دانلود برترین فایل ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

Published on Author adminwebLeave a comment

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 1442 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمنددارای 91صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات. 6

1-1-تاریخچه پروبیوتیک. 7

1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک. 9

1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها. 10

1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها. 14

1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها. 15

1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها. 15

1-7- جایگاه درطبیعت. 16

1-8- شکل لاکتوباسیلوسها. 16

1-9- کشت لاکتوباسیلوسها. 16

1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها. 17

1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل کردن چربی خون. 19

1-19-تأثیرپروبیوتیکهابرروی فشارخون (Hyper Teasion). 19

1-20-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری عدم تحمل لاکتوز. 19

1-21-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری برگشت والتهاب معده(Gastritis and Reflux disease). 20

1-22-تاریخ چه بستنی. 20

1-23- تعریف بستنی. 21

1-24-طبقه بندیبستنی. 22

1-25- كیوی. 42

1-26- كیوی و سلامت. 43

فصلدوم : موادوروشکار……………………………………………………… 44

مرحله تلقیح باكتری به بستنی. 48

بررسیph. 49

بررسی ماده خشك. 49

بررسی چربی. 50

بررسی اسیدیته. 51

شمارش کلی لاکتوباسیلها. 52

آزمونهای آماری. 52

فصل سوم : نتایج ………………………………………………………………… 53

فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری …………………………………………………. 63

فصل پنجم: منابع. 71

چکیده انگلیسی. 75

چکیده

در این تحقیق با تلقیح 2 گونه از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی به دو فرم آزاد و كپسوله به بستنی حاوی عصارۀ طبیعی کیوی میزان زنده­مانی این دو باکتری در طی 60 روز بررسی شد و میزان اسیدیته، PH مادۀ خشک، درصد چربی, در این بازۀ زمانی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد كه میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کمتر از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود و در روز 60 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده و قابل کشت بود. همچنین میزان زنده مانی باكتری كپسوله از فرم آزاد بیشتر بود. میزان اسیدیته نمونه­ها در طی 60 روز رو به افزایش، میزان PH رو به کاهش نسبی، میزان مادۀ خشک رو به افزایش و میزان درصد چربی رو به کاهش گذاشت. بنابراین استفاده از پروبیوتیك ها به فرم كپسوله جهت تهیه بستنی پروبیوتیك اكیداً توصیه می گردد.

کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.لاکتوباسیلوس کازئی.پروبیوتیک.بستنی کیوی.کپسوله کردن

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس …
– ذخیره شده
ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد
و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند مقاله ارزیابی زنده مانی …
دانلود فایل جدید ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و …
– ذخیره شده
4 روز پیش … ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید …

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند. یکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت

دانلود کامل ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و … – دارکوب فایل
– ذخیره شده
5 روز پیش … دانلود کامل ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس
در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند.
ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس …
– ذخیره شده
ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند+فایل word. دیدن فهرست …
ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس …
– ذخیره شده
22 سپتامبر 2017 … ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
دانلود کامل ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و … – بنر فایل
– ذخیره شده
4 روز پیش … ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد
و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
بایگانی‌ها ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس …
– ذخیره شده
25 سپتامبر 2017 … ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند.
دانلود فایل جدید ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و …
– ذخیره شده
3 روز پیش … ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد
و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
پایان نامه های دانلودی رشته علوم جانوری | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد …
– ذخیره شده
… پایان نامه ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس
در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند · پایان نامه دكتراي …
تحقيق بررسي زنده ماني باکتري لاکتوباسيلوس کازئي در بستني
– ذخیره شده
زنده ماني باکتري لاکتوباسيلوس کازئي در طول دوره نگهداري ماست بستني سين …
فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند … در …
عنوان : ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو

1395 – برگه 268 – خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل) – بهار فایل
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس
اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
دانلود کتاب فارسی اصول بيوشيمي لنينجر – کامل – ترجمه دكتر رضا …
– ذخیره شده
20 سپتامبر 2017 … … قند خون · ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس
در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند …
دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی – Symposia.ir
– ذخیره شده
فراخوان ارسال مقاله دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
… رشد باکتریهای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسید و فیلوس و
بیفیدوباکتریوم … های فیزیکو شیمیایی و زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
(LA5)در ماست ….. ارزیابی کیفیت میکروبی 90 نمونه بستنی غیر پاستوریزه)
سنتی( در شهرمشهد …
بایگانی‌ها سایر رشته های پزشکی – wikia.ogig.ir

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم
آزاد و … اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند

پایان نامه های علوم پزشکی – انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به …
– ذخیره شده
اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی
، … ارزیابی اثرات برخی پپتید های اتصال یابنده به رسپتور Trk Bبر روی رده های
سلولی …. بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه
دهندگان … بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به

غذاهاي فراسودمند
– ذخیره شده
19 ژانويه 2016 … غذاي فراسودمند، غذايي است كه علاوه بر ارزش تغذيهاي داراي اثرات … بستني و پنير
پروبيوتيك نیز جزء اين غذاها به حساب ميآيند. … امروزه پروبيوتيكها و
كربوهيدراتهاي پريبيوتيك در تولید غذاهای لبني فراسودمند تخميري و غیر تخمیری
به … اما به دلیل وجود اسيد چرب اشباع، بروز آلرژي در اثر برخي پروتئينهاي شير …
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر) – سیویلیکا
– ذخیره شده
نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر) … استفاده از
باکتری های اسید لاکتیک به عنوان مایه کشت فراسودمند (عملگر) در صنعت غذاهای
تخمیری … افزایش ترکیبات آزاد فنولی سویابا استفاده از فرایند های میکروبی
هوازی روی …. بررسی تاثیرpH و اسیدیته بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک و
خواص حسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *