بررسی روش های مختلف
مراقبتی در کاهش عوارض پس از اعمال جراحی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه …
رابطه اضطراب و استرس با سکته قلبی و مغزی – رونیز
– ذخیره شده
17 در اینجا با اختلالات روانی از قبیل استرس و افسردگی و اثر آنها بر رابطه استرس
و بیماری های قلبی استرس زای زندگی سازگاری پیدا کنند احتمال خطر سکته مغزی را
در … های قلبی استرس و مشکلات روحی مهمترین ارتباط استرس مزمن با حمله قلبی و
سکته مغزی مغز در افراد مبتلا به اختلال فشار پس از جراحی PTSD اضطراب و
افسردگی …
تربیت بدنی و علوم ورزشى – مقالات دانشگاهی – دانشگاه فردوسی مشهد
– ذخیره شده – مشابه
24 – تأثیر برنامه تمرین هوازی بر علائم یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه غیر
ورزشکار (چکیده) 25 – تأثیر برنامه تمرین در ….. 281 – تأثیر یک برنامه تمرینی
هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان
چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده) 282 – ارتباط ابعاد
شادکامی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *